Talouden tapahtumat

Dynaamiset ja alati muuttuvat globaalit markkinat luovat jatkuvaa volatiliteettia eri CFD-rahoitusvälineissä. Markets.com erittelee sinua varten nämä tärkeät talouden tapahtumat eri puolilta maailmaa, jotta pysyt kärryillä ja ymmärrät viimeisimpiä kehityssuuntia. Tällä sivulla esitellyt talouden tapahtumat on otettu Talouden kalenteristamme.

Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskorko

13. joulukuuta 2016

Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitean (Federal Open Market Committee, FOMC) jäsenet äänestävät ohjauskoron tasosta. Sijoittajat seuraavat tarkkaan muutoksia ohjauskorossa, sillä lyhyet korot ovat tärkein valuuttojen arvostukseen vaikuttava tekijä.

Odotettua korkeampi ohjauskorko tarkoittaa nousutrendiä Yhdysvaltain dollarille, kun taas odotettua alhaisempi ohjauskorko on merkki dollarin laskutrendistä.

EKP:n ohjauskorko

08/06/2017

Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan kuusi jäsentä sekä euroalueen keskuspankkien 16 pääjohtajaa äänestävät ohjauskoron tasosta. Sijoittajat seuraavat tarkkaan muutoksia ohjauskorossa, sillä lyhyet korot ovat tärkein valuuttojen arvostukseen vaikuttava tekijä.

Odotettua korkeampi ohjauskorko tarkoittaa nousutrendiä eurolle, kun taas odotettua alhaisempi ohjauskorko on merkki euron laskutrendistä.

Bruttokansantuote (BKT)

29/01/2017

Bruttokansantuote (BKT) mittaa vuosittaista muutosta talouden kaikkien tuotteiden ja palvelujen inflaatio-oikaistussa arvossa. Se on laajin taloudellisen toiminnan mittari ja tärkein talouden kunnon indikaattori.

Odotettua korkeammat luvut tarkoittavat nousutrendiä Englannin punnalle, kun taas odotettua alhaisemmat luvut ovat merkki punnan laskutrendistä.

Tuottajahintaindeksi (THI)

Tuottajahintaindeksi (THI) mittaa muutoksia valmistajien myymien tuotteiden hinnoissa. Se on kuluttajahintojen inflaation olennaisimpia indikaattoreja, ja kuluttajahintojen inflaatio puolestaan kattaa suurimman osan yleisestä inflaatiotasosta.

Odotettua korkeammat luvut tarkoittavat nousutrendiä Yhdysvaltain dollarille, kun taas odotettua alhaisemmat luvut ovat merkki dollarin laskutrendistä.

Kuluttajahintaindeksi (KHI)

16/02/2017

Kuluttajahintaindeksi (KHI) mittaa muutoksia tuotteiden ja palvelujen hinnoissa kuluttajan näkökulmasta. Se on keskeinen tapa mitata muutoksia ostotrendeissä ja inflaatiossa.

Odotettua korkeammat luvut tarkoittavat nousutrendiä eurolle, kun taas odotettua alhaisemmat luvut ovat merkki euron laskutrendistä.

Kaupan liikevaihtoindeksi

Kaupan liikevaihtoindeksi mittaa muutoksia vähittäiskaupan myynnin kokonaisarvossa. Se on yksityisen kulutuksen tärkeimpiä indikaattoreja, ja yksityinen kulutus puolestaan kattaa suurimman osan taloudellisen toiminnan kokonaisuudesta.

Odotettua korkeammat luvut tarkoittavat nousutrendiä Yhdysvaltain dollarille, kun taas odotettua alhaisemmat luvut ovat merkki dollarin laskutrendistä.

Yhdysvaltain työministeriön kuukausiraportti

05/08/2017

Yhdysvaltain työministeriön kuukausiraportti (Non-Farm Payroll Report, NFP) kertoo muutoksista työllisyystilanteessa edellisen kuun aikana maataloussektoria lukuun ottamatta. Uudet työpaikat ovat yksityisen kulutuksen tärkeimpiä indikaattoreja, ja yksityinen kulutus puolestaan kattaa suurimman osan taloudellisen toiminnan kokonaisuudesta.

Odotettua korkeammat luvut tarkoittavat nousutrendiä Yhdysvaltain dollarille, kun taas odotettua alhaisemmat luvut ovat merkki dollarin laskutrendistä.

Lue lisää täältä.

Yhdysvaltain kuluttajaluottamus

18/03/2017

Yhdysvaltalaisen The Conference Board (CB) -tutkimuslaitoksen kuukausittain julkaisema kuluttajaluottamusraportti mittaa muutoksia yhdysvaltalaisten kuluttajien luottamuksessa taloudelliseen toimintaan. Se on olennaisimpia yksityistä kulutusta ennustavia indikaattoreja, ja yksityinen kulutus puolestaan on tärkeä osa taloudellisen toiminnan kokonaisuutta. Korkeat luvut ovat merkki korkeasta optimismista kuluttajien keskuudessa.

Odotettua korkeammat luvut tarkoittavat nousutrendiä Yhdysvaltain dollarille, kun taas odotettua alhaisemmat luvut ovat merkki dollarin laskutrendistä.

Videon vastuuvapausilmoitus:
Tämä tiedot tarjoaa Safecap Investments Limited (”Safecap”), ja ne on valmistellut Trading Central S.A (”Trading Central”), jonka päätoimisto sijaitsee osoitteessa 11 bis rue Scribe, F-75009 Pariisi, Ranska. Trading Central tuottaa teknisiä, taloudellisia ja yritysuutisia ja -analyyseja maailmanlaajuisesti muun muassa Forex- ja hyödykemarkkinoille. Trading Central -yritystä ei ole rekisteröity Ranskassa sijoituspalveluidentarjoajaksi. Trading Central -yhtymän tytäryhtiöitä on rekisteröity kahdella lainkäyttöalueella. Safecap maksaa Trading Central -yritykselle tästä palvelusta kiinteän palkkion.

Nämä tiedot eivät ole sijoitusneuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ne ilmoitetaan sinulle vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne koske juuri sinun sijoitustoimintasi olosuhteita tai tavoitteita. Tässä mainittujen mitä tahansa yritystä tai yrityksiä tai niiden arvopapereita tai markkinoita / taloutta tai kehitystä koskevien kuvausten ei ole tarkoitus olla täydellisiä. Tässä annettuja tietoja ei saa käyttää oman harkintansa sijasta, sillä näissä tiedoissa ei ole otettu huomioon yksittäisten asiakkaidemme erityisiä sijoitustavoitteita, taloudellista tilannetta tai erityistarpeita. Myös verolakien soveltaminen riippuu sijoittajan yksilöllisistä olosuhteista. Kunkin sijoittajan onkin ennen investointipäätösten tekemistä tarvittaessa pyrittävä hakemaan neuvoa riippumattomilta ammatillisilta harkitsemiinsa sijoituksiin ja verotuksen vaikutuksiin liittyen. Tässä annetut tiedot ja lausunnot on luotu hyvässä uskossa sellaiseen tietoon perustuen, jonka lähteiden uskotaan olevan luotettavia. Tällaisia tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, ja ne tarjotaan käyttöön ”sellaisinaan” ilman minkäänlaista takuuta, nimenomaista tai hiljaista, koskien niiden tarkkuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai sopivuutta kaupankäynnissä käytettäväksi tai tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki kannanotot (mukaan lukien alustavasti sanat ja lausunnot, kuten ”bullish”, ”bearish”, ”keskeinen tuki”, ”näkymät”, ”ennuste”, ”odotetaan” ja ”uskotaan”) ja kaikki ennusteet ja maininnat, jotka koskevat tulevia tapahtumia tai sijoitusten mahdollista tulevaa suorituskykyä, perustuvat Trading Central -yrityksen omiin arvioihin ja tulkintaan tiedoista, joita Trading Central -yrityksellä on sillä hetkellä käytettävissään, eivätkä ne liity kenenkään sijoittajan tai tämän viestin vastaanottajan yksilöllisiin olosuhteisiin.

Nämä tiedot eivät muodosta luottamuksellista suhdetta tai ole Safecapin tai Trading Centralin antamia neuvoja, eikä niitä voida käyttää sen osoittamiseksi, että tietty tapahtuma olisi voitu tai voitaisiin suorittaa ilmoitettuun hintaan. Nämä tiedot eivät mainosta mitään arvopapereita. Tässä ilmaistut mielipiteet voivat erota Safecapin, Trading Centralin tai niiden tytäryhtiöiden muilla liiketoiminta-alueillaan ilmaisemista mielipiteistä, jotka perustuvat eri oletuksiin ja perusteisiin, tai olla ristiriidassa niiden kanssa. Kaikki tällaiset tiedot ja mielipiteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä Safecap, Trading Central tai niiden tytäryhtiöt ole velvollisia päivittämään tässä annettuja tietoja. Tässä kuvatut rahoitusvälineet eivät ehkä ole kelpoisia myytäviksi kaikilla lainkäyttöalueilla tai tietyille sijoittajaluokille.

Tässä annettuja tietoja ei ole tarkoitettu jaettavaksi yleisölle, eikä niitä saa kopioida, jakaa tai julkaista, kokonaan tai osittain, mihinkään tarkoitukseen ilman Safecapin kirjallista lupaa, eivätkä Safecap tai Trading Central tai niiden tytäryhtiöt ota mitään vastuuta mistään kolmansien osapuolten toimista tässä suhteessa.

CFD-kaupankäyntiin liittyy riskejä ja se voi johtaa talletuksesi menetykseen. Käy kauppaa fiksusti. Luethan Riskiasiakirjan.
Huomaathan, että aineistot tarjotaan myynninedistämistarkoituksessa, eikä niihin liity mitään yhtiön sijoituspalveluiden ostopakkoa.