Markets.com Tapahtumat ja kauppa

Esittelyssä Tapahtumat ja kauppa

Markets.com pyrkii tarjoamaan sinulle jatkuvasti uusia ja innovatiivisia verkkokaupankäynnin työkaluja. Tapahtumat ja kauppa -palvelu on suunniteltu erityisesti asioihin hyvin perehtyneitä sijoittajia varten. Se esittelee vuotuisen taloudellisen kalenterin avulla kaupankäyntimahdollisuuksia eri valuuttapareissa ja eri aikaväleillä.

Sijoittajien ei siis enää tarvitse käydä tulevia taloudellisia indikaattoreita läpi manuaalisesti. Tapahtumat ja kauppa -palvelu tekee sen analysoimalla kunkin raportin historiallisen vaikutuksen valuuttapareihin, kun luvut ovat ylittäneet tai alittaneet markkinoiden odotukset tai olleet ennusteiden mukaisia.

Tämä antaa sinulle käytännöllistä tietoa entry-pisteiden luomista varten tai käytettäväksi nykyisten analyysimenetelmiesi vahvistustyökaluna.

Miten Tapahtumat ja kauppa -palvelua käytetään?

Tapahtumat ja kauppa -palvelu näyttää perinteiseltä taloudelliselta kalenterilta, mutta se suodattaa tulevat tapahtumat automaattisesti ja näyttää tapahtumista vain ne, joihin voidaan liittää merkittävä tilastollinen kehitys.

Etusivulla näytetään luettelo tulevista tapahtumista, niiden alkuperämaista ja ajankohdista sekä siitä, kuinka paljon signaaleja on saatavilla. Voit lisätä näitä tapahtumia myös Google- tai Outlook-kalenteriisi.Jos jokin näistä tapahtumista herättää mielenkiintosi, voit lukea tarkempaa tietoa kustakin yksittäisestä indikaattorista. Näihin tietoihin sisältyvät valuuttaparit, joihin tapahtuma todennäköisesti vaikuttaa, millä aikavälillä tämä tapahtuu sekä odotetun trendin suunta ja säilymistodennäköisyys viimeisiin 12 raporttijulkaisuun perustuen.

Yksittäisen signaalin napsauttaminen tuo näyttöön yhteenvetosivun, jossa esitetään kyseessä olevan valuuttaparin nousu- tai laskutodennäköisyys siihen perustuen, kuinka hyvin lopulliset tiedot vastaavat julkaisua edeltävää ymmärrystä. Tältä sivulta voit siirtyä myös viimeisimpien 12 raporttijulkaisun ajankohtiin tarkastellaksesi, miten markkinat tuolloin reagoivat.

Voit käyttää toimintoa valitsemalla Tapahtumat ja kauppa -kalenterista jonkin tulevan tapahtuman, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan BKT:n kasvun neljännesvuosittain.

Kun napsautat tätä tapahtumaa, näet luettelon valuuttapareista, aikaväleistä ja mahdollisista tilaisuuksista. Kun olet valinnut, mitä tilaisuutta haluat tutkia (esim. EUR/USD-pari), valitse se napsauttamalla. Sinulle näytetään yhteenvetosivu, johon on luetteloitu edelliset 12 Yhdistyneen kuningaskunnan BKT-tapahtumaa asianmukaisine hintakaavioineen. Tämä sivu antaa näkemystä myös siitä, miten kyseinen tapahtuma tulee vaikuttamaan rahoitusmarkkinoihin.

Tarkempia kaavioita EUR/USD-parin liikkeistä 12 viimeisimmän tapahtuman yhteydessä voit tarkastella valitsemalla ”Korosta historialliset tapahtumat”. Tämä auttaa sinua arvioimaan kaupankäyntitilaisuutta yksityiskohtaisesti ennen position avaamispäätöksen tekemistä.

Miten Tapahtumat ja kauppa toimii?

Tapahtumat ja kauppa -palvelu hyödyntää omaa algoritmiaan yli 30 johtavan taloustieteilijän tietojen analysoimiseksi. Tieteilijöiden ennusteita verrataan markkinoiden todellisiin liikkeisiin aina taloudellisten raporttien julkaisun jälkeen. Näiden tietojen avulla Tapahtumat ja kauppa -palvelu kykenee ennustamaan, miten yksittäiset rahoitusmarkkinat todennäköisesti reagoivat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, kun luvut jäävät korkeammiksi tai alhaisemmiksi kuin markkinoilla on odotettu.

Tapahtumat ja kauppa -palvelu on kuin eräänlainen tilastollinen työkalu, joka selventää jatkuvasti muuttuvien tietojen suuntauksia ja ohjaa huomiosi tilastollisesti merkittäviin malleihin.

Tapahtumat ja kauppa -palvelun tiedot on laatinut kolmas osapuoli. Nämä tiedot eivät ole sijoitusneuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ne ilmoitetaan sinulle vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne koske juuri sinun sijoitustoimintasi olosuhteita tai tavoitteita. Hinnanerosopimukset (”CFD”) eivät sovi kaikille sijoittajille ja kaupankäynti tällä rahoitusvälineellä katsotaan yleisesti riskialttiiksi. Menneet saavutukset eivät voi luotettavasti ennustaa tulevia tuloksia.

CFD-kaupankäyntiin liittyy riskejä ja se voi johtaa talletuksesi menetykseen. Käy kauppaa fiksusti. Luethan Riskiasiakirjan.