Markets.com Evenementen & handel

Introductie van Evenementen & handel

Markets.com verbindt er zich toe u nieuwe en innovatieve online trading tools aan te bieden. Speciaal ontworpen met geïnformeerde traders in gedachten, doorzoekt onze Evenementen & handel dienst onze jaarlijkse economische kalender en stelt hij u mogelijke opportuniteiten voor tot verhandelen voor een aantal verschillende tijdrasters.

U dient dan niet langer handmatig te zoeken tussen een overvloed aan binnenkomende economische indicatoren, wat soms overweldigend kan zijn. Evenementen & handel doet dit voor u door de impact te analyseren die elk rapport historisch gezien heeft gehad op gerelateerde valutaparen wanneer de getallen de marktverwachtingen hebben overtroffen of onder de verwachtingen zijn gebleven of geweest zijn zoals voorspeld.

Dit biedt u bruikbare informatie die kan worden gebruikt om ingangspunten te maken of als een waardevolle bevestigingstool voor uw bestaande analysemethoden.

Hoe Evenementen & handel gebruiken?

Evenementen & handel lijkt goed op een traditionele economische kalender, met als voornaamste verschil dat hij automatisch aanstaande evenementen filtert en enkel deze toont die significante statistische trends hebben vertoond.

Op de homepagina wordt u een lijst van aanstaande evenementen getoond, hun land van herkomst, wanneer ze zullen plaatsvinden en hoeveel signalen beschikbaar zijn. U hebt ook de optie om de evenementen toe te voegen aan uw Google of Outlook kalenders.


 

Indien één van de evenementen u interesseert, kunt u meer gedetailleerde informatie toevoegen over elke afzonderlijke indicator. Deze informatie behelst de paren die het meest waarschijnlijk een impact zullen ondervinden, de tijdrasters, de richting van de geprojecteerde trend en de waarschijnlijkheid dat de geprojecteerde trend zal aanhouden, gebaseerd op de afgelopen twaalf keren dat het rapport verscheen.
 

Klikken op een signaal toont een samenvattingspagina die de waarschijnlijkheid toont dat het paar in kwestie zal stijgen of dalen, afhankelijk van hoe de finale gegevens zich verhouden tot de consensus vóór de release. Vanuit deze pagina kunt u ook teruggaan naar elk van de afgelopen twaalf gelegenheden dat het rapport verscheen en bekijken hoe de markt toen precies reageerde.
 

Om gebruik te maken van deze faciliteit selecteert u gewoon een aanstaand nieuwsevenement vanuit de Evenementen & handel kalender, bijvoorbeeld het afsluitend rapport van de bbp-groei van het VK op kwartaalbasis.

Door te klikken op dit evenement ziet u een lijst van valutaparen, tijdrasters en mogelijke opportuniteiten. Nadat u gekozen hebt welke opportuniteit u wilt verkennen, bijvoorbeeld het EUR/USD-paar, selecteert u het door erop te klikken en u zult een samenvattingspagina zien die de vorige 12 VK bbp-evenementen in lijstvorm zal weergeven, tezamen met de overeenkomstige prijskaarten. Deze pagina geeft u ook de consensus voor het effect dat het evenement zal hebben op de financiële markten.

U kunt ook "Historische evenementen belichten" selecteren om toegang te verkrijgen tot de geavanceerde diagrammen voor het EUR/USD-gedrag tijdens de laatste 12 maanden. Dit laat u toe de opportuniteit in detail te evalueren vóór u beslist een verhandelpositie te openen.

Hoe werkt Evenementen & handel?

Evenementen & handel gebruikt een eigen algoritme om consensusgegevens van meer dan 30 vooraanstaande economen wereldwijd te scannen, waarbij hun voorspellingen worden vergeleken met reële marktreacties nadat elk economisch rapport wordt uitgebracht. Deze informatie maakt het voor Evenementen & handel mogelijk om te voorspellen hoe afzonderlijke financiële markten waarschijnlijk zullen reageren op korte en middellange termijn als de getallen hoger of lager zullen zijn dan de markten verwachten.

U kunt Evenementen & handel beschouwen als een statistisch helpende hand, die zin geeft aan een grote hoeveelheid constant veranderende gegevens en die uw aandacht vestigt op statistisch significante patronen.

De informatie over de Evenementen & handel werd door de dienst van een derde partij opgesteld. Deze informatie is geen beleggingsadvies en mag niet als dusdanig geïnterpreteerd worden. Het wordt u enkel als algemene informatie meegedeeld en heeft geen betrekking op uw specifieke investeringsomstandigheden of -doelstellingen. Contracts for difference ("CFD's") zijn niet voor alle beleggers geschikt en traden met deze instrumenten wordt als riskant beschouwd. Voorbije prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.