Mededeling van wijzigingen vanaf 29/01/2017

Bedankt voor uw keuze voor Markets.com, uitgevoerd door Safecap Investments Limited ('Safecap', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze').

Deze mededeling is een formele kennisgeving over een aantal wijzigingen aan onze Algemene handelsvoorwaarden. Een aantal van de voorgestelde wijzigingen kan op 29 januari 2017 en daarna een directe invloed op uw open posities hebben. Het is mogelijk dat u actie moet ondernemen op basis van de informatie van deze mededeling. Daarom dringen we er bij u op aan de tijd te nemen om dit bericht zorgvuldig door te nemen. Hebt u vragen of verzoeken, neem dan contact met ons op via onze Contactpagina of via de livechat.

(a) Wijzigingen aan de regelgeving

De toezichthouder in ons vestigingsland, de Cyprus Securities and Exchange Commission ('CySEC'), streeft ernaar de gedragsnormen in de sector voor Contracts for Difference ('CFD's') te verbeteren, om voor alle cliënten eerlijke resultaten te garanderen. Dit initiatief van CySEC komt grotendeels overeen met richtlijnen van de Europese Autoriteit voor effecten en markten ('ESMA') en maatregelen die geïntroduceerd zijn of zullen worden door andere Europese toezichthouders.

Als beleggingsmaatschappij, waarvan de uiteindelijke zeggenschap bij Playtech Plc ligt, een aan de Londense beurs genoteerd FTSE 250-bedrijf, met een huidige marktkapitalisatie van circa GBP 2,6 miljard, vinden we de billijke behandeling van alle cliënten in een transparante en veilige handelsomgeving cruciaal voor het opbouwen van een duurzame vertrouwensband met cliënten. Daarom staan we volledig achter deze inspanningen van de toezichthouders en nemen we onderstaande acties.

(b) Kwesties die in deze mededeling worden behandeld en uw aandacht nodig hebben

Itemnummer Algemene beschrijving Belangrijke opmerkingen en waarschuwingen*
1 Invoering van lagere standaard hefboom van 1:50 en de optie om een hefboom te selecteren van 1:25, 1:100 en 1:200, gebaseerd op de onderliggende instrumenten en ons hefboombeleid
 • Het wijzigen van de hefboom heeft invloed op uw open posities
 • Als uw beleggingsaccount al in gebruik is, zal de huidige hefbomen gebruikt blijven worden tenzij u een andere hefboom kiest
2 Beperkingen aan hefbomen voor minder ervaren niet-professionele cliënten
 • Introductie van definities van ervaren en minder ervaren beleggers
 • Zoals bij Item 1 hierboven is genoemd, kunnen cliënten naar eigen goeddunken met een lagere hefboom beleggen
 • Criteria voor het in kaart brengen van beleggers van minder ervaren tot ervaren
3 Bescherming tegen negatief saldo
 • Deze mogelijkheid bestaat voor al onze cliënten
4 Verandering in liquideringsniveau bij marge van 20% naar 50%

Verandering in verzoeken tot margestorting op uitsluitend een niveau van 70%
 • Dit kan op 29 januari 2017 een directe invloed op uw open posities hebben. Wellicht dient u actie te ondernemen
 • De optie 'verzoeken tot margestorting' is alleen beschikbaar voor gebruikers van Markets.com Web/Mobile Trader
 • Cliënten blijven op elk moment verantwoordelijk voor het bewaken van de prestaties van hun beleggingsaccounts en het nemen van essentiële acties
5 Beëindiging van bonussen
 • Bonussen die zijn toegekend vóór de ingangsdatum (zoals hieronder wordt uiteengezet) mogen verlopen en beëindigd worden.
6 Introductie van onmiddellijke uitvoering van posities
 • Beschikbaar voor gebruikers van Markets.com Web/Mobile Trader en MT4
 • Dit heeft invloed op de manier waarop u bij ons belegt
7 Wijzigingen aan inactiviteitstoeslag
 • De inactiviteitstoeslag gaat van EUR 5 naar EUR 10 per maand
 • Dit is van toepassing op beleggingsaccounts die meer dan 3 maanden achtereen inactief zijn
8 Herzien beleid wat betreft beste uitvoerkoers
 • Herzien beleid wat betreft beste uitvoerkoers dat de richtlijnen weerspiegelt die zijn uiteengezet in het document 'Vragen en Antwoorden' van de Europese Autoriteit voor effecten en markten ('ESMA'), dat op 11 oktober 2016 gepubliceerd is
 • Bepaalt onder andere de bronnen van de koersen van de onderliggende financiële instrumenten, de ordertypen en de soort spreads en toeslagen
9 Herzien beleid wat betreft belangenverstrengeling
 • Herzien beleid wat betreft belangenverstrengeling dat de richtlijnen weerspiegelt die zijn uiteengezet in het document 'Vragen en Antwoorden' van de Europese Autoriteit voor effecten en markten ('ESMA'), dat op 11 oktober 2016 gepubliceerd is
 • We leggen uit hoe we met u omgaan als Opdrachtgever en op welke manieren we trachten belangenverstrengeling te voorkomen
10 Introductie van een nieuwe klachtenpagina op ons beleggingsplatform
 • Ons doel is verbetering van zowel uw mogelijkheden om met ons te communiceren als de efficiëntie van ons dienstenaanbod
11 Essentiële-informatiedocument (Eid)
 • Onderdeel van onze cultuur om cliënten een billijke behandeling te geven. Hierin vindt u beknopte informatie over ons, onze diensten en onze verplichtingen jegens u
12 Herziene algemene handelsvoorwaarden
 • Weerspiegelt alle wijzigingen die hierboven zijn genoemd alsook een aantal andere wijzigingen die door Europese toezichthouders is geïntroduceerd
*Raadpleeg de volledige analyse in deze mededeling voor de volledige algemene voorwaarden
(c) Ingangsdatum van de implementatie van alle zaken die in deze mededeling zijn beschreven

De ingangsdatum voor de implementatie van alle wijzigingen die in deze mededeling beschreven zijn, is 29 januari 2017, tenzij anders is aangegeven.

(d) Samenvatting van belangrijkste wijzigingen

Alle wijzigingen hierboven worden in Bijlage 1 van deze mededeling uitgebreid beschreven.

Beschouw deze mededeling als formele kennisgeving van de aanstaande wijzigingen aan de algemene handelsvoorwaarden. Laat het ons vooral weten als u graag zou willen dat wij specifieke acties ondernemen met betrekking tot uw account. Zonder tegenbericht van u gaan we ervan uit dat u met alle voorgestelde wijzigingen akkoord gaat. In het geval van tegenstrijdigheden of verschillen tussen de beoogde wijzigingen die hierin zijn uiteengezet (inclusief die in Bijlage 1) en de herziene Algemene voorwaarden die vanaf 29 januari 2017 op onze website beschikbaar zullen zijn, zullen de Algemene voorwaarden prevaleren.

Voor vragen en verzoeken kunt u contact met ons opnemen via onze Contactpagina of via de livechat.

Bij Safecap en Markets.com zetten wij ons elke dag in voor een cultuur waarin al onze cliënten billijk worden behandeld. We doen ons uiterste best om u via Markets.com een beleggingservaring te bieden met een breed scala aan keuzes en mogelijkheden bij ruim 2000 CFD-instrumenten, ondersteund door de solide financiële en operationele reputatie van onze Groep.

Bedankt voor uw loyale klandizie bij Markets.com!

Met vriendelijke groet,Marios Hadjiyiannakis
CEO
BIJLAGE 1 - Samenvatting van belangrijkste wijzigingen
 1. Invoering van lagere standaard hefboom van 1:50

  Als u kapitaal belegt met een hefboomwerking, kunt u bedragen beleggen die aanzienlijk hoger liggen dan de door u geïnvesteerde middelen, die in zo'n geval alleen als marge dienen. Een hoge hefboom kan het potentiële rendement aanzienlijk doen toenemen, maar de potentiële verliezen nemen ook aanzienlijk toe.

  De belangrijkste wettelijke wijzigingen en de door ons beoogde actie zijn:

  Voor niet-professionele cliënten zoals u is een lagere hefboomgrens van toepassing van maximaal 1:50, tenzij de niet-professionele cliënt een andere hefboomverhouding heeft gekozen.

   Onze aanpak:

  1. Voor onze bestaande cliënten zoals u, geven we hierbij de kennisgeving dat we u de hefboomverhoudingen blijven aanbieden die u al voor uw beleggingsaccount geselecteerd hebt, tenzij u kiest voor het lagere standaard niveau van 1:50 (het 'standaard hefboomniveau') of een relevant ander lager hefboomniveau op basis van ons hefboombeleid op het moment dat u belegt. De hefboomverhouding kan als volgt worden gewijzigd:

   • Als u gebruikmaakt van Markets.com Web/Mobile Trader, kunt u de hefboomverhouding via het Menutabblad wijzigen in het niveau van uw voorkeur

   • Als u gebruikmaakt van MT4, kunt u de hefboomverhouding wijzigen in het niveau van uw keuze door een verzoek te openen via het menu 'Mijn account' van MT4

   • Let op: het kan 1 werkdag duren voor wijzigingen van kracht worden. In de tussenliggende periode blijven uw eerdere hefboomverhoudingen gelden

   Onze hefboomverhoudingen in de activacategorieën van vreemde valuta's ('forex'), grondstoffen, indices, aandelen, ETF's (indexfondsen) en obligaties ('activacategorieën', 'activa', 'instrumenten' of 'producten') zijn 1:25, 1:50, 1:100 of 1:200. De van toepassing zijnde hefboomverhoudingen vindt u hieronder: Let op: in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden worden hefboomverhoudingen bepaald aan de hand van ons eigen interne hefboombeleid, waarop wettelijke eisen en/of plafonds van toepassing zijn. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om u tijdig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan de hefboomverhouding van een instrument- of activacategorie, behouden we ons het recht voor om, redelijk handelend, hefboomverhoudingen te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing om andere marktomstandigheden en volatiliteit te weerspiegelen.

   Als u besluit om met het standaard hefboomniveau (1:50) of lagere hefboomniveaus te beleggen, wordt dit tegelijkertijd van toepassing op uw open beleggingsposities op 29 januari 2017. Dit betekent dat dit invloed heeft op uw beleggingsposities.

   Voorbeeld: u hebt een open positie in EUR/USD waarop op dit moment een hefboomverhouding van 1:200 van toepassing is en uw initiële marge bedroeg USD 1000, de nominale waarde van uw positie bedraagt USD 200.000.

   Als u op 29 januari 2017 wilt overschakelen naar de standaard hefboomverhouding van 1:50, dient u USD 3000 extra te storten (d.w.z. uw totale storting bedraagt na deze storting USD 4000) om de positie van USD 200.000 te kunnen handhaven. Als u de extra storting niet doet, kan uw margeniveau tot het liquideringsniveau zakken of daaronder (dat vanaf 29 januari 2017 50% bedraagt) en wordt uw positie geliquideerd.

  2. Voor alle nieuwe cliënten: alle cliënten krijgen de standaard hefboomverhouding van 1:50 en hebben de mogelijkheid om tijdens of na het openen van hun account deze hefboomverhouding te wijzigen. Cliënten worden ook geadviseerd over de maximale hefboomverhoudingen die van toepassing zijn op individuele activacategorieën of activa, aan de hand van ons hefboombeleid.

  3. Als u besluit uw hefboom later te verhogen, zal dit tegelijkertijd van toepassing worden op uw open beleggingsposities.


 2. Beperkingen aan hefbomen voor minder ervaren niet-professionele cliënten

  We zijn verplicht beperkingen aan het hefboomniveau voor mogelijk minder ervaren niet-professionele cliënten in overweging te nemen.

  We implementeren de volgende definities:

  1. Ervaren niet-professionele beleggers: Cliënten die hoog scoren op de Geschiktheidstest van Safecap, en daarmee laten zien over voldoende kennis en ervaring met het beleggen in complexe financiële instrumenten zoals CFD's te beschikken;
  2. Minder ervaren niet-professionele beleggers: Cliënten die gemiddeld scoren op onze Geschiktheidstest. Hoewel zulke cliënten geacht worden bepaalde kennis van en ervaring met het beleggen in complexe financiële instrumenten zoals CFD's te bezitten, wordt beleggen voor hen pas mogelijk gemaakt als zij de uitgebreide risicowaarschuwingen hebben ontvangen, erkend, geaccepteerd en ermee ingestemd. Om deze cliënten nog beter te beschermen, voeren we beperkingen in aan de hefbomen die zij bij beleggingen bij ons kunnen gebruiken. Deze beperkingen zullen van toepassing zijn totdat de cliënt 40 transacties in 4 aaneengesloten maanden heeft uitgevoerd, met per maand minimaal 2 transacties.

    Onze aanpak:

   1. Voor onze bestaande cliënten zoals u: u hebt de keuze om de hefboomverhoudingen waarmee u belegt te veranderen naar 1:25, 1:50, 1:100 en 1:200, onder voorbehoud van de voorwaarden van ons hefboombeleid zoals hierboven beschreven.

   2. Voor alle nieuwe niet-professionele cliënten die minder ervaren worden geacht: we zullen bij acceptatie van zulke cliënten de beschikbare hefboomverhoudingen beperken tot het lagere standaard niveau van 1:50 of een ander laag niveau dat wordt bepaald door ons op dat moment van kracht zijnde hefboombeleid.  3. Het in kaart brengen van minder ervaren en ervaren niet-professionele cliënten die voor de hogere hefboomverhoudingen kunnen kiezen, gebeurt automatisch bij de voltooiing van 40 transacties, die in de eerste 4 maanden zijn geopend, met minimaal twee (2) geopende transacties per maand. We zullen cliënten waarop deze wijziging van toepassing is, op de juiste wijze op de hoogte brengen.


 3. Bescherming tegen negatief saldo

  Een aantal toezichthouders, waaronder de Duitse toezichthouder BAFIN, beveelt beleggingsmaatschappijen aan een bescherming tegen negatief saldo te introduceren. Dit betekent eigenlijk dat u niet meer kunt verliezen dan het bedrag dat u op uw beleggingsaccount hebt gestort en eventuele winsten die door het beleggen met het eerder gestorte bedrag zijn behaald.

  Onze aanpak:

  We zijn verheugd te kunnen zeggen dat onze cliënten altijd al hebben geprofiteerd van bescherming tegen negatief saldo. Al onze cliënten, dus ook u, zijn nooit aansprakelijk naar ons toe voor eventueel grotere verliezen dan de door u bij ons gestorte bedragen en eventueel behaalde winsten met die gestorte bedragen.

 4. Verandering in liquideringsniveau bij marge van 20% naar 50% en veranderingen in meldingen voor margestortingen

  Zoals al is uiteengezet in het 'Rooster met verzoeken tot margestortingen' op ons beleggingsplatform en in onze Algemene handelsvoorwaarden, is onze enige verantwoordelijkheid om het margeniveau van uw posities in real-time te bewaken via ons webbeleggingsplatform of de app op uw smartphone of tablet.

  Om uw belangen nog beter te beschermen, introduceren we twee belangrijke wijzigingen:

  1. We verhogen het huidige liquideringsniveau bij marge van 20% naar 50% om ervoor te zorgen dat het risico dat u het grootste deel van uw vermogen verliest, wordt verlaagd. Het margeniveau van 50% is de minimale marge die u nodig hebt om uw open posities te handhaven.

  2. Als u gebruikmaakt van het Markets.com Web/Mobile Trader-platform, zullen we, als de waarde van uw posities lager is dan 70% van de initiële marge-eis, een e-mail en/of andere kennisgeving sturen. Tot nu toe stuurden we een kennisgeving bij 60% en 40% van de initiële marge. Deze wijziging fungeert als vroege waarschuwing van de prestaties van uw open posities bij ons. Let op dat als u een MT4-cliënt bent, u geen specifieke kennisgevingen ontvangt bij het niveau van 70%.

   Let op: dit is een extra service van ons voor u en dit schept geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid aan onze kant, noch voor de prestaties van uw beleggingsaccount, noch voor het u op de hoogte stellen van het huidige margeniveau en de eventuele te ondernemen acties. Zorg dat u de prestaties van uw posities regelmatig controleert.

   Daarnaast bevelen wij het volgende aan:

   1. We behouden ons het recht voor om, redelijk handelend, naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande waarschuwing het minimale marge-/liquideringsniveau te wijzigen om te anticiperen op zich ontwikkelende marktomstandigheden;

   2. We accepteren geen enkele verplichting en we zullen u niet op de hoogte brengen van het uitvoeren van de liquidering als het liquideringsniveau 50% bedraagt. Dit is een wijziging ten opzichte van ons eerder beleid, toen we u op het eerdere liquideringsniveau van 20% waarschuwden en ook kort respijt gunden, zodat u middelen op uw beleggingsaccount kon storten;

   3. Op 29 januari 2017 zullen al uw posities waarbij het margeniveau lager is dan 50% van uw beschikbare vermogen zonder verdere waarschuwing geliquideerd worden. Neem indien nodig een of meer onderstaande acties voor 29 januari 2017:

    • Stort meer geld op uw account om het vermogen te vergroten.
    • Sluit sommige van uw open posities.
    • Stort meer middelen en dek uw huidige posities af of gebruik de 'average down'-methode (het bijkopen van goedkopere aandelen).

    Het bovenstaande mag niet worden opgevat als advies van ons om eventuele acties die u, naar uw eigen goeddunken en voor uw eigen verantwoordelijkheid, ten aanzien van het bovenstaande onderneemt.

 5. Beëindiging van bonussen

  CySEC heeft gereguleerde maatschappijen verzocht te voorkomen dat bonussen worden aangeboden die beogen dat niet-professionele cliënten worden aangespoord te beleggen in complexe speculatieve producten zoals CFD's. CySEC heeft gereguleerde beleggingsmaatschappijen ook verzocht:

  1. De bestaande bonussen en andere beleggingsregelingen te laten vervallen, verlopen of op een andere wijze te laten beëindigen.

  2. CySEC op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe typen beleggingsvoordelen die zij aan niet-professionele cliënten willen aanbieden, voordat ze deze daadwerkelijk aan de cliënten of toekomstige cliënten aanbieden.

  Onze aanpak:

  We prijzen de stap van CySEC om de toewijzing van bonussen te bewaken.

  We vinden aspecten zoals de financiële soliditeit van de gereguleerde beleggingsmaatschappij, de eigenschappen van het beleggingsplatform, de diversiteit aan onderliggende producten waarin cliënten kunnen beleggen, en de prijsstelling, snelheid, kwaliteit en consistentie van de uitvoering van uw orders veel belangrijker dan bonussen. Bij alles wat we u aanbieden draait het voor ons om al deze eigenschappen.

  Daarom nemen we de volgende acties en stellen u daar bij deze van op de hoogte:

  1. Alle bonussen die vóór 29 januari 2017 aan u zijn toegewezen en op uw beleggingsaccount bij Safecap zijn bijgeschreven, zullen van toepassing blijven onder de 'Algemene voorwaarden voor bonussen en beloningen' waaronder ze werden toegewezen, zoals genoemd in de Algemene voorwaarden op onze website. We merken op dat Bepaling 5 van deze Algemene voorwaarden over 'Termijnen en verlooptijden' van toepassing zal zijn op bonussen die al op uw beleggingsaccount zijn bijgeschreven.

   Echter, bij het gebruiken of verlopen van deze bonussen die al op uw beleggingsaccount zijn bijgeschreven, zullen we eventuele andere bonussen die op dat moment worden aangeboden, niet beschikbaar maken, tenzij dat daarbij of in eventuele extra/nieuwe berichten aan u is gemeld, waarbij eerder is verzekerd dat ze aan de wettelijke regels voldoen.

  2. Bestaande cliënten kan van tijd tot tijd een stimulans worden aangeboden om over te stappen van onze web-toepassing naar onze mobiele toepassing. Deze stimulans houdt geen verband met volume. 'Algemene voorwaarden voor stimulansen en loyaliteitsbeloningen' zullen van toepassing zijn zoals is uiteengezet in de Algemene handelsvoorwaarden op onze website.

  3. Nieuwe of bestaande cliënten wordt een niet aan beleggen verbonden stimulans van USD/EUR/GBP 25 aangeboden als zij voor de eerste keer een account bij ons openen en bij hun eerste storting. De eerste storting (van minimaal EUR 100) is uitsluitend nodig voor afronding van ons zorgvuldige onderzoek naar de cliënt. Deze stimulans brengt geen voorwaarden met zich mee wat betreft beleggen of opnemen. Cliënten zullen op elk moment zonder beperkingen hun initiële of daaropvolgende stortingen en/of de beloning kunnen opnemen. Relevante voorwaarden zullen in de 'Algemene voorwaarden voor stimulansen en loyaliteitsbeloningen' worden opgenomen zoals zal worden uiteengezet in onze Algemene handelsvoorwaarden op onze website.

 6. Introductie van onmiddellijke uitvoering van posities op ons Markets.com Web/Mobile Trader-platform

  Let erop dat als u cliënt bent en op ons Markets.com Web/Mobile Trader-platform belegt (en dus niet op het MT4-platform), uw orders vanaf 29 januari 2017 als marktorders zullen worden uitgevoerd in plaats van als onmiddellijke orders. Deze wijziging zal ervoor zorgen dat uw orders niet worden afgewezen, tenzij de markt voor het onderliggende instrument (in positieve of negatieve richting) is verschoven tot boven de specifieke drempels, die we symmetrisch toepassen.  1. Onmiddellijke orders en marktorders

   Een onmiddellijke order, zoals deze op dit moment op ons Markets.com Web/Mobile Trader-platform beschikbaar is, wordt alleen tegen de door u gevraagde koers gevuld. De order wordt afgewezen als de koers met een bepaald percentage is gestegen of gedaald.

   Een marktorder zal tegen de marktkoers worden gevuld. Als de koers verschuift, ontvangt u de volgende beste beschikbare koers in plaats van de koers die u in eerste instantie zocht.

   Voorbeeld 1


   Stel dat u een marktorder plaatst om EUR/USD tegen 1,11352 te verkopen.

   Tijdens nieuws over het Amerikaanse banencijfer maakt de koers van EUR/USD een aanzienlijke stijging door en bereikt 1,11527, de koers die dan beschikbaar wordt.

   In dat geval zult u de koers van 1,11527 ontvangen in plaats van de koers die u in eerste instantie had gewild. U zult geen afwijzing ontvangen bij onmiddellijke uitvoering, tenzij een beperking van de spread optreedt zoals hieronder.

   Voorbeeld 2


   Stel dat u een marktorder plaatst om EUR/USD tegen 1.11352 te verkopen.

   Tijdens nieuws over het Amerikaanse banencijfer daalt de koers van EUR/USD aanzienlijk en bereikt deze 1,11121, de koers die dan beschikbaar wordt.

   In dat geval zult u de koers van 1,11121 ontvangen in plaats van de koers die u in eerste instantie had gewild. U zult geen afwijzing ontvangen bij onmiddellijke uitvoering, tenzij een beperking van de spread optreedt zoals hieronder.

  2. Beperking van de spread

   Een beperking van de spread is een gebeurtenis die vastgesteld wordt als percentage van de spread van het onderliggende instrument, waaronder de marktorder zal worden afgewezen.

   Als het verschil van de koers die u zocht en de huidige marktkoers zich binnen de beperking van de spread bevindt, ontvangt u altijd de marktkoers. Als het verschil groter is dan de beperking van de spread, wordt uw order afgewezen. Een beperking van de spread zal, overeenkomstig onze bedrijfscultuur en ons beleid van een billijke behandeling van cliënten, altijd symmetrisch worden toegepast.

   Voorbeeld

   Stel dat de beperking van de spread 1000% is.

   U stapt in een marktorder en wil EUR/USD tegen 1,1155 kopen. De spread op EUR/USD is 2 pips (0,0002).

   Als de koers tijdens een belangrijke aankondiging (zoals het Amerikaanse banencijfer) met meer dan 20 pips stijgt of daalt, zal uw order worden afgewezen.

   Maar als de koersverandering minder dan 20 pips is, zal dit als 'normaal' worden beschouwd en zal de order worden uitgevoerd tegen de beschikbare marktkoers. Als EUR/USD bijvoorbeeld naar 1,1162 stijgt, wordt uw order tegen deze koers uitgevoerd.

  3. Informatie over beperkingen van de spread

   Informatie over beperkingen van de spread (waaronder beperkingen van de spread op onderliggende instrumenten en algemene voorwaarden over wijzigingen daaraan) zal op de Markets.com-website worden gepubliceerd. Beperkingen aan de spread zullen een weerspiegeling zijn van ons beleid ten aanzien van de uitvoering van orders voor een billijke behandeling van al onze cliënten.


  4. Algemene voorwaarden

   Algemene voorwaarden met betrekking tot marktorders (waaronder over markt-/koerskloven, beperkingen aan de spread, implementatie van wijzigingen daaraan, systeem- en koersinvoerproblemen, etc.) zullen op 29 januari 2017 te vinden zijn in de volledige Algemene handelsvoorwaarden op de Markets.com-website. 7. Wijzigingen aan inactiviteitstoeslagen

  Let erop dat als uw beleggingsaccount bij ons meer dan drie (3) maanden achtereen inactief blijft, er een inactiviteitstoeslag van EUR 5 in rekening wordt gebracht.

  We delen u hierbij mee dat, vanwege de gestegen kosten voor accountonderhoud en compliance, de inactiviteitstoeslag vanaf 29 januari 2017 EUR 10 per maand zal bedragen. Onze Algemene handelsvoorwaarden zullen vanaf 29 januari 2017 om deze wijziging zijn aangepast.

 8. Herzien beleid wat betreft beste uitvoerkoers

  Billijke behandeling van cliënten staat centraal in onze bedrijfscultuur en -mentaliteit.

  We hebben een plicht om billijk, oprecht, professioneel en in het belang van onze cliënten op te treden als we met hen omgaan.

  Met betrekking tot uitvoering van orders zijn we verplicht om alle redelijke stappen te ondernemen om het best mogelijke resultaat te verkrijgen bij het uitvoeren van orders voor cliënten of bij het overdragen van orders aan andere entiteiten of platformen. We vinden het best mogelijke resultaat hetgeen de best mogelijke algehele koers (inclusief kosten) oplevert binnen de kortst mogelijke uitvoeringstermijn.

  We introduceren op 29 januari 2017 een herzien beleid wat betreft beste uitvoerprijs dat onder andere de richtlijnen weerspiegelt die zijn uiteengezet in het document 'Vragen en Antwoorden' van de Europese Autoriteit voor effecten en markten ('ESMA'), dat op 11 oktober 2016 is gepubliceerd. Het herziene beleid wat betreft beste uitvoering bepaalt onder andere de bronnen van de koersen van de onderliggende financiële instrumenten, de ordertypes en de aard van onze spreads en toeslagen.

  Het beleid wat betreft beste uitvoering is onderdeel van Safecaps Algemene handelsvoorwaarden en andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op uw relatie met ons. Als voorwaarde voor het openen en onderhouden van een beleggingsaccount bij ons, dient u akkoord te gaan met onze Algemene handelsvoorwaarden. Daarmee gaat u ook akkoord met de voorwaarden in dit herziene beleid wat betreft beste uitvoering.

 9. Herzien beleid wat betreft belangenverstrengeling

  In lijn met onze cultuur en ons beleid van billijke behandeling van cliënten introduceren we op 29 januari 2017 een herzien beleid wat betreft belangenverstrengeling dat onder andere de richtlijnen weerspiegelt die zijn uiteengezet in het document 'Vragen en Antwoorden' van de Europese Autoriteit voor effecten en markten ('ESMA'), dat op 11 oktober 2016 is gepubliceerd.

  We leggen in dit Beleid uit hoe we met u omgaan als Opdrachtgever en op welke manieren we trachten belangenverstrengeling te voorkomen, waaronder door middel van de beloningsbeleidsregels die gelden voor onze medewerkers en partners.

 10. Introductie van een nieuwe klachtenpagina op ons beleggingsplatform

  We streven ernaar snel en volledig te reageren op uw terugkoppeling, vragen en klachten. Om dit proces te vergemakkelijken, hebben we op ons beleggingsplatform een bijgewerkte Informatiepagina voor klachten geplaatst, die ons proces weergeeft en de termijnen waar wij aan gebonden zijn. We hebben hierin ook de alternatieve wegen vermeld die u kunt volgen als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw vraag of klacht hebben behandeld.

 11. Essentiële-informatiedocument (Eid)

  We introduceren een Essentiële-informatiedocument (Eid) op onze Markets.com-website.

  In dit document wordt in eenvoudige taal uitgelegd wie wij zijn, door welke toezichthouders wij worden gecontroleerd, welke producten wij aanbieden en de risico's van die producten, wat beleggen met een hefboom is, de andere technische eigenschappen van onze producten en ons beleggingsplatform, de basis van onze relatie en naar wie u uw eventuele vragen, zorgen en klachten richt. We hebben ook uiteengezet waarover u zou moeten nadenken voordat u bij ons gaat beleggen.

  We hopen dat dit Essentiële-informatiedocument (Eid) u helpt te begrijpen wat onze relatie en het beleggen bij ons inhoudt en dat u vertrouwen hebt in ons streven naar een altijd billijke behandeling van al onze cliënten.

 12. Herziene algemene handelsvoorwaarden

  Ten slotte vragen we uw aandacht voor het feit dat vanaf 29 januari 2017 onze Algemene handelsvoorwaarden zullen worden herzien vanwege al het bovenstaande en een aantal andere wettelijke openbaarmakingsverplichtingen, zoals onze melding aan toezichthouders van het aantal winstgevende en niet-winstgevende cliënten.

  Beschouw bovenstaande als formele kennisgeving van de voorgenomen wijzigingen aan de Algemene handelsvoorwaarden en laat het ons weten als u graag wilt dat wij specifieke acties ondernemen met betrekking tot uw beleggingsaccount. Als we voor 29 januari 2017 geen tegenbericht van u hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat u met alle voorgestelde wijzigingen akkoord gaat.

 13. Geldende taal

  Let erop dat de Engelse versie van deze mededeling te allen tijde als de voor Safecap bindende versie geldt. Als u een kopie van deze mededeling hebt gekregen die in een andere taal dan het Engels is opgesteld, geldt die kopie uitsluitend ter informatie.

  Voor vragen en verzoeken kunt u contact met ons opnemen via onze Contactpagina of via de livechat.
Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.