Talouskalenteri

Markets.com antaa käyttöösi talouskalenterin, jossa on tärkeät perusilmoitukset ja tapahtumat. Oikein käytettyinä nämä indikaattorit voivat olla korvaamaton apu kenelle tahansa CFD-sijoittajalle.

Riskivaroitus

Nämä tiedot on valmistellut Safecap Investments Limitedille (”Safecap”) Econoday Inc (”Econoday”). Safecap maksaa Econoday-yritykselle tästä palvelusta kiinteän palkkion.

Nämä tiedot eivät ole sijoitusneuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ne ilmoitetaan sinulle vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne koske juuri sinun sijoitustoimintasi olosuhteita tai tavoitteita. Tässä mainittujen mitä tahansa yritystä tai yrityksiä tai niiden arvopapereita tai markkinoita / taloutta tai kehitystä koskevien kuvausten ei ole tarkoitus olla täydellisiä. Tässä annettuja tietoja ei saa käyttää oman harkintansa sijasta, sillä näissä tiedoissa ei ole otettu huomioon yksittäisten asiakkaidemme erityisiä sijoitustavoitteita, taloudellista tilannetta tai erityistarpeita. Myös verolakien soveltaminen riippuu sijoittajan yksilöllisistä olosuhteista. Kunkin sijoittajan onkin ennen investointipäätösten tekemistä tarvittaessa pyrittävä hakemaan neuvoa riippumattomilta ammatillisilta harkitsemiinsa sijoituksiin ja verotuksen vaikutuksiin liittyen. Tässä annetut tiedot ja lausunnot on luotu hyvässä uskossa sellaiseen tietoon perustuen, jonka lähteiden uskotaan olevan luotettavia. Tällaisia tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, ja ne tarjotaan käyttöön ”sellaisinaan” ilman minkäänlaista takuuta, nimenomaista tai hiljaista, koskien niiden tarkkuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai sopivuutta kaupankäynnissä käytettäväksi tai tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki kannanotot (mukaan lukien alustavasti sanat ja lausunnot, kuten ”bullish”, ”bearish”, ”keskeinen tuki”, ”näkymät”, ”ennuste”, ”odotetaan” ja ”uskotaan”) ja kaikki ennusteet ja maininnat, jotka koskevat tulevia tapahtumia tai sijoitusten mahdollista tulevaa suorituskykyä, perustuvat Econoday -yrityksen omiin arvioihin ja tulkintaan tiedoista, joita Econoday -yrityksellä on sillä hetkellä käytettävissään, eivätkä ne liity kenenkään sijoittajan tai tämän viestin vastaanottajan yksilöllisiin olosuhteisiin.

Nämä tiedot eivät muodosta luottamuksellista suhdetta tai ole Safecapin tai Econodayin antamia neuvoja, eikä niitä voida käyttää sen osoittamiseksi, että tietty tapahtuma olisi voitu tai voitaisiin suorittaa ilmoitettuun hintaan. Nämä tiedot eivät mainosta mitään arvopapereita. Tässä ilmaistut mielipiteet voivat erota Safecapin, Econodayin tai niiden tytäryhtiöiden muilla liiketoiminta-alueillaan ilmaisemista mielipiteistä, jotka perustuvat eri oletuksiin ja perusteisiin, tai olla ristiriidassa niiden kanssa. Kaikki tällaiset tiedot ja mielipiteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä Safecap, Econoday tai niiden tytäryhtiöt ole velvollisia päivittämään tässä annettuja tietoja. Tässä kuvatut rahoitusvälineet eivät ehkä ole kelpoisia myytäviksi kaikilla lainkäyttöalueilla tai tietyille sijoittajaluokille.

Eturistiriidat: Safecapilla on käytössään kattavat käytännöt yrityksen ja asiakkaiden välisten eturistiriitojen ratkaisemiseksi. Lisäksi käytössä on asiakkaiden reilua kohtelua koskeva käytäntö, joka kattaa myös kauppatoimeksiantojesi toteutuksen parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaathan, että Safecap saattaa toimia CFD-kaupankäynnissä vastapuolenasi. Tämä tarkoittaa, että sinun voittosi tai tappiosi voivat vastaavasti johtaa Safecapin tappioihin tai voittoihin.

CFD-kaupankäyntiin liittyy riskejä ja se voi johtaa talletuksesi menetykseen. Käy kauppaa fiksusti. Luethan Riskiasiakirjan.