Regler och villkor för uppmuntrande och lojalitetsbelöningar

Nedanstående visar regler och villkor för typerna av lojalitetsbelöningar som bolaget erbjuder, då dessa kanske ändras emellanåt och bör läsas tillsammans med företagets regler & villkor (”icke-professionella kund-avtal”). Om inte annat anges, i händelse av diskrepans mellan det icke-professionella kund-avtalet och regler och villkor för uppmuntrande och lojalitetsbelöningar råder den senare.

Ansvarsfriskrivning: Uppmuntrande och lojalitetsbelöningar är inte tillgängliga för kunder som är bosatta i en förbjuden/inte tillåten jurisdiktion i enlighet med bolagets regler och villkor paragraf 3 i avsnittet "Allmänt” "förbjudna/inte tillåtna jurisdiktioner” eller för invånarna i Polen, Tyskland och Grekland. Om de av misstag har krediterats kommer uppmuntrande och lojalitetsbelöningar att tas bort utan förvarning.

Gratis registreringssystem

 1. Denna belöning är tillgänglig för alla kunder som registrerar sig för ett konto med bolaget och uppfyller respektive kampanj-krav, med undantag för kunder som är bosatta i begränsade jurisdiktioner som nämns i det icke-professionella kund-avtalet och även i ett av följande länder:
  Anguilla, Azerbajdzjan, Bahamas, Bangladesh, Belgien, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Brittiska Indiska Oceanen, Brunei, Burundi, Kanada, Kambodja, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Colombia, Komorerna, Djibouti, Dominica, Dominikanska Republiken, Egypten, Ekvatorialguinea, Etiopien, Färöarna, Gabon, Gambia, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Jersey, Kenya, Korea Demokratiska folk av, Sydkorea Republiken, Kirgizistan, Laos folk Demokratiska republiken, Libanon, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Marshallöarna, Mayotte, Mongoliet, Marocko, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Ryssland, Rwanda, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Samoa, São Tomé och Príncipe, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, södra Sudan, Sudan, Surinam, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

 2. Kunder kommer att få belöningen i respektive kontos basvaluta. Konton som till exempel har euro som basvaluta kommer att belönas med 25 EUR-belöning etc.

 3. Denna slags belöning är inte villkorad och inte beroende av kundens insatta belopp, utan belönas enbart på grundval av att kunden uppfyller villkoren för belöning i enlighet med relevanta kampanjvillkor.

 4. Belöningen kan tilldelas en gång per hushåll eller IP-adress eller telefonnummer eller en kund.

 5. Uttagskrav: En kund kan omedelbart ta ut det återstående belöningsbeloppet och/eller eventuella vinster som härrör från belöningen när man gör en giltig insättning. Skapandet av insättningen krävs enbart i syfte för oss att fullfölja vår kännedom om klienten. Denna stimulans bär inte några handels- eller uttagsvillkor.

 6. I samtliga fall kommer en uttagsbegäran enligt avsnitt 5 ovan endast att behandlas efter kundens samtycke av bolagets introduktionsprocess som bland annat innefattar att tillhandahålla:
  6.1 Identitetsbevis - En tydlig, aktuell kopia av ett giltigt bilddokument som innehåller kundens fullständiga namn (som nämns i kontot), födelsedatum och utgångsdatum, såsom ett pass.
  6.2 Bevis på hemadress - En nylig (ej äldre än sex månader) tydlig kopia av ett kontoutdrag, elräkning eller lokal skattsedel, som anger kundens namn (som nämns i kontot), utgivningsdatum och bostadsadress.

 7. Diverse
  7.1 Missbruk - Varje olämplig eller oegentlig affär, som inte är i enlighet med bolagets regler och villkor för kundförsäljningsavtal kommer att resultera i att belöningen återkallas eller inte beviljas och kan också leda till att kontot fryses i väntan på att undergå ordentlig utredning och suspenderas om undersökningens resultat indikerar brott mot icke-professionell kund-avtalet.
  7.2 Ingen avsägelse - All fördröjning eller underlåtenhet att utöva någon rättighet, makt eller avhjälp till bolaget på någon överträdelse eller försummelse enligt dessa regler och villkor eller icke-professionell kund-avtalet skall inte anses eller får inte konstrueras som ett avstående från sina rättigheter;
  7.3 Giltighet - Om någon bestämmelse i dessa regler och villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas skall sådan ogiltighet eller avsaknad inte påverka andra bestämmelser av dessa regler och villkor och i den utsträckningen är bestämmelserna avsedda att vara och skall anses vara avskiljbara;
  7.4 Förändring av villkor - vid modifiering av de speciella belöningsreglerna och villkoren skall bolaget tillhandahålla kunden lämplig underrättelse i förväg med e-post.
  7.5 Vid eventuell avvikelse mellan icke-professionella kund-avtal och dessa regler och villkor skall den senare ha företräde.


 8.  

$25 gratis mobil-app installationsbelöning

 1. Aktiverade villkor i dessa regler och villkor skall ha betydelsen som tilldelades till dem i investeringstjänst-avtalet för icke-professionella och professionella klienter ("ISA") av SafeCap Investments Limited ("företaget"), om inget annat definieras häri.

 2. Alla kunder som uppfyller samtliga av nedanstående kriterier är berättigade till belöningen:
  2.1 Framgångsrikt registrerat ett konto med företaget och har uppfyllt alla KYC och andra krav för en lyckad registrering i enlighet med ISA;
  2.2 Inloggad till sitt konto från en av företagets icke-mobila webbelektroniska plattformar och
  2.3 Mottagit ett erbjudande att acceptera en belöning enligt paragraf 3 nedan.

 3. Denna belöning ska bli tillgänglig till berättigade kunder (enligt paragraf 2 ovan) när företaget har skickat ett e-mail och/eller inloggningsmeddelande i en elektronisk webbplattform som innehåller ett erbjudande att acceptera denna belöning.

 4. Kunder kan acceptera denna belöning inom 7 (sju) kalenderdagar efter mottagande av ett e-mail eller och/eller inloggningsmeddelande specificerat i paragraf 3 ovan genom att installera en mobil elektronisk handelsplattform på sin mobila enhet och logga in på sitt handelskonto från en mobil elektronisk handelsplattform.

 5. Kunder som accepterar belöningen kommer att få belöningen i respektive kontos basvaluta.

 6. Denna belöning är utan villkor och beror inte på insättningens storlek av kunden eller kundens handel.

 7. Denna belöning kan tilldelas en gång per hushåll eller IP-adress eller telefonnummer eller en kund.

 8. En kund kan omedelbart ta ut belöningsbeloppet och/eller eventuella vinster som härrör från belöningen.

 9. Ett uttag av denna belöning kommer i alla fall bli föremål till kundefterlevnad med företagets introduktion, kontoöppnande, AML- och KYC-förfaranden som anges i ISA.

 10. Denna belöning är inte tillgänglig i någon förbjuden jurisdiktion.

 11. Diverse
  11.1 Missbruk - varje olämplig eller oegentlig affär eller användning i strid med ISA kommer att resultera i att belöningen kommer att återkallas eller inte belönas:
  11.2 Ingen avsägelse - All fördröjning eller underlåtenhet att utöva någon rättighet, makt eller avhjälp till företaget på någon överträdelse eller försummelse enligt dessa regler och villkor eller ISA skall inte anses eller får inte konstrueras som ett avstående från sina rättigheter;
  11.3 Giltighet - Om någon bestämmelse i dessa regler och villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas skall sådan ogiltighet eller avsaknad inte påverka andra bestämmelser av dessa regler och villkor och i den utsträckningen är bestämmelserna avsedda att vara och skall anses vara avskiljbara;
  11.4 Förändring av villkor - vid modifiering av dessa regler och villkor skall företaget tillhandahålla kunden lämplig underrättelse i förväg med e-post där det är praktiskt möjligt.
  11.5 Dessa regler och villkor omfattas av ISA:s villkor och de allmänna reglerna och villkoren för uppmuntrande och lojalitetsbelöningar (”allmänna regler”). I händelse av konflikter mellan dessa regler och villkor, allmänna regler och ISA, så är det dessa regler och villkor som har företräde.


 12.  

********************************************************

Bonusar erbjudna före 29 januari 2017

Viktigt meddelande: Vår hemregulator - Cyperns Securities and Exchange Commission, har som mål att höja genomförandestandarder inom branschen för Contracts for Difference för att säkerställa rättvisa resultat för alla klienter och har begärt att reglerade företag undviker tillämpandet att erbjuda bonusar för att uppmuntra klienter att handla.

Varje bonus som du har godkänt till ditt konto fram till 29 januari 2017 kommer att fortsätta att gälla enligt relevanta regler och villkor beroende på bonussystemet som visas nedan. Vi noterar att avsnitten "tidstermer och utgång" kommer att gälla för bonusar som redan har krediterats till ditt handelskonto. Inga nya bonusar kommer att göras tillgängliga efter 29 januari 2017.

I detta avseende erbjuds från den 29 januari 2017 inte länge följande bonusprogram av Safecap:

Standard bonus- och belöning-policy

Safecap Investments Limited ("bolaget") erbjuder ett antal attraktiva belöningar till sina nya och befintliga kunder ("Kunder") efter dess begäran och godkännande av kunden. Bonusar och/eller finansiella utmärkelser eller kampanjer ("belöningar") tilldelade till kunderna är en del av bolagets marknadsföringsprogram. Dessa belöningar har tidsbegränsade erbjudanden där följande villkor tillämpas med hänvisning till det relevanta kundkontot ("konto"):

 1. Belöningar är tillgängliga för kunder som uppfyller bolagets lämplighetskrav.
 2. Regler om mottagande av belöningar - innan man accepterar ett belöningserbjudande ska kunderna beakta de särskilda regler och villkor som är förknippade med belöningen och denna bonus- och belönings-policy, då båda kan ändras då och då. Godkännande av belöningen görs genom att placera en affär på kontot.
 3. Att handla priset - de medel som deponerats av kunden på kontot används före belöningen. Om du till exempel har gjort en insättning på $200 på kontot och fick en belöning på $50 till kontot, så används de medel du har satt in först vid placerade affärer. Därför, om du förlorar $200, om du inte har uppfyllt nedanstående handelskrav för att kunna ta ut din belöning, kommer det inte finnas några medel tillgängliga till uttag från kontot. För mer information kontakta bolagets kundtjänst.
 4. Volym villkor - 

  4.1 Uttag – 
  4.1.1 För att kunden ska vara berättigad att ta ut belöningen måste kunden utföra en minimihandelsvolym på $10 000 för varje dollar som delats ut av bolaget till kontot (t.ex. om kunden som får $100 priset måste ha ett minimum handelsvolym på $ 1 000 000) .;
  4.1.2 Om kunden tar ut några medel från kontot innan man uppfyller den nödvändiga handelsvolymen kommer den totala belöningen att dras från kontot. Kundens handelsvolym på kontot börjar räknas ned den dag kunden mottar belöningen.

 5. Tidsvillkor - 

  5.1 tidsram - Kunderna har 90 dagar från dagen för mottagandet av belöningen för att möta de ovan nämnda volym-villkoren ("tidsram").
  5.2 Upphörande – efter tidsramens utgång skall kontot anpassas till de insättningar som gjorts av kunden till kontot.

 6. Konto-villkor
  6.1 Kunder är förbjudna att öppna flera konton med bolaget enbart i syfte att njuta av mer än en belöning. Dubbla konton kan stängas utan förvarning. I sådana fall ska bolaget behålla eventuella belöningar som getts till kunder och alla inkomster kommer att förverkas och alla belopp som satts in av kunden till kontot kommer således att returneras till kunden.
 7. Välja bort - Kunden behöver inte acceptera någon belöning som erbjuds av bolaget, utan alla belöningar är frivilliga. Kunden kan välja att inte acceptera en belöning. Under dessa omständigheter kommer kunden inte att vara bunden av villkoren i samband med belöningar. Om en sådan kund felaktigt accepterar en belöning ska kunden inte handla på kontot och meddela kundsupporten omedelbart att man felaktigt accepterade belöningen. Bolaget kommer att ta bort belöningen från kundens konto.
 8. Diverse –
  9.1 Missbruk - Varje olämplig eller oegentlig affär, som inte är i enlighet med bolagets regler och villkor för kundförsäljningsavtal kommer att resultera i att belöningen återkallas eller inte beviljas och kan också leda till att kontot fryses för att undergå ordentlig utredning och suspenderas om undersökningens resultat indikerar brott mot icke-professionell kund-avtalet.
  8.2 Ingen avsägelse - All fördröjning eller underlåtenhet att utöva någon rättighet, makt eller avhjälp för bolaget på någon överträdelse eller försummelse enligt detta avtal skall anses som en avsägelse att utöva sina rättigheter
  8.3 Giltighet - Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas skall sådan ogiltighet eller avsaknad inte påverka andra bestämmelser i denna standard bonus- och pris-policy och i den utsträckningen är bestämmelserna i detta avtal avsedda att vara och skall anses vara avskiljbara;
  8.4 Inaktivt konto - observera att när ett handelskonto klassificeras som inaktivt kan alla bonusar och/eller belöningar tas bort utan förvarning. Se avsnittet "inaktiva och vilande konton" för information om inaktiva konton.
  8.5 Ingen delvis belöning - företaget utmärker endast en kund som uppfyller belönings-villkoren. Ingen delvis belöning kan beviljas för fullbordande av en del av de poäng som behövs. Om kunden av någon anledning inte kan samla de poäng som krävs under tidsramen kommer ingen del av belöningen delas ut.
  8.6 Begränsad period - Belöning ackumulerad är endast giltigt under tidsramen. Ackumulering kommer att nollställas för konton som inte uppfyller de speciella villkoren inom tidsramen. Kunden kan inte använda partiell ackumulering av en belöning till förmån för att möta en annan belöning oavsett tidsramen.
  8.7 Förändring av villkor - vid modifiering av de speciella belöningsreglerna och villkoren skall bolaget tillhandahålla kunden lämplig underrättelse i förväg med e-post.
  8.8 Vid eventuell avvikelse mellan dessa villkor och icke-professionella kund-avtal och denna "standard bonus- och belöning-policy" skall den senare ha företräde.

 

Avvaktande bonus

 1. Avvaktande bonus är en belöning tillgänglig för kunder som uppfyller bolagets lämplighetskrav.
 2. Avvaktande bonus-villkor för godkännande - innan man accepterar någon belöning ska kunden ta hänsyn till de relevanta reglerna och villkoren. Accepterande och erkännande av de särskilda reglerna och villkoren sker genom kundens godkännande antingen i skriftlig form (t.ex. e-post) eller på likvärdigt sätt (t.ex. popup-bekräftelse).
 3. För att kunden ska kunna ta emot den väntande bonusen-belöningen ska kunden samla en viss mängd poäng inom tidsramen. Kunden kan vid varje given tidpunkt övervaka hans/hennes framsteg genom att besöka den relevanta sektionen på handelsplattformen.
 4. Poäng som måste samlas motsvarar 3 gånger det väntande bonusbeloppet. Om det väntande bonusbeloppet till exempel är USD 3000 kommer kunden att behöva samla 9000 poäng inom perioden.
 5. De samlade poängen av varje handel skiljer sig åt och varierar beroende på instrumentet kunden handlar och baserat på volymen av affärerna. I synnerhet beräknas poäng på följande sätt:
  Exempel: USD/CHF
  Om en kunds handelsmål är 300 poäng och de öppnar en USD/CHF position (köpa eller sälja) på 100 000 volym skulle beräkningen vara:
  100 000 * 0.32 / 1000 = 32 samlade poäng för denna affär. Kunden kommer att få 16 poäng när positionen öppnas och 16 när positionen stängs (totalt 32 poäng).
  Efter framgångsrikt öppnande och stängning av denna affär kommer en klient att ha 268 poäng kvar för att nå detta exemplets mål. För ytterligare information om ackumuleringen av poäng klicka på Bonuspoäng tabell.
 6. Vid kreditering av belöningen till kontot är pengarna tillgängliga för handel och uttag.
 7. Kunder är förbjudna att öppna flera konton med bolaget enbart i syfte att njuta av mer än en belöning. Dubbla konton kan stängas utan förvarning. I sådana fall ska bolaget behålla eventuella belöningar som getts till kunden och alla inkomster kommer att förverkas och alla belopp som satts in av kunden till kontot kommer således att returneras till kunden.
 8. Välja bort - se avsnitt 7 i "standard bonus och belöning-policy" ovan.
 9. Allmänna - se avsnitt 8 i "standard bonus och belöning-policy" ovan.

Värva en vän-bonus regler och villkor

Bonus för värvade vänner är endast tillgängliga för nya konton som sätter in $ 100 och uppåt. Bonus för en värvad vän kommer att krediteras till hans/hennes handelskonto efter identitetshandlingar är verifierade.

Bonusuttag – Du och din värvade vän behövs en minsta handel på $ 10 000 per $1 bonus. Till exempel, för en $100 bonus måste du ha en minsta handelsvolym på $ 1000 000 för att ta ut bonusen. Observera: du eller din värvade vän kan ta ut pengar från ditt konto innan den når lägsta handelsvolymen.Men genom att göra så kommer du att förlora bonusbeloppet.

Markets.com förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta programmet när som helst.

Den värvade vännen som gör anspråk på värva en vän-bonus är inte berättigad till en första insättningsbonus utöver värva en vän-bonusen.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.