Frequently Asked Questions

11 Resultaten

Hoe bescherm ik mijn gegevens online?

 

U moet altijd voorzichtig zijn bij ongevraagde benaderingen via e-mail, sms, telefoon en socialemediakanalen. Geef uw persoonlijke informatie nooit via deze weg en controleer altijd of het weergegeven e-mailadres klopt en niet iets afwijkt van ons officiële e-mailadres. Websites moeten altijd https://secured zijn. Download geen bestanden of programma’s van een onbekende bron naar uw apparaten.

Bedenk altijd dat gerenommeerde bedrijven u nooit om uw persoonlijke account of betaalinformatie zullen vragen. Als u een verdachte situatie tegenkomt, dan kunt u direct contact met ons opnemen via de Klantenservice.

Onze gegevensbeschermingsafdeling garandeert de compliance met de AVG binnen Markets.com. Het bedrijf wordt regelmatig door interne en externe partijen getoetst volgens alle controles en bewakingstools die gebruikt worden om onze systemen en gegevens te beschermen. Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen, stuur dan een e-mail naar privacy@markets.com.

Wilt u meer informatie over veilig gebruik van internet, bekijk dan onze beveiligingspagina: https://markets.com/nl/support/fraud/

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

We slaan uw persoonlijke gegevens op zolang dat nodig is en gedurende de volgende perioden:
– 5 jaar na de beëindigingsdatum van uw klantenaccount.
– Een retentieperiode als deze door de wet wordt vereist.
– Een noodzaak tot het bewaren van gegevens na de bovenstaande perioden om potentiële audits of belastingkwesties te behandelen, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden mijn gegevens naar locaties buiten de EU/EER overgedragen?

Als een wereldwijd actieve rechtspersoon kunnen we gegevens naar locaties buiten de EU/EER overdragen om u de best mogelijke dienst te verlenen. Dit kan betrekking hebben op overdracht naar derde landen die geen standaard passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Echter, als uw gegevens naar aanbieders in een dergelijk land worden overgedragen, implementeren we zelf passende waarborgen om het niveau van compliance te garanderen dat gewoonlijk door Europese rechtsgebieden wordt gegarandeerd. Bovendien worden uw gegevens alleen aan een derde land overgedragen als dit is toegestaan onder de gegevensbeschermingswetgeving.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden mijn gegevens met externe partijen gedeeld?

We kunnen uw gegevens met verschillende ontvangers delen, zoals regelgevers, financiële instellingen, openbare autoriteiten, professionele adviseurs, auditors en verzekeraars. Echter zullen we uw persoonsgegevens over u uitsluitend openbaren voor zover dit is toegestaan onder de AVG-regelgeving. Wilt u meer informatie over de externe partijen waarmee we uw informatie kunnen delen, raadpleeg dan ons Privacybeleid.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat voor gegevens bewaart u over mij?

De persoonsgegevens die we verwerken over u als cliënt omvatten het volgende:
– Informatie over uw identiteit en woonadres en uw contactgegevens.
– Gegevens met betrekking tot onze zakelijke overeenkomst met u met onder andere gegevens afgeleid uit het gebruik van onze platformen, mobiele apps, geregistreerde telefoonlijnen, kantoorgebouwen en marketingactiviteiten.
– Gegevens van ‘ken uw klant’ (Know Your Customer, KYC), waaronder paspoortgegevens, BSN, geboortedatum en -plaats, herkomst van financiën, relaties met overheidsambtenaren.
– Financiële informatie zoals gegevens over bankrekening, inkomen, activa, lasten

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van mijn gegevens?

Om onze zakelijke relatie met u na te komen, moeten we deze gegevens verzamelen om zowel aan wettelijke als aan reglementaire eisen te voldoen. Wij zijn als financiële instelling die onder strikte regelgeving opereert, gebonden aan het verzamelen van deze informatie van u om in overeenstemming met de wet te handelen.

Gegevens die verwerkt worden, zijn gegevens die u ons verstrekt en gegevens die openbaar beschikbaar zijn bij externe bronnen (d.w.z. de pers, bedrijfsregisters, online websites, socialemediaplatformen, etc.) en anti-fraudedatabases, sanctielijst.

De doeleinden van waarom we uw persoonsgegevens verwerken worden hieronder verder uiteen gezet:

 • Om aan de uitvoering van een contract te voldoen

We zijn verplicht om bij de aanvang van onze zakelijke relatie met u relevante informatie te verzamelen zodat we kunnen voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden van een contract. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Als financiële dienstverlenende investeringsmaatschappij zijn we onderworpen aan een aantal wettelijke gevolgen die ons verplichten persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en bekend te maken of anderszins te verwerken in de vorm van KYC-controles, anti-witwasdoeleinden of om te reageren op onderzoeken uitgevoerd door een toezichthouder, politie, belastingdienst of een andere openbare autoriteit.

 • Legitieme belangen

We doen een beroep op onze legitieme belangen als we uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten. Dit omvat bedrijfsanalyse en ontwikkeling van producten en diensten, IT-beveiliging, telefonische opnames en bewaking van elektronische communicatie voor bedrijfs- en compliance-doeleinden, het voorkomen van financiële misdaad, audits en het vaststellen van rechtsvorderingen.

 • Op basis van uw toestemming

Om uw gegevens te verwerken zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen bij aanvang van onze zakelijke relatie. U kunt uw toestemming intrekken voor elk type marketingbericht dat u van ons ontvangt in de vorm van telefoontjes, sms-berichten en push-meldingen. Echter, wanneer u uw toestemming voor onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid intrekt, zien wij ons genoodzaakt onze diensten aan u stop te zetten. Let op: u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de Klantenservice of privacy@markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waarom worden mijn persoonsgegevens verzameld?

De informatie die we van u verzamelen helpt ons om aan onze verplichtingen te voldoen onder anti-witwaswetten en reglementaire rapportage-eisen. Deze informatie krijgt u in de registratiefase en telkens als u een nieuwe betaalmethode bij ons registreert of op een of andere manier uw informatie vernieuwt of bijwerkt.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Safecap Investments Limited staat onder toezicht van CySEC onder licentienummer 092/08 en door de FSCA onder licentienummer 43906, en is gevestigd te 148 Strovolos Avenue, 2048, Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Safecap is de rechtspersoon die uw gegevens verzamelt. Wilt u meer informatie of een verdachte situatie melden, neem dan direct contact op via customersupport@markets.com of privacy@markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden mijn persoonsgegevens met externe partijen gedeeld?

Uw gegevens die door ons worden verwerkt, worden alleen gedeeld met personen binnen de groep en/of niet-gelieerde externe partijen indien vereist, op basis van beschikbaarheid van een bepaalde dienst die door ons aan u wordt geleverd en gebruikte technologieën om deze te leveren.

We openbaren uw gegevens niet aan partijen of rechtspersonen anders dan die hierboven worden genoemd. Al onze kantoren zijn uitgerust met de beste technische apparaten en programma’s waarbinnen alle gegevens worden opgeslagen op aanzienlijk beveiligde servers, waardoor uitlekken van welke vorm van informatie dan ook niet zou mogen optreden.

Voor uitgebreidere informatie kunt u ons Privacybeleid hier raadplegen. U kunt zich met eventuele zorgen over uw privacy richten tot privacy@markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen?

U kunt dit via e-mail aanvragen bij support@markets.com. Na ontvangst wordt elk verzoek onderworpen aan een grondige controle die tot 10 dagen in beslag kan nemen. In deze periode wordt er contact met u opgenomen voor meer informatie omtrent uw situatie.

In het geval dat u financiële geschiedenis bij ons hebt, moeten uw gegevens ten minste 5 jaar in ons systeem opgeslagen blijven na de datum van uw laatste transactie. Meer informatie hierover vindt u hier: ‘hoelang worden mijn gegevens bewaard?’

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Indien van toepassing worden uw gegevens bij ons ten minste 5 jaar na de datum van uw laatste transactie bewaard.

Als gereglementeerde makelaar moeten we opereren overeenkomstig nationale en Europese wetten en regelgeving, waaronder die inzake de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Als uw makelaar is de verwerking en opslag van uw gegevens noodzakelijk voor alle diensten die we aan u verlenen en voor het uitvoeren van transacties op onze website en ons platform. We merken op dat we verplicht zijn bepaalde gegevens tot vijf (5) jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie te bewaren in overeenstemming met anti-witwaswetten en eisen.
Raadpleeg ons Privacybeleid voor de volledige kennisgeving van onze procedures volgens de AVG en aanvullende informatie over opgeslagen gegevens, etc.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

CySEC (EU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot EUR 20.000
 • Verzekeringsdekking van € 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Verhandelen van aandelen
 • Quantranks

Markets.com, uitgevoerd door Safecap Investments Limited (“Safecap”). Gereguleerd door CySEC onder licentienummer 092/08 en FSCA onder licentienummer 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (BVI) Limited (“Finalto BVI”) Beschikt over vergunningnummer 424008 van de SIBA/L/14/1067 van de B.V.I Financial Services Commission ('FSC.

FCA (UK)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot GBP 85.000. *afhankelijk van criteria en geschiktheid
 • Verzekeringsdekking van £ 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto Trading Limited. Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (“FCA”) onder licentienummer 607305.

ASIC (AU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (Australia) Pty Limited In bezit van licentie van de Australian Financial Services onder licentienummer 424008 en voor de levering van financiële diensten gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”).

Als u een van deze regelgevers selecteert, wordt de informatie daarover op de gehele website weergegeven. Als u informatie voor een andere regelgever wilt bekijken, selecteer dan die regelgever. Klik hier voor meer informatie

**Algemene voorwaarden van toepassing.Bekijk het volledige beleid voor meer informatie.

Is dit niet wat u zoekt?

We zagen dat u de website bezocht. U maakt verbinding vanaf een locatie in , dus het is raadzaam om de website te openen via , dat onder de productinterventiemaatregelen van de valt. Natuurlijk bent u vrij om geheel op eigen initiatief de website waar u nu bent te bekijken, maar de website voor uw eigen land geeft de voor uw land wettelijke informatie en relevante beschermingsmaatregelen van het bedrijf van uw keuze weer. Wilt u doorverwezen worden naar ?