Hur lämnar jag in ett klagomål?

Frågor och klagomål

Centralt för vår företagskultur är att behandla kunder rättvist ("TCF"). Safecap Investments Limited strävar genom vår handelsplattform Markets.com att ge dig den högsta nivån av kundtjänst och att bygga ett starkt och långvarigt tjänsteförhållande med dig. Vi ser dina kommentarer, förslag och bekymmer som ärenden av yttersta vikt för vårt företag. Vi strävar efter att ta itu med feedback fullt ut och erkänner att en kunds feedback och/eller uttryck av missnöje är en möjlighet för oss att förbättras genom att utöka våra produkter och vår servicenivå.

Fråga - Vanligtvis löst inom 48 timmar

Om du är missnöjd med tjänsten som tillhandahålls av Markets.com, vänligen kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt via telefon +357-2-2222-121, Live-chatt eller via vårt online frågeformulär för direkt och snabb hjälp.

Våra representanter finns tillgängliga för att hjälpa dig igenom dina funderingar för att nå en rimlig slutsats.

Handelsfråga - Vanligtvis löst inom 48 timmar

Om du har en handelsfråga, som till exempel berör ditt handelskonto och driften av detta på vår handelsplattform Markets.com eller med hänsyn till våra regler och villkor, så kan du skicka en handelsförfrågan genom att skicka in online handelsfrågeformuläret. Observera att alla handelsfrågor måste loggas med oss så snart som möjligt efter det att handelsfrågan, behov av förtydligande eller problem har inträffat.

En särskild grupp av specialister är tillgängliga för att undersöka och lösa din handelsfråga så snart som möjligt - vi är fast beslutna att svara senast inom 48 timmar från mottagandet av din handelsfråga. När handelsfrågan har granskats får du en fullständig förklaring om omständigheterna och resultatet.

Formellt klagomål - Processen kan ta upp till 2 månader att lösa

Du har rätt att lämna in klagomål när som helst i din handelsupplevelse med oss, där du kanske känner att vår tjänst inte har uppfyllt dina önskemål. Där en handels- eller annan fråga inte har tagits upp eller när du vill skicka ett formellt klagomål i det inledande skedet eller ett senare skede kan du göra det genom att fylla in online klagomålformuläret.

Observera att all information som finns på online klagomålformulären måste fyllas i för att vår särskilda avdelning för kvalitetskontroll ska granska ditt klagomål på ett sakligt sätt. Vi kan begära ytterligare information och/eller stödjande dokumentation under granskningsprocessen. Vi ber om ditt högt skattade samarbete i granskningsprocessen av ditt klagomål för att slutföra vårt arbete och ger dig vår feedback och respons så snart som möjligt.

Ditt klagomål kommer att få en opartisk granskning för att avgöra om vi har agerat rättvist inom våra rättigheter och har uppfyllt våra skyldigheter gentemot dig. Observera att din anmälan kommer att ges ett unikt referensnummer som också kommer att meddelas till vår regulator, Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC").

Processen som vi förutser kommer att följas när vi behandlar ditt klagomål är följande:

  • Vi kommer att bekräfta mottagandet av ditt klagomål inom 5 dagar
  • Vi kommer att skicka ett inledande svar inom sju arbetsdagar efter vår bekräftelse på mottagandet av ditt klagomål
  • Vi kommer att skicka dig ett komplett skriftligt svar som informerar dig om ett slutligt beslut inom 21 dagar efter mottagandet av fullständig information om ditt klagomål och inom två månader från inlämnandet av ditt klagomål (beroende på vad som är tidigast ).
  • I händelse av att vi inte kan slutföra vår granskning inom två månader och ge dig ett fullständigt skriftligt svar ska vi informera dig om orsakerna till förseningen. Fullbordandet av vår granskning och svar på ditt klagomål får inte överstiga tre månader från inlämnandet av ditt klagomål.

Om du vid mottagandet av vårt slutgiltiga svar på ditt klagomål inte är nöjd eller om inget svar erhålls inom tre månaders-tidsramen kan du hänvisa ditt klagomål till finansombudsmannen på Republiken Cypern. För mer information vänligen besök http://www.financialombudsman.gov.cy. Alternativt kan du skicka ditt klagomål till CySEC eller andra behöriga myndigheter. För Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) kan du besöka http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/. Slutligen kan du hänvisa till de berörda cypriotiska domstolarna eller alternativa system för tvistlösning (ADR) mekanismer.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.