Hyppigt stillede spørgsmål

11 Resultater

Hvordan beskytter jeg mine oplysninger online?

Du bør altid være forsigtig med uopfordrede henvendelser pr. e-mail, sms, telefonopkald og sociale mediekanaler. Udlevér aldrig dine personoplysninger via disse platforme, og kontrollér altid, om e-mailadressen virker en smule anderledes end den officielle. Websteder bør altid være https://secured, og undlad at downloade nogen filer eller programmer fra kilder, du ikke kender, til nogen af dine enheder.

Husk altid på, at velanskrevne selskaber aldrig vil bede dig om din personlige konto eller betalingsoplysninger. Hvis du har nogen mistanker, bedes du kontakte os straks via Kundesupport.

Vores databeskyttelseskontor sikrer overholdelse af GDPR-reglerne inden for markets.com. Selskabet revideres regelmæssigt af interne og eksterne parter i forhold til alle kontrol- og overvågningsværktøjer, der anvendes til at beskytte vores systemer og data. For eventuelle spørgsmål eller for at fremsætte klage, bedes du kontakte privacy@markets.com.

For yderligere oplysninger om, hvordan du holder dig beskyttet online, bedes du læse vores side for onlinesikkerhed: https://markets.com/da/support/fraud/

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilke rettigheder har jeg i relation til, at mine data indsamles?

Selv om nedenstående er omfattet af visse undtagelser og begrænsninger, har du ret til:
– at anmode om indsigt i og modtage kopier af dine personoplysninger.
– at anmode os om at berigtige de oplysninger, vi har om dig.
– at anmode os om at slette alle dine personoplysninger. Bemærk, at vi, hvor det er nødvendigt, er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i mere end 5 år for fuldt ud at opfylde vores forpligtelser i forhold til pengehvidvaskning, og en sådan anmodning kan derfor måske ikke efterkommes.
– at anmode os om at overføre dine oplysninger til en anden leverandør.
– at rejse indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
– at anmode om, at dine personoplysninger ikke bruges til automatisk individuel beslutningstagning, herunder profilering.

For at gøre nogen af disse rettigheder gældende bedes du kontakte vores Kundesupport-team eller via privacy@markets.com

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor længe opbevarer I mine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt og i forbindelse med følgende perioder:
– 5 år fra datoen for afslutningen af din kundekonto.
– Enhver datalagringsperiode som krævet ved lov.
– Ethvert behov for at gemme registreringer ud over ovennævnte perioder for at håndtere potentielle revisioner, skattesager eller for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Overfører I mine data uden for EU/EØS?

Som en global operatør kan vi overføre data uden for EU/EØS for at give dig den bedst mulige service. Dette kan omfatte overførsler til tredjelande, der ikke som standard sikrer et passende niveau af beskyttelse af dine personoplysninger. Når der imidlertid overføres data til leverandører i et sådant tredjeland, gennemfører vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre samme grad af regeloverholdelse, som typisk sikres i EU-jurisdiktionerne. Desuden vil dine data kun blive overført til et tredjeland, hvis det er tilladt i henhold til persondatalovgivningen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Deler I mine personoplysninger med eksterne parter?

Vi kan dele dine oplysninger med en række modtagere, som f.eks. regulerende myndigheder, finansielle institutter, offentlige myndigheder, professionelle rådgivere og forsikringsselskaber. Vi vil imidlertid kun offentliggøre personoplysninger om dig, i det omfang dette er tilladt i henhold til GDPR-forordningerne. Hvis du gerne vil have mere at vide om de eksterne parter, som vi deler dine oplysninger med, bedes du læse vores Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilken type oplysninger har I om mig?

De personoplysninger, som vi behandler om dig som kunde, omfatter:
– Identifikationsoplysninger, bopæl og kontaktoplysninger.
– Registreringer i relation til vores forretningsaftale med dig involverer de data, der udledes af brugen af vores platforme, mobile apps, optagede telefonlinjer, kontorbygninger og markedsføringsaktiviteter.
– Kend-din-kunde- (“KYC”) registreringer, herunder pasoplysninger, CPR-nummer, fødselsdato og -sted, indkomstkilde, relationer med embedsmænd.
– Finansielle oplysninger, f.eks. bankkontooplysninger, indkomst, aktiver, udgifter

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er formålene med behandlingen af mine personoplysninger?

For at leve op til vores forretningsrelation med dig skal vi indsamle disse data for at opfylde både retlige og reguleringsmæssige krav. Som et finansieringsinstitut, der opererer under strenge lovkrav, er vi forpligtet til at indsamle disse oplysninger fra dig for at drive virksomhed inden for lovens rammer.

Behandlingen af dine personoplysninger gennemføres på grundlag af de oplysninger, du giver os, samt af offentligt tilgængelige eksterne kilder (f.eks. medier, selskabsregistre, online-websteder, sociale medieplatforme, osv.) og databaser til bekæmpelse af svindel, sanktionslister.

Årsagerne til, at vi behandler dine personoplysninger, forklares yderligere nedenfor:

 • For at gennemføre opfyldelsen af en kontrakt

I begyndelsen af vores forretningsrelation med dig er vi forpligtet til at indsamle relevante oplysninger for at leve op til kravene til at gøre en kontrakt gyldig. For yderligere oplysninger henvises til vores Politik om beskyttelse af personoplysninger.

 • For at overholde juridiske forpligtelser

Som et investeringsselskab for finansielle tjenesteydelser er vi omfattet af en række juridiske forpligtelser til at indsamle, opbevare og offentliggøre eller på anden måde behandle personoplysninger i form af KYC-kontroller, til bekæmpelse af pengehvidvaskning eller til at reagere på efterforskninger udført af lovgivere, politi, skatte- eller andre myndigheder.

 • Legitime interesser

Vi henviser til vores legitime interesser, når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med driften af vores virksomhed. Hertil hører forretningsanalyse og produkt- og serviceudvikling, IT-sikkerhed, telefonoptagelser og overvågning af elektronisk kommunikation til forretnings- og overholdelsesformål, forebyggelse af finansiel kriminalitet, revisioner og fastlæggelse af retskrav.

 • På basis af dit samtykke

For at behandle dine oplysninger er vi forpligtet til at indhente dit samtykke ved starten af forretningsrelationen. Du kan trække dit samtykke tilbage vedrørende enhver form for markedsføringskommunikation fra os i form af telefonopkald, tekstbeskeder, og push-meddelelser. Såfremt du imidlertid trækker dit tilsagn tilbage vedrørende vores Vilkår og betingelser og Politik om beskyttelse af personoplysninger, vil vi skulle undlade at levere vores tjenester til dig. Bemærk, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Kundesupport eller privacy@markets.com.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvorfor indsamler I mine personoplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler fra dig, er med til at sikre, at vi opfylder vores forpligtelser i medfør af lovgivningen om bekæmpelse af pengehvidvask og lovpligtige rapporteringskrav. Disse oplysninger leveres af dig gennem registreringstrinnet, og hver gang du registrerer en ny betalingsmetode hos os, eller på nogen måde genopfrisker eller opdaterer dine oplysninger.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvem er ansvarlig for behandlingen af mine personoplysninger?

Safecap Investments Limited er reguleret af CySEC under licensnummer 092/08 og af FSCA under licensnummer 43906, og er registreret på adressen 148 Strovolos Avenue, 2048, Strovolos, Nicosia, Cypern

Safecap er den enhed, der indsamler dine data. For yderligere oplysninger eller for at indberette en mistænkelig klage, bedes du straks kontakte customersupport@markets.com eller privacy@markets.com.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Deler I mine personoplysninger med tredjeparter?

Dine oplysninger, som behandles af os, deles kun med personer i gruppen og/eller ikke-tilknyttede tredjeparter, hvor det er nødvendigt, af hensyn til tilgængeligheden af visse tjenester, som vi leverer til dig, og teknologier, der anvendes til at levere dem.

Vi offentliggør ikke dine oplysninger over for nogen parter eller enheder bortset fra ovennævnte. Alle vores kontorer er udstyret med avancerede tekniske enheder og programmer, hvori alle data lagres på stærkt sikrede servere, således at der ikke opstår lækage af nogen oplysninger.

For mere detaljerede oplysninger henvises til vores Fortrolighedspolitik. Du kan henvende dig på privacy@markets.com, hvis du har forhold, du ønsker at drøfte omkring din databeskyttelse.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg slette mine data?

Du kan indsende din anmodning via e-mail til support@markets.com. Efter modtagelsen gennemgås hver anmodning grundigt. Dette kan tage op til 10 dage. Inden for denne periode vil du blive kontaktet igen med flere oplysninger om din sag.

Har du en finansiel historik hos os, skal dine oplysninger lagres i vores system i mindst 5 år fra datoen for din seneste transaktion. Du finder flere oplysninger om dette emne her: ‘Hvor længe gemmer I mine oplysninger?’

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

CySEC (EU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 20.000 EUR
 • 1.000.000 EUR forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Aktiehandel
 • Quantranks

Markets.com drives af SafeCap Investments Limited (”Safecap”). Reguleret af CySEC under licensnr. 092/08 og FSCA under licensnr. 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto (BVI) Limited ("Finalto BVI”) Reguleret af BVI Financial Services Commission ("FSC") under licens nr. SIBA/L/14/1067.

FCA (UK)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 85.000 GBP *afhængigt af kriterier og berettigelse
 • 1.000.000 GBP forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto Trading Limited Reguleret af Financial Conduct Authority (‘FCA’) under licensnr. 607305.

ASIC (AU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD

Markets.com drives af Finalto (Australia) Pty Limited Er indehaver af Australian Financial Services licens nr. 424008 og reguleres med hensyn til leveringen af finansielle tjenester af Australian Securities and Investments Commission ("ASIC”).

Valg af en af disse tilsynsmyndigheder vil vise de tilsvarende oplysninger for hele webstedet. Hvis du gerne vil vise oplysninger for en anden tilsynsmyndighed, vælges denne. Klik her for yderligere oplysninger.

** Der gælder vilkår og betingelser.Se policen i sin helhed for yderligere oplysninger.

Er du kommet på afveje?

Vi har bemærket, at du befinder dig på webstedet for . Eftersom du tilslutter dig fra en lokalitet i , bør du derfor overveje at gå ind igen på , som er omfattet af produktinterventionsforanstaltninger. Selvom det står dig helt frit for at browse her, vil du på webstedet for dit land få vist de tilsvarende lovgivningsmæssige oplysninger og relevante beskyttelsesforanstaltninger for det selskab, du vælger. Ønsker du at blive omdirigeret til ?