Frequently Asked Questions

95 Resultaten

Kan ik fondsen naar externe partijen storten of ervan opnemen?

We staan niet toe dat betalingen via een externe partij worden gedaan als het gaat om een storting op of een opname van uw account. Fondsen kunnen uitsluitend geaccepteerd worden van een bron die de naam van de accounthouder draagt, en fondsen kunnen uitsluitend geretourneerd worden aan een bron met de naam van de rechtmatige eigenaar van de account.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Brengt u commissies in rekening bij CFD's?

Het Bedrijf brengt geen commissiekosten in rekening bij CFD’s.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat gebeurt er als ik mijn demoaccount niet gebruik?

Als er 90 dagen geen nieuwe posities op het demoaccount geopend worden, zetten we het account op inactief en liquideren we de open posities die er nog zijn.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe bescherm ik mijn gegevens online?

 

U moet altijd voorzichtig zijn bij ongevraagde benaderingen via e-mail, sms, telefoon en socialemediakanalen. Geef uw persoonlijke informatie nooit via deze weg en controleer altijd of het weergegeven e-mailadres klopt en niet iets afwijkt van ons officiële e-mailadres. Websites moeten altijd https://secured zijn. Download geen bestanden of programma’s van een onbekende bron naar uw apparaten.

Bedenk altijd dat gerenommeerde bedrijven u nooit om uw persoonlijke account of betaalinformatie zullen vragen. Als u een verdachte situatie tegenkomt, dan kunt u direct contact met ons opnemen via de Klantenservice.

Onze gegevensbeschermingsafdeling garandeert de compliance met de AVG binnen Markets.com. Het bedrijf wordt regelmatig door interne en externe partijen getoetst volgens alle controles en bewakingstools die gebruikt worden om onze systemen en gegevens te beschermen. Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen, stuur dan een e-mail naar privacy@markets.com.

Wilt u meer informatie over veilig gebruik van internet, bekijk dan onze beveiligingspagina: https://markets.com/nl/support/fraud/

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Welke rechten heb ik met betrekking tot de verzameling van mijn gegevens?

Hoewel het volgende afhankelijk is van bepaalde uitzonderingen en beperkingen, hebt u het recht om ons te vragen om:
– toegang en kopieën van uw persoonsgegevens;
– gegevens die we voor uw bewaren te corrigeren;
– al uw persoonlijke informatie te verwijderen; Houd er rekening mee dat indien van toepassing wij verplicht zijn om deze informatie tot 5 jaar te bewaren om te voldoen aan onze anti-witwasverplichtingen en dat daarom in sommige gevallen een verzoek niet kan worden ingewilligd.
– uw informatie aan een andere aanbieder over te dragen;
– beëindiging van de verwerking van uw persoonsgegevens;
– niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice of privacy@markets.com

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

We slaan uw persoonlijke gegevens op zolang dat nodig is en gedurende de volgende perioden:
– 5 jaar na de beëindigingsdatum van uw klantenaccount.
– Een retentieperiode als deze door de wet wordt vereist.
– Een noodzaak tot het bewaren van gegevens na de bovenstaande perioden om potentiële audits of belastingkwesties te behandelen, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden mijn gegevens naar locaties buiten de EU/EER overgedragen?

Als een wereldwijd actieve rechtspersoon kunnen we gegevens naar locaties buiten de EU/EER overdragen om u de best mogelijke dienst te verlenen. Dit kan betrekking hebben op overdracht naar derde landen die geen standaard passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Echter, als uw gegevens naar aanbieders in een dergelijk land worden overgedragen, implementeren we zelf passende waarborgen om het niveau van compliance te garanderen dat gewoonlijk door Europese rechtsgebieden wordt gegarandeerd. Bovendien worden uw gegevens alleen aan een derde land overgedragen als dit is toegestaan onder de gegevensbeschermingswetgeving.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden mijn gegevens met externe partijen gedeeld?

We kunnen uw gegevens met verschillende ontvangers delen, zoals regelgevers, financiële instellingen, openbare autoriteiten, professionele adviseurs, auditors en verzekeraars. Echter zullen we uw persoonsgegevens over u uitsluitend openbaren voor zover dit is toegestaan onder de AVG-regelgeving. Wilt u meer informatie over de externe partijen waarmee we uw informatie kunnen delen, raadpleeg dan ons Privacybeleid.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat voor gegevens bewaart u over mij?

De persoonsgegevens die we verwerken over u als cliënt omvatten het volgende:
– Informatie over uw identiteit en woonadres en uw contactgegevens.
– Gegevens met betrekking tot onze zakelijke overeenkomst met u met onder andere gegevens afgeleid uit het gebruik van onze platformen, mobiele apps, geregistreerde telefoonlijnen, kantoorgebouwen en marketingactiviteiten.
– Gegevens van ‘ken uw klant’ (Know Your Customer, KYC), waaronder paspoortgegevens, BSN, geboortedatum en -plaats, herkomst van financiën, relaties met overheidsambtenaren.
– Financiële informatie zoals gegevens over bankrekening, inkomen, activa, lasten

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van mijn gegevens?

Om onze zakelijke relatie met u na te komen, moeten we deze gegevens verzamelen om zowel aan wettelijke als aan reglementaire eisen te voldoen. Wij zijn als financiële instelling die onder strikte regelgeving opereert, gebonden aan het verzamelen van deze informatie van u om in overeenstemming met de wet te handelen.

Gegevens die verwerkt worden, zijn gegevens die u ons verstrekt en gegevens die openbaar beschikbaar zijn bij externe bronnen (d.w.z. de pers, bedrijfsregisters, online websites, socialemediaplatformen, etc.) en anti-fraudedatabases, sanctielijst.

De doeleinden van waarom we uw persoonsgegevens verwerken worden hieronder verder uiteen gezet:

 • Om aan de uitvoering van een contract te voldoen

We zijn verplicht om bij de aanvang van onze zakelijke relatie met u relevante informatie te verzamelen zodat we kunnen voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden van een contract. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Als financiële dienstverlenende investeringsmaatschappij zijn we onderworpen aan een aantal wettelijke gevolgen die ons verplichten persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en bekend te maken of anderszins te verwerken in de vorm van KYC-controles, anti-witwasdoeleinden of om te reageren op onderzoeken uitgevoerd door een toezichthouder, politie, belastingdienst of een andere openbare autoriteit.

 • Legitieme belangen

We doen een beroep op onze legitieme belangen als we uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten. Dit omvat bedrijfsanalyse en ontwikkeling van producten en diensten, IT-beveiliging, telefonische opnames en bewaking van elektronische communicatie voor bedrijfs- en compliance-doeleinden, het voorkomen van financiële misdaad, audits en het vaststellen van rechtsvorderingen.

 • Op basis van uw toestemming

Om uw gegevens te verwerken zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen bij aanvang van onze zakelijke relatie. U kunt uw toestemming intrekken voor elk type marketingbericht dat u van ons ontvangt in de vorm van telefoontjes, sms-berichten en push-meldingen. Echter, wanneer u uw toestemming voor onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid intrekt, zien wij ons genoodzaakt onze diensten aan u stop te zetten. Let op: u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de Klantenservice of privacy@markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waarom worden mijn persoonsgegevens verzameld?

De informatie die we van u verzamelen helpt ons om aan onze verplichtingen te voldoen onder anti-witwaswetten en reglementaire rapportage-eisen. Deze informatie krijgt u in de registratiefase en telkens als u een nieuwe betaalmethode bij ons registreert of op een of andere manier uw informatie vernieuwt of bijwerkt.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Safecap Investments Limited staat onder toezicht van CySEC onder licentienummer 092/08 en door de FSCA onder licentienummer 43906, en is gevestigd te 148 Strovolos Avenue, 2048, Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Safecap is de rechtspersoon die uw gegevens verzamelt. Wilt u meer informatie of een verdachte situatie melden, neem dan direct contact op via customersupport@markets.com of privacy@markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Brengt het Bedrijf inactiviteitskosten in rekening?

Als uw handelsaccount langer dan drie maanden (negentig dagen) inactief is, passen we inactiviteitskosten van USD 10 per maand toe. Daarmee kunnen we de operationele, administratieve en compliance-kosten voldoen om uw account open te houden. Let op: hebt u meerdere handelsaccounts onder één gebruikersnaam, dan zullen inactiviteitskosten in rekening worden gebracht als al uw handelsplatformen inactief zijn. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de criteria van inactiviteit.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik live aandelenkoersen zien op het platform voor handelen in aandelen?

Op het platform voor handelen in aandelen vindt u de wisselkoersinschrijvingen onder de sectie Account. De tabel met de inschrijvingen voor aandelenbeurzen geeft de kosten aan voor gegevens van niveau 1 en niveau 2. Ook kunt u zich inschrijven voor de gegevens van uw voorkeur.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe worden dividenden uitbetaald op mijn account voor het handelen in aandelen?

Uitbetalingen van dividenden van aandelenposities worden op uw account bijgeschreven waarbij de geldende bronbelastingen worden ingehouden. Contante dividenden worden geboekt op de betaaldatum op basis van de belangen erin op één dag vóór de ex-dividenddatum.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Ik heb een investeringsportefeuille aangemaakt, hoe krijg ik hier toegang toe?

U krijgt toegang tot uw investeringsportefeuille via het tabblad Investeren in het linker rijtje van het platform of via het menu rechtsboven en dan de optie Mijn accounts, terwijl u op het Markets.com-platform bent aangemeld.
Selecteer in het pop-upvenster het pictogram met de gekruiste pijlen naast uw investeringsportefeuille-ID.

U kunt naar uw CFD-account terugkeren via hetzelfde menu rechtsboven, via het pictogram van de gekruiste pijlen naast uw CFD-account-ID.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is een platform voor het handelen in aandelen?

Ons platform voor het handelen in aandelen geeft u toegang tot de belangrijkste bedrijven op de beurzen zodat u een aandeel kunt kopen. Cliënten kunnen investeren in echte aandelen en activa en daadwerkelijk aandelen in bezit hebben, waardoor winsten of verliezen worden gemaakt afhankelijk van hoe het onderliggende bedrijf presteert. Als de waarde van het onderliggende bedrijf toeneemt, zal de cliënt een winst genereren en andersom.

Aarzel niet om contact met ons ondersteuningsteam op te nemen voor meer informatie.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is de investeringsbouwerportefeuille?

Investeren is een manier om uw eigen investeringsstrategie samen te stellen op basis van aandeel-CFD’s zonder hefboom. U kunt zelf kiezen voor de aandelenselectie en de verschillende parameters aan de hand van hun voorkeuren.
Afhankelijk van wat u kiest in de eerste 3 stappen, zal het achterliggende algoritme ze een unieke strategie geven om in te investeren gebaseerd op alle gekozen parameters.

Zodra u een portefeuille gecreëerd hebt, kunt u deze opslaan. U hoeft er niet meteen in te investeren. Ook kunt u de portefeuille bewerken of verwijderen. Zodra u echter ‘investeert’, worden er posities geopend en kunt u alleen nog maar een takeprofit of stoploss instellen of de positie sluiten. Zodra u investeert, bestaat er een werkelijke transactie die niet meer kan worden aangepast op strategie of onderdelen totdat de strategie wordt geherbalanceerd.

Ga voor meer informatie over dit product naar onze QuantRanks KID

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe wordt de pipwaarde berekend?

De pipwaarde kan variabel of vast zijn, dit hangt van twee factoren af:

1. Het valutapaar waarin wordt gehandeld (bijvoorbeeld: EUR/USD).
2. De basisvaluta (bijvoorbeeld: EUR van het EUR/USD-valutapaar is de meetvaluta).

De pipwaarde is ook een functie van het belegde volume. De eenvoudigste formule om de pipwaarde te berekenen, is:
(1 pip / wisselkoers) * aantal = pipwaarde

Dit cijfer geeft de pipwaarde in de genoteerde valuta. Als uw account in een andere munteenheid wordt weergegeven dan de genoteerde valuta, kunt u de genoteerde valuta simpelweg vermenigvuldigen met de relevante wisselkoers.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Mijn SL/TP werd bereikt maar mijn transactie is niet gesloten. Hoe kan dat?

Houd er rekening mee dat koopposities sluiten tegen een biedkoers en dat verkoopposities sluiten tegen een laatkoers. Als het om de grafiek gaat, zorg er dan voor dat u naar de relevante koers kijkt.

Zijn er toch nog vragen, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via support@markets.com of livechat en zorg dat u de ID-nummers van uw positie(s) bij de hand hebt.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat gebeurt er als een bedrijf waarin ik handel een corporate action aankondigt?

Afhankelijk van het corporate evenement, de koers en/of de hoeveelheid kunnen er aanpassingen op uw open posities worden toegepast om de invloed van de corporate action te weerspiegelen. Neem contact op met ons ondersteuningsteam via support@markets.com of via livechat voor informatie toegespitst op uw situatie.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat gebeurt er bij dividenden?

Bij het uitkeren van dividend door een bedrijfsemittent van de onderliggende aandelen in een CFD, passen we een gelijke aanpassing toe op uw handelsaccount op de ex-dividenddatum, zodat de economische invloed van deze corporate action wordt geneutraliseerd.

Het bedrag van de dividenden dat we uitbetalen is niet afhankelijk van Markets.com, maar van het bedrijf dat de gebeurtenis heeft aangekondigd. Afhankelijk van de positie die u aanhoudt, kan dit dividend worden bijgeschreven op of afgeschreven van uw handelsaccount.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe kan ik instrumenten aan mijn favorieten toevoegen of ze hieruit verwijderen?

U voegt een instrument aan uw favorieten toe door de ster naast het instrument van uw keuze te markeren op het platform. Als u het instrument uit uw favorieten wilt verwijderen, zorg dan dat de ster niet meer gemarkeerd is.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden CFD's op het platform doorgerold?

Bepaalde CFD’s op ons platform hebben een doorroldatum en worden automatisch doorgerold naar het volgende maandcontract van het respectieve instrument. Met de op de website geplaatste informatie over vervaldatums en wekelijkse vervaldatums is het eenvoudig om doorroldatums in de gaten te houden. De doorroldatums staan ook vermeld in de informatiebox van het instrument op ons platform.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Over welke indicatoren beschikt Markets.com?

Markets.com beschikt over de volgende indicatoren: Trading Central, ADX, ADXR, Acceleration/Deceleration, Accumulation Swing Index, Accumulation/Distribution, Aroon Indicator, Aroon Oscillator, Average True Range, Awesome Oscillator, Bollinger Bands, CCI, CSI, Center of Gravity Oscillator, Chaikin Oscillator, Chaikin Volatility, Chande Momentum Oscillator, DEMA, DMI, DeMarker, Detrended Price Osc, Dynamic Momentum Index, EMA, EMA Envelope, Elder Ray, Fast Stochastic, Force Index, Forecast Oscillator, Full Stochastic, Gator Oscillator, H-L Volatility, Ichimoku, Inertia, Intraday Momentum Index, Kairi Relative Index, Keltner Channels, Linear Regression Channel, Linear Regression Curve, Linear Regression Slope, MACD, Market Facilitation Index, Mass Index, Median Price, Momentum, Money Flow Index, Negative Volume Index, On Balance Volume, Oscillator, Parabolic SAR, Percent Change, Percent of Resistance, Percentage Price Oscillator, Price Channel, Price Oscillator, Price and Volume Trend, ROC, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Relative Vigor Index SMA, Relative Volatility Index, SMA, SMA Envelope, STARC Bands, Schaff Trend Cycle, Slow Stochastic, Smoothed Rate of Change, Spearman, Standard Deviation, Standard Deviation Channel, Standard Error Bands, StdDev Volatility, Swing Index, TEMA, TMA, TRIX, Time Series Forecast, True Strength Index, Typical Price, Ultimate Oscillator, Vertical Horizontal Filter, Volume Weighted Average Price, WMA, WMA Envelope, Weighted Close, Wilders Smoothing, Williams AD, Williams Alligator, Williams Percent Range en ZigZag.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is een margeoproep (margin call)?

Er is een bepaald margebedrag nodig om uw posities open te houden en deze wordt in een totaal percentage uitgedrukt van uw huidige transacties (margeniveau). Er treedt een margeoproep op zodra uw margeniveau tot 50% of daaronder daalt.

Om u te beschermen tegen grotere verliezen kan het systeem automatisch beginnen met het sluiten van uw transacties, in dat geval begint het systeem bij de transactie die voor het grootste verlies zorgt.

Uw marge kan vergroot worden door verdere investeringen te doen of door uw blootstelling via open posities te verkleinen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Welke soorten instrumenten biedt Markets.com aan?

Markets.com biedt u de kans om te handelen in ’s werelds meest verhandelde CFD’s op instrumenten zoals aandelen, valuta’s, indices, obligaties, ETF’s en grondstoffen. In totaal kunt u kiezen uit ruim 2000 instrumenten.

Als u op het platform bent, kunt u via het tabblad Zoeken (linksboven) een activa vinden.

Voor meer informatie: klik hier.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat betekent het nabeurs doorrollen (swap of financiering) en hoe wordt dit berekend?

Een rollover (swap of financiering) is het proces waarbij de vereffening van een trade naar een latere waardedatum wordt doorgerold. Er worden vervolgens kosten in rekening gebracht gebaseerd op het verschil tussen de rentevoeten van de twee valuta’s. Elke dag om 21.00 uur GMT worden open posities naar de volgende dag doorgerold en wordt er rente bij opgeteld of van afgetrokken gebaseerd op het renteverschil tussen de gekochte en verkochte valuta’s.

De swap wordt bij valutaparen drie keer in rekening gebracht op woensdag en bij alle andere activa drie keer op vrijdag. Dit is om het weekend erna te compenseren.

Voor het berekenen van de toegepaste swaps gebruikt u de volgende formule:
(Dagrente %) x (Laatste middenkoers om 21.00 uur GMT) x (Aantal) x (Aantal dagen dat positie open is gehouden)
Laatste middenkoers = (Slotbied + Slotvraag)/2

Dagrente % vindt u in de informatiebox van het instrument.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Welke spread biedt Markets.com?

De spread op ons platform is variabel. Dat houdt in dat deze spread gedurende de dag kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de volatiliteit op de markten van dat moment of de beschikbare liquiditeit.

Een voordeel van een variabele spread is dat de verhouding ervan krapper dan gewoonlijk kan worden als er geen volatiliteit is maar wel beschikbare liquiditeit.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is de hefboom op het platform?

De maximale hefboom voor niet-professionele cliënten is 1:30. Sommige instrumenten hebben echter een andere hefboomverhouding. Deze vindt u hier: https://markets.com/nl/trading/cfds/.

Als u een hogere hefboom wilt, kunt u een aanvraag indienen om als professionele cliënt aangemerkt te worden. Meer informatie hierover vindt u hier: https://markets.com/nl/about/professional-trading/.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Biedt u gegarandeerde stoploss (GSL)?

Deze eigenschap is op dit moment alleen beschikbaar voor permanente inwoners of burgers van Frankrijk.
Raadpleeg voor meer informatie https://www.markets.com/gsl/.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Zijn de kosten en vergoedingen verrekend in mijn open winsten en verliezen?

Nee, uw open W/V is bruto. Voor uw netto open W/V bekijkt u de hoek rechtsboven op het Markets.com-platform of gaat u naar het accountafschrift.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waar vind ik mijn open en hangende opdrachten?

De tabbladen met uw open posities en opdrachten vindt u linksboven op het Markets.com-platform.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe stel ik een stoploss- of takeprofitopdracht in?

Zodra u Kopen of Verkopen hebt geselecteerd, komt u in het venster Nieuwe opdracht. Kies hier voor een stoploss of takeprofit in het tabblad Aantal.

Als uw positie al open is, kunt u nog steeds een stoploss/takeprofit instellen door op de knop Bewerken te klikken in het tabblad Open posities.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan Markets.com handelswaarschuwingen sturen?

Ja. We bieden uiteenlopende diensten voor handelswaarschuwingen voor belangrijke gebeurtenissen op de markt, bijvoorbeeld push-meldingen via de app, sms-berichten, pop-upvensters op het handelsplatform en e-mails. U kunt deze inschakelen via het menu rechtsboven op het Markets.com-platform, kies Instellingen en vervolgens Meldingen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe kan ik een instaplimiet-/instapstopopdracht openen?

Voor het openen van een van de bovenstaande opdrachten, selecteert u de richting (kopen of verkopen) en klikt u in het venster Nieuwe opdracht op de optie Geavanceerd.

Als u Kopen hebt geselecteerd, kunt u nu een kooplimiet- of koopstopopdracht plaatsen. Als u Verkopen hebt geselecteerd, kunt u nu een verkooplimiet- of verkoopstopopdracht plaatsen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe kan ik een indicator aan een grafiek toevoegen?

Voor het toevoegen van een indicator aan een grafiek, volgt u deze stappen: navigeer naar de knop Indicatoren bovenaan de grafiek (in geavanceerde modus) of klik op het pictogram in het menu in de grafiek (in basismodus).

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat zijn conversiekosten?

Conversiekosten zijn een kleine vergoeding (0,6%) die voor het omwisselen van valuta’s wordt afgetrokken als er een discrepantie optreedt tussen de valuta van het handelsaccount en de valuta waarin de onderliggende activa is genoteerd.

Meer informatie vindt u in onze Investeringsdienstenovereenkomst, sectie Prestaties en verrekeningen 10.48 en in het Beleid inzake uitvoeren van opdrachten, sectie 10.7.2. Conversiekosten.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat zijn de openingstijden bij Markets.com?

De openingstijden waarin u kunt handelen, zijn afhankelijk van het soort instrument. Hier vindt u het volledige overzicht: https://markets.com/nl/trading/trading-hours/.

De openings- en sluitingstijden kunnen ook door Markets.com gewijzigd worden vanwege redenen op het gebied van liquiditeit en risicobeheer.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is een stoploss/takeprofit?

Stoploss en takeprofit zijn beschermende opdrachten waarmee u uzelf kunt beschermen tegen verdere verliezen of juist uw winsten kunt veiligstellen als u niet in de gelegenheid bent om de posities in de gaten te houden.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is een grijze markt?

Als u op een grijze markt handelt, neemt u een positie in op de potentiële beurswaarde van een bedrijf voordat het bedrijf de beurs op is gegaan. Bij een beursgang krijgt een bedrijf een notering aan een aandelenbeurs.
Als u denkt dat de geraamde waarde van het bedrijf te hoog of juist te laag is ingeschat, of als er nieuwsberichten over het bedrijf de ronde doen waardoor de volatiliteit toeneemt, kunt u hiervan dankzij de grijze markt profiteren voordat het aandeel via de beurs beschikbaar wordt.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waarom kan ik niet op elke activa short gaan?

Vanwege bepaalde marktomstandigheden, beperkingen of beschikbaarheid is het mogelijk dat cliënten op sommige aandelen alleen long kunnen gaan.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is een CFD?

Met een CFD (Contract for Difference) kan een investeerder met een hefboom lange- of kortetermijntransacties plaatsen. Er is keuze uit een breed gamma aan instrumenten. CFD’s zijn flexibele en toegankelijke handelsopties die gebaseerd zijn op de koersverandering van verschillende grondstoffen- en aandelenmarkten, met een hefboom en onmiddellijke uitvoering. Bij de handel in CFD’s kunt u speculeren op de koersbeweging van aandelen zonder die aandelen daadwerkelijk in bezit te hebben.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat betekenen saldo en vermogen?

Het saldo is de totale waarde van uw account exclusief winsten en verliezen van open posities.

Het vermogen is de waarde van uw account inclusief open winsten en verliezen. Uw vermogen is wat uw saldo bedraagt als u al uw transacties zou sluiten.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat zijn markt- en hangende opdrachten?

Een marktopdracht verwijst naar een opdracht om te kopen of te verkopen tegen de op dit moment genoteerde laat- of biedprijs op de markt.

Hangende opdrachten worden alleen geïnitieerd en automatisch geopend als de door u opgegeven marktkoers wordt bereikt. Er bestaan twee soorten instapopdrachten: Instaplimietopdrachten en instapstopopdrachten.

Een instaplimietopdracht is een opdracht om tegen een vooraf opgegeven prijs te kopen (of te verkopen) die beter is dan de marktprijs op het moment dat de opdracht wordt geopend. Een instapstopopdracht is een opdracht om tegen een vooraf opgegeven prijs te kopen (of te verkopen) die slechter is dan de marktprijs op het moment dat de opdracht wordt geopend.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is spread?

Spread is het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs en wordt in rekening gebracht bij het openen van uw transactie.

Voorbeeld: Als het valutapaar EUR/USD 1,2910 tegen 1,2911 noteert, is de spread 1 pip.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is vereiste marge en gebruikte marge?

Vereiste marge verwijst naar het bedrag dat u nodig hebt om een positie te openen. De formule hiervan is:
(volume x huidige koers) / hefboom + (volume x spread) = totale vereiste marge

Voorbeeld: Als u 10 vaten olie tegen 51,30 koopt, wordt de vereiste marge als volgt berekend:
(10*51,30)/100 + (10*0,03) = 5,43 USD

Gebruikte marge is de totale marge die op dit moment wordt gebruikt voor uw open posities en wordt berekend door alle initiële marges van al uw open posities bij elkaar op te tellen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Is Markets.com een scam?

Markets.com is een internationaal bedrijf met meer dan 5 miljoen geregistreerde accounts en is gereglementeerd in Europa, Australië en Zuid-Afrika. Helaas willen sommige websites en fraudeurs van onze merknaam profiteren en proberen ze ons te imiteren.
Ga voor meer informatie naar onze Signalering van fraude.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

De bescherming en waarborging van de persoonlijke en financiële informatie van onze cliënten is van het grootste belang voor ons, daarom nemen we de strengste maatregelen als het gaat om de beveiliging van ons systeem. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de opslag van uw gegevens bij ons.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden er verborgen kosten in rekening gebracht?

Er zijn geen verborgen kosten bij Markets.com, en het bedrijf wordt hoofdzakelijk voor zijn diensten gecompenseerd door spreads en dagelijkse swaps. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie over kosten en vergoedingen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Do you charge any hidden fees?

There are no hidden fees at Markets.com, and the company is mainly compensated for its services through spread and daily swap charges. For additional cost & charges information please contact our support team.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Lopen mijn fondsen risico in geval van insolventie/faillissement?

Alle fondsen van cliënten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard om de bescherming van fondsen maximaal te verzekeren. Raadpleeg voor meer informatie ons pakket over wet- en regelgeving, dit vindt u in de voettekst van onze pagina.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waar zijn de kantoren van Markets.com?

Onze Groep heeft gereglementeerde entiteiten in het Verenigd Koninkrijk, namelijk in Cyprus, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Zuid-Afrika en de Britse Maagdeneilanden. Elk van onze rechtspersonen wordt gereglementeerd door de relevante autoriteit in het eigen rechtsgebied.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat zijn de voordelen van handelen bij een gereglementeerd bedrijf?

Een van de voordelen van handelen bij een gereglementeerd bedrijf is dat u weet dat u een overeenkomst hebt met een betrouwbare en gerenommeerde dienstverlener in een veilige omgeving, die zich aan strikte regels en richtlijnen houdt waarmee de belangen van niet-professionele cliënten worden beschermd. Andere wettelijke verplichtingen van een gereglementeerd bedrijf omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzekeren dat financiële diensten efficiënt, eerlijk en billijk worden geleverd, dat er op een bepaalde manier met gelden van niet-professionele cliënten wordt omgegaan en dat er een systeem voor geschillenbeslechting bestaat voor het geval een cliënt niet tevreden is met onze diensten.

Maar let op dat reglementering geen absolute garantie is van veiligheid of betrouwbaarheid. Daarnaast maakt reglementering ook geen verschil in het feit dat investeren in CFD’s en forexproducten op marge een hoog risico behelzen, en dat u aanzienlijk meer dan uw investering kunt verliezen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wie zijn wij en op welke manier zijn wij gereglementeerd?

Markets.com wordt uitgevoerd door Safecap Investments Limited (‘Safecap’), een gereglementeerde beleggingsmaatschappij in het bezit van een vergunning voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden door de Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’) onder licentienr. 092/08. Safecap is ook in het bezit van een vergunning van het Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Zuid-Afrika voor het verlenen van financiële diensten onder FSP-nummer 43906.

Markets.com is een internationaal merk en handelsmerk dat wordt gebruikt door Safecap en is eigendom van Finalto (IOM) Limited (‘Markets’). Safecap en Markets zijn dochterondernemingen van Playtech PLC, een bedrijf dat aan de primaire markt van de Londense beurs genoteerd staat en deel uitmaakt van de FTSE 250-index.

Safecap heeft wereldwijd het exclusieve recht op gebruik van het domein ‘www.markets.com’.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik handelen via mijn mobiel?

Ja, u kunt onderweg handelen door onze Markets.com-app te downloaden via uw toestel of door naar onze website te gaan via de browser op uw mobiel.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waar vind ik mijn accountnummer?

Uw Markets.com-accountnummer vindt u in het menu rechtsboven in uw webtrader. Uw accountnummer begint met ‘mk’.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat moet ik doen als mijn account is uitgeschakeld?

In de meeste gevallen wordt een account bij ons uitgeschakeld als er een document is verlopen of er informatie ontbreekt. Neem voor meer informatie contact op met ons ondersteuningsteam via support@markets.com of via livechat.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

In welke valuta kan ik een account openen?

De valuta’s waarvoor u een account bij ons kunt aanmaken zijn EUR, AUD, DKK GBP, NOK, PLN, SEK, USD, CHF en ZAR.

Voor ons MT4-/MT5-platform kunt u kiezen uit de valuta’s EUR, GBP, USD, AUD, CAD, JPY en PLN.

Let op: als uw storting in een andere valuta wordt uitgevoerd dan een van de bovenstaande valuta’s, kan er sprake zijn van kosten voor het wisselen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik mijn storting overschrijven naar het MT4-/MT5-platform?

Ja. Ga hiervoor naar het menu rechtsboven op het Markets.com-platform en navigeer naar het tabblad Mijn accounts. Klik in het popup-venster op de knop Fondsen overschrijven en geef de gewenste instructies voor uw verzoek.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik een positie openen/sluiten/aanpassen als ik geen toegang tot mijn account heb?

Ja, onze handelsdesk kan via de telefoon transacties voor u aanpassen en openen en sluiten. U bereikt de handelsdesk via telefoonnummer +357-2-203-0583.De handelsdesk is op werkdagen 24 uur per dag beschikbaar.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Verwerkt u belastingaangiftes?

We kunnen u op verzoek ondersteunende documenten verstrekken, maar we behandelen zelf geen belastingaangiftes. Neem contact op met uw lokale belastingautoriteiten voor meer informatie over hun procedures.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe open ik een gezamenlijk account?

U kunt alleen een gezamenlijk account openen met uw echtgeno(o)t(e) of een eerstegraads familielid (moeder, vader, broer, zus). U en uw echtgeno(o)t(e) of familielid dienen een geverifieerde eigen registratie te hebben. Daarna kunt u contact met ons opnemen en het formulier voor een gezamenlijk account invullen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe registreer ik me voor een zakelijk account?

De belangrijkste geautoriseerde persoon van uw bedrijf kan een registratie aanmaken via de gebruikelijke stappen, waarbij deze persoon zijn/haar eigen persoonsgegevens invoert en de vragenlijst invult op basis van de persoonlijke situatie. Als de registratie is voltooid, kunt u contact met ons opnemen via support@markets.com, zodat we kunnen vertellen welke eisen aan de documenten worden gesteld.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden er kosten in rekening gebracht voor een inactief/slapend account?

 

Ja, als een cliënt een handelsaccount bij ons bedrijf heeft en daar gedurende 90 dagen of langer geen transactie op heeft uitgevoerd, wordt dit account als inactief beschouwd.

Zulke accounts worden onderworpen aan onderhouds- en administratiekosten van in totaal 10 USD per maand. Als er geen beschikbaar saldo op uw account staat, worden er geen kosten afgetrokken.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waarom moet ik mijn identiteitsbewijs met pasfoto en andere documenten uploaden?

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving is Safecap Investments verplicht om uw identiteit en woonadres te verifiëren. Daarom kan er om een identiteitsbewijs met pasfoto en een bewijs van woonadres worden gevraagd.

Door een account bij ons te openen, gaan handelaars akkoord met alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van het tegengaan van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waaronder, maar niet beperkt tot, de eis om voldoende bewijsmateriaal te leveren van identiteit, woonadres, inkomstenbron, etc. Ons bedrijf zal alleen een zakelijke relatie met een individu aangaan als en pas na de identiteit en het woonadres van de cliënt voldoende is geverifieerd, en/of alle benodigde documenten zijn ontvangen en geverifieerd. Dit is om zowel de cliënt als onszelf te beschermen tegen fraude en om de privacy van de cliënt te waarborgen, en is daarom onderdeel van ons standaard due-diligence-proces. We behouden ons het recht voor om, indien nodig, aanvullende eisen met betrekking tot due-diligence op te leggen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Welke documenten zijn nodig om mijn account bij Markets.com te verifiëren?

Bewijs van identiteit – duidelijke kopie van een geldig paspoort; indien dit niet beschikbaar is, een kopie van uw nationale identiteitskaart of rijbewijs. We raden u aan zo snel mogelijk een kopie van uw paspoort in te dienen.

Alle gegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, vervaldatum, pasfoto, documentnummer en de volledige beveiligingsstrip indien van toepassing. Een identiteitspas met initialen wordt niet als bewijs van identiteit geaccepteerd.

Bewijs van woonadres – duidelijke kopie van bank- of creditcardafschrift; gas-, water- of lichtrekening; rekening van vaste telefoonlijn, internet of televisiedienst; afschriften van gemeentes.

Let erop dat alle gegevens duidelijk zichtbaar zijn, zoals voor- en achternaam, het woonadres, uitgiftedatum van het document, logo of stempel van het uitgevende bedrijf.

Documenten voor bewijs van woonadres mogen niet ouder zijn dan zes maanden. Alle ingediende documenten dienen te zijn uitgegeven op naam van de cliënt; documenten van externe partijen worden niet geaccepteerd.

Nationaal identificatiegegeven (NCI) – Als onderdeel van onze wettelijke rapportageverplichtingen zijn we verplicht uw NCI te verifiëren. Voor het valideren van uw NCI dient u ons de hierboven aangegeven documenten te verstrekken. Afhankelijk van uw nationaliteit is het mogelijk dat er extra documentatie vereist is, zoals een duidelijke kopie van een identiteitskaart, fiscale kaart, paspoort, nationaal verzekeringsnummer, nationaal identificatienummer, een document met uw fiscale nummer, etc. Indien er geen documenten met de hoogste prioriteit beschikbaar zijn, kunnen we overgaan tot het aanmaken van een CONCAT. De CONCAT wordt automatisch aangemaakt aan de hand van informatie die u zelf tijdens de registratie hebt verstrekt, zoals uw geboortedatum en naam.

Enhanced Verification – Als onderdeel van de verificatie van uw account is er mogelijk extra informatie vereist om aan onze wettelijke eisen te voldoen. Gegevens die we voor deze doeleinden van u kunnen vragen, zijn onder andere:

– Bewijs van telefoonnummer – Dit kan een document zijn dat uw telefoonnummer (mobiel of vaste lijn) bevestigt. Dit kan bestaan uit een telefoonrekening, een belastingaanslagbiljet, een bankafschrift, een salarisstrook of een ander officieel document dat door een externe partij is uitgegeven en uw naam en telefoonnummer bevat. Op het document dienen voor- en achternaam te staan en deze gegevens dienen overeen te komen met de informatie op uw identificatiedocumenten. Voor goedkeuring van het ingediende document zullen we contact met u opnemen via het telefoonnummer dat op het document staat.

– Bevestigingsbrief van bank – Een brief van uw bank in de EER of een gelijkwaardig land, met daarop uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en paspoort-/ID-nummer. Als het paspoort- of ID-nummer niet overeenkomt met het nummer op het identificatiedocument dat u eerder hebt ingediend, verstrek dan een duidelijke kopie ervan.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is Enhanced Verification?

Als onderdeel van ons Enhanced Verification-proces zijn we verplicht om onze cliënten aan Enhanced Due Diligence (EDD) te onderwerpen. Hierdoor kunnen we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen en een handelsomgeving handhaven die in lijn is met de nieuwste normen in de Europese Economische Ruimte (EER) of gelijkwaardige landen. Middels EDD kunnen we zeer integer te werk gaan en gedegen antecedentenonderzoek doen en daarmee meer transparantie bereiken. De stuwende kracht achter de uitrol van EDD wordt gevormd door de regels die voortvloeien uit de 4e EU-richtlijn op het gebied van anti-witwassen, die aspecten zoals de uiteindelijke begunstigde eigenaar (UBO) en EDD extra benadrukt.

Deze informatie is vereist en wordt door ons verzameld om uw profiel samen te stellen en ervoor te zorgen dat we voldoende informatie hebben met betrekking tot de oorsprong van fondsen. Deze informatie wordt niet met externe partijen gedeeld.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe dien ik de vereiste documenten in?

Voor het indienen van uw documenten klikt u op het menu rechtsboven van het Markets.com-platform en selecteert u het tabblad Verificatiecentrum.

U kunt ook documenten uploaden via de mobiele app van Markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is het verschil tussen een demoaccount en een echt account?

Zowel demo- als echte accounts functioneren onder realtime marktomstandigheden. Op een demoaccount staat nepgeld waarmee u kunt oefenen, terwijl u op een echt account met echt geld kunt handelen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik indien nodig mijn accountgegevens bijwerken?

Zodra uw account volledig is geverifieerd, kunt u zelf geen wijzigingen meer aanbrengen in de persoonlijke gegevens van uw account. Als de accountgegevens bijgewerkt moeten worden, kunt u contact met ons ondersteuningsteam opnemen via chat of support@markets.com en de relevante informatie doorgeven.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

U kunt uw wachtwoord resetten in het Inlogmenu rechtsboven op onze website, klik vervolgens op Wachtwoord vergeten.

Voer uw e-mailadres in waarmee u zich hebt geregistreerd en u ontvangt een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe dien ik een klacht in?

Als u een klacht wilt indienen, kunt u hier klikken.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe wissel ik tussen de echte en de demomodus van mijn account?

Om tussen verschillende accounts te wisselen klikt u op het menu rechtsboven van het Markets.com-platform en selecteert u de laatste optie in het vervolgkeuzemenu: Wisselen naar demo/echt.

Gebruikt u de mobiele app?
Klik dan op het menu (de drie lijntjes) rechtsboven op uw scherm. Klik vervolgens op het tabblad Wisselen naar demo/Wisselen naar echt.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe kan ik een accountafschrift opmaken?

U vindt het afschrift door naar het menu rechtsboven van het Markets.com-platform te gaan.

Kies in de vervolgkeuzeopties voor Rapporten en ga verder naar Accountafschrift. Kies voor welke periode u transacties wilt weergeven.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is het minimale stortingsbedrag?

Het minimale stortingsbedrag is gelijk aan 100 in de volgende valuta’s:
USD/EUR/GBP/DKK/NOK/SEK/PLN/CZK/AED

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Welke betaalmethodes worden door Markets.com geaccepteerd voor het overmaken van bedragen?

De volgende betaalmethodes worden geaccepteerd:
Creditcard
Bankoverschrijving
Neteller
Skrill
PayPal

Andere betaalmethodes zijn onder andere: Fast Bank Transfers, Sofort, iDeal

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Ik heb nog steeds mijn opnamebedrag niet ontvangen, wat moet ik doen?

Als u uw opnamebedrag nog niet hebt ontvangen nadat het maximale tijdsbestek is verstreken, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via chat of e-mail (support@markets.com), zodat we u relevante informatie kunnen geven die uw bank kan gebruiken om de transactie(s) te vinden en het bedrag op uw rekening bij te schrijven.

Het maximale tijdsbestek waarbinnen uw betaling kan worden ontvangen hangt af van de gebruikte methode.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waarom lukte het niet om een bedrag over te maken?

Mogelijk is het bedrag wel naar uw account overgemaakt, maar is deze nog niet volledig verwerkt. Dit kan gebeuren als het account of het betalingsverificatieproces nog niet voltooid is.

Voor het voltooien van het hele verificatieproces dient u de vereiste documenten in te sturen; een overzicht met beschrijvingen hiervan vindt u onder Accountverificatie in de veelgestelde vragen.

– Meld u aan op uw account
– Selecteer het Verificatiecentrum
– Upload de benodigde documenten via de optie Documenten uploaden.
Let op: verificatie van documenten kan na ontvangst tot 24 uur op werkdagen in beslag nemen vanwege controles. Mogelijk ontvangt u aanvullende instructies via e-mail nadat u de documenten hebt geüpload.

Is dat niet zo, dan kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam als het probleem zich blijft voordoen. Ook kunt u de kwestie bespreken met uw betalingsdienstaanbieder.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat moet ik doen als mijn geregistreerde kaart is verlopen terwijl ik een opnameverzoek wil doen?

Markets.com is verplicht om uitbetalingen te doen via dezelfde bronnen als die gebruikt zijn voor de storting. Als de bankrekening die verbonden is aan uw niet meer actieve kaart nog steeds bestaat, kunt u nog wel een opnameverzoek voor deze kaart indienen. Het bedrag komt dan gewoon op uw rekening nadat uw bank een aantal interne procedures heeft uitgevoerd.

Als uw kaart en uw bankrekening beide niet meer actief zijn, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via chat of e-mail (support@markets.com). Zo kunt u ons de officiële brief van uw bank sturen met de informatie dat uw bankrekening is gesloten.
Alle nieuwe betaalmethodes vereisen verificatie via een bewijs van eigendom dat tegelijkertijd met de indiening van de methode moet worden geleverd.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Is het gebruik van mijn bankpas op Markets.com veilig?

Bij Markets.com begrijpen wij dat de veiligheid van uw gelden zeer belangrijk voor u is. U kunt gerust zijn dat we strikte financiële richtlijnen en regels implementeren en volgen, zowel intern als bij externe partijen, want veiligheid is van het grootste belang.

Veiligheidsmaatregelen zijn onder andere:
– In overeenkomst met financiële regelgeving zijn gelden van cliënten gescheiden van operationele gelden, en deze worden dagelijks bewaakt.
– Eisen op het gebied van financiële regelgeving leven we volledig na, waaronder het aanhouden van voldoende kapitaal om gelden van cliënten te waarborgen.
– We gebruiken een combinatie van geavanceerde technische en fysieke waarborgen om alle datasystemen te beschermen.
– Er wordt gebruikgemaakt van rigoureuze firewalls en Secure Sockets Layer-software (SSL) om informatie tijdens overdracht te beveiligen.
– Alle communicatie tussen onze cliënten en dataservers is gecodeerd.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden er opnamekosten in rekening gebracht?

Markets.com brengt geen opnamekosten in rekening. Sommige banken of betaaldiensten kunnen echter transactiekosten in rekening brengen vanwege hun tariefschema. Zulke kosten afgeleid van de betaalmethoden waaronder wisselkosten (vanwege het omrekenen van de ene naar de andere valuta) worden niet door Markets.com gedekt en we zijn niet aansprakelijk voor een dergelijke terugbetaling. U kunt contact met uw bank opnemen bij vragen omtrent dergelijke kosten.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wanneer staat het bedrag op mijn account?

De tijd die het kost om het bedrag op uw account weer te geven, hangt af van de gebruikte betaalmethode:

Bij storten via credit-/debetcards duurt het circa 24 uur vanaf het moment van ontvangst.
Let op: na voltooiing van het wervingsproces worden uw fondsen meteen op uw handelsaccount bijgeschreven.
Bij bankoverschrijvingen duurt het circa één tot twee werkdagen om deze te verwerken vanaf het moment van ontvangst.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is het minimale opnamebedrag?

Het minimale opnamebedrag verschilt per betaalmethode, zie hieronder:

Credit-/debetcard: minimaal 10 USD/EUR/GBP
Bankoverschrijving: minimaal 100 USD/EUR/GBP en 20 EUR binnen de EU
Skrill/Neteller: minimaal 5 USD/EUR/GBP
PayPal: minimaal 10 USD/EUR/GBP

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden er kosten in rekening gebracht voor het overmaken van een bedrag?

Markets.com brengt geen kosten in rekening bij cliënten voor het overmaken van bedragen naar hun account. Echter raden we u wel aan om te controleren of uw betalingsdienstaanbieder transactiekosten of andere kosten bij u in rekening brengt.

Let op: transactiekosten bij externe bedrijven, opgelopen door cliënten die meer dan € 2500 storten, krijgen hiervoor een vergoeding van Markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoelang duurt het opnameproces?

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de door u opgenomen fondsen op een snelle en efficiënte manier naar u worden overgemaakt.

Zodra we uw opnameverzoek hebben verwerkt, zouden de fondsen via de door u gekozen betaalmethode binnen het tijdsbestek van de door u gekozen methode moeten zijn gecrediteerd:
Creditcard – 2 tot 7 werkdagen
Bankoverschrijving – 2 tot 5 werkdagen
E-wallets – Tot 24 uur

Let op: in naleving van regelgeving voor het tegengaan van witwassen van geld mag Markets.com alleen fondsen overmaken naar een account dat op uw naam staat. Markets.com kan aanvullende informatie of documentatie voor het vrijmaken van middelen voor uw account vereisen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe kan ik een bedrag naar mijn account overmaken?

Zo maakt u een bedrag naar uw handelsaccount over:
– Klik in uw scherm op het menu rechtsboven van het Markets.com-platform
– Selecteer de optie Bedrag overmaken
– Kies de methode van uw voorkeur.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is een pip?

Een pip is een acroniem van ‘price interest point’, dit is de kleinste koersbeweging die een wisselkoers kan maken.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat zijn de officiële e-maildomeinen van Markets.com?

De officiële e-maildomeinen voor onze berichten zijn:

@Markets.com
@MARKETSMAIL.COM
@SAFECAPLTD.COM

We raden u aan niet te reageren op berichten afkomstig van andere dan de hierboven genoemde officiële e-maildomeinen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waar vind ik mijn accountsaldo en andere statussen?

Uw accountsaldo en andere financiële informatie vindt u rechtsboven op het Markets.com-platform (meestal via het $-pictogram). Financiële informatie over uw MT4-/MT5-account vindt u in het menu rechtsboven. Klik vervolgens op Mijn accounts.

Houd er rekening mee dat in het weergegeven accountsaldo geen winsten/verliezen van open posities zijn meegenomen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

In welke valuta kan ik een bedrag overmaken?

We accepteren bedragen in de volgende valuta’s:
USD/EUR/GBP/DKK/NOK/SEK/PLN/CZK/AED

Ga voor een aantal andere valuta’s naar de sectie Storten van het Markets.com-platform.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat moet ik doen als mijn geregistreerde kaart is verlopen terwijl ik een opnameverzoek wil doen?

Markets.com is verplicht om uitbetalingen te doen via dezelfde bronnen als die gebruikt zijn voor de storting. Als de bankrekening die verbonden is aan uw niet meer actieve kaart nog steeds bestaat, kunt u nog wel een opnameverzoek voor deze kaart indienen. Het bedrag komt dan gewoon op uw rekening nadat uw bank een aantal interne procedures heeft uitgevoerd.

Als uw kaart en uw bankrekening beide niet meer actief zijn, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via chat of e-mail (support@markets.com). Zo kunt u ons de officiële brief van uw bank sturen met de informatie dat uw bankrekening is gesloten.
Alle nieuwe betaalmethodes vereisen verificatie via een bewijs van eigendom dat tegelijkertijd met de indiening van de methode moet worden geleverd.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden mijn persoonsgegevens met externe partijen gedeeld?

Uw gegevens die door ons worden verwerkt, worden alleen gedeeld met personen binnen de groep en/of niet-gelieerde externe partijen indien vereist, op basis van beschikbaarheid van een bepaalde dienst die door ons aan u wordt geleverd en gebruikte technologieën om deze te leveren.

We openbaren uw gegevens niet aan partijen of rechtspersonen anders dan die hierboven worden genoemd. Al onze kantoren zijn uitgerust met de beste technische apparaten en programma’s waarbinnen alle gegevens worden opgeslagen op aanzienlijk beveiligde servers, waardoor uitlekken van welke vorm van informatie dan ook niet zou mogen optreden.

Voor uitgebreidere informatie kunt u ons Privacybeleid hier raadplegen. U kunt zich met eventuele zorgen over uw privacy richten tot privacy@markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen?

U kunt dit via e-mail aanvragen bij support@markets.com. Na ontvangst wordt elk verzoek onderworpen aan een grondige controle die tot 10 dagen in beslag kan nemen. In deze periode wordt er contact met u opgenomen voor meer informatie omtrent uw situatie.

In het geval dat u financiële geschiedenis bij ons hebt, moeten uw gegevens ten minste 5 jaar in ons systeem opgeslagen blijven na de datum van uw laatste transactie. Meer informatie hierover vindt u hier: ‘hoelang worden mijn gegevens bewaard?’

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Indien van toepassing worden uw gegevens bij ons ten minste 5 jaar na de datum van uw laatste transactie bewaard.

Als gereglementeerde makelaar moeten we opereren overeenkomstig nationale en Europese wetten en regelgeving, waaronder die inzake de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Als uw makelaar is de verwerking en opslag van uw gegevens noodzakelijk voor alle diensten die we aan u verlenen en voor het uitvoeren van transacties op onze website en ons platform. We merken op dat we verplicht zijn bepaalde gegevens tot vijf (5) jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie te bewaren in overeenstemming met anti-witwaswetten en eisen.
Raadpleeg ons Privacybeleid voor de volledige kennisgeving van onze procedures volgens de AVG en aanvullende informatie over opgeslagen gegevens, etc.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

CySEC (EU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot EUR 20.000
 • Verzekeringsdekking van € 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Verhandelen van aandelen
 • Quantranks

Markets.com, uitgevoerd door Safecap Investments Limited (“Safecap”). Gereguleerd door CySEC onder licentienummer 092/08 en FSCA onder licentienummer 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (BVI) Limited (“Finalto BVI”) Beschikt over vergunningnummer 424008 van de SIBA/L/14/1067 van de B.V.I Financial Services Commission ('FSC.

FCA (UK)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot GBP 85.000. *afhankelijk van criteria en geschiktheid
 • Verzekeringsdekking van £ 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto Trading Limited. Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (“FCA”) onder licentienummer 607305.

ASIC (AU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (Australia) Pty Limited In bezit van licentie van de Australian Financial Services onder licentienummer 424008 en voor de levering van financiële diensten gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”).

Als u een van deze regelgevers selecteert, wordt de informatie daarover op de gehele website weergegeven. Als u informatie voor een andere regelgever wilt bekijken, selecteer dan die regelgever. Klik hier voor meer informatie

**Algemene voorwaarden van toepassing.Bekijk het volledige beleid voor meer informatie.

Is dit niet wat u zoekt?

We zagen dat u de website bezocht. U maakt verbinding vanaf een locatie in , dus het is raadzaam om de website te openen via , dat onder de productinterventiemaatregelen van de valt. Natuurlijk bent u vrij om geheel op eigen initiatief de website waar u nu bent te bekijken, maar de website voor uw eigen land geeft de voor uw land wettelijke informatie en relevante beschermingsmaatregelen van het bedrijf van uw keuze weer. Wilt u doorverwezen worden naar ?