Hoe dien ik een klacht in?

Vragen en klachten

In onze bedrijfscultuur staat een eerlijke bejegening van onze klanten centraal. Safecap Investments Limited streeft ernaar om u, via ons beleggingsplatform Markets.com, de beste klantenservice te bieden en een sterke en duurzame relatie met u op te bouwen. We vinden uw opmerkingen, suggesties en zorgen dan ook zeer waardevol voor ons bedrijf. We doen ons uiterste best uw feedback volledig te behandelen, in de wetenschap dat feedback of een uiting van ontevredenheid een kans is voor ons om producten en dienstverlening te verbeteren.

Vraag – Gewoonlijk binnen 48 uur opgelost

Als u ontevreden bent over de service van Markets.com, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice via telefoonnummer +357-2-2222-121, livechat of vul het online vragenformulier in. U krijgt zo snel mogelijk een reactie dan wel ondersteuning.

Onze vertegenwoordigers staan voor u klaar om u te helpen en een rechtvaardige oplossing te vinden.

Beleggingsvraag – Gewoonlijk binnen 48 uur opgelost

Als u een vraag over beleggen hebt, bijvoorbeeld over uw beleggingsaccount, de werking van ons beleggingsplatform Markets.com of over onze algemene voorwaarden, kunt u het online beleggingsvragenformulier invullen. Let op: dien beleggingsvragen in zodra u deze vraag of behoefte aan verduidelijking hebt of zodra het probleem zich voordoet.

Een enthousiast en deskundig team staat klaar om uw beleggingsvraag zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen. We streven ernaar binnen 48 uur na ontvangst op uw beleggingsvraag te reageren. Zodra uw beleggingsvraag is onderzocht, krijgt u een volledige uitleg van de omstandigheden en het resultaat.

Formele klacht – Mogelijk binnen 2 maanden opgelost

Als u vindt dat onze service niet aan uw verwachtingen voldoet, hebt u het recht om, wanneer u dat wilt, een klacht in te dienen over de manier waarop u beleggen bij ons ervaart. Als uw beleggingsvraag of andere vraag niet is behandeld of als u een formele klacht wilt indienen in de begin- of een latere fase, kunt u dit doen door het online klachtenformulier in te vullen.

Let op: alleen als alle informatievelden op het klachtenformulier zijn ingevuld, kan de afdeling Kwaliteitscontrole uw klacht in behandeling nemen. Mogelijk vragen wij u tijdens de behandeling om verdere informatie en/of aanvullende documenten. We stellen uw medewerking op prijs, zodat we ons werk naar behoren kunnen uitvoeren en u onze feedback en reactie op zo'n kort mogelijke termijn kunnen geven.

Uw klacht wordt onafhankelijk beoordeeld zodat kan worden bepaald of wij eerlijk en binnen onze rechten hebben gehandeld en of wij aan onze contractuele verplichtingen jegens u hebben voldaan. Let op: uw klacht krijgt een uniek referentienummer dat wordt doorgegeven aan onze regelgevende instantie, de Cyprus Securities and Exchange Commission ('CySEC').

Het proces dat wij voor ogen hebben en dat bij afhandeling van uw klacht wordt gevolgd, ziet er als volgt uit:

  • We bevestigen binnen 5 dagen dat we uw klacht hebben ontvangen;
  • We sturen u binnen 7 werkdagen na de ontvangstbevestiging een eerste reactie;
  • We sturen u binnen 21 dagen nadat we alle informatie over uw klacht hebben ontvangen of, wanneer dat eerder is, binnen 2 maanden na indiening van uw klacht een uitgebreide schriftelijke reactie waarin we u informeren over het uiteindelijke besluit.
  • In het geval dat wij ons onderzoek niet binnen 2 maanden kunnen voltooien en u geen volledige schriftelijke reactie kunnen geven, informeren we u over de oorzaken van deze vertraging. Onze beoordeling van en reactie op uw klacht volgt binnen 3 maanden nadat u de klacht hebt ingediend.

Als u bij ontvangst van onze uiteindelijke reactie op uw klacht niet tevreden bent of in het geval dat er binnen 3 maanden geen reactie is ontvangen, kunt u zich met uw klacht wenden tot de financiële ombudsman van de republiek Cyprus. Ga voor meer informatie naar http://www.financialombudsman.gov.cy (Engelstalig). U kunt uw klacht ook indienen bij CySEC of andere bevoegde autoriteiten. Ga voor meer informatie over het indienen van een klacht bij Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) naar http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ (Engelstalig). Ten slotte bestaat de mogelijkheid om u te richten tot de van toepassing zijnde Cypriotische rechtbanken of alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR).

Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.