Vad är Forex?

Historia

Forex eller FX är en förkortning av Foreign Exchange Market, på svenska kort sagt valutahandel. Forex är marknadsplatsen där alla världens olika valutor handlas. Det är en interbankmarknad som skapades 1971 när den internationella handeln övergick från fasta till flytande växelkurser. Som ett resultat av den enorma volymen och det s.a.s. flytande tillståndet har valutamarknaden blivit världens största och mest betydelsefulla finansiella marknad.

  • Forex-marknaden är öppen 24 timmar per dag, fem dagar i veckan
  • Det finns standardinstrument till buds för att hjälpa dig kontrollera riskexponeringen
  • Utmärkt transparens; valutamarknaden är transparent - du måste bara se till att hålla dig välunderrättad

Växelkursen

Forex spelar en oumbärlig roll när det gäller att bestämma de globala växelkurserna. Växelkursen är det antal enheter i en nations valuta som måste växlas för att erhålla en enhet i annan nations valuta. Växelkursen mellan två valutor på marknaden bestäms av interaktionen mellan de offentliga och privata interaktörerna på valutamarknaden.

Marknadsaktörer

Huvudaktörerna på valutamarknaden är: centralbanker, affärsbanker, finansiella institutioner och enskilda investerare.

Internet har i.o.m. den tekniska utvecklingen enormt underlättat handeln genom att ge enskilda investerare och handlare tillgång till alla de senaste valutanyheterna, teknologin och hjälpmedlen.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.
Observera att materialen erbjuds i marknadsföringssyfte och inte medför någon skyldighet att köpa investeringstjänster från företaget.