Hyppigt stillede spørgsmål

35 Resultater

Kan jeg få adgang til aktiekurser i realtid i Share Dealing-platformen?

I Share Dealing-platformen finder du børstegninger under afsnittet “Konto”. Tabellen over børstegninger angiver omkostningerne for data på niveau 1 og 2, og giver dig mulighed for at tegne dine foretrukne.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan udbetales der udbytte til min Share Dealing-konto?

Udbyttebetalinger fra aktiepositioner vil blive krediteret din konto med fradrag af eventuelt gældende standard-kildeskat. Kontantudbytter bogføres på betalingsdagen baseret på beholdningerne som én dag forud for ex dividend-datoen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Jeg har oprettet en investeringsportefølje. Hvordan får jeg adgang til den?

Du kan få adgang til din investeringsportefølje enten via fanen “INVESTER” i platformens venstre side eller via menuen øverst til højre og dernæst vælge funktionen ‘Mine konti’, mens du er logget på Markets.com-platformen.
Fra det vindue, der vises, vælges blot ikonet med de krydsede pile ved siden af dit investeringsportefølje-ID.

Du kan skifte tilbage til din CFD-konto fra samme øverste højre menu, via ikonet med krydsede pile ud for dit CFD-konto-ID.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er Share Dealing-platform?

Vores Share Dealing-platform giver mulighed for at få adgang til de største børsselskaber og købe en andel. Kunder kan investere i virkelige aktier og aktiver og rent faktisk eje aktier, og derfor generere gevinst/tab afhængigt af, hvordan det underliggende selskab klarer sig. Hvis det underliggende selskabs værdi stiger, vil kunden generere gevinst og omvendt.

Du skal være velkommen til at kontakte vores supportteam for yderligere oplysninger.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er Investment Builder Portfolio?

Invest er et værktøj, der kan anvendes til at opbygge din egen investeringsstrategi på ikke-gearede aktie-CFD’er. Du kan definere dit ønskede aktieunivers, sammen med forskellige parametre i henhold til præferencer.
Afhængigt af, hvad du vælger i trin 1-3, vil backend-algoritmen give en unik strategi til at investere i baseret på alle de valgte parametre.

Når du har oprettet en portefølje, kan du gemme den. Du behøver ikke at investere i den lige med det samme. Og du har stadig mulighed for at redigere eller slette den. Men når du “investerer”, åbnes positioner, og dine eneste muligheder er at definere TP/SL eller lukke den – når du investerer, finder der en faktisk handel sted, der ikke længere kan ændres i forhold til strategien eller dele heraf, før strategien tilpasses.

For yderligere oplysninger vedrørende dette produkt, bedes du konsultere vores QuantRanks KID

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan beregnes pip-værdien?

Pip-værdi kan være variabel eller fast, afhængigt af to faktorer:

1. Det handlede valutakryds, (f.eks.: EUR/USD).
2. basisvalutaen, (f.eks.: EUR i valutakrydset EUR/USD er målevalutaen).

Pip-værdien er ligeledes en funktion af den handlede mængde. Den enkleste formel til beregning af pip-værdien er:
(1 pip / exchange rate) * quantity = pip value

Dette tal angiver pip-værdien i den noterede valuta. Hvis din kontos basisvaluta afviger fra den noterede valuta, skal du blot gange den noterede valuta med den relevante omregningskurs.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Mit SL/TP blev nået, men min handel blev ikke lukket. Hvorfor det?

Vær opmærksom på, at Buy-positioner lukker på BID-kursen, mens Sell-positioner lukker på ASK-kursen. Når du henholder dig til diagrammet, bedes du sørge for, at du kigger på den relevante prisstillelse.

Har du fortsat problemer, bedes du henvende dig til vores supportteam via support@markets.com eller LiveChat og have dine positioners ID-numre klar.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad sker der i det tilfælde, et selskab, som jeg handler i, annoncerer en corporate action?

Afhængigt af corporate event, kurs og/eller antal kan der foretages justeringer af dine åbne positioner for at afspejle virkningen af corporate action. For mere specifikke oplysninger om din sag bedes du kontakte vores supportteam via support@markets.com eller via LiveChat.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad sker der i forbindelse med udbytte?

Ved selskabets /udstederens udlodning af udbytte af de underliggende aktier i en CFD foretager vi en tilsvarende justering af din handelskonto på ex-udbyttedatoen for at udligne den økonomiske virkning af denne corporate action.

Størrelsen af de udbytter, vi udbetaler, vil ikke afhænge af Markets.com, men af det selskab, der har annonceret corporate event. Afhængigt af den position, du ligger inde med, kan udbytte krediteres eller debiteres din handelskonto.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg tilføje/fjerne instrumenter fra mine favoritter?

For at tilføje et instrument til dine favoritter, mens du er på platformen, skal du markere stjernen ved siden af navnet på dit valgte instrument. For at fjerne instrumentet fra dine favoritter, skal du afmarkere stjernen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Findes der rollover af CFD på jeres platform?

Specifikke CFD’er på vores platform har en rolloverdato og rulles automatisk videre til den næste månedskontrakt for det respektive instrument. Det er let at finde rollover med de viste oplysninger på vores websted vedrørende udløbsdatoer og ugentlige udløbsdatoer. Rolloverdatoerne er ligeledes anført i informationsboksen for instrumenter på vores platform.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilke indikatorer tilbyder I?

Markets.com tilbyder følgende indikatorer: Trading Central, ADX, ADXR, Acceleration/Deceleration, Accumulation Swing Index, Accumulation/Distribution, Aroon Indicator, Aroon Oscillator, Average True Range, Awesome Oscillator, Bollinger Bands, CCI, CSI, Center of Gravity Oscillator, Chaikin Oscillator, Chaikin Volatility, Chande Momentum Oscillator, DEMA, DMI, DeMarker, Detrended Price Osc, Dynamic Momentum Index, EMA, EMA Envelope, Elder Ray, Fast Stochastic, Force Index, Forecast Oscillator, Full Stochastic, Gator Oscillator, H-L Volatility, Ichimoku, Inertia, Intraday Momentum Index, Kairi Relative Index, Keltner Channels, Linear Regression Channel, Linear Regression Curve, Linear Regression Slope, MACD, Market Facilitation Index, Mass Index, Median Price, Momentum, Money Flow Index, Negative Volume Index, On Balance Volume, Oscillator, Parabolic SAR, Percent Change, Percent of Resistance, Percentage Price Oscillator, Price Channel, Price Oscillator, Price and Volume Trend, ROC, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Relative Vigor Index SMA, Relative Volatility Index, SMA, SMA Envelope, STARC Bands, Schaff Trend Cycle, Slow Stochastic, Smoothed Rate of Change, Spearman, Standard Deviation, Standard Deviation Channel, Standard Error Bands, StdDev Volatility, Swing Index, TEMA, TMA, TRIX, Time Series Forecast, True Strength Index, Typical Price, Ultimate Oscillator, Vertical Horizontal Filter, Volume Weighted Average Price, WMA, WMA Envelope, Weighted Close, Wilders Smoothing, Williams AD, Williams Alligator, Williams Percent Range og ZigZag.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er margin call?

Der skal bruges et vist marginbeløb for at bevare dine positioner åbne, og det udtrykkes som en samlet procentsats af dine løbende handler (marginniveau). Margin call opstår, når dit marginniveau falder til 50 % eller derunder.

For at beskytte dig mod endnu større tab, kan systemet begynde at lukke dine handler, med start fra den handel, der har genereret det største tab.

Din margin kan forøges ved, at du foretager yderligere investeringer eller ved, at du reducerer dit engagement af åbne positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilke typer instrumenter tilbyder I?

Markets.com giver dig mulighed for at handle med verdens mest handlede CFD’er ved hjælp af instrumenter som aktier, valutaer, indekser og råvarer, i alt mere end 2.000 instrumenter.

Når du befinder dig i platformen, kan du bruge fanen Søg, som du finder øverst til venstre, til at lokalisere et specifikt aktiv.

For yderligere oplysninger bedes du klikke her.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad betyder dag til dag-rollover (swap eller finansiering), og hvordan beregnes den?

Dag til dag-rollover over natten (swap eller finansiering) er den proces, hvorved afregningen af en handel fremrykkes til en anden valørdato, og der beregnes en afgift på renteforskellen mellen de to valutaer. Hver dag kl. 21.00 GMT rulles åbne positioner videre til næste dag, og positionerne tjener eller taber rente baseret på rentespændet mellem de købte og solgte valutaer.

Swappen beregnes tredobbelt om onsdagen for valutapar og tredobbelt om fredagen for alle andre aktiver for at kompensere for den kommende weekend.

For at beregne anvendte swaps kan du bruge følgende formel:
(Overnight Interest %) x (Last mid-price at 21:00 GMT) x (Quantity) x (number of days held open)
Last mid-price = (Closing Bid + Closing Ask)/2

Dag til dag-rente % kan findes i hvert instruments informationsboks.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilken spread tilbyder I?

Spread på vores platform er variabel. Det betyder, at den spread, vi har, kan variere hen over dagen afhængigt af forskellige faktorer som aktuel volatilitet på markederne eller af den disponible likviditet.

En fordel ved variabel spread er, at forholdet kan blive snævrere end normalt, når der ikke er nogen volatilitet, men tilgængelig likviditet.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er gearingen på jeres platform?

Den maksimale gearing for detailkunder er 1:30. Der er imidlertid nogle instrumenter, der har deres egen maksimale gearing, som du finder her: https://markets.com/da/trading/cfds/.

Hvis du ønsker at forøge din gearing, kan du ansøge om at blive professionel kunde. Du finder flere oplysninger om dette emne her: https://markets.com/da/about/professional-trading/.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Tilbyder I GSL (garanteret stop loss)?

Denne funktion er p.t. kun tilgængelig for personer med ophold i Frankrig eller franske statsborgere.
For yderligere oplysninger henvises til https://www.markets.com/gsl/

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Er omkostninger og gebyrer inkluderet i gevinst/tab for åbne positioner?

Nej, gevinst/tab for åbne positioner er angivet brutto. Du kan tjekke din nettogevinst/-tab for åbne positioner i øverste højre hjørne af Markets.com-platformen eller i din kontoopgørelse.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor kan jeg se mine åbne og afventende ordrer?

Fanen ‘Åbne positioner’ og ‘Ordrer’ befinder sig øverst til venstre på Markets.com-platformen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan indstiller jeg en stop loss-ordre og take profit?

Når du har valgt Køb eller Sælg, og du tilgår vinduet Ny ordre, kan du vælge, om du vil afgive en stop loss- eller en take profit-ordre under fanen Antal.

Hvis din position allerede er åben, kan du stadig indstille stop loss/take profit ved at klikke på Rediger-knappen i fanen Åbne positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Tilbyder I markedsmeddelelsesservices?

Ja, vi tilbyder en række forskellige muligheder for handelsmeddelelser om vigtige begivenheder, der sker på markedet. Det kan ske gennem app push-notifikationer, SMS-beskeder, pop-ups i handelsplatformen samt e-mails. Du kan aktivere disse fra menuen øverst til højre på Markets.com-platformen, ‘Indstillinger’ og dernæst ‘Meddelelser’.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg åbne entry limit-/entry stopordrer?

For at åbne en af ovennævnte ordrer, vælger du retning (Køb eller Sælg) og fra vinduet Ny ordre, og ved dernæst at klikke på funktionen ‘Avanceret’.

Hvis du har valgt Køb, vil du kunne afgive en køb limit- eller køb stopordre. Hvis du har valgt Sælg, vil du kunne afgive en sælg limit- eller sælg stopordre.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg tilføje en indikator til mit diagram?

For at tilføje en indikator til dit diagram navigerer du til knappen ‘Indikatorer’ øverst på diagrammet (hvis i Avanceret-tilstand), eller klikker på ikonet fra menuen på vores diagram (hvis i Basis-tilstand).

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er konverteringsgebyr?

Konverteringsgebyr er en lille afgift (0,6 %), som fratrækkes for omvekslingen af valuta, hvis der er forskel mellem handelskontoens valuta, og den noterede valuta af det underliggende aktiv.

Der findes flere oplysninger i vores “Investeringsserviceaftale”, afsnit “Udførelse og afregning” 10.48, samt “Politik for ordreudførelse”, afsnit 10.7.2. Konverteringsgebyrer

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er jeres åbningstider for handel?

Åbningstiderne for handel afhænger af typen af instrument. Du finder en fuldstændig liste over dem her: https://markets.com/da/trading/trading-hours/.

Åbne- og lukketiden kan ligeledes blive ændret af Markets.com ud fra likviditets- og risikostyringsovervejelser.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er en stop loss/take profit?

Stop loss og take profit er ordrer, som du kan placere for at beskytte dig mod yderligere tab eller fastlåse dine gevinster, når du ikke er i stand til at overvåge dine positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er et gråt marked?

Ved at handle på et gråt marked tager du en position i en virksomheds potentielle markedsværdi forud for dens børsintroduktion (IPO). Når en virksomhed indleder en børsintroduktion, bliver den noteret på en fondsbørs.
Hvis du mener, at selskabets skønnede værdi er over- eller undervurderet, eller hvis nyheder omkring selskabet skaber yderligere volatilitet, giver et gråt marked dig mulighed for at udnytte dette, før aktierne udbydes offentligt på børsen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvorfor kan jeg ikke gå kort på et specifikt aktiv?

På grund af visse markedsforhold, restriktioner eller tilgængelighed, kan kunder kun gå lang i visse aktier.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er en CFD?

Med CFD (Contracts for Difference (differencekontrakter)) kan kunderne udføre gearede handler på lang eller kort sigt, med et bredt udvalg af instrumenter. CFD’er er en fleksibel og tilgængelig måde at handle i kursforskellen på i flere forskellige råvare- og aktiemarkeder, med gearing og direkte udførelse. Ved at handle CFD’er kan du spekulere i kursbevægelser for aktier uden rent faktisk at eje dem.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er saldo og egenkapital?

Saldo er den samlede værdi af din kontos indestående, minus gevinst/tab på åbne positioner.

Egenkapital er værdien af din konto, inkl. gevinst/tab for åbne positioner. Din egenkapital er det, der bliver din saldo, såfremt du lukker alle handler.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er markeds- og afventende ordrer?

Markedsordre refererer til en ordre om at købe eller sælge til aktuelt kvoterede markeds-“ask”- eller “bid”-priser.

Afventende ordrer iværksættes og åbnes automatisk kun, hvis dine angivne markedskurser er nået. Entry-ordrer findes i to former: Entry-limit-ordrer og entry-stop-ordrer.

En entry-limitordre er en ordre om at købe (eller sælge) til en nærmere specificeret kurs, som er bedre end den aktuelle markedskurs på det tidspunkt, ordren placeres. En entry-stopordre er en ordre om at købe (eller sælge) til en nærmere specificeret kurs, som er dårligere end den aktuelle markedskurs på det tidspunkt, ordren placeres.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er spread?

Spread er forskellen mellem bid-kursen og ask-kursen og beregnes ved åbning af din handel.

Hvis den kurs, der f.eks. stilles for valutakrydset EUR/USD, er 1,2910 mod 1,2911, er spreadet 1 pip.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er krævet margin og brugt margin?

Krævet margin refererer til det beløb, der er nødvendigt for, at du kan åbne og bevare en position og fremgår ved brug af følgende formel:
(mængde x aktuel kurs) / gearing + (mængde x spread) = samlet krævet margin

F.eks.: Hvis du køber 10 tønder olie til 51,30, er beregningen for den krævede margin:
(10*51.30)/100 + (10*0.03) = 5.43 USD

Brugt margin er summen af den margin, der aktuelt anvendes til dine åbne positioner og beregnes ved at addere alle intialmarginerne for alle dine åbne positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er en pip?

Pip er et akronym for Price Interest Point, som er den mindste bevægelse for en given vekselkurs.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

CySEC (EU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 20.000 EUR
 • 1.000.000 EUR forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Aktiehandel
 • Quantranks

Markets.com drives af SafeCap Investments Limited (”Safecap”). Reguleret af CySEC under licensnr. 092/08 og FSCA under licensnr. 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto (BVI) Limited ("Finalto BVI”) Reguleret af BVI Financial Services Commission ("FSC") under licens nr. SIBA/L/14/1067.

FCA (UK)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 85.000 GBP *afhængigt af kriterier og berettigelse
 • 1.000.000 GBP forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto Trading Limited Reguleret af Financial Conduct Authority (‘FCA’) under licensnr. 607305.

ASIC (AU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD

Markets.com drives af Finalto (Australia) Pty Limited Er indehaver af Australian Financial Services licens nr. 424008 og reguleres med hensyn til leveringen af finansielle tjenester af Australian Securities and Investments Commission ("ASIC”).

Valg af en af disse tilsynsmyndigheder vil vise de tilsvarende oplysninger for hele webstedet. Hvis du gerne vil vise oplysninger for en anden tilsynsmyndighed, vælges denne. Klik her for yderligere oplysninger.

** Der gælder vilkår og betingelser.Se policen i sin helhed for yderligere oplysninger.

Er du kommet på afveje?

Vi har bemærket, at du befinder dig på webstedet for . Eftersom du tilslutter dig fra en lokalitet i , bør du derfor overveje at gå ind igen på , som er omfattet af produktinterventionsforanstaltninger. Selvom det står dig helt frit for at browse her, vil du på webstedet for dit land få vist de tilsvarende lovgivningsmæssige oplysninger og relevante beskyttelsesforanstaltninger for det selskab, du vælger. Ønsker du at blive omdirigeret til ?