Reglering och juridiskt paket

Markets.com drivs av Safecap Investments Limited, som är ett reglerat värdepappersföretag som regleras i genomförandet av sina verksamheter av Cyperns Securities and Exchange Commission (‘CySEC’) under licensnummer 092/08 och likväl av Financial Services Board (‘FSB’) i Sydafrika som en leverantör av finansiella tjänster under licensnr. 43906. Vi tillämpar stränga regelverk och efterlevnad i var och en av alla delar av företagets verksamhet (med finansiell rapportering, klient tillgångsförvaltning, segregering av klient\företagstillgångar med mera).

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.