Volgende week: Een nieuwe maand betekent nieuwe cijfers over de niet-agrarische salarisstrookjes (NFP’s).

Een nieuwe maand betekent nieuwe cijfers over de niet-agrarische salarisstrookjes (NFP’s). De markten zullen hopen dat de teleurstelling in augustus een uitzondering was. De Australische en Nieuw-Zeelandse centrale banken bereiden nieuwe beleidsverklaringen voor, en de OPEC+ zal vergaderen over de olieproductie voor oktober.

Afbouw van steunprogramma of niet, de nieuwe salarisstrookjescijfers zijn belangrijk voor de VS.

De markten zullen willen weten of de Amerikaanse banenmarkt verder is hersteld, nadat de cijfers voor augustus ver onder de verwachtingen noteerden. De NFP’s bedroegen 275.000 in augustus, waarmee de voorspelde groei van 750.000 bij lange na niet werd gehaald.

De werkloosheid daalde iets tot 5,2 procent, terwijl de arbeidsparticipatie vrijwel gelijk bleef op 61,7 procent. Het gemiddelde uurloon steeg in augustus met 0,6 procent, hoger dan de verwachte stijging van 0,3 procent.

We weten dat Jerome Powell en de Fed gek zijn op goede banenrapporten. Evengoed weten we dat ongeacht de cijfers van september, het obligatie-opkoopprogramma van de Fed vanaf november waarschijnlijk zal worden afgebouwd. Mocht het rapport van vrijdag een bijzonder grote schok zijn, dan zou dit de afbouwplannen van de Fed in de war kunnen gooien – al wijzen alle indicatoren erop dat de afbouw gewoon zal worden doorgezet.

Fed-voorzitter Powell gelooft echter nog steeds dat de VS ver verwijderd is van de gewenste gezonde arbeidsmarkt.

In een toelichting vorige week verklaarde Powell het volgende: “Wat ik vorige week zei, was dat we nog niet aan de voorwaarden voor afbouw voldoen. Ik maakte duidelijk dat we, naar mijn mening, nog lang niet de test voor maximale werkgelegenheid hebben gehaald.”

Wanneer zal dat moment zijn aangebroken? Volgens een recente enquête van de National Association for Business Economics is 67 procent van de deelnemende economen van mening dat de arbeidsmarkt aan het einde van 2022 zal zijn hersteld tot het niveau van voor de pandemie. Iets minder dan een derde gelooft dat dit herstel pas in 2023 zal plaatsvinden.

Er is dus nog een lange weg te gaan. In 2021 hebben we echter meermaals gezien dat de NFP’s na een eerder teleurstellende maand, flink omhoog kunnen schieten.

Van januari tot februari veranderden de NFP’s bijvoorbeeld van -306.000 naar +233.000. Tussen april en mei 2021 schoten ze van 269.000 naar 614.000. Er is dus een precedent.

Meer dan 7,5 miljoen Amerikanen moeten het inmiddels ook zonder COVID-steun doen. Extra betalingen van $ 300 werden begin september stopgezet, nu de overheid haar fiscale steun begint af te bouwen. Zou dit een stimulans voor de arbeidsmarkt kunnen zijn? Wellicht kunnen we die vraag vrijdag beantwoorden, wanneer we de NFP’s voor september hebben gezien.

Buiten de VS zullen de Australische en Nieuw-Zeelandse centrale banken deze week hun nieuwe rentebesluiten bekend maken.

Beginnend bij Australië, lijken gouverneur Phillip Lowe en zijn collega’s in te zetten op een flexibeler beleid voorafgaand aan de septembervergadering van de Reserve Bank of Australia. De markten verwachten dan ook geen drastische wijzigingen in oktober.

Net als de afgelopen anderhalf jaar, noteert de rente nog altijd historisch laag. De RBA blijft gecommitteerd aan het niet verhogen van de contante rente “tot de werkelijke inflatie duurzaam binnen het doelbereik van 2 tot 3 procent ligt.”

Uit de septemberverklaring bleek wel dat er sprake was van een aantal genuanceerde ontwikkelingen.

De contante rente en de driejarige controlerente werden gehandhaafd op 0,1 procent, maar de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma werd iets aangepast. Oorspronkelijk zou het pas in november worden herzien, nadat het in juni werd verlaagd tot AU$ 4 miljard per week. Nu zal het in elk geval tot februari 2022 op dit niveau worden gehandhaafd.

Het betekent in feite dat het tempo van obligatie-opkopen door de RBA niet zal afnemen tot volgend jaar februari. Na de vergadering in juli werd nog gedacht dat de centrale bank het opkoopprogramma elke drie maanden zou herzien, om het binnen een jaar tijd volledig af te bouwen. Voorlopig lijkt hier dus nog geen sprake van te zijn.

We verwachten dan ook geen vuurwerk als de RBA dinsdagochtend haar rentebesluit voor oktober zal aankondigen.

De markten verwachten wel een meer opportunistische houding van de Reserve Bank of New Zealand, al wijzen recente opmerkingen van assistent-gouverneur Christan Hawksby erop dat een grote renteverhoging op dit moment nog prematuur is.

“Centrale banken hebben wereldwijd de neiging om een geleidelijk pad te volgen en hun beleidsrente ongewijzigd te laten of in stappen van 25 basispunten te verhogen,” aldus Hawksby, die daarmee een einde maakte aan alle ideeën over een verhoging van de Nieuw-Zeelandse contante rente van 0,25 procent met 50 basispunten.

Waarschijnlijker is dat de bank de rente geleidelijk zal verhogen tot 1,5 procent aan het einde van 2022.

Maar de schaduw van COVID-19 hang zoals altijd nog steeds boven het Nieuw-Zeelandse fiscale beleid. Het land ging onlangs terug in lockdown na een toename van het aantal besmettingen met de deltavariant. Hoewel er inmiddels weer sprake is van verbetering, noopt het kleine aantal incidenten de RBNZ tot voorzichtigheid.

Volgens Reuters geven de markten het een kans van 60 procent dat gouverneur Orr woensdag een renteverhoging zal aankondigen.

Tot slot zullen de OPEC en aangesloten landen maandag weer om de tafel gaan zitten.

De hoge olieprijs en vraag zal er waarschijnlijk toe leiden dat het kartel de kraan verder open zal zetten. De OPEC+ heeft beloofd om tot het einde van volgend jaar elke maand 400.000 miljoen vaten per dag extra op te pompen om pandemie-gerelateerde verliezen goed te maken.

Volgens het maandelijkse oliemarktrapport van september gelooft de OPEC+ dat de vraag eind 2022 weer hoger zal zijn dan in 2019.

Nu ruwe Brent-olie op het moment van schrijven tegen $ 80 aanhikt, luidt de VS alarm over de benzineprijs. De VS heeft historisch altijd een veel goedkopere benzineprijs gehad dan de meeste andere ontwikkelde landen en alles wat hier verandering in kan brengen, wordt door Joe Sixpack en Joe Biden als onacceptabel beschouwd.

De president kondigde aan dat de VS overleg voert met de OPEC over het verhogen van productievolumes, waarbij het feit dat Amerikaanse schalie-olie uiteindelijk minstens 800.000 miljoen vaten per dag kan produceren voor het gemak werd genegeerd.

De OPEC+ doet haar eigen ding. Alles is in het belang van de lidstaten, aangesloten landen en de wereldwijde olieprijs in het algemeen. Of de pleidooien van Biden aan dovemansoren gericht zullen zijn weten we niet, maar het zou me niet verbazen als de OPEC-JMMC zich in oktober en daarna aan haar eigen plan vast zal houden.

Belangrijke economische data

Date  Time (GMT+1)  Asset  Event 
Mon 04-Oct  All Day  OIL  OPEC-JMMC Meetings 
       
Tue 05-Oct  4.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  4.30am  AUD  Cash Rate 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
       
Wed 06-Oct  2.00am  NZD  Official Cash Rate 
  2.00am  NZD  RBNZ Rate Statement 
  1.15pm  USD  ADP Nonfarm Employment Change 
  3.30pm  OIL  US Crude Oil Inventories 
       
Thu 07-Oct  3.30pm  GAS  US Natural Gas Inventories 
       
Fri 08-Oct  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Rate 
  Tentative  USD  Treasury Currency Report 

Volgende week: aandacht op centrale banken

De komende week staan de beleidsverklaringen van centrale banken centraal. Het zijn er drie in totaal, waarbij de ECB het spits afbijt. De voorzichtige voorspellingen van de ECB wijken af van de meer opportunistische verwachtingen Reserve Bank of Australia en Bank of Canada. We verwachten geen grote beleidswijzigingen, maar een economische verrassing zit altijd in een klein hoekje.

De laatste blik in de denkwijze van de Europese Centrale Bank kwam in de vorm van de notulen van de vergadering van juli. In een wereld waarin centrale banken steeds proactiever lijken te worden, blijft de ECB relatief voorzichtig.

De ECB kondigde in juli de eerste belangrijke monetaire strategie aan. Inflatiedoelen werden herzien van onder 2 procent naar een specifieke inflatiedoelstelling van 2 procent. Sindsdien is de inflatie in de eurozone gestegen tot 3 procent, het hoogst in tien jaar tijd: goed nieuws voor de opportunisten in de raad van bestuur van de ECB.

Maar hoe zit het met COVID-19? De pandemie is nog verre van voorbij, maar enkele belangrijke ECB-bestuursleden hebben vertrouwen dat zelfs de impact van de deltavariant het economisch herstel in Europa niet zal belemmeren.

Er wordt beperkte tegenwind verwacht. Het sentiment is positief.

“Ik zou zeggen dat we over het algemeen niet ver van onze verwachtingen van juni voor het jaar zitten,” aldus Philip Lane, hoofdeconoom van de ECB, tegen Reuters afgelopen woensdag. “Het totaalbeeld is relatief in balans.”

Belangrijk is dat de ECB heeft aangekondigd een “doorlopend accommoderende” aanpak te blijven hanteren. De rentetarieven zullen naar verwachting op de huidige lage niveaus worden gehandhaafd. We verwachten de komende tijd dan ook geen belangrijke beleidswijzigingen.

Kijken we naar Australië, dan zien we dat de RBA in recente communicaties een relatief opportunistische houding heeft aangenomen. Dinsdagochtend komt de Reserve Bank of Australia met haar nieuwe rentebesluit, al zal er waarschijnlijk niet veel worden afgeweken van de huidige koers.

Met andere woorden, de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma van de RBA zal door blijven gaan en in september verder worden beperkt. De rente zal waarschijnlijk laag blijven: we verwachten in elk geval tot eind 2022 geen renteverhogingen.

Veel hangt af van hoe robuust de Australische economie zal blijken in het licht van toenemende besmettingen met het coronavirus en lokale lockdowns.

“Het bestuur staat klaar om te reageren op verder slecht nieuws op gezondheidsgebied, mocht dat leiden tot een grotere terugslag voor het economisch herstel,” aldus de RBA in de notulen van haar vergadering van augustus. “De ervaring tot nu toe is dat zodra uitbraken van het virus onder controle zijn, de economie weer snel opveerde.”

Gouverneur Lowe en zijn collega’s spraken uit dat een recessie niet onwaarschijnlijk is, al zijn de groeiverwachtingen voor 2021 wel aangepast. De RBA gaat voor dit jaar uit van economische groei van ongeveer 4 procent, lager dan de eerder voorspelde 4,75 procent, al zal dit tegen het einde van 2022 oplopen tot 4,25 procent.

De Bank of Canada sluit de week van de centrale banken af. De BOC is een van de meer opportunistische belangrijke centrale banken en ging al snel over op het afbouwen van hun obligatie-opkoopprogramma, al wordt de dagrente nog altijd gehandhaafd op 0,25 procent.

Desondanks wees de BOC erop dat een nieuwe infectiegolf en lockdowns in het tweede kwartaal de groei belemmerden, maar de bank heeft er vertrouwen in dat er aan het einde van het jaar stevig herstel zal zijn.

De centrale bank verwacht dat de Canadese economie met 6 procent zal groeien in 2021, minder dan de in april voorspelde 6,5 procent, al is de groeiverwachting voor 2022 opwaarts bijgesteld van 3,7 procent naar 4,6 procent.

Inflatie is nog altijd een belangrijk thema, waarbij de verwachtingen op ongeveer 3 procent duiden voor 2022. Dat is aanzienlijk, zeker omdat de BOC vasthoudt aan een inflatiebereik van 1 tot 3 procent. De bank heeft er echter vertrouwen in dat dit tijdelijk zal zijn. Een politieke beleidsherziening is dan ook onwaarschijnlijk.

Belangrijke economische data

Date  Time (GMT+1)  Asset  Event 
Tue 7-Sep  5.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  5.30am  AUD  Cash Rate 
  10.00am  EUR  ZEW Economic Sentiment 
  10.00am  EUR  German ZEW Economic Sentiment 
       
Wed 8-Sep  3.00pm  CAD  BOC Rate Statement 
  3.00pm  CAD  Ivey PMI 
  3.00pm  CAD  Overnight Rate 
  Tentative  CAD  BOC Press Conference 
       
Thu 9-Sep  12.45pm  EUR  Monetary Policy Statement 
  12.45pm  EUR  Main Referencing Rate 
  1.30pm  EUR  ECB Press Conference 
  1.30pm  USD  Unemployment Claims 
  3.30pm  GAS  US Natural Gas Inventories 
  4.00pm  OIL  US Crude Oil Inventories 
       
Fri 10-Sep  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
  1.30pm  USD  PPI m/m 
  1.30pm  USD  Core PPI m/m 
  Tentative  GBP  Monetary Policy Hearings 

Volgende week: bevestigen de FOMC-notulen een heroverweging van het Fed-beleid?

Het gaat een drukke week worden voor de centrale banken. We beginnen met de notulen van de FOMC-vergadering voor de beleidsbesprekingen van juni. Afbouw van het steunprogramma stond op de agenda, terwijl beleidsmakers steeds meer naar renteverhogingen neigen. Het begrijpen van hun motieven is cruciaal om ook de marktbewegingen te begrijpen.

De Reserve Bank of Australia deelt eveneens haar laatste updates, nu het aantal COVID-besmettingen en lockdowns in Australië weer toeneemt. Zal het een herziening van het beleid inspireren?

De impact van de deltavariant op het economisch herstel in de eurozone zal waarschijnlijk ook behandeld worden in de nieuwste economische verwachtingen van de EU.

De FOMC-notulen zijn de belangrijkste publicatie van deze week en staan voor woensdag op de planning.

Het zal interessant zijn om de interne discussies van de Fed te lezen na de vergadering van juni. De Fed gaf toen aan de inflatie niet te willen laten oplopen en dat een renteverhoging eerder dan verwacht kan worden aangekondigd.

Uit de mediane prognose van de Fed blijkt dat de benchmark tegen eind 2023 van bijna nul tot 0,6 procent zal toenemen. In maart werd nog verwacht dat de rente dit jaar niet zou veranderen.

De afbouw van het steunprogramma stond eveneens op de agenda. We weten dat Powell en co. spraken over een uiteindelijke vermindering van het obligatie-opkoopprogramma van de Fed, maar in de verklaring na de vergadering werden er geen aanwijzingen gegeven over wanneer dit zou kunnen gebeuren.

De Fed koopt nog steeds elke maand voor ongeveer 120 miljard dollar aan obligaties op als onderdeel van het economisch-strategische antwoord op COVID.

Een blik op de denkwijze van een centrale bank is essentieel voor marktwatchers. Beleggers moeten hun verwachtingen van hoge inflatie herijken in reactie op de opportunistische houding van de Fed in juni.

Wat we nu zien is een Amerikaanse economie in een overgangsfase. Geen enkele economie, hoe groot dan ook, kan het zich veroorloven om passief te blijven. Er moet proactief gehandeld worden. De Fed heeft dat gedaan, maar het zal interessant zijn om te zien wat er op dit moment binnen de Fed speelt.

Over centrale banken gesproken, woensdag verwachten we de verklaring van de Reserve Bank of Australia. COVID-19 begint weer om zich heen te grijpen in een land dat het virus grotendeels onder controle leek te hebben. De deltavariant verspreidt zich nu ook in Australië. Nieuwe lockdowns zijn van kracht geworden.

Ongeveer 80 procent van de Australische bevolking mag niet of slechts in beperkte mate het huis verlaten.

Zou dit kunnen leiden tot een wijziging van het RBA-beleid voorafgaand aan de vergadering op 6 juli? Gouverneur Lowe en zijn team kijken vooralsnog de kat uit de boom. De rente is sinds november niet van het historisch lage niveau van 0,10 procent afgeweken.

Na de vergadering van vorige maand zei gouverneur Lowe het volgende: “Het economisch herstel in Australië is sterker dan verwacht en zal waarschijnlijk voortduren. Volgens het basisscenario van de bank zal het bbp dit jaar met 4,75 procent groeien en in 2022 met 3,5 procent. Deze vooruitzichten worden ondersteund door fiscaal beleid en zeer soepele financiële voorwaarden.”

Natuurlijk werd die verwachting uitgesproken toen de weg naar herstel nog niet geblokkeerd was. De RBA zal met duidelijkheid en precisie moeten optreden om de Australische economie op het goede spoor te houden. We weten meer na de verklaring van de RBA op woensdag.

Deze week staan ook de Europese economische ramingen op het programma.

Het blok lijkt de ergste effecten van de pandemie relatief goed doorstaan te hebben. We hebben sterke PMI-cijfers gezien en ook de bbp-prognoses zijn goed. Ook hebben we meegekregen dat sommige leden van de Europese Centrale Bank aansturen op het afbouwen van het PEPP-stimuleringspakket.

Wat het PEPP betreft, heeft ECB-raadslid en president van de Deutsche Bundesbank Jens Weidmann gesuggereerd dat het programma vóór de oorspronkelijke deadline van maart 2022 zou kunnen worden beëindigd. De ECB zal tegen die tijd 2,2 biljoen euro in de economie van de eurozone hebben gepompt via het PEPP-programma. Hier verandering in brengen zou krachtig economisch herstel vereisen, inclusief volledige opheffing van alle COVID-gerelateerde beperkingen.

Nu de deltavariant voet aan de grond heeft gekregen, lijkt een volledige opheffing van de beperkingen onwaarschijnlijk. De reactie van de EU op de nieuwe golf van besmettingen zal van cruciaal belang zijn. Zullen zienswijzen en economische prognoses in reactie daarop moeten worden bijgesteld?

Toch zijn analisten over het algemeen redelijk positief. S&P Global heeft bijvoorbeeld niet meer dan een paar kleine aanpassingen gedaan.

“We hebben onze prognose voor de groei van de eurozone naar boven bijgesteld tot 4,4 procent dit jaar en 4,5 procent in 2022, omdat de fiscale stimuleringsmaatregelen onder het Next Generation EU-plan ruimer worden toegepast en het bbp in het eerste kwartaal minder sterk is gekrompen,” aldus de kredietbeoordelaar.

“De schade die de economie op lange termijn oploopt, zal waarschijnlijk beperkt blijven door de gecoördineerde fiscale en monetaire beleidsreactie in Europa, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor het dichten van tekorten tegen 2024.”

Belangrijke economische data

Date  Time (GMT+1)  Asset  Event 
Mon 05-Jul  3.30pm  CAD  BOC Business Outlook Survey 
       
Tue 06-Jul  5.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  5.30am  AUD  Cash Rate 
  10.00am  EUR  EU Economic Forecasts 
  10.00am  EUR  ZEW Economic Sentiment 
  10.00am  EUR  German ZEW Economic Sentiment 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
       
Wed 07-Jul  3.00pm  CAD  IVEY PMI 
  3.00pm  USD  JOLTS Job Openings 
  7.00pm  USD  FOMC Meeting Minutes 
       
Thu 08-Jul  2.30am  AUD  Retail Sales m/m 
  1.30pm  USD  Unemployment Claims 
  3.30pm  GAS  US Natural Gas Inventories 
  4.00pm  OIL  US Crude Oil Inventories 
       
Fri 09-Jul  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 

 

Belangrijke cijfers deze week

Date  Company  Event 
Tue 06-Jul  Ocadao Group  Q2 2021 Earnings 
     
Wed 07-Jul  Aeon  Q1 2021 Earnings 
     
Thu 08-Jul  Levi’s  Q2 2021 Earnings 
     
Fri 09-Jul  Tryg  Q2 2021 Earnings 

Volgende week: salarisstrookjes geven richting aan de markt bij inflatiezorgen

De Amerikaanse niet-agrarische salarisstrookjes domineren deze week het nieuws. De belangrijkste graadmeter voor de arbeidsmarkt is normaal gesproken een enorme marktverschuiver. Er zal dus veel aandacht uitgaan de cijfers die vrijdag worden gepubliceerd.

De maandelijkse vergaderingen van de OPEC- en JMMC vinden halverwege de week plaats ten midden van sterke olieprijzen. Ook de Reserve Bank of Australia komt met haar rentebesluit – waarschijnlijk een copy-paste van vorige maand, toen er geen wijzigingen werden aangekondigd.

Om met de VS te beginnen: het land zal hopen dat een deel van de euforie op de arbeidsmarkt in maart, na de teleurstellende cijfers van april, weer zal terugkeren. Vorige maand werd ongeveer een kwart van het verwachte aantal nieuwe niet-agrarische banen gecreëerd, wat ver achterbleef op de verwachtingen.

In april kwamen er 266.000 nieuwe banen bij. De ramingen gingen uit van meer dan een miljoen, gestut door de snelle economische groei en de 916.000 nieuwe banen van maart.

Eind april hadden 9,8 miljoen Amerikanen nog altijd geen baan. Interessant is dat het aantal vacatures eind maart 8,1 miljoen bedroeg, waarmee het verschil tussen vacatures en werkzoekenden aanzienlijk kleiner werd. Vraag en aanbod van arbeid komen dus dichter bij elkaar, maar zijn nog altijd niet helemaal in balans.

Er heerst nog steeds ongerustheid over de besmettelijkheid van het virus, ondanks dat 50 procent van de mensen die ervoor in aanmerking komen een vaccin heeft gekregen. Twee derde van de schoolgaande kinderen zit nog altijd niet in de klas. Niet iedereen is misschien ook bereid om de werkloosheidsuitkering al op te geven.

De markt zal het banenrapport nauwlettend in de gaten houden om in te schatten hoe snel de Federal Reserve naar verwachting zal beginnen met het afbouwen van de steun. De Fed heeft haar vlag gehesen aan de werkgelegenheidsmast. Hoe trager de werkgelegenheid toeneemt, hoe soepeler het Fed-beleid blijft. Inflatie maakt het plaatje ingewikkelder, maar tot dusver geloven de markten de Fed wanneer deze zegt door de “tijdelijke” prijsdruk heen te zullen kijken.

De vergaderingen van de OPEC-JMMC staan voor 1 juni op de planning. Voor 2021 is de missie van het kartel om de oliemarkten te beschermen en de prijzen te stutten. Productiebeperkingen zijn hierbij de sleutel geweest. De productievolumes van voor de pandemie zullen voorlopig nog niet worden bereikt. Ondanks de heroplevende wereldeconomie en de stijgende vraag naar olie, blijven de OPEC en haar bondgenoten voorzichtig.

Verschillende OPEC-leden hebben de oliekraan al enigszins opengedraaid. De afgelopen maanden hebben zij de productiebeperkingen langzaam afgebouwd. Op de bijeenkomst van juni zullen de plannen voor juli en augustus worden geconcretiseerd. Met andere woorden, er zal worden besloten of de taper zal worden opgevoerd of juist in overeenstemming zal blijven met het oorspronkelijke plan van het kartel.

Op de vergadering van 1 april zijn de OPEC-JMMC overeengekomen om tussen mei en juli 2,1 miljoen vaten per dag (bpd) terug op de markten te brengen. De productiebeperkingen worden teruggeschroefd tot 5,6 miljoen bpd.

De OPEC heeft ingezet op een hogere vraag naar olie dit jaar. Volgens de herstelverwachtingen zal de dagelijkse vraag tegen eind 2021 circa 6 miljoen bpd bereiken. Een belangrijke stijging ten opzichte van de niveaus van 2020, maar nog steeds ongeveer 3,5 miljoen bpd minder dan we voor de pandemie zagen.

Hoewel de uitrol van vaccinaties in de belangrijkste importlanden succesvol verloopt, zijn er nog steeds punten van zorg. Het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus in India, ’s werelds twee na grootste olie-importeur, heeft zwaar gewogen op de OPEC. Er is nog een lange weg af te leggen voordat de mondiale oliemarkten ook maar enigszins in de buurt komen van de niveaus van voor COVID-19.

De aandacht zal ook uitgaan naar de Reserve Bank of Australia, die ons zal informeren over eventuele wijzigingen in het monetaire beleid van Australië.

Een rentebesluit is ligt in het verschiet. Het is echter onwaarschijnlijk dat er groot nieuws zal zijn. De Australische rente staat sinds november 2020 op 0,10 procent. Gouverneur dr. Philip Lowe heeft aangegeven dat er in 2021 waarschijnlijk geen renteverhoging zal plaatsvinden. Op basis van eerdere schattingen gaan we er niet vanuit dat de Australische rente voor 2024 op zijn vroegst zal worden verhoogd.

Volgens dr. Lowe zijn inflatiedoelstellingen en een lagere werkloosheid de belangrijkste criteria die de RBA hanteert om een renteverhoging door te voeren. De RBA verwacht dat de inflatie in 2021 circa 1,5 procent zal bedragen, aldus de notulen van mei, en medio 2023 zal oplopen tot 2 procent. De RBA heeft herhaaldelijk aangegeven zich te richten op een “comfortabele” inflatie van 2 tot 3 procent voordat de rente zal worden verhoogd.

Wat de arbeidsmarkt betreft, verwacht de RBA dat de werkloosheid eind 2021 4,8 procent zal bedragen en in 2022 licht zal dalen tot 4,4 procent.

Belangrijke economische data

Date  Time (GMT+1  Asset  Event 
Mon 31-May  2.00am  CNH  Manufacturing PMI 
       
Tue 01-Jun  All Day  Oil  OPEC-JMMC Meeting 
  5.30am  AUD  Cash Rate 
  5.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  1.30am  CAD  GDP m/m 
  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Wed 02-Jun  2.30am  AUD  GDP q/q 
       
Thu 03-Jun  2.30am  AUD  GDP m/m 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
  3.30pm  Nat gas  US Natural Gas Inventories 
  4.00pm  Oil  US Crude Oil Inventories 
       
Fri 04-Jun  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD/Indices/Gold  Non-farm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Rate 

 

Belangrijke cijfers deze week

Date  Company  Event 
Tue 01-Jun  Zoom  Q1 2022 Earnings 
  Scotiabank  Q2 2021 Earnings 
  Hewlett Packard  Q2 2021 Earnings 
     
Wed 02-Jun  Splunk  Q1 2022 Earnings 
     
Thu 03-Jun  Broadcom  Q2 2021 Earnings 
  Slack  Q1 2022 Earnings 

 

Volgende week: NFP’s en rentebesluit BOE, RBA

De niet-agrarische salarisstrookgegevens (NFP’s, nonfarm payrolls) worden vrijdag weer gepubliceerd. We hebben de Amerikaanse economie in maart zien opleven, en zijn benieuwd of het momentum kan worden vastgehouden.

Ook de rentebesluiten van de Bank of England en de Reserve Bank of Australia zijn in aantocht, maar zoals zoals eigenlijk al het hele jaar geldt, verwachten we ook dit keer geen grote koerswijzigingen. Het cijferseizoen is nog steeds in volle gang.

Honderden grote bedrijven brengen verslag uit over wat voor sommigen een topkwartaal was.

Niet-agrarische salarisstroken VS – houdt april het momentum vast van maart?

De niet-agrarische loonlijsten voor april worden vrijdag gepubliceerd. Alle ogen zullen gericht zijn op de Amerikaanse banenmarkt, nadat de cijfers van maart de verwachtingen overtroffen en een teken zijn dat de Amerikaanse economie weer opkrabbelt.

Het aantal banen buiten de landbouwsector nam in maart toe met 916.000, veel meer dan door Dow Jones werd geschat. De grootste stijging werd waargenomen in de vrijetijds- en horecasector, waar in één maand tijd 280.000 nieuwe werknemers werden aangetrokken.

De bouw bouwde voort op het succes van de vorige maand en kon 110.000 nieuwe banen noteren. Het onderwijs beleefde een hausse als gevolg van de heropening van Amerikaanse scholen. Lokale, staats- en particuliere onderwijsinstellingen namen de afgelopen maand samen 190.000 extra mensen in dienst.

Kortom, tekenen van economische groei in overvloed. De bedrijvigheid komt dicht in de buurt van het niveau van voor de pandemie en noteert 93,4 procent op de Amerikaanse economische activiteitsindex van Jefferies JeffData. Ook de vooruitzichten voor de groei van het BBP zijn goed.

Deze week staan ook de PMI-gegevens voor de verwerkende industrie (ISM) op het programma, na eerder in maart al uitstekend te hebben gepresteerd. De index noteerde toen 64,7 procent, wat wijst op een aanzienlijke toename van de industriële activiteit in vergelijking met vorig jaar.

Belangrijk is dat het momentum in deze vitale economische gebieden in stand kan worden gehouden.

Geen verandering in het beleid van de Bank of England deze maand

Verwacht geen wijziging van het monetaire beleid tijdens de vergadering van de Bank of England op 6 mei, maar de rooskleurige economische vooruitzichten wijzen er zeker op dat de Bank voorzichtig weer kan terugkeren naar normaal.

Met een QE-tempo van iets meer dan £ 4 miljard aan obligatie-aankopen per week zal de aandacht vooral uitgaan naar het moment waarop het MPC besluit dit af te gaan bouwen.

De daling van het BBP in het eerste kwartaal was niet zo erg als gevreesd, aangezien de economie veel beter bestand bleek tegen lockdown 3 dan lockdown 1. Ondertussen wordt het succes van de vaccinaties overduidelijk, en daarmee de opheffing van alle beperkingen tegen 21 juni steeds waarschijnlijker.

Daarom bestaat het risico dat de Bank tijdens deze vergadering plannen aankondigt om het opkoopprogramma af te bouwen, eerder dan de markt misschien had verwacht. Dit zou waarschijnlijk goed nieuws zijn voor de Britse pond, aangezien de valutamarkten de stemming in het MPC nog altijd onderwaarderen.

De Bank voorspelde een krimp van 4 procent in Q1 (ten aanzien van Q4 2020), maar de gegevens tot dusver wijzen erop dat de krimp milder was dan in februari werd voorspeld. Groeiprognoses voor heel 2021 zullen wellicht opwaarts moeten worden herzien vanaf het huidige verwachting van 5 procent. Dit kan goed nieuws zijn voor een vervroegde verlaging, maar het is mogelijk dat het MPC er de voorkeur aan geeft om langer te wachten (zeg juni, wanneer de omvang van de economische heropening beter kan worden ingeschat) en in de tweede helft van het jaar vervolgens voor een snellere afbouw te kiezen.

Geen renteaanpassing van RBA, maar verlenging QE mogelijk

Net als de BOE zal de Reserve Bank of Australia naar verwachting geen grote beleidswijzigingen doorvoeren in het nieuwe rentebesluit van Philip Lowe en co. deze week.

“Het Bestuur zal de rente pas verhogen wanneer de werkelijke inflatie duurzaam binnen de 2 à 3 procent blijft. Daartoe zal de loonstijging aanzienlijk hoger moeten zijn dan op dit moment het geval is,” aldus de voorzitter van de RBA, Philip Lowe, in de verklaring van maart. De rente blijft voorlopig dus op 0,10 procent staan.

Een grote stijging van de werkgelegenheid en een krappere arbeidsmarkt in het algemeen zullen Lowe uiteindelijk tot actie dwingen. Op dit moment voorspelt de RBA dat hiervan op zijn vroegst pas in 2024 sprake zal zijn.

In plaats daarvan kunnen we wellicht een uitbreiding van het Australische QE-programma tegemoet zien. Analisten van Westpac vermoeden dat er een derde regeling voor de aankoop van obligaties ter waarde van $ 100 miljard in het verschiet ligt, als “aanvulling op het besluit om het Yield Curve Control (YCC)-beleid te verlengen en de obligatie van november 2024 aan te kopen tegen een rente van 0,1 procent”.

Over het geheel genomen is het RBA-sentiment positief.

In haar verklaring van maart zei de Centrale Bank het volgende: “Het economisch herstel in Australië is goed op gang gekomen en is sterker dan verwacht. De werkloosheid is in februari gedaald tot 5,8 procent en het aantal mensen met een baan is terug op het niveau van voor de pandemie”.

“Het BBP is in het decemberkwartaal met maar liefst 3,1 procent gestegen, gesteund door een verdere toename van de huishoudelijke consumptie in het licht van de verbeterende gezondheidssituatie. Verwacht wordt dat het herstel zal aanhouden en de groei dit en volgend jaar bovengemiddeld zal blijven. De balansen van huishoudens en bedrijven zijn gezond en blijven bestedingen ondersteunen.”

Het cijfergeweld dendert door op Wall Street

De large caps bereiden zich voor op weer een week vol met cijfers op Wall Street.

Tot dusver lijkt het erop dat het kwartaal breed genomen zeer goed is geweest voor beursgenoteerde bedrijven. Volgens het Earnings Insight-rapport van FactSet van 23 april hebben bedrijven tot nu toe in totaal 23,6 procent meer winst geboekt dan verwacht.

Zwaargewichten als Apple en Alphabet hebben een sterk kwartaal achter de rug, hoewel enkele grote spelers zoals Spotify en Netflix minder goed presteerden op het vlak van abonnees en gebruikers.

Deze week zullen diverse large caps met cijfers komen. Techbedrijven PayPal en Square staan bijten het spits af, gevolgd door vaccinleverancier Pfizer. De uitrol van vaccins heeft ertoe bijgedragen dat de economieën weer normaal zijn gaan functioneren, dus vermoed wordt dat dit een succesvol kwartaal is geweest voor de farmaceut.

Zie hieronder voor een overzicht van large cap bedrijven die in de komende week hun cijfers bekend zullen maken.

Belangrijke economische data

Date  Time (GMT+1)  Currency  Event 
Mon 03-May  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Tue 04-May  5.30am  AUD  Cash Rate 
  5.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  Tentative  AUD  Annual Budget Release 
  11.45pm  NZD  Employment Change q/q 
  11.45pm  NZD  Unemployment Rate 
       
Wed 05-May  10.00am  EUR  EU Economic Forecasts 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
  3.30pm  USD  US Crude Oil Inventories 
       
Thu 06-May  12.00pm  GBP  BOE Monetary Policy Report 
  12.00pm  GBP  MPC Official Bank Rate Votes 
  12.00pm  GBP  Monetary Policy Statement 
  12.00pm  GBP  Official Bank Rate 
  3.30pm  USD  US Natural Gas Inventories 
       
Fri 07-May  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Change 

Belangrijke cijfers deze week

Date  Time (GMT+1)  Currency  Event 
Mon 03-May  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Tue 04-May  5.30am  AUD  Cash Rate 
  5.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  Tentative  AUD  Annual Budget Release 
  11.45pm  NZD  Employment Change q/q 
  11.45pm  NZD  Unemployment Rate 
       
Wed 05-May  10.00am  EUR  EU Economic Forecasts 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
  3.30pm  USD  US Crude Oil Inventories 
       
Thu 06-May  12.00pm  GBP  BOE Monetary Policy Report 
  12.00pm  GBP  MPC Official Bank Rate Votes 
  12.00pm  GBP  Monetary Policy Statement 
  12.00pm  GBP  Official Bank Rate 
  3.30pm  USD  US Natural Gas Inventories 
       
Fri 07-May  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Change 

Volgende week: RBA spreekt, Amerikaanse NFP’s en ruzie in OPEC?

Deze week worden de salarisstroken voor niet-agrarische bedrijven in de VS gerapporteerd, waaruit zal blijken of de Amerikaanse banenmarkt aan momentum wint of moeite heeft om te herstellen. Elders staan de grootmachten lijnrecht tegenover elkaar in de OPEC en zal de RBA haar nieuwste rentebesluit aankondigen, al worden er geen grote wijzigingen verwacht.

Reserve Bank of Australia kondigt rentebesluit aan

Australië pakte, net als Nieuw-Zeeland, de pandemie voortvarend aan. Economisch ziet het er Down Under beter uit dan in veel andere landen, al zijn de vooruitzichten geenszins perfect.

Wat staat er op de agenda voor het volgende rentebesluit van de Reserve Bank of Australia (RBA)? De rentes stijgen wereldwijd. Voorziet de RBA ook een renteverhoging? Mogelijk, maar hoewel de Australische economie sneller herstelt dan andere, lijken renteverhogingen voorlopig nog ver weg. Houd de ontwikkelingen daarom goed in de gaten.

In januari hield de RBA het rentetarief voor driejarige obligaties en contanten op 0,1 procent. Ook bevestigde het nogmaals tarieven niet te verhogen tot de inflatie 2 à 3 procent zou bedragen.

De grote banken verwachten in maart geen grote bewegingen in het rentebeleid van de RBA. ING, Westpac, TDS en ANZ gaan ervan uit dat tarieven ongewijzigd blijven en dat Australië de huidige economische lijn zal voortzetten.

De RBA heeft bevestigd vanaf half april tot A$ 100 miljard (US$ 76,4 miljard) aan obligaties op te zullen kopen om de arbeidsmarkt en inflatie aan te jagen. De conservatieve regering kondigde ook aan niet langer door te zullen gaan met de JobKeeper-betalingen, de tweewekelijkse uitkeringen van A$ 1.000 (US$ 775), nu de economie beter presteert dan verwacht. Dit heeft voor enige consternatie gezorgd onder gedwongen thuiszittende Australiërs, bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie, maar kan een teken zijn dat de Australische economie er beter voor staat dan die van veel andere landen.

Salarisstroken niet-agrarische bedrijven VS gepubliceerd

Marktwatchers zullen aandachtig kijken naar de publicatie op vrijdag van Amerikaanse niet-agrarische salarisstrookjes, omdat die een indicator zullen geven van hoe de Amerikaanse arbeidsmarkt ervoor staat.

In januari kwamen er 49.000 banen bij in de Amerikaanse economie, nader er in december nog sprake was van een afname van 227.000 banen. Groei, dat zeker, maar minder dan de +100.000 banen die werden verwacht.

Het bredere January Job Report toont aan in welke moeilijke positie de Amerikaanse banenmarkt zich momenteel bevindt.

Recreatie en toerisme krijgen rake klappen: meer dan 61.000 mensen in deze sectoren raakten hun baan kwijt in januari. Sinds februari 2020 zijn er in deze branche al meer dan 4 miljoen banen verloren gegaan, waaruit blijkt wat een enorme schade covid heeft aangericht. Maar zolang mensen niet naar buiten kunnen gaan, zal deze ontwikkeling blijven voortduren. Het is een treurig verhaal dat pas zal eindigen als de situatie in de VS weer enigszins normaliseert. Het aantal banen in de detailhandel nam af met 37.800 na in december nog met 134.900 te zijn toegenomen.

Sommige delen van de arbeidsmarkt tonen echter herstel. In de zakelijke en professionele dienstverlening kwamen er bijna 100.000 banen bij, na een eerdere stijging van 156.000 in december. Ook de groothandels konden in januari 14.000 nieuwe banen toevoegen, na een plus van 15.500 in de maand daarvoor. Volgens het maandelijkse banenrapport van ADP is het aantal banen in de private sector in januari met 174.000 toegenomen.

Het werkloosheidspercentage in Amerika daalde licht van 6,7 tot 6,3 procent.

Gemengde signalen dus, een week voor het NFP-rapport. Hoewel er banen zijn bijgekomen, zijn de volumes niet groot genoeg om van sterk economisch herstel te kunnen spreken. De belofte van toekomstige stimuleringsmaatregelen is er nog altijd, maar covid ligt ook nog steeds op de loer. Pas wanneer de pandemie onder controle is, zal de arbeidsmarkt daadwerkelijk kunnen herstellen (hopelijk leest president Biden mee).

OPEC-vergadering: spanning op komst?

“A house divided against itself cannot stand,” zei Abraham Lincoln ooit. Kan hetzelfde worden gezegd over de OPEC?

De belangrijkste leden lijken weer lijnrecht tegenover elkaar te staan. In de blauwe hoek Saudi-Arabië, de grootste olieproducent ter wereld. In de rode hoek Rusland, dat nogmaals druk uitoefent om de productiebeperkingen af te zwakken en weer meer te gaan pompen.

Saudi-Arabië is altijd voorzichtiger dan de meeste andere OPEC-leden. Onlangs kondigde het land vrijwillig aan nog eens een miljoen vaten per dag minder te gaan produceren om de prijzen te beschermen, bovenop de eerdere OPEC-verplichtingen.

De productiebeperkingen zorgen ervoor dat er wereldwijd 7 miljoen minder olievaten per dag uit de grond komen. Dit heeft deels bijgedragen aan de recente stijging van de olieprijs. WTI en Brent kosten nu ongeveer $ 62 en $ 65 per vat.

Rusland wil echter meer olie op de markt brengen. Olie is een belangrijke aanjager van het Russische BNP en goed voor ongeveer 40 procent van de inkomsten van het land, dus het is niet verwonderlijk dat het de productie wil verhogen.

De wereldwijde vraag blijft echter beperkt. Hoewel er sprake is van een lichte toename nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt in de VS en het VK heeft aangekondigd hoe het de lockdowns wil gaan afwikkelen met een vaccinatieprogramma dat draait op volle toeren, blijven de maatregelen overal ter wereld streng.

De vergadering van de OPEC en aangesloten landen in maart zal zeker interessant zijn. Handelaars en marktvorsers weten nog goed wat er vorig jaar gebeurde, toen spanning tussen Rusland en Saudi-Arabië ervoor zorgde dat de OPEC een maand werd opgeschort.

 

Belangrijke economische data deze week

Date  Time (GMT)  Currency  Event 
Mon 01 Mar  01.00am  CNH  Manufacturing PMI 
  9.00am  EUR  Final Manufacturing PMI 
  9.30am  GBP  Final Manufacturing PMI 
  2.30pm  CAD  Manufacturing PMI 
  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Tue 02 Mar  3.30am  AUD  Cash Rate 
  3.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  1.30pm  CAD  GDP m/m 
       
Wed 03 Mar  12.30am  AUD  GDP q/q 
  1.15pm  USD  ADP Non-Farm Employment Change 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
  3.30pm  USD  US Crude Oil Inventories 
       
Thu 04 Mar  All Day  All  OPEC-JMMC Meeting 
  3.30pm  USD  US Natural Gas Inventories 
       
Fri 05 Mar  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Rate 

 

Belangrijke cijfers deze week

Date  Company  Event 
Mon 1 Feb  Zoom  Q4 2021 Earnings 
  Novavax  Q4 2021 Earnings 
     
Tue 2 Feb  Target  Q4 2020 Earnings 
  Hewlett Packard  Q1 2021 Earnings 
     
Wed 3 Feb  Prudential  Q4 2020 Earnings 
  Vivendi  Q4 2020 Earnings 
  Gazprom Neft  Q4 2020 Earnings 
  Marvell Technology  Q4 2021 Earnings 
     
Thu 4 Feb  Broadcom  Q1 2021 Earnings 
  Sberbank  Q4 2020 Earnings 
     
Fri 5 Feb  London Stock Exchange  Q4 2020 Earnings 

Trump returns, big tech faces antitrust concerns

Don’t be afraid: President Trump returned to the White House, but it might not be for much longer. Whilst Trump almost revelled in his victory over the virus, telling Americans not to fear it, Joe Biden’s lead in the polls is rising. Trump has work to do in the battlegrounds to swing back in his favour.

Wall Street climbs on stimulus hopes

Wall Street rallied as we saw decent bid come through for risk that left the dollar lower and benchmark Treasury yields higher amid hopes that policymakers in Washington are close to doing a deal on stimulus. House Democrat leader Nancy Pelosi and Treasury Secretary Steven Mnuchin spoke yesterday but failed to reach agreement on a fresh stimulus package.

Negotiations are due to resume today and whilst the mood seems to be better, getting agreement so close to the election will be tough but not impossible.

The S&P 500 rose 1.8% to close at the high of the day above the  3,400 level but the intra-day high at 3,428 from Sep 16th remains the top of the channel that bulls will look to take out – failure here may call for a retreat towards the middle of the range again.

Stimulus hopes will drive sentiment, but election risk is also a factor. Vix futures for Oct at $30.86 compared with November’s $32.23.

European markets turned lower in early trade on Tuesday as bulls failed to follow through on the relief rally on Monday – still very much range bound.

As noted last week the key is the 3300 level on the Stoxx 50 and 6,000 on the FTSE 100 to signal the market has broken the range. The S&P 500 is closer to doing it.

Benchmark yields rose firmly with 10-year Treasuries breaking out of the recent dull range towards 0.80%, settling at 0.77% near 4-month highs. The 30-year yield also hit its highest since Jun 9th.

With polling and odds improving for a Democrat clean sweep, the market is starting to price in more aggressive stimulus, greater issuance and bigger deficits. Fed chair Jay Powell speaks later today about the US economic outlook at the National Association of Business Economics annual meeting.

Cable eyes Brexit latest Brexit headlines

Brexit talks rumble on – are we closer to a deal? Deadlines are fast approaching and on the whole it seems more likely than not that we at least see a skinny deal or sorts.

EC vice president Maros Sefcovic has been on the wires this morning underlining that ‘full and timely’ implementation of the withdrawal agreement is not up for debate. The British Parliament and government say otherwise.

Meanwhile the European Parliament is not budging on its demands over the EU budget – whilst the recovery fund was announced to much fanfare, it needs to be delivered for Europe’s economy to recover more quickly than it is.

Democrats to target tech giants

Big tech stocks need monitoring after reports that a Democrat-led House panel will call for an effective breakup of giants like Apple, Amazon and Alphabet. It comes after a long anti-trust investigation by the panel led by Democratic Representative David Cicilline.

If approved and legislation is enacted, it would be the most significant reform in this area since Teddy Roosevelt. Certainly, the concentration of capital in a handful of big tech stocks is worrisome for lots of reason. Even if approved, getting from draft to legislation will not be easy. However, if there were a Democrat clean sweep, it could open the door to some aggressive reforms.

As I noted over a year ago, given that the FAANGs have been at the front of the market expansion in recent years, any breakup or threat of it may act as a drag on broader market sentiment. Calls have been growing louder and louder for the authorities to at least look at antitrust issues for the tech giants.

Political pressure is building – lawmakers sniff votes in tackling big tech. The shift really happened two years ago with the Facebook scandals, which really broke the illusion that Silicon Valley is in it for the little guy.

AUDUSD sinks on dovish RBA meeting

The Reserve Bank of Australia left interest rates on hold, refraining from a cut below 0.25% but maintaining a decidedly dovish bias that still indicates a further cut may occur this year.

The RBA said it will keep monetary policy easy “as long as is required” and will not increase the cash rate target until progress is being made towards full employment and it is confident that inflation will be sustainably within the 2–3% target band. It kept its options open and stressed that it will continue to consider additional monetary easing.

After a decent run since the Sep 25th low AUDUSD was smacked down from its 50-day SMA at 0.7210 to trade around 0.7150. Currently contained by its 50- and 100-day SMAs.

The dollar index broke the horizontal support and the 21-day SMA, with the price action testing the trendline off the September lows. After the RSI trend breach and the MACD bearish crossover flagged yesterday was confirmed. 50-day SMA around 93.25 is the next main support.

The softer dollar gave some support to GBPUSD as it tests the top of the range and big round number and Fibonacci resistance at 1.30 this morning. Markets are also pushing back expectations for negative rates in the UK, which may be feeding through to a stronger pound.

Brexit risks remain but the odds of a deal seem to be better than evens, at least a ‘skinny’ deal that keeps dollar-parity wolves from the door.

The weaker dollar, higher inflation outlook is pushing up gold prices, which have broken above $1,900 but faces immediate resistance at the 21-day SMA on $1,916. Yesterday’s potential MACD bullish crossover has been confirmed.

Volgende week: Non-farm payroll VS, rentebesluiten RBA en BoE – met onze briefing voor volgende week weet u wat u te wachten staat

Het cijferseizoen komt ten einde, maar de cijfers van Q3 van Walt Disney zullen deze week nauw in de gaten worden gehouden. Op economisch gebied houden zowel de RBA als de BoE monetaire beleidsvergaderingen, en het rapport van de Amerikaanse non-farm payroll op vrijdag dreigt de markten tot in het weekeinde volatiel te houden.

Aandacht op PMI’s van Markit, Caixin, ISM

Een groot aantal PMI’s zal deze week meer informatie geven over de staat van de wereldwijde economie. De PMI’s voor de productie- en dienstensector staan op de agenda voor de eurozone, het VK en de VS. De aandachtig gevolgde China Caixin productie-PMI is maandag als eerste aan de beurt. De diensten-PMI volgt woensdag als de markten in Azië zijn geopend.

Ook op de planning deze week staan de ISM-indices voor productie en dienstverlening in de Verenigde Staten. De dienstenindex zal naar verwachting een stap terug doen, nadat deze in juli met bijna 12 punten was gestegen. Verwacht wordt dat er nog altijd sprake van een stevige groei zal zijn.

Vergadering Reserve Bank of Australia – leidt deflatie tot een snelle reactie?

De Reserve Bank of vergadert tegen een achtergrond van toenemende besmettingen met het coronavirus, zowel landelijk als in de rest van de wereld.

Nieuwe lockdowns vormen een bedreiging voor het heropenen van economieën wereldwijd. Uit recente CPI-gegevens bleek dat de prijzen voor het eerst sinds 1997 in het tweede kwartaal op jaarbasis zijn gedaald, waarbij in dit kwartaal tevens sprake was van de grootste daling ooit gemeten.

De markten verwachten dat de beleidsmakers meer zullen doen om inflatie te stimuleren. Nu de rentetarieven effectief al nul zijn en niemand deze nog verder wil verlagen, zal de aandacht zijn gericht op of de RBA andere vormen van stimuli nu of op de korte termijn nodig acht.

Cijfers Walt Disney

Investeerders zullen letten op drie factoren bij de cijfers van het derde kwartaal van Walt Disney, die na het sluiten van de markt op 4 augustus gepresenteerd zullen worden. Het grootste deel van de omzet van het bedrijf komt uit de attractieparken. Sommigen hiervan zijn inmiddels weer open, maar anderen zijn ondanks eerdere beloftes nog altijd gesloten wegens de toenemende besmettingen.

Uitstel en vertraging van de productie en release van grote films zal impact hebben op zowel de bottom line als de vooruitzichten van het bedrijf.

Disney+ kan een lichtpuntje zijn. De lockdowns hebben tot een grote toename van het aantal abonnees geleid bij rivaal Netflix, en beleggers zullen hopen dat ook Disney hiervan profiteert.

Rentebesluit Bank of England, inflatierapport

Het Monetary Policy Committee van de Bank of England zal donderdag de nieuwe monetaire beleidsbeslissingen aankondigen.

Hoofdeconoom Andy Haldane zei onlangs tegen het Treasury Select Committee dat hij gelooft dat de Britse economie is hersteld van „ongeveer de helft” van de enorme klappen in maart en april, maar waarschuwde dat de werkloosheid kan toenemen tot niveaus die sinds de jaren 80 niet meer zijn voorgekomen.

Haldane noemde enkele beleidslijnen die de Bank of England toe zou kunnen passen als beleidsmakers dit nodig achten. Negatieve rente zou tot veel discussie leiden, maar het MPC zou ook het opkoopprogramma (QE) en kredietversoepelingen verder kunnen uitbreiden.

Er wordt niet verwacht dat de rentetarieven of QE aangepast zullen worden. Ook zal de BoE op donderdag de meest recente inflatiecijfers bekend maken.

Non-farm payroll: leiden nieuwe lockdowns tot trager herstel van de arbeidsmarkt?

Het Amerikaanse non-farm payroll-rapport wordt vrijdag gepubliceerd. De laatste twee maanden was er sprake van een enorme rebound na het verlies van 20 miljoen banen in april; in mei en juni werden kwamen er respectievelijk 2,7 en 4,8 miljoen banen bij. Economen verwachten dat er in juli weer 2,2 miljoen banen bijgekomen zullen zijn.

Er is nog een lange weg te gaan tot de werkgelegenheid in de VS weer terug is op het niveau van pre-COVID. Het toenemende aantal besmettingen en nieuwe beperkingen voor bedrijven in veel Amerikaanse staten kunnen de groei van de werkgelegenheid verder vertragen.

Hoogtepunten op XRay deze week

Bekijk de volledige agenda van financiële marktanalyses en trainingen.

07.15 UTC Daily European Morning Call
12.00 UTC 03-Aug Master the Markets with Andrew Barnett
From 15.30 UTC 04-Aug Weekly Gold, Silver, and Oil Forecasts
17.00 UTC 06-Aug Election2020 Weekly
12.00 UTC 07-Aug Marketsx Platform Walkthrough

Belangrijke cijfers deze week

We zetten enkele van de belangrijkste rapporten voor deze week op een rij:

05.30 UTC 04-Aug Bayer – Q2
04-Aug Sony – Q1
Pre-Market (UK) 04-Aug BP – Q2
After-Market 04-Aug Walt Disney – Q3
05.00 UTC 05-Aug Allianz – Q2
Pre-Market 05-Aug Regeneron
06.00 UTC 06-Aug Glencore – Q2
06-Aug Adidas – Q2
Pre-Market 06-Aug Siemens – Q3
06-Aug Uber – Q2

Belangrijke economische agendapunten

Kijk uit naar de belangrijkste economische agendapunten deze week:

01.45 UTC 03-Aug China Caixin Manufacturing PMI
07.15 UTC – 08.00 UTC 03-Aug Finalised Eurozone Manufacturing PMIs
08.30 UTC 03-Aug Finalised UK Manufacturing PMI
14.00 UTC 03-Aug US ISM Manufacturing PMI
04.30 UTC 04-Aug RBA Interest Rate Decision
22.45 UTC 04-Aug New Zealand Quarterly Employment Change / Jobless Rate
01.45 UTC 05-Aug China Caixin Services PMI
07.15 UTC – 08.00 UTC 05-Aug Finalised Eurozone Services PMIs
08.30 UTC 05-Aug Finalised UK Services PMI
14.00 UTC 05-Aug US ISM Nonmanufacturing PMI
14.30 UTC 05-Aug US EIA Crude Oil Inventories
11.00 UTC 06-Aug Bank of England Rate Decision, Monetary Policy Report
12.30 UTC 06-Aug US Weekly Jobless Claims
14.30 UTC 06-Aug US Natural Gas Storage
01.30 UTC 07-Aug RBA Monetary Policy Statement
06.00 UTC 07-Aug Germany Industrial Production / Trade Balance
12.30 UTC 07-Aug US Nonfarm Payrolls, Average Earnings, Jobless Rate

Week Ahead: Central banks on tap, NFP faces massive Covid hit

The economic calendar is packed full of top-tier releases this week, starting with manufacturing PMIs from China and the US. The RBA, BOC, and ECB all announce their latest policy decisions – and, in the case of the ECB, potentially ruffle a few more feathers in Germany. And, of course, we have the latest US nonfarm payrolls report to round off the week. 

China Caixin Manufacturing PMI – does the headline reflect the story?

China’s Caixin Manufacturing PMI slipped back into negative territory in April, missing market expectations of another print just above the 50 mark. A look at the sub-indexes painted a rather more messy picture than the headline number. 

New orders slumped for a third month and export orders dropped the most since December 2008. Order backlogs rose, while supplier delivery times improved and input costs fell on the collapsing oil prices, pushing the headline number higher. 

May’s reading is expected to hold just below 50 – but once again, the vastly different performance of those sub-indexes is likely where the true story will lie. It looks like Chinese industry has a lot further to go yet before growth returns properly. 

US ISM PMIs to stabilise

US manufacturing collapsed last month, with the index diving to 41.5 from 49.1 in March. Despite being the worst drop since April 2009, the reading was still better than market expectations of 36.9, although this was because of a surge in supplier delivery times. While usually a sign of a strong economy, deliveries were held up by supply shortages due to the Covid-19 pandemic. 

Things are expected to have stabilised in May, but getting back into growth territory (a reading above 50) could take a while; Oxford Economics doesn’t expect output losses to be recouped until 2021. 

The decline in non-manufacturing is expected to moderate slightly, with the index forecast to tick higher to 44.2 from 41.8. 

RBA, BOC, ECB interest rate decisions

The Reserve Bank of Australia is the first of three central banks to hold monetary policy meetings this week. Rates are already at a record low 0.25%, which is effectively zero, and the board has no appetite for taking them negative. 

ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures for June show markets are pricing in nearly 50-50 odds of a cut to zero, but many analysts think the RBA has done all it will do, and that rates will remain unchanged for two or three years. 

This week’s Bank of Canada rate announcement coincides with the start of Tiff Macklem’s tenure as governor. Senior deputy governor Carolyn Wilkins said recently that the BOC could look at adjusting its asset purchasing programme with the aim of stimulating the economy, rather than just enhancing the liquidity of financial markets, although policymakers may not be ready for such a move just yet.  

The European Central Bank is expected to leave rates unchanged, although the pandemic emergency purchase programme (PEPP) is likely to be extended and expanded. Christine Lagarde will face questions about Germany’s ruling on the ECB’s quantitative easing programme during the post-meeting presser. Read our full preview on the ECB monetary policy meeting here.

Last week Isabel Schnabel, a member of the ECB board who joined in January, shrugged off the ruling, suggesting it was for the Bundesbank and Germany’s government to resolve the issue. 

“I’m sure there is going to be communication between the Bundesbank and the German parliament and the German government, and one will have to find a solution,” Schnabel told the Financial Times last week. “If the ECB can be constructive in supporting that process, we will of course do so.” 

Australia quarterly GDP: the end of three decades of growth

First-quarter economic data is expected to show that the Australian economy contracted -0.8% on the quarter and -1.2% on the year. Australia is expected to fall into recession for the first time in three decades this year, with GDP dropping -10%. 

Last week, Prime Minister Scott Morrison outlined the government’s plans to help revive the economy, but he also warned that any recovery was likely to take between three and five years. 

Eurozone retail sales and Germany factory orders

The collapse in Eurozone retail sales is expected to have worsened at the start of Q2. Analysts are forecasting a month-on-month decline of -18.6% during April, after a -11.2% drop in March. Year-on-year sales are predicted to have cratered -24%. 

Germany’s April factory orders data will likely reveal some similarly painful numbers. Orders fell -15.6% in March and economists are expecting a -21.3% drop when the April data is published on Friday.  

US NFP – jobless rate to hit 20%?

After tanking -20.5 million last month in the worst drop on record, this week’s US nonfarm payrolls report is expected to show another decline in employment of up to -5 million. The jobless rate, which leapt to nearly 15% in April, is likely to print just shy of 20%. Economists expect unemployment will peak around 25%, although Goldman Sachs analysts have suggested it could climb higher. 

Join Markets.com chief market analyst Neil Wilson for live analysis of the market reaction to the US nonfarm payrolls report with our free webinar.

Heads-Up on Earnings 

The following companies are set to publish their quarterly earnings reports this week:

After-Market 02-Jun Zoom Video Communications – Q1 2021
Pre-Market 03-Jun Campbell Soup – Q3 2020
After-Market 04-Jun Broadcom – Q2 2020
After-Market 04-Jun Slack – Q1 2021
05-Jun Toshiba Corp – Q4 2019

Highlights on XRay this Week 

Read the full schedule of financial market analysis and training.

07.15 UTC Daily European Morning Call
From 15.30 UTC 02-June Gold, Silver, and Oil Weekly Forecasts
12.50 UTC 03-June Asset of the Day: Indices Insights
19.30 UTC 04-June Daily FX Recap and Looking Forward
10.00 UTC 05-June Supply & Demand – Approach to Trading

Key Economic Events

Watch out for the biggest events on the economic calendar this week:

01.45 UTC 01-Jun China Caixin Manufacturing PMI
14.00 UTC 01-Jun US ISM Manufacturing PMI
01.30 UTC 02-Jun Australia Company Operating Profits (Q/Q)
05.30 UTC 02-Jun RBA Interest Rate Decision
07.15 – 08.00 UTC 02-Jun Eurozone Member State Finalised Manufacturing PMIs
08.30 UTC 02-Jun UK Finalised Manufacturing PMI
01.30 UTC 03-Jun Australia GDP (Q/Q)
01.45 UTC 03-Jun China Caixin Services PMI
07.15 – 08.00 UTC 03-Jun Eurozone Member State Finalised Services PMIs
08.30 UTC 03-Jun UK Finalised Services PMI
14.00 UTC 03-Jun Bank of Canada Interest Rate Decision
14.00 UTC 03-Jun US ISM Non-Manufacturing PMI
14.30 UTC 03-Jun US EIA Crude Oil Inventories
01.30 UTC 04-Jun Australia Retail Sales / Trade Balance
09.00 UTC 04-Jun Eurozone Retail Sales
11.45 UTC 04-Jun ECB Interest Rate Decision
12.30 UTC 04-Jun ECB Press Conference
14.30 UTC 04-Jun US EIA Natural Gas Storage
06.00 UTC 05-Jun Germany Factory Orders
12.30 UTC 05-Jun US Nonfarm Payrolls

Euro wobbles ahead of German court ruling, risk appetite improves

Attention this morning was on the German constitutional court and its ruling on the ECB’s long-standing bond buying programme. This could limit the amount of bonds the Bundesbank can buy, potentially creating a rift with the ECB and other member states. The real concern is whether it could affect the €750bn Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), which has much looser rules than other QE programmes.

 

It’s high stakes – if the court blocks the Bundesbank from participating in QE it would be curtains for the ECB and creates significant Eurozone breakup risks. The good news is that the judges probably realise this. High stakes but the risk of serious ructions appears low.  The European Court of Justice has already ruled in favour of the ECB’s bond buying, so it’s hoped the German court will not rock the boat at this critical moment.

 

EURUSD was lower, breaking down at the 1.09 support having failed to sustain the move above 1.10 last week, which could open move back to around 1.0810. The euro seems to be displaying some degree of stress this morning ahead of the German court ruling. 

 

European markets rose after Asian equities made some gains. Markets in Japan, South Korea and China were shut for a holiday, but Hong Kong and Sydney rose. Wall Street closed a little higher after bulls pushed the S&P 500 into positive territory only in the final hour of trading yesterday. There is a little more risk appetite as oil prices climb. 

 

The Reserve Bank of Australia left rates on hold at the record low 0.25% and seems to be well dug in here. The RBA won’t go negative and won’t hike until the Covid-19 crisis is well in the rear view mirror. This is a pattern being repeated by most major central banks. 

 

Oil continues to make steady gains with front month WTI to $22 on hopes lockdowns are being lifted. The idea that we will be moving around anything like as much as before is fanciful, at least in the near term. New Zealand is going to be shut to foreigners – except perhaps their pan-Tasman pals – for a long time to come, the prime minister says. Ryanair has reported passenger numbers in April fell 99.6% and sees minimal traffic in May and June. Carnival is getting cruises going again – tentatively – in August. New car registrations in the UK collapsed in April, falling 97% to just 4,000 vehicles.

API data later today could show a very small build in inventories, but as always we prefer to look at tomorrow’s EIA figures. A small build would give more hope to oil bulls that the glut is not as bad as feared, however I would caution that we are simply seeing inventories naturally build more slowly as we approach tank tops.

Chart: EURUSD wobbles

CySEC (EU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot EUR 20.000
 • Verzekeringsdekking van € 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Verhandelen van aandelen
 • Quantranks

Markets.com, uitgevoerd door Safecap Investments Limited (“Safecap”). Gereguleerd door CySEC onder licentienummer 092/08 en FSCA onder licentienummer 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (BVI) Limited (“Finalto BVI”) Beschikt over vergunningnummer 424008 van de SIBA/L/14/1067 van de B.V.I Financial Services Commission ('FSC.

FCA (UK)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot GBP 85.000. *afhankelijk van criteria en geschiktheid
 • Verzekeringsdekking van £ 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto Trading Limited. Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (“FCA”) onder licentienummer 607305.

ASIC (AU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (Australia) Pty Limited In bezit van licentie van de Australian Financial Services onder licentienummer 424008 en voor de levering van financiële diensten gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”).

Als u een van deze regelgevers selecteert, wordt de informatie daarover op de gehele website weergegeven. Als u informatie voor een andere regelgever wilt bekijken, selecteer dan die regelgever. Klik hier voor meer informatie

**Algemene voorwaarden van toepassing.Bekijk het volledige beleid voor meer informatie.

Is dit niet wat u zoekt?

We zagen dat u de website bezocht. U maakt verbinding vanaf een locatie in , dus het is raadzaam om de website te openen via , dat onder de productinterventiemaatregelen van de valt. Natuurlijk bent u vrij om geheel op eigen initiatief de website waar u nu bent te bekijken, maar de website voor uw eigen land geeft de voor uw land wettelijke informatie en relevante beschermingsmaatregelen van het bedrijf van uw keuze weer. Wilt u doorverwezen worden naar ?