Trading Central

Markets.com er glad for at kunne tilbyde dig de brancheførende Trading Central-tjenester for bedre onlinehandel.

Hvad er Trading Central?

Trading Central-indikatorer giver indsigt i momentum for markedet og handelsinstrumenter, forventet volatilitet og bevægelser, og flere data, der er tilgængelige direkte i Markets.com Trader.

Trading Central’s analyse af de finansielle markeder anvendes til at generere disse indikatorer, der findes på flere sprog på vores handelsplatform. Trading Central-indikatorer tilbyder data, der kan være med til at hjælpe kunder med at forstå markedstendenser, instrumentvolatilitet og bevægelser, og hjælpe dem med at at udvikle strategier.

Trading Central-indikatorer og -funktioner

Nedenfor findes en liste over de Trading Central-indikatorer, vi tilbyder og deres potentielle fordele:

  • Instrument Intraday: indikerer, om et instrument forventes at fortsætte med at udvikle sig positivt (bullish) eller negativt (bearish) over dagen. Tradere kan bruge disse oplysninger som led i deres intraday-handelsstrategier og -beslutninger. (Intraday-handler er kortfristede handler, der varierer fra få minutter til timers varighed). Dataene for indikatorerne kan muligvis hjælpe tradere med at beslutte, om instrumentet tilbyder potentielt rentable handelsmuligheder på den pågældende dag, hvor de kan vælge at åbne handler, og udløbstidspunktet for handler.
  • Omdrejningspunkt (pivot): indikerer det kursniveau, hvor et instrument forventes at gå fra bullish til bearish, eller fra bearish til bullish. Pivot point-kurser kan potentielt fortælle tradere noget om muligheder (tidspunkter for købe eller sælge) eller muligvis hjælpe tradere med at planlægge deres intraday-handelsstrategier før åbning eller eksekvering af en ny handel.
  • Trading Central foretrukken strategi: indikerer Trading Centrals foretrukne handelsstrategi, herunder foretrukne varighed (lang- eller kortsigtet), når et instrument når en specifik kurs. Indikatoren kan også omfatte målkurspunkter. Tradere kan vælge at bruge den foretrukne strategi, der potentielt kan føre til rentable handler.
  • Trading Central alternativt scenarie: indikerer en alternativ handelsstrategi i forhold til Trading Centrals foretrukne strategi, (som defineret ovenfor). Data kan omfatte det kurspunkt, hvor et instrument kan indikere tegn på fald, og muligheden for, at den vil falde yderligere, med de målkurser, der skal holdes øje med. Tradere kan overveje at bruge data i det alternative scenarie for potentielt at udnytte deres handler.
  • Kommentar: tilbyder data, som f.eks. RSI (Relative Strength Index), forventet markedsmomentum (op eller ned), omdrejningskurspunkter, og kurs-break points. Dataene kan potentielt hjælpe tradere med at identificere handelsmuligheder, som et instrument viser i forbindelse med markeds- og instrumentbevægelser.
  • Frigivet: indikerer den præcise GMT-dato og data for tidsindikatoren, der blev frigivet af Trading Central. Kunderne kan vælge, hvilke indikatorer, der er de mest relevante for handler i relation til den dato og dataene for tidsindikatorrne, der blev frigivet.
  • Modstand: indikerer instrumentkursniveauer, på hvilke et kurs kan fortsætte med at stige. Modstandsniveauer er indikeret på vore handelsdiagrammer med 3 grønne linjer, som vises over instrumentets pivot point. Køb, når et instruments kurs nærmer sig modstandspunkterne, kunne potentielt give en lavere instrumentkurs, før den kan fortsætte med at stige. Modstandsniveauer kan også indikere potentielle tidspunkter for stop loss og take profit.
  • Modstand: indikerer instrumentkursniveauer, på hvilke et kurs kan fortsætte med at stige. Støtteniveauer er indikeret på vore handelsdiagrammer med 3 røde linjer, som vises under instrumentets pivot point. Salg, når et instruments kurs nærmer sig støttepunkterne, kunne potentielt give en højere instrumentkurs, før den kan fortsætte med at stige. Støtteniveauer kan også indikere potentielle tidspunkter for stop loss og take profit.

KLIK HER FOR AT LÆSE ANSVARSFRASKRIVELSEN OMHYGGELIGT IGENNEM I SIN HELHED, FØR DU BRUGER DETTE SITE ELLER NOGEN SERVICES. NÅR DU BRUGER DISSE SERVICES, ANTAGES DET, AT DU ACCEPTERER DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE.

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.