Fordele ved at handle med gearing

Hvis du ikke er fortrolig med handel i afledte finansielle instrumenter som CFD’er, skal du kende to vigtige begreber: margin og gearing. Der er nogle store fordele forbundet med handel med gearing – men der findes også risici. Her er, hvad du har brug for at vide.

Hvad er gearing og margin?

Ved at bruge gearing kan du med CFD’er få fuld eksponering mod et marked, hvor du kun bruger en lille del af den kapital, du normalt skulle bruge. Tradere bruger gearing til at opnå større afkast af små investeringer.

Når du handler med gearede produkter, indskyder du et vist beløb hos din broker, og brokeren tillader dig så at handle større positioner. Det, der reelt sker, er, at brokeren låner dig resten til disse større positioner.

Din gevinst eller tab er baseret på den fulde position, så det beløb, du tjener eller taber, vil være højt i forhold til det faktiske beløb, du har indskudt til den enkelte handel.

Jo større gearing, du har, desto større positioner kan du tage, og desto større kan udsvingene i gevinster eller tab være.

Det er vigtigt at forstå margin-begrebet, når man kigger på gearet handel.

Margin er de penge, du skal erlægge for at åbne en gearet handel.

Gearingsgraden bestemmer størrelsen af den margin, du skal have for at åbne en position. Margin udtrykkes som en procentdel af indskuddet, mens gearing udtrykkes som et forholdstal.

Marginsatser og gearingsgrader varierer på tværs af forskellige regioner og aktivklasser.

Gearede råvarehandler, f.eks. olie, synes at anvende en gearingsgrad på 10:1 i EU, således at den påkrævede margin ville være 10 %. I mange andre lande er marginkravet 5 %. I dette tilfælde ville gearingsgraden være 20:1.

Et aspekt af handel, som tradere af gearede produkter holder af, er, at det frigiver kapital. Fordi du kun behøver at indsætte en brøkdel af et aktivs samlede værdi, vil du have mere kapital at bruge andre steder, dvs. at du kan åbne flere positioner på forskellige aktiver.

Diversificering af porteføljen er altid en god idé, da det kan hjælpe med at afbøde risikoen. Potentielle tab på én handel kunne blive opvejet af gevinster på en anden.

Hvad betyder gearing ved handel?

Gearing bruges til at handle afledte finansielle instrumenter, f.eks. oliedifferencekontrakter (CFD’er).  Det er det, vi kalder gearede produkter. Tradere kan godt lide dem, fordi de kan kontrollere CFD-handler med et mindre første indskud, end hvis de selv skulle købe det underliggende aktiv.

Med CFD’er handler du i kursbevægelser. Så hvis du handler en WTI oliefutures CFD, vil du handle på kursbevægelserne på en tønde West Texas Intermediate (WTI) olie, i stedet for at købe tønder olie selv og holde på dem, såfremt kurserne stiger.

Du kan bruge gearing til at handle olie- og gasfutures, samt andre aktiver som virksomhedsaktier, exchange traded funds, kryptovaluta og forex.

En gearet handel

Lad os kigge på et eksempel

Med en WTI CFD ville du handle på kursbevægelser på mindst 10 enheder 10 enheder af WTI olie (dvs. 10 tønder).

Hvis olieprisen er 60 USD pr. tønde, vil din eksponering være 600 EUR (10 x 60).

I dette eksempel kræver handel i oliefutures 10 % brug, 10 % gearing som standard, din initialmargin vil være 60 USD (10 % af 600 USD).

Hvis prisen på olie stiger med 1 USD, vil du tjene 10 x 1 USD, dvs. at du vil komme ud med et overskud på 10 USD.

Men hvis prisen falder med 1 USD, vil du tabe 10 x 1 USD, og tage et tab på 10 USD, fordi du handler på margin.

Fordele ved at handle på gearing

De vigtigste fordele ved at gennemføre gearede handler er:

 • Gearing frigiver kapital, fordi du kun skal indskyde en brøkdel af værdien for at åbne en handel.
 • Du kan tage meget større positioner, end det ville være muligt, hvis du handler i det underliggende aktiv. Det betyder, at du kan få det meste ud af din kapital, og måske investere i en række forskellige aktiver, i stedet for at begrænse dig til et eller to.
 • Dine gevinster flerdobles

Risici ved at handle på gearing

 • Du ejer ikke det underliggende aktiv, som du handler på
 • Hvis markedet går imod dig, kunne du blive tvunget til at indskyde en højere margin for at dække dine tab.
 • Og, hvad der er vigtigst, flerdobles dine tab.

Al handel er risikabel, men tabene ved handel med gearing kan øges væsentligt. Du skal kun forpligte dig, hvis du har råd til potentielle tab. Det tilrådes altid, at du foretager grundige undersøgelser, før du binder nogen kapital.

Tilmed dig Markets.com

Velkommen til en mere individuel strategi for en verden med handel. Med VIP-service, der behandler dig som et menneske, og ikke et nummer. Tilmeld dig i dag for at se en verden af finansmarkeder, på din måde.

Opret konto

CySEC (EU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 20.000 EUR
 • 1.000.000 EUR forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Aktiehandel
 • Quantranks

Markets.com drives af SafeCap Investments Limited (”Safecap”). Reguleret af CySEC under licensnr. 092/08 og FSCA under licensnr. 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto (BVI) Limited ("Finalto BVI”) Reguleret af BVI Financial Services Commission ("FSC") under licens nr. SIBA/L/14/1067.

FCA (UK)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 85.000 GBP *afhængigt af kriterier og berettigelse
 • 1.000.000 GBP forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto Trading Limited Reguleret af Financial Conduct Authority (‘FCA’) under licensnr. 607305.

ASIC (AU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD

Markets.com drives af Finalto (Australia) Pty Limited Er indehaver af Australian Financial Services licens nr. 424008 og reguleres med hensyn til leveringen af finansielle tjenester af Australian Securities and Investments Commission ("ASIC”).

Valg af en af disse tilsynsmyndigheder vil vise de tilsvarende oplysninger for hele webstedet. Hvis du gerne vil vise oplysninger for en anden tilsynsmyndighed, vælges denne. Klik her for yderligere oplysninger.

** Der gælder vilkår og betingelser.Se policen i sin helhed for yderligere oplysninger.

Er du kommet på afveje?

Vi har bemærket, at du befinder dig på webstedet for . Eftersom du tilslutter dig fra en lokalitet i , bør du derfor overveje at gå ind igen på , som er omfattet af produktinterventionsforanstaltninger. Selvom det står dig helt frit for at browse her, vil du på webstedet for dit land få vist de tilsvarende lovgivningsmæssige oplysninger og relevante beskyttelsesforanstaltninger for det selskab, du vælger. Ønsker du at blive omdirigeret til ?