Non-Farm Payroll Report (NFP)

05/08/2017

Mikä NFP on?

NFP on lyhenne ilmaisusta Non-Farm Payroll Report, joka puolestaan on Yhdysvaltain hallituksen joka kuun ensimmäisenä perjantaina julkaisema raportti. NFP-raportin tiedot kerää, analysoi ja julkaisee Yhdysvaltain työministeriö. Itse raportti on yhteenveto johtavien amerikkalaisten yritysten ja valmistajien taloudellisesta tilanteesta eri näkökulmista tarkasteltuna. Taloustieteilijät, markkina-analyytikot ja sijoittajat kaikkialla maailmassa odottavat NFP-raportin julkaisua jännityksellä, sillä se luo muutosta ja kasvattaa markkinoiden volatiliteettia ennen julkaisuaan, sen jälkeen ja varsinkin julkaisupäivänään.

Raportin tulokset perustuvat kotitalouksilta, toimielimiltä ja yritysten palkkahallinnolta kerättyyn tietoon, jossa yritysten palkkahallinnolle osoitetut kyselyt ovat suorassa suhteessa Yhdysvaltain työministeriön yhdysvaltaisille yrityksille ja valmistajille teettämiin haastatteluihin. Yleisölle puolestaan esitetään Amerikan suurimpia yrityksiä koskevia talouden ja työllisyyden tilastoja, ja kyselyt on kehitetty Yhdysvaltain suurten yritysten palautteen perusteella. Jos yritysten omistajat ja johto ennustavat yritykselleen myönteistä taloudellista kehitystä, uusia työntekijöitä hankitaan nopeammin, mikä taas tuottaa kyselyssä korkeampia lukuja ja tuloksia: negatiiviset ennusteet toimivat päin vastoin.

Miksi NFP-raportin tuloksia kannattaa seurata kuukausittain?

Forex-sijoittajille käytännöllisten NFP-raporttien on todettu kasvattavan markkinoiden volaliteettia ja vaikuttavan pitkäaikaisiin valuuttasuuntauksiin sekä Yhdysvaltain indeksien ja hyödykkeiden hintoihin jo tulosten julkaisupäivänä.

NFP-raportin yhteydessä julkaistaan lisäksi Yhdysvaltain työttömyyden, keskimääräisen tuntipalkan ja teollisen valmistuksen tilastot, jotka saattavat joko puoltaa Yhdysvaltain työministeriön päätelmiä tai kyseenalaistaa ne. Sijoittajat voivat tämän perusteella arvioida omaa lähestymistapaansa ja tehdä strategisia päätöksiä tilastotekijöihin ja niiden tarjoamiin tietoihin liittyen. Olipa kyse rahoitusvälineen osto- tai myyntipäätöksestä tai sen suunnittelusta, kauppojen avaamisesta tai sulkemisesta tai seurattavan rahoitusvälineen valitsemisesta taloudellisiin edellytyksiin perustuen, NFP-raportti on käytännöllinen kaupankäynnin tulosten optimointityökalu.

Katsele aiempia videoita:

02/06/2017
10/03/2017
06/01/2017
02/12/2016
04/11/2016
08/10/2016

Videon vastuuvapausilmoitus:
Tämä tiedot tarjoaa Safecap Investments Limited (”Safecap”), ja ne on valmistellut Trading Central S.A (”Trading Central”), jonka päätoimisto sijaitsee osoitteessa 11 bis rue Scribe, F-75009 Pariisi, Ranska. Trading Central tuottaa teknisiä, taloudellisia ja yritysuutisia ja -analyyseja maailmanlaajuisesti muun muassa Forex- ja hyödykemarkkinoille. Trading Central -yritystä ei ole rekisteröity Ranskassa sijoituspalveluidentarjoajaksi. Trading Central -yhtymän tytäryhtiöitä on rekisteröity kahdella lainkäyttöalueella. Safecap maksaa Trading Central -yritykselle tästä palvelusta kiinteän palkkion.

Nämä tiedot eivät ole sijoitusneuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ne ilmoitetaan sinulle vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne koske juuri sinun sijoitustoimintasi olosuhteita tai tavoitteita. Tässä mainittujen mitä tahansa yritystä tai yrityksiä tai niiden arvopapereita tai markkinoita / taloutta tai kehitystä koskevien kuvausten ei ole tarkoitus olla täydellisiä. Tässä annettuja tietoja ei saa käyttää oman harkintansa sijasta, sillä näissä tiedoissa ei ole otettu huomioon yksittäisten asiakkaidemme erityisiä sijoitustavoitteita, taloudellista tilannetta tai erityistarpeita. Myös verolakien soveltaminen riippuu sijoittajan yksilöllisistä olosuhteista. Kunkin sijoittajan onkin ennen investointipäätösten tekemistä tarvittaessa pyrittävä hakemaan neuvoa riippumattomilta ammatillisilta harkitsemiinsa sijoituksiin ja verotuksen vaikutuksiin liittyen. Tässä annetut tiedot ja lausunnot on luotu hyvässä uskossa sellaiseen tietoon perustuen, jonka lähteiden uskotaan olevan luotettavia. Tällaisia tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, ja ne tarjotaan käyttöön ”sellaisinaan” ilman minkäänlaista takuuta, nimenomaista tai hiljaista, koskien niiden tarkkuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai sopivuutta kaupankäynnissä käytettäväksi tai tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki kannanotot (mukaan lukien alustavasti sanat ja lausunnot, kuten ”bullish”, ”bearish”, ”keskeinen tuki”, ”näkymät”, ”ennuste”, ”odotetaan” ja ”uskotaan”) ja kaikki ennusteet ja maininnat, jotka koskevat tulevia tapahtumia tai sijoitusten mahdollista tulevaa suorituskykyä, perustuvat Trading Central -yrityksen omiin arvioihin ja tulkintaan tiedoista, joita Trading Central -yrityksellä on sillä hetkellä käytettävissään, eivätkä ne liity kenenkään sijoittajan tai tämän viestin vastaanottajan yksilöllisiin olosuhteisiin.

Nämä tiedot eivät muodosta luottamuksellista suhdetta tai ole Safecapin tai Trading Centralin antamia neuvoja, eikä niitä voida käyttää sen osoittamiseksi, että tietty tapahtuma olisi voitu tai voitaisiin suorittaa ilmoitettuun hintaan. Nämä tiedot eivät mainosta mitään arvopapereita. Tässä ilmaistut mielipiteet voivat erota Safecapin, Trading Centralin tai niiden tytäryhtiöiden muilla liiketoiminta-alueillaan ilmaisemista mielipiteistä, jotka perustuvat eri oletuksiin ja perusteisiin, tai olla ristiriidassa niiden kanssa. Kaikki tällaiset tiedot ja mielipiteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä Safecap, Trading Central tai niiden tytäryhtiöt ole velvollisia päivittämään tässä annettuja tietoja. Tässä kuvatut rahoitusvälineet eivät ehkä ole kelpoisia myytäviksi kaikilla lainkäyttöalueilla tai tietyille sijoittajaluokille.

Tässä annettuja tietoja ei ole tarkoitettu jaettavaksi yleisölle, eikä niitä saa kopioida, jakaa tai julkaista, kokonaan tai osittain, mihinkään tarkoitukseen ilman Safecapin kirjallista lupaa, eivätkä Safecap tai Trading Central tai niiden tytäryhtiöt ota mitään vastuuta mistään kolmansien osapuolten toimista tässä suhteessa.

CFD-kaupankäyntiin liittyy riskejä ja se voi johtaa talletuksesi menetykseen. Käy kauppaa fiksusti. Luethan Riskiasiakirjan.