Frequently Asked Questions

23 Resultaten

Wat gebeurt er als ik mijn demoaccount niet gebruik?

Als er 90 dagen geen nieuwe posities op het demoaccount geopend worden, zetten we het account op inactief en liquideren we de open posities die er nog zijn.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Brengt het Bedrijf inactiviteitskosten in rekening?

Als uw handelsaccount langer dan drie maanden (negentig dagen) inactief is, passen we inactiviteitskosten van USD 10 per maand toe. Daarmee kunnen we de operationele, administratieve en compliance-kosten voldoen om uw account open te houden. Let op: hebt u meerdere handelsaccounts onder één gebruikersnaam, dan zullen inactiviteitskosten in rekening worden gebracht als al uw handelsplatformen inactief zijn. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de criteria van inactiviteit.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik handelen via mijn mobiel?

Ja, u kunt onderweg handelen door onze Markets.com-app te downloaden via uw toestel of door naar onze website te gaan via de browser op uw mobiel.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waar vind ik mijn accountnummer?

Uw Markets.com-accountnummer vindt u in het menu rechtsboven in uw webtrader. Uw accountnummer begint met ‘mk’.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat moet ik doen als mijn account is uitgeschakeld?

In de meeste gevallen wordt een account bij ons uitgeschakeld als er een document is verlopen of er informatie ontbreekt. Neem voor meer informatie contact op met ons ondersteuningsteam via support@markets.com of via livechat.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

In welke valuta kan ik een account openen?

De valuta’s waarvoor u een account bij ons kunt aanmaken zijn EUR, AUD, DKK GBP, NOK, PLN, SEK, USD, CHF en ZAR.

Voor ons MT4-/MT5-platform kunt u kiezen uit de valuta’s EUR, GBP, USD, AUD, CAD, JPY en PLN.

Let op: als uw storting in een andere valuta wordt uitgevoerd dan een van de bovenstaande valuta’s, kan er sprake zijn van kosten voor het wisselen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik mijn storting overschrijven naar het MT4-/MT5-platform?

Ja. Ga hiervoor naar het menu rechtsboven op het Markets.com-platform en navigeer naar het tabblad Mijn accounts. Klik in het popup-venster op de knop Fondsen overschrijven en geef de gewenste instructies voor uw verzoek.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik een positie openen/sluiten/aanpassen als ik geen toegang tot mijn account heb?

Ja, onze handelsdesk kan via de telefoon transacties voor u aanpassen en openen en sluiten. U bereikt de handelsdesk via telefoonnummer +357-2-203-0583.De handelsdesk is op werkdagen 24 uur per dag beschikbaar.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Verwerkt u belastingaangiftes?

We kunnen u op verzoek ondersteunende documenten verstrekken, maar we behandelen zelf geen belastingaangiftes. Neem contact op met uw lokale belastingautoriteiten voor meer informatie over hun procedures.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe open ik een gezamenlijk account?

U kunt alleen een gezamenlijk account openen met uw echtgeno(o)t(e) of een eerstegraads familielid (moeder, vader, broer, zus). U en uw echtgeno(o)t(e) of familielid dienen een geverifieerde eigen registratie te hebben. Daarna kunt u contact met ons opnemen en het formulier voor een gezamenlijk account invullen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe registreer ik me voor een zakelijk account?

De belangrijkste geautoriseerde persoon van uw bedrijf kan een registratie aanmaken via de gebruikelijke stappen, waarbij deze persoon zijn/haar eigen persoonsgegevens invoert en de vragenlijst invult op basis van de persoonlijke situatie. Als de registratie is voltooid, kunt u contact met ons opnemen via support@markets.com, zodat we kunnen vertellen welke eisen aan de documenten worden gesteld.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Worden er kosten in rekening gebracht voor een inactief/slapend account?

 

Ja, als een cliënt een handelsaccount bij ons bedrijf heeft en daar gedurende 90 dagen of langer geen transactie op heeft uitgevoerd, wordt dit account als inactief beschouwd.

Zulke accounts worden onderworpen aan onderhouds- en administratiekosten van in totaal 10 USD per maand. Als er geen beschikbaar saldo op uw account staat, worden er geen kosten afgetrokken.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waarom moet ik mijn identiteitsbewijs met pasfoto en andere documenten uploaden?

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving is Safecap Investments verplicht om uw identiteit en woonadres te verifiëren. Daarom kan er om een identiteitsbewijs met pasfoto en een bewijs van woonadres worden gevraagd.

Door een account bij ons te openen, gaan handelaars akkoord met alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van het tegengaan van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waaronder, maar niet beperkt tot, de eis om voldoende bewijsmateriaal te leveren van identiteit, woonadres, inkomstenbron, etc. Ons bedrijf zal alleen een zakelijke relatie met een individu aangaan als en pas na de identiteit en het woonadres van de cliënt voldoende is geverifieerd, en/of alle benodigde documenten zijn ontvangen en geverifieerd. Dit is om zowel de cliënt als onszelf te beschermen tegen fraude en om de privacy van de cliënt te waarborgen, en is daarom onderdeel van ons standaard due-diligence-proces. We behouden ons het recht voor om, indien nodig, aanvullende eisen met betrekking tot due-diligence op te leggen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Welke documenten zijn nodig om mijn account bij Markets.com te verifiëren?

Bewijs van identiteit – duidelijke kopie van een geldig paspoort; indien dit niet beschikbaar is, een kopie van uw nationale identiteitskaart of rijbewijs. We raden u aan zo snel mogelijk een kopie van uw paspoort in te dienen.

Alle gegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, vervaldatum, pasfoto, documentnummer en de volledige beveiligingsstrip indien van toepassing. Een identiteitspas met initialen wordt niet als bewijs van identiteit geaccepteerd.

Bewijs van woonadres – duidelijke kopie van bank- of creditcardafschrift; gas-, water- of lichtrekening; rekening van vaste telefoonlijn, internet of televisiedienst; afschriften van gemeentes.

Let erop dat alle gegevens duidelijk zichtbaar zijn, zoals voor- en achternaam, het woonadres, uitgiftedatum van het document, logo of stempel van het uitgevende bedrijf.

Documenten voor bewijs van woonadres mogen niet ouder zijn dan zes maanden. Alle ingediende documenten dienen te zijn uitgegeven op naam van de cliënt; documenten van externe partijen worden niet geaccepteerd.

Nationaal identificatiegegeven (NCI) – Als onderdeel van onze wettelijke rapportageverplichtingen zijn we verplicht uw NCI te verifiëren. Voor het valideren van uw NCI dient u ons de hierboven aangegeven documenten te verstrekken. Afhankelijk van uw nationaliteit is het mogelijk dat er extra documentatie vereist is, zoals een duidelijke kopie van een identiteitskaart, fiscale kaart, paspoort, nationaal verzekeringsnummer, nationaal identificatienummer, een document met uw fiscale nummer, etc. Indien er geen documenten met de hoogste prioriteit beschikbaar zijn, kunnen we overgaan tot het aanmaken van een CONCAT. De CONCAT wordt automatisch aangemaakt aan de hand van informatie die u zelf tijdens de registratie hebt verstrekt, zoals uw geboortedatum en naam.

Enhanced Verification – Als onderdeel van de verificatie van uw account is er mogelijk extra informatie vereist om aan onze wettelijke eisen te voldoen. Gegevens die we voor deze doeleinden van u kunnen vragen, zijn onder andere:

– Bewijs van telefoonnummer – Dit kan een document zijn dat uw telefoonnummer (mobiel of vaste lijn) bevestigt. Dit kan bestaan uit een telefoonrekening, een belastingaanslagbiljet, een bankafschrift, een salarisstrook of een ander officieel document dat door een externe partij is uitgegeven en uw naam en telefoonnummer bevat. Op het document dienen voor- en achternaam te staan en deze gegevens dienen overeen te komen met de informatie op uw identificatiedocumenten. Voor goedkeuring van het ingediende document zullen we contact met u opnemen via het telefoonnummer dat op het document staat.

– Bevestigingsbrief van bank – Een brief van uw bank in de EER of een gelijkwaardig land, met daarop uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en paspoort-/ID-nummer. Als het paspoort- of ID-nummer niet overeenkomt met het nummer op het identificatiedocument dat u eerder hebt ingediend, verstrek dan een duidelijke kopie ervan.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is Enhanced Verification?

Als onderdeel van ons Enhanced Verification-proces zijn we verplicht om onze cliënten aan Enhanced Due Diligence (EDD) te onderwerpen. Hierdoor kunnen we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen en een handelsomgeving handhaven die in lijn is met de nieuwste normen in de Europese Economische Ruimte (EER) of gelijkwaardige landen. Middels EDD kunnen we zeer integer te werk gaan en gedegen antecedentenonderzoek doen en daarmee meer transparantie bereiken. De stuwende kracht achter de uitrol van EDD wordt gevormd door de regels die voortvloeien uit de 4e EU-richtlijn op het gebied van anti-witwassen, die aspecten zoals de uiteindelijke begunstigde eigenaar (UBO) en EDD extra benadrukt.

Deze informatie is vereist en wordt door ons verzameld om uw profiel samen te stellen en ervoor te zorgen dat we voldoende informatie hebben met betrekking tot de oorsprong van fondsen. Deze informatie wordt niet met externe partijen gedeeld.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe dien ik de vereiste documenten in?

Voor het indienen van uw documenten klikt u op het menu rechtsboven van het Markets.com-platform en selecteert u het tabblad Verificatiecentrum.

U kunt ook documenten uploaden via de mobiele app van Markets.com.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat is het verschil tussen een demoaccount en een echt account?

Zowel demo- als echte accounts functioneren onder realtime marktomstandigheden. Op een demoaccount staat nepgeld waarmee u kunt oefenen, terwijl u op een echt account met echt geld kunt handelen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Kan ik indien nodig mijn accountgegevens bijwerken?

Zodra uw account volledig is geverifieerd, kunt u zelf geen wijzigingen meer aanbrengen in de persoonlijke gegevens van uw account. Als de accountgegevens bijgewerkt moeten worden, kunt u contact met ons ondersteuningsteam opnemen via chat of support@markets.com en de relevante informatie doorgeven.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?

U kunt uw wachtwoord resetten in het Inlogmenu rechtsboven op onze website, klik vervolgens op Wachtwoord vergeten.

Voer uw e-mailadres in waarmee u zich hebt geregistreerd en u ontvangt een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe dien ik een klacht in?

Als u een klacht wilt indienen, kunt u hier klikken.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe wissel ik tussen de echte en de demomodus van mijn account?

Om tussen verschillende accounts te wisselen klikt u op het menu rechtsboven van het Markets.com-platform en selecteert u de laatste optie in het vervolgkeuzemenu: Wisselen naar demo/echt.

Gebruikt u de mobiele app?
Klik dan op het menu (de drie lijntjes) rechtsboven op uw scherm. Klik vervolgens op het tabblad Wisselen naar demo/Wisselen naar echt.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Hoe kan ik een accountafschrift opmaken?

U vindt het afschrift door naar het menu rechtsboven van het Markets.com-platform te gaan.

Kies in de vervolgkeuzeopties voor Rapporten en ga verder naar Accountafschrift. Kies voor welke periode u transacties wilt weergeven.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

Waar vind ik mijn accountsaldo en andere statussen?

Uw accountsaldo en andere financiële informatie vindt u rechtsboven op het Markets.com-platform (meestal via het $-pictogram). Financiële informatie over uw MT4-/MT5-account vindt u in het menu rechtsboven. Klik vervolgens op Mijn accounts.

Houd er rekening mee dat in het weergegeven accountsaldo geen winsten/verliezen van open posities zijn meegenomen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee

CySEC (EU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot EUR 20.000
 • Verzekeringsdekking van € 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Verhandelen van aandelen
 • Quantranks

Markets.com, uitgevoerd door Safecap Investments Limited (“Safecap”). Gereguleerd door CySEC onder licentienummer 092/08 en FSCA onder licentienummer 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (BVI) Limited (“Finalto BVI”) Beschikt over vergunningnummer 424008 van de SIBA/L/14/1067 van de B.V.I Financial Services Commission ('FSC.

FCA (UK)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot GBP 85.000. *afhankelijk van criteria en geschiktheid
 • Verzekeringsdekking van £ 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto Trading Limited. Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (“FCA”) onder licentienummer 607305.

ASIC (AU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (Australia) Pty Limited In bezit van licentie van de Australian Financial Services onder licentienummer 424008 en voor de levering van financiële diensten gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”).

Als u een van deze regelgevers selecteert, wordt de informatie daarover op de gehele website weergegeven. Als u informatie voor een andere regelgever wilt bekijken, selecteer dan die regelgever. Klik hier voor meer informatie

**Algemene voorwaarden van toepassing.Bekijk het volledige beleid voor meer informatie.

Is dit niet wat u zoekt?

We zagen dat u de website bezocht. U maakt verbinding vanaf een locatie in , dus het is raadzaam om de website te openen via , dat onder de productinterventiemaatregelen van de valt. Natuurlijk bent u vrij om geheel op eigen initiatief de website waar u nu bent te bekijken, maar de website voor uw eigen land geeft de voor uw land wettelijke informatie en relevante beschermingsmaatregelen van het bedrijf van uw keuze weer. Wilt u doorverwezen worden naar ?