Algemene voorwaarden voor stimulansen en loyaliteitsbeloningen

Hetgeen volgt, omschrijft de algemene voorwaarden voor de types loyaliteitsawards die door de Onderneming aangeboden worden, gezien deze af en toe kunnen wijzigen en moet gelezen worden in combinatie met de Algemene voorwaarden (”Overeenkomst niet-professionele klant”) van de Onderneming. Tenzij anders vermeld, prevaleert in het geval van verschil tussen de Overeenkomst niet-professionele klant en de Algemene voorwaarden voor stimulansen en loyaliteitawards de laatste.

Aansprakelijkheidsbeperker: Stimulansen en loyaliteitawards zijn niet beschikbaar voor Klanten die verblijven in een verboden/niet-toegestaan rechtsgebied in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Onderneming, paragraaf 3 “Algemeen” sectie “Verboden/niet-toegestane rechtsgebieden” en evenmin voor de inwoners van Polen, Duitsland en Griekenland. Indien verkeerdelijk gecrediteerd, zal de stimulans of loyaliteitsaward zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd worden.

Gratis Registratieschema

 1. De Award is beschikbaar voor alle Klanten die registreren voor een rekening bij de Onderneming en die voldoen aan de respectieve promotievereisten, behalve voor Klanten in beperkte rechtsgebieden vermeld in de Overeenkomst voor niet-professionele klant en ook in één van de volgende jurisdicties:
  Anguilla, Azerbeidzjan, Bahamas, Bangladesh, België, Bermuda, Bhutan, Bolivia, British Indian Ocean Territory, Brunei Darussalam, Burundi, Canada, Cambodja, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Colombia, de Comoren, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Faeröer, Gabon, Gambia, Grenada, Guinee, Guinee-Bissau, India, Indonesië, Jersey, Kenia, Korea Democratische Volksrepubliek, Republiek Korea, Kirgizië, Lao Democratische Volksrepubliek, Libanon, Lesotho, Liberia, Libië, Madagascar, Malawi, Marshalleilanden, Mayotte, Mongolië, Marokko, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Pakistan, de Filippijnen, de Russische Federatie, Rwanda, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Samoa, Sao Tomé en Principe , Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Suriname, Tadzjikistan, de Verenigde Republiek Tanzania, Togo, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne, Verenigde Staten, Oezbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

 2. Klanten zullen de award ontvangen in de respectieve basisvalutie van de rekening. Bijivoorbeeld zullen rekeningen waarvan de basisvaluta de Euro is, een award ontvangen van 25 EUR, enz.

 3. Dit type award is niet voorwaardelijk en hangt niet af van de bedragen die gestort zijn door de Klant, maar wordt enkel toegekend op basis van het voldoen door de Klant aan de voorwaarden voor een award, in overeenstemming met de overeenstemmende promotievoorwaarden.

 4. De award is beperkt tot één bonus per huishouden of IP-adres of telefoonnummer of Klant.

 5. Vereisten opname: Een Klant kan onmiddellijk het resterende award-bedrag opnemen en/of winsten afgeleid van de award, door een geldige storting te doen. De storting is enkel nodig om het ons mogelijk te maken onze zorgvuldigheidsplicht jegens onze klant te vervullen. Deze stimulans behelst geen voorwaarden tot verhandelen of tot opnemen.

 6. In alle gevallen zal een verzoek tot uitbetaling op grond van artikel 5 hierboven alleen worden verwerkt bij naleving door de Klant van het introductieprogramma van de Onderneming dat onder meer de levering omvat van:
  6.1 Bewijs van identiteit - Een duidelijke, up-to-date kopie van een document met foto uitgegeven door de staat dat de volledige naam bevat van de Klant (zoals vermeld in de Rekening), de geboortedatum en de vervaldatum van zo'n paspoort.
  6.2 Bewijs van verblijf – Een recente, duidelijke kopie (niet ouder dan 6 maand) van een bankafschrift, energierekening of belastingsfactuur, met opgaaf van de naam van de Klant (zoals vermeld in de Rekening), datum van uitgifte en verblijfsadres.

 7. Varia
  7.1 Misbruik - Elk verkeerde of misbruikmakende manier van verhandelen, die niet conform de Handelsovereenkomst met de Klant van de Onderneming is, zal leiden tot een herroepen van de award of een niet toekennen ervan, en kan er ook toe leiden dat uw Rekening bevroren wordt om grondig onderzoek te ondergaan en geschorst indien het resultaat van het onderzoek zou wijzen op een schending van de Handelsovereenkomst met de Klant.
  7.2 Geen verklaring van afstand – een vertraging of verzuim om een recht, macht of herstellen uit te oefenen, toekomend aan de Onderneming voor elke schending of elk verzuim onder deze Overeenkomst, wordt niet geacht een verklaring van afstand te zijn van om het even welke andere schending of fout die ervoor of erna begaan wordt;
  7.3 Geldigheid - Indien enige bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, zal een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de andere bepalingen van deze overeenkomst, en in dat opzicht zijn de bepalingen van deze overeenkomst bedoeld scheidbaar te zijn en te worden geacht;
  7.4 Wijziging voorwaarden - in geval van wijziging van de specifieke algemene voorwaarden van de award, zal de Onderneming de Klant op voorhand een gepaste kennisgeving per e-mail laten geworden.
  7.5 In geval er verschil is tussen deze voorwaarden van de Overeenkomst voor niet-professionele klant en dit Algemene voorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Gratis $20 award voor installatie mobiele app

 1. Termen met een hoofdletter in deze voorwaarden hebben de betekenis die aan ze toegeschreven wordt in de Overeenkomst voor investeringsdiensten voor de particuliere en professionele klanten ("ISA") van Safecap Investments Limited (de "Onderneming"), tenzij anders gedefinieerd.

 2. Alle Klanten die voldoen aan alle onderstaande criteria komen in aanmerking voor de Award:
  2.1 Succesvol geregistreerd zijn voor een Rekening bij de Onderneming en voldaan hebben aan alle KYC ("Know Your Customer") en andere vereisten voor dergelijke registratie in overeenstemming met de ISA;
  2.2 Ingelogd zijn op hun Rekening vanuit één van de niet-mobiele elektronische webplatforms van de Onderneming; en
  2.3 Een aanbod ontvangen hebben om de Award te aanvaarden, zoals aangegeven in paragraaf 3 hierna.

 3. Deze Award zal beschikbaar worden voor de in aanmerking komende Klanten (zoals aangegeven in paragraaf 2 hiervoor) nadat de Onderneming een Klant een e-mail en/of een log-in bericht voor een elektronisch webgebaseerd handelsplatform gestuurd heeft, dat een aanbod bevat om deze Award te aanvaarden.

 4. Klanten kunnen deze Award aanvaarden binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontvangst van een e-mail en/of een log-in bericht zoals gespecificeerd in paragraaf 3 hiervoor, door een mobiel elektronisch handelsplatform te installeren in hun handelsrekening op hun mobiele apparatuur en in te loggen op hun handelsrekening vanuit een mobiel elektronische handelsplatform.

 5. Klanten die de Award hebben aanvaard, zullen de Award ontvangen in de respectieve basisvaluta van de Rekening.

 6. Deze Award is niet aan voorwaarden onderworpen en hangt niet af van de bedragen gestort door de Klant of aan de handelsactiviteit van de Klant.

 7. Deze Award kan slechts één keer per huishouden of IP-adres of telefoonnummer of per Klant worden toegekend.

 8. Een Klant kan onmiddellijk de Award opnemen en/of elke winst die voortvloeit uit de Award.

 9. In alle gevallen zal een opname van deze Award onderworpen zijn aan de naleving van de Klant van de procedures van de Onderneming voor onboarding en het openen van een Rekening, evenals aan de AML- (Anti-Money Laundering) en KYC-procedures toegelicht in de ISA.

 10. Deze Award is niet beschikbaar in een Uitgesloten Rechtsgebied.

 11. Varia
  11.1 Misbruik - elke ongepaste of oneerlijke handelsactie of elk gebruik dat de ISA schendt, zal tot gevolg hebben dat de Award ingetrokken of niet toegekend wordt;
  11.2 Geen verklaring van afstand – een vertraging of verzuim om een recht, macht of herstellen uit te oefenen, toekomend aan de Onderneming voor elke schending of elk verzuim onder deze Overeenkomst of de ISA, wordt niet geacht een verklaring van afstand te zijn van haar rechten en mag niet als dusdanig worden opgevat;
  11.3 Geldigheid - Indien een bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of onuitvoerbaar wordt aanzien, zal een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de andere bepalingen van deze Voorwaarden, en in dat opzicht zijn de bepalingen van deze overeenkomst bedoeld scheidbaar te zijn en te worden geacht;
  11.4 Wijziging Voorwaarden - in geval van wijziging van deze Voorwaarden, zal de Onderneming de Klant op voorhand een gepaste kennisgeving per e-mail laten geworden, in zoverre dit praktisch mogelijk is.
  11.5 Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de voorwaarden van de ISA en de algemene voorwaarden voor Incentives en Loyalty Awards ("Algemene Voorwaarden"). In geval van conflict tussen deze Voorwaarden, Algemene Voorwaarden en de ISA, zullen deze Voorwaarden prevaleren.

********************************************************

Bonussen toegekend vóór 29 januari 2017

Belangrijke nota: Onze regelgevende instantie – de Cyprus Securities and Exchange Commission – tracht gedragsnormen te verstrengen in de gehele sector van Contract for Difference, om eerlijke resultaten te verzekeren voor alle klanten en heeft gevraagd dat alle gereguleerde firma's de praktijk zouden vermijden van bonussen aan te bieden die klanten stimuleren om te verhandelen.

Elke bonus aan u toegekend en aan gecrediteerd op uw rekening tot 29 januari 2017 zal behouden blijven onder de relevante voorwaarden, afhankelijk van het hierna getoonde bonusschema. We merken op dat de secties 'Tijdsvoorwaarden' en 'Vervaldatum' van toepassing zullen zijn voor bonussen die reeds op uw handelsrekening gecrediteerd zijn. Er zullen geen nieuwe bonussen beschikbaar worden na 29 januari 2017.

Daarom worden vanaf 29 januari 2017 de volgende bonusschema's niet meer aangeboden door Safecap:

Standaard Bonus en Award beleid

Safecap Investments Limited ("de Onderneming") biedt een aantal aantrekkelijke voordelen aan zijn nieuwe en bestaande klanten ("Klanten") na vraag ernaar en aanvaarding door de Klant. Bonussen en/of financiële awards of promoties ("Award") toegekend aan de Klanten maken deel uit van het promotie-programma van de Onderneming. Deze Awards zijn aanbiedingen die beperkt zijn in de tijd, waarop de volgende voorwaarden met betrekking tot de relevante Klantrekening ("Rekening") van toepassing zijn:

 1. Awards zijn beschikbaar voor Klanten die voldoen aan de geschiktheidsvereisten van de Onderneming.
 2. Aanvaarding Award-regels - voorafgaand aan de aanvaarding van een Award, dienen Klanten de bijzondere voorwaarden, die gekoppeld zijn aan de Award en aan dit Bonus- en Award-beleid, te raadplegen, gezien beide af en toe gewijzigd kunnen worden. Aanvaarding van de Award gebeurt door het verrichten van transacties op de Rekening.
 3. De Award verhandelen - de fondsen gestort door de Klant op de Rekening worden gebruikt vóór de Award. Als u bijvoorbeeld een storting gedaan hebt van €200 op de Rekening en een Award van €50 hebt ontvangen op de Rekening, zullen bij het verrichten van transacties eerst de fondsen van de storing worden gebruikt. Daarom zal er geen geld beschikbaar zijn om op te nemen van uw Rekening als u €200 verliest, tenzij u voldoet aan de tradingvereisten om uw Award te kunnen opnemen. Neem voor meer informatie contact op met klantondersteuning van de Onderneming.
 4. Volumevoorwaarden – 

  4.1 Opname – 
  4.1.1 Opdat de Klant in staat zou zijn om de Award op te nemen, moet de Klant een minimum handelsvolume realiseren van €10,000 voor elke dollar toegekend door de Onderneming aan de Rekening (bv. de Klant die €100 Award ontvangt zal een minimum verhandelvolume van €1.000.000 moeten hebben).;
  4.1.2 Als de Klant geld opneemt van de Rekening vóór hij voldoet aan het vereiste handelsvolume, zal de volledige Award van de Rekening afgetrokken worden. De omvang van de handel op de Rekening van de Klant begint te tellen op de datum dat de Klant de Award ontvangt.

 5. Tijdsvoorwaarden - 

  5.1 Tijdsvenster - Klanten hebben 90 dagen, vanaf de datum waarop ze de Award ontvangen, om te voldoen aan de hiervoor vermelde volumevoorwaarden (“Tijdsvenster”).
  5.2 Verval – bij verval van het Tijdvenster zal de Rekening aangepast worden aan de stortingen die door de Klant op de Rekening worden gedaan.

 6. Voorwaarden rekening
  Het is voor klanten verboden om meerdere rekeningen te openen binnen de onderneming met als enig doel meer dan één Award te ontvangen. Dubbele rekeningen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gesloten worden. In dergelijke gevallen zal de Onderneming elke Award voor de klant achterhouden, de opbrengsten zullen verbeurd verklaard worden en elk bedrag dat door de klant gestort werd op de rekening zal teruggegeven worden aan de klant.
 7. Opt out - de klant is niet verplicht om een Award toegekend door de Onderneming te aanvaarden; alle Awards zijn optioneel. De Klant kan ervoor kiezen een Award niet te aanvaarden. In deze omstandigheden zal de Klant niet gehouden zijn aan de algemene voorwaarden verbonden aan Awards. Indien een dergelijke Klant per vergissing een Award zou aanvaarden, mag de Klant met deze Rekening geen transacties uitvoeren en moet hij de klantenondersteuning onmiddellijk het verkeerd aanvaarden van de Award melden. De Onderneming zal de Award verwijderen van de Rekening van de Klant.
 8. Varia – 
  8.1 Misbruik - Elk verkeerde of misbruikmakende manier van verhandelen, die niet conform de Handelsovereenkomst met de Klant van de Onderneming is, zal leiden tot een herroepen van de Award of een niet toekennen ervan, en kan er ook toe leiden dat uw Rekening bevroren wordt om grondig onderzoek te ondergaan en geschorst indien het resultaat van het onderzoek zou wijzen op een schending van de Handelsovereenkomst met de Klant.
  8.2 Geen verklaring van afstand – een vertraging of verzuim om een recht, macht of herstellen uit te oefenen, toekomend aan een partij voor elke schending of elk verzuim onder deze Overeenkomst, wordt geacht een verklaring van afstand te zijn van om het even welke andere schending of fout die ervoor of erna begaan wordt;
  8.3 Geldigheid - Indien enige bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, zal een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de andere bepalingen van deze overeenkomst, en in dat opzicht zijn de bepalingen van deze overeenkomst bedoeld scheidbaar te zijn en te worden geacht;
  8.4 Inactieve Rekening - Let op dat zodra een handelsrekening geclassificeerd is als inactief, dan alle Bonussen en/of Awards kunnen worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de sectie "Inactieve en slapende Rekeningen" voor informatie over inactieve Rekeningen.
  8.5 Geen gedeeltelijke Award – de Onderneming kent enkel Awards toe aan Klanten die voldoen aan de voorwaarden voor Awards. Geen partiële Award kan toegekend worden voor het behalen van een deel van de vereiste punten. Indien om één of andere reden de Klant niet in staat is de nodige punten te accumuleren binnen het Tijdsvenster, zal geen deel van de Award toegekend worden.
  8.6 Beperkte periode - Awardaccumulatie is enkel geldig binnen het Tijdsvenster. Accumulatie zal geannuleerd worden voor de Rekening die niet aan de bijzondere voorwaarden voor de Award voldeed binnen het Tijdsvenster. Klant kan geen partiële accumulatie van een Award gebruiken ten voordele van het voldoen aan de voorwaarden van ene andere Award, ongeacht het tijdsvenster.
  8.7 Wijziging voorwaarden - In geval van wijziging van de voorwaarden voor Awards zal de Onderneming de Klant hierover per e-mail op de hoogte brengen.
  8.8 In geval er verschil is tussen deze voorwaarden van de Overeenkomst voor niet-professionele klant en dit "Standaard Bonus en Award beleid", zal de laatste de overhand hebben.

Niet-uitgekeerde bonus

 1. Een niet-uitgekeerde bonus is een Award die beschikbaar is voor Klanten die voldoen aan de vereisten van de geschiktheidstest van de Onderneming.
 2. De aanvaardingsvoorwaarden van de niet-uitgekeerde Bonus - vóór het aanvaarden van een Award zal de Klant de bijzondere voorwaarden in rekening nemen. Aanvaarding en bevestiging van de bijzondere voorwaarden wordt gedaan door de instemming van de Klant in geschreven vorm (zoals e-mail) of door gelijkwaardige middelen (zoals een pop-up bevestiging).
 3. Om het de Klant mogelijk te maken de niet-uitgekeerde Bonus te ontvangen, moet de Klant een specifiek aantal punten binnen het Tijdvenster accumuleren. De Klant op een willekeurig moment zijn/haar vooruitgang volgen door de relevante sectie op het tradingplatform te bezoeken.
 4. Het vereist aantal te accumuleren punten is 3 keer het bedrag van de niet-uitbetaalde bonus. Indien het bedrag van de niet-uitbetaalde bonus bijvoorbeeld €3.000 is, zal vereist worden 9.000 punten te verzamelen binnen het Tijdvenster.
 5. De punten opgebouwd door iedere handelsverrichting verschillen en variëren naargelang het instrument dat de klant verhandelen en de verhandelde volumes. In het bijzonder worden punten als volgt berekend:
  Bijv.: USD/CHF
  Indien het tradingdoel van een Klant 300 punten is en hij een USD/CHF positie (kopen of verkopen) met een volume van 100000, dan zou de berekening zijn:
  100000 * 0.32 / 1000= 32 punten verzameld voor deze transactie. Klanten zullen 16 punten ontvangen wanneer de positie is geopend en 16 wanneer de positie gesloten is (in totaal 32 punten).
  Na succesvol openen en sluiten van deze transactie zou een klant 268 punten over hebben om te voldoen aan het doel van dit voorbeeld. Klik, voor verdere informatie over de accumulatie van punten, op de Bonuspuntentabel.
 6. Bij het storten van de Award op de Rekening zijn de fondsen voor het verhandelen beschikbaar voor verhandelen en opnemen.
 7. Het is voor Klanten verboden om meerdere rekeningen te openen binnen de Onderneming met als enig doel meer dan één Award te ontvangen. Dubbele rekeningen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gesloten worden. In dergelijke gevallen zal de Onderneming elke Award voor de klant achterhouden, de opbrengsten zullen verbeurd verklaard worden en elk bedrag dat door de klant gestort werd op de Rekening zal teruggegeven worden aan de Klant.
 8. Opt out – raadpleeg a.u.b. sectie 7 in het "Standaard Bonus en Award beleid" hiervoor.
 9. Varia – Raadpleeg a.u.b. sectie 8 in het "Standaard Bonus en Award beleid" hiervoor.

Algemene voorwaarden voor bonussen bij 'Meld een vriend aan'*

Bonussen voor doorverwezen vrienden zijn alleen beschikbaar voor nieuwe accounts waarop € 100 of meer wordt gestort. De bonus voor een doorverwezen vriend(in) zal op zijn/haar beleggingsaccount worden bijgeschreven nadat zijn/haar legitimatiebewijzen zijn geverifieerd.

Opname van bonussen – U en uw doorverwezen vriend(in) dienen ten minste € 10.000 te beleggen per € 1 aan bonus. Voorbeeld: u hebt een beleggingsvolume van ten minste € 1.000.000 nodig om een bonus van € 100 te kunnen opnemen. Let op: u of uw doorverwezen vriend(in) kan gelden opnemen voordat het minimale beleggingsvolume is bereikt. In dat geval verspeelt u wel het recht op het bonusbedrag.

Markets.com behoudt zich het recht voor dit programma te allen tijde te mogen aanpassen, wijzigen of op te schorten.

De doorverwezen vriend(in) die de 'Meld een vriend aan'-bonus verzilvert, komt niet in aanmerking voor een eerstestortingsbonus bovenop de 'Meld een vriend aan'-bonus.

Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.