Sådan klager du

Forespørgsler og klager

Vores strategi om at behandle vores kunder fair (Treating Customers Fairly (“TCF”) står i centrum af vores virksomhedskultur. Safecap Investments Limited tilstræber via sin handelsplatform at give dig den højeste kundeservice og opbygge et stærkt og langvarigt samarbejde med dig. Dine kommentarer, forslag og bekymringer ligger os meget på sinde og er af yderste vigtighed for vores forretning. Vi tilstræber at besvare din feedback fuldt ud, ud fra erkendelsen af at en kundes feedback og/eller udtryk for utilfredshed er en mulighed for os til at forbedre os ved at forbedre vores produkter og serviceniveau.

Forespørgsel – normalt løst inden for 48 timer

Hvis du er utilfreds med den service, som Markets.com leverer, bedes du kontakte vores kundeservice hurtigst muligt pr. telefon på +357-2-2222-121, Live Chat eller via vores Online forespørgselsformular for direkte og omgående assistance.

Vores repræsentanter er klar til at hjælpe dig gennem dine problemer, så vi kan nå frem til en fair konklusion.

Forespørgsel vedrørende handel – normalt løst inden for 48 timer

Hvis du har en forespørgsel vedrørende en handel, der f.eks. vedrører din handelskonto og driften af denne på vores handelsplatform, Markets.com eller med vores Vilkår og betingelser, kan du fremsende en handelsforespørgsel ved at sende vores forespørgselsformular vedrørende onlinehandel. Bemærk, at alle handelsforespørgsler skal registreres hos os hurtigst muligt, efter at forespørgslen er indsendt, behovet for præcisering eller problemet er opstået.

Der står et dedikeret team af erfarne medarbejdere til rådighed til at undersøge og løse dit problem vedrørende handel – vi forpligter os til at svare senest inden for 48 timer fra modtagelsen af din handelsforespørgsel. Når din handelsforespørgsel er blevet undersøgt, vil du modtage en fuldstændig redegørelse for omstændighederne og om resultatet.

Formel klage – Processen kan tage og til 2 måneder at løse

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage vedrørende din erfaring med at handle med os, hvor du føler, at vores service ikke har været tilfredsstillende. Hvis din handelsforespørgsel eller anden forespørgsel ikke er blevet behandlet, eller hvis du ønsker at indgive en formel klage på det indledende eller efterfølgende trin, kan du gøre dette ved at udfylde Onlineklageformularen.

Bemærk, at alle de oplysninger, der er medtaget i klageformularen, skal udfyldes, så vores særlige Kvalitetskontrolafdeling kan undersøge din klage på et oplyst grundlag. Vi kan anmode om yderligere oplysninger og/eller understøttende dokumentation under revisionsprocessen. Vi beder om dit værdifulde samarbejde i processen med at gennemgå din klage for at afslutte vort arbejde og give dig vores feedback og svar hurtigst muligt.

Der vil blive foretaget en uafhængig gennemgang af din klage for at fastslå, om vi har handlet fair, inden for dine rettigheder og har opfyldt vores kontraktlige forpligtelser over for dig. Bemærk, at din klage vil få tildelt et unikt referencenummer, som også vil blive videresendt til vores reguleringsmyndighed – Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”).

Den proces, vi planlægger, vil i forbindelse med behandlingen af din klage, blive fulgt således:

  • Vi bekræfter modtagelsen af din klage inden for 5 dage
  • Vi sender et foreløbigt svar efter anerkendelsen af modtagelsen af din klage
  • Vi sender dig et fuldstændigt skriftligt svar med vores endelige beslutning inden for 21 dage fra modtagelsen af fuldstændige oplysninger om din klage, og inden for 2 måneder fra indgivelsen af din klage (alt efter hvad der kommer først).
  • Såfremt vi ikke er i stand til at afslutte vores undersøgelse inden for 2 måneder og give dig et fuldstændigt skriftligt svar, vil vi oplyse dig om årsagerne til forsinkelsen. Den fulde færdiggørelse af vores gennemgang og svar på din klage må ikke overskride 3 måneder fra indgivelsen af din klage.

Såfremt du ved modtagelsen af vores endelige svar ikke er tilfreds, eller såfremt du ikke modtager noget svar inden for 3-måneders fristen, kan du videresende din klage til Republikken Cyperns ombudsmand i finansielle anliggender (Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus). Yderligere oplysninger fås på http://www.financialombudsman.gov.cy. Alternativt kan du indgive din klage til CySEC eller andre kompetente myndigheder. For Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) kan du besøge http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/. Endelig kan du henvende dig til de relevante cypriotiske domstole eller til ordninger for alternativ tvistbilæggelse.

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.