Markets.com händelser & handel

Introducerar händelser & handel

Markets.com har förbundit sig att erbjuda dig nya och innovativa online-handel verktyg. Vår händelser & handel-tjänst designades speciellt med informerade handlare i åtanke, då den sorterar genom den årliga ekonomisk kalendern och presenterar dig med möjliga handelsmöjligheter i en mängd olika valutapar och ett antal olika tidsramar.

Du behöver inte längre manuellt sortera genom ett överflöd av kommande ekonomiska indikatorer, vilket kan bli överväldigande ibland. Händelser & handel gör detta för dig genom att analysera vilken inverkan varje rapport har haft historiskt på relaterade valutapar när siffrorna har överträffat marknadsförväntningar, brustit eller kommit in som prognostiserat.

Detta ger dig värdefull information som kan användas för att generera startpunkter eller som ett värdefullt bekräftelse-verktyg för dina befintliga analysmetoder.

Hur man använder händelser & handel?

Händelser & handel påminner mycket om en traditionell ekonomisk kalender, men den största skillnaden är att den automatiskt filtrerar kommande händelser och endast visar de som har uppvisat betydande statistiska trender.

På startskärmen presenteras du med en lista över kommande händelser, deras ursprungsland, när de förväntas inträffa och hur många signaler som finns tillgängliga. Du har också möjligheten att lägga till händelsen till dina Google- eller Outlook-kalendrar.


 

Skulle någon av händelserna intressera dig kan du komma åt mer detaljerad information om varje individuell indikator. Denna information inkluderar paren som den med största sannolikheten kommer att påverkas, vid vilka tidsramar, riktningen på den projicerade trenden och sannolikheten för den projicerade trendsättningen baserat på de senaste tolv tillfällena rapporten släpptes.
 

Genom att klicka på någon individuell signal kommer det upp en sammanfattande sida som visar den stigande eller fallande sannolikheten för paret i fråga beroende på hur den slutgiltiga datan jämförs med förhandsversioners konsensus. Från denna sida kan du också gräva ner i var och en av de senaste tolv tillfällena som rapporten släpptes och se exakt hur marknaden reagerade vid den tiden.
 

För att använda denna funktion, välj helt enkelt en uppkommande händelse från händelser & handel-kalendern, till exempel Storbritanniens slutgiltiga BNP-tillväxt kvartal efter kvartal.

När du har tryckt på denna händelse kommer du att se valutapar, tidsramar och potentiella möjligheter. När du har valt vilken möjlighet du vill utforska, till exempel EUR/USD-paret, väljer du det genom att klicka, så ser du en sammanfattande sida som visar de senaste 12 brittiska BNP-händelserna och lämpliga prisdiagram. Denna sida ger dig också konsensus av effekten som händelsen kommer att ha på de finansiella marknaderna.

Du kan också välja ”markera historiska händelser” för att komma åt avancerade diagram på hur EUR/USD betedde sig under de senaste 12 händelserna. Detta gör det möjligt för dig att utvärdera möjligheten i detalj före beslutet om att öppna en handelsposition.

Hur fungerar händelser & handel?

Händelser & handel använder en egenutvecklad algoritm för att skanna konsensus data från över 30 ledande ekonomer från hela världen, genom att jämföra deras prognoser med verkliga marknadsreaktioner efter varje ekonomisk rapport som släpps. Denna information tillåter händelser & handel att förutse hur individuella finansiella marknader troligtvis kommer att reagera på kort och medellång sikt om siffrorna kommer in högre eller lägre än marknaden förväntar sig.

Du kan tänka dig händelser & handel som en statistisk hjälpande hand som hjälper dig att förstå överflödet av ständigt förändrande data och rikta din uppmärksamhet mot statistiskt signifikanta mönster.

Informationen om händelser & handel har sammanställts av en 3:e partstjänst. Det är inte och bör inte tolkas som investeringsråd. Det förmedlas till dig endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina särskilda investeringsomständigheter eller mål. Contracts For Difference ("CFD:er") är inte lämpliga för alla investerare och handel med dessa instrument anses riskabel. Tidigare utveckling är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.