Hyppigt stillede spørgsmål

95 Resultater

Kan jeg indsætte eller hæve midler til tredjeparter?

Vi tillader ikke tredjepartsbetalinger hverken til indsættelse på eller hævning fra din konto. Midler kan kun accepteres fra en kilde, der bærer kontohaverens navn, og midler kan kun returneres til en kilde, der bærer den rette kontohavers navn.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Opkræver I kurtager på CFD'er?

Selskabet beregner ikke kurtagegebyrer på CFD’er

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad vil der ske, hvis jeg ikke bruger min demokonto?

Hvis der ikke har været nogen nye positioner på demokontoen i 90 dage, vil den blive sat til inaktiv, og eventuelle eksisterende åbne positioner vil blive afviklet.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan beskytter jeg mine oplysninger online?

Du bør altid være forsigtig med uopfordrede henvendelser pr. e-mail, sms, telefonopkald og sociale mediekanaler. Udlevér aldrig dine personoplysninger via disse platforme, og kontrollér altid, om e-mailadressen virker en smule anderledes end den officielle. Websteder bør altid være https://secured, og undlad at downloade nogen filer eller programmer fra kilder, du ikke kender, til nogen af dine enheder.

Husk altid på, at velanskrevne selskaber aldrig vil bede dig om din personlige konto eller betalingsoplysninger. Hvis du har nogen mistanker, bedes du kontakte os straks via Kundesupport.

Vores databeskyttelseskontor sikrer overholdelse af GDPR-reglerne inden for markets.com. Selskabet revideres regelmæssigt af interne og eksterne parter i forhold til alle kontrol- og overvågningsværktøjer, der anvendes til at beskytte vores systemer og data. For eventuelle spørgsmål eller for at fremsætte klage, bedes du kontakte privacy@markets.com.

For yderligere oplysninger om, hvordan du holder dig beskyttet online, bedes du læse vores side for onlinesikkerhed: https://markets.com/da/support/fraud/

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilke rettigheder har jeg i relation til, at mine data indsamles?

Selv om nedenstående er omfattet af visse undtagelser og begrænsninger, har du ret til:
– at anmode om indsigt i og modtage kopier af dine personoplysninger.
– at anmode os om at berigtige de oplysninger, vi har om dig.
– at anmode os om at slette alle dine personoplysninger. Bemærk, at vi, hvor det er nødvendigt, er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i mere end 5 år for fuldt ud at opfylde vores forpligtelser i forhold til pengehvidvaskning, og en sådan anmodning kan derfor måske ikke efterkommes.
– at anmode os om at overføre dine oplysninger til en anden leverandør.
– at rejse indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
– at anmode om, at dine personoplysninger ikke bruges til automatisk individuel beslutningstagning, herunder profilering.

For at gøre nogen af disse rettigheder gældende bedes du kontakte vores Kundesupport-team eller via privacy@markets.com

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor længe opbevarer I mine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt og i forbindelse med følgende perioder:
– 5 år fra datoen for afslutningen af din kundekonto.
– Enhver datalagringsperiode som krævet ved lov.
– Ethvert behov for at gemme registreringer ud over ovennævnte perioder for at håndtere potentielle revisioner, skattesager eller for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Overfører I mine data uden for EU/EØS?

Som en global operatør kan vi overføre data uden for EU/EØS for at give dig den bedst mulige service. Dette kan omfatte overførsler til tredjelande, der ikke som standard sikrer et passende niveau af beskyttelse af dine personoplysninger. Når der imidlertid overføres data til leverandører i et sådant tredjeland, gennemfører vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre samme grad af regeloverholdelse, som typisk sikres i EU-jurisdiktionerne. Desuden vil dine data kun blive overført til et tredjeland, hvis det er tilladt i henhold til persondatalovgivningen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Deler I mine personoplysninger med eksterne parter?

Vi kan dele dine oplysninger med en række modtagere, som f.eks. regulerende myndigheder, finansielle institutter, offentlige myndigheder, professionelle rådgivere og forsikringsselskaber. Vi vil imidlertid kun offentliggøre personoplysninger om dig, i det omfang dette er tilladt i henhold til GDPR-forordningerne. Hvis du gerne vil have mere at vide om de eksterne parter, som vi deler dine oplysninger med, bedes du læse vores Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilken type oplysninger har I om mig?

De personoplysninger, som vi behandler om dig som kunde, omfatter:
– Identifikationsoplysninger, bopæl og kontaktoplysninger.
– Registreringer i relation til vores forretningsaftale med dig involverer de data, der udledes af brugen af vores platforme, mobile apps, optagede telefonlinjer, kontorbygninger og markedsføringsaktiviteter.
– Kend-din-kunde- (“KYC”) registreringer, herunder pasoplysninger, CPR-nummer, fødselsdato og -sted, indkomstkilde, relationer med embedsmænd.
– Finansielle oplysninger, f.eks. bankkontooplysninger, indkomst, aktiver, udgifter

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er formålene med behandlingen af mine personoplysninger?

For at leve op til vores forretningsrelation med dig skal vi indsamle disse data for at opfylde både retlige og reguleringsmæssige krav. Som et finansieringsinstitut, der opererer under strenge lovkrav, er vi forpligtet til at indsamle disse oplysninger fra dig for at drive virksomhed inden for lovens rammer.

Behandlingen af dine personoplysninger gennemføres på grundlag af de oplysninger, du giver os, samt af offentligt tilgængelige eksterne kilder (f.eks. medier, selskabsregistre, online-websteder, sociale medieplatforme, osv.) og databaser til bekæmpelse af svindel, sanktionslister.

Årsagerne til, at vi behandler dine personoplysninger, forklares yderligere nedenfor:

 • For at gennemføre opfyldelsen af en kontrakt

I begyndelsen af vores forretningsrelation med dig er vi forpligtet til at indsamle relevante oplysninger for at leve op til kravene til at gøre en kontrakt gyldig. For yderligere oplysninger henvises til vores Politik om beskyttelse af personoplysninger.

 • For at overholde juridiske forpligtelser

Som et investeringsselskab for finansielle tjenesteydelser er vi omfattet af en række juridiske forpligtelser til at indsamle, opbevare og offentliggøre eller på anden måde behandle personoplysninger i form af KYC-kontroller, til bekæmpelse af pengehvidvaskning eller til at reagere på efterforskninger udført af lovgivere, politi, skatte- eller andre myndigheder.

 • Legitime interesser

Vi henviser til vores legitime interesser, når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med driften af vores virksomhed. Hertil hører forretningsanalyse og produkt- og serviceudvikling, IT-sikkerhed, telefonoptagelser og overvågning af elektronisk kommunikation til forretnings- og overholdelsesformål, forebyggelse af finansiel kriminalitet, revisioner og fastlæggelse af retskrav.

 • På basis af dit samtykke

For at behandle dine oplysninger er vi forpligtet til at indhente dit samtykke ved starten af forretningsrelationen. Du kan trække dit samtykke tilbage vedrørende enhver form for markedsføringskommunikation fra os i form af telefonopkald, tekstbeskeder, og push-meddelelser. Såfremt du imidlertid trækker dit tilsagn tilbage vedrørende vores Vilkår og betingelser og Politik om beskyttelse af personoplysninger, vil vi skulle undlade at levere vores tjenester til dig. Bemærk, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Kundesupport eller privacy@markets.com.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvorfor indsamler I mine personoplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler fra dig, er med til at sikre, at vi opfylder vores forpligtelser i medfør af lovgivningen om bekæmpelse af pengehvidvask og lovpligtige rapporteringskrav. Disse oplysninger leveres af dig gennem registreringstrinnet, og hver gang du registrerer en ny betalingsmetode hos os, eller på nogen måde genopfrisker eller opdaterer dine oplysninger.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvem er ansvarlig for behandlingen af mine personoplysninger?

Safecap Investments Limited er reguleret af CySEC under licensnummer 092/08 og af FSCA under licensnummer 43906, og er registreret på adressen 148 Strovolos Avenue, 2048, Strovolos, Nicosia, Cypern

Safecap er den enhed, der indsamler dine data. For yderligere oplysninger eller for at indberette en mistænkelig klage, bedes du straks kontakte customersupport@markets.com eller privacy@markets.com.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Pålægger selskabet nogen inaktivitetsgebyrer?

Hvis din handelskonto har været inaktiv i mere end 3 måneder(90 dage), pålægger vi et inaktivitetsgebyr på 10 USD om måneden for at dække drifts- , administrations- og complianceomkostningerne til vedligeholdelse af din konto. Det bemærkes, at hvis du har flere handelskonto under ét brugernavn, vil der blive opkrævet inaktivitetsgebyrer, når alle dine handelsplatforme er inaktive. Der henvises til vilkår og betingelser for kriterierne for inaktivitet.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Kan jeg få adgang til aktiekurser i realtid i Share Dealing-platformen?

I Share Dealing-platformen finder du børstegninger under afsnittet “Konto”. Tabellen over børstegninger angiver omkostningerne for data på niveau 1 og 2, og giver dig mulighed for at tegne dine foretrukne.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan udbetales der udbytte til min Share Dealing-konto?

Udbyttebetalinger fra aktiepositioner vil blive krediteret din konto med fradrag af eventuelt gældende standard-kildeskat. Kontantudbytter bogføres på betalingsdagen baseret på beholdningerne som én dag forud for ex dividend-datoen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Jeg har oprettet en investeringsportefølje. Hvordan får jeg adgang til den?

Du kan få adgang til din investeringsportefølje enten via fanen “INVESTER” i platformens venstre side eller via menuen øverst til højre og dernæst vælge funktionen ‘Mine konti’, mens du er logget på Markets.com-platformen.
Fra det vindue, der vises, vælges blot ikonet med de krydsede pile ved siden af dit investeringsportefølje-ID.

Du kan skifte tilbage til din CFD-konto fra samme øverste højre menu, via ikonet med krydsede pile ud for dit CFD-konto-ID.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er Share Dealing-platform?

Vores Share Dealing-platform giver mulighed for at få adgang til de største børsselskaber og købe en andel. Kunder kan investere i virkelige aktier og aktiver og rent faktisk eje aktier, og derfor generere gevinst/tab afhængigt af, hvordan det underliggende selskab klarer sig. Hvis det underliggende selskabs værdi stiger, vil kunden generere gevinst og omvendt.

Du skal være velkommen til at kontakte vores supportteam for yderligere oplysninger.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er Investment Builder Portfolio?

Invest er et værktøj, der kan anvendes til at opbygge din egen investeringsstrategi på ikke-gearede aktie-CFD’er. Du kan definere dit ønskede aktieunivers, sammen med forskellige parametre i henhold til præferencer.
Afhængigt af, hvad du vælger i trin 1-3, vil backend-algoritmen give en unik strategi til at investere i baseret på alle de valgte parametre.

Når du har oprettet en portefølje, kan du gemme den. Du behøver ikke at investere i den lige med det samme. Og du har stadig mulighed for at redigere eller slette den. Men når du “investerer”, åbnes positioner, og dine eneste muligheder er at definere TP/SL eller lukke den – når du investerer, finder der en faktisk handel sted, der ikke længere kan ændres i forhold til strategien eller dele heraf, før strategien tilpasses.

For yderligere oplysninger vedrørende dette produkt, bedes du konsultere vores QuantRanks KID

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan beregnes pip-værdien?

Pip-værdi kan være variabel eller fast, afhængigt af to faktorer:

1. Det handlede valutakryds, (f.eks.: EUR/USD).
2. basisvalutaen, (f.eks.: EUR i valutakrydset EUR/USD er målevalutaen).

Pip-værdien er ligeledes en funktion af den handlede mængde. Den enkleste formel til beregning af pip-værdien er:
(1 pip / exchange rate) * quantity = pip value

Dette tal angiver pip-værdien i den noterede valuta. Hvis din kontos basisvaluta afviger fra den noterede valuta, skal du blot gange den noterede valuta med den relevante omregningskurs.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Mit SL/TP blev nået, men min handel blev ikke lukket. Hvorfor det?

Vær opmærksom på, at Buy-positioner lukker på BID-kursen, mens Sell-positioner lukker på ASK-kursen. Når du henholder dig til diagrammet, bedes du sørge for, at du kigger på den relevante prisstillelse.

Har du fortsat problemer, bedes du henvende dig til vores supportteam via support@markets.com eller LiveChat og have dine positioners ID-numre klar.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad sker der i det tilfælde, et selskab, som jeg handler i, annoncerer en corporate action?

Afhængigt af corporate event, kurs og/eller antal kan der foretages justeringer af dine åbne positioner for at afspejle virkningen af corporate action. For mere specifikke oplysninger om din sag bedes du kontakte vores supportteam via support@markets.com eller via LiveChat.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad sker der i forbindelse med udbytte?

Ved selskabets /udstederens udlodning af udbytte af de underliggende aktier i en CFD foretager vi en tilsvarende justering af din handelskonto på ex-udbyttedatoen for at udligne den økonomiske virkning af denne corporate action.

Størrelsen af de udbytter, vi udbetaler, vil ikke afhænge af Markets.com, men af det selskab, der har annonceret corporate event. Afhængigt af den position, du ligger inde med, kan udbytte krediteres eller debiteres din handelskonto.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg tilføje/fjerne instrumenter fra mine favoritter?

For at tilføje et instrument til dine favoritter, mens du er på platformen, skal du markere stjernen ved siden af navnet på dit valgte instrument. For at fjerne instrumentet fra dine favoritter, skal du afmarkere stjernen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Findes der rollover af CFD på jeres platform?

Specifikke CFD’er på vores platform har en rolloverdato og rulles automatisk videre til den næste månedskontrakt for det respektive instrument. Det er let at finde rollover med de viste oplysninger på vores websted vedrørende udløbsdatoer og ugentlige udløbsdatoer. Rolloverdatoerne er ligeledes anført i informationsboksen for instrumenter på vores platform.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilke indikatorer tilbyder I?

Markets.com tilbyder følgende indikatorer: Trading Central, ADX, ADXR, Acceleration/Deceleration, Accumulation Swing Index, Accumulation/Distribution, Aroon Indicator, Aroon Oscillator, Average True Range, Awesome Oscillator, Bollinger Bands, CCI, CSI, Center of Gravity Oscillator, Chaikin Oscillator, Chaikin Volatility, Chande Momentum Oscillator, DEMA, DMI, DeMarker, Detrended Price Osc, Dynamic Momentum Index, EMA, EMA Envelope, Elder Ray, Fast Stochastic, Force Index, Forecast Oscillator, Full Stochastic, Gator Oscillator, H-L Volatility, Ichimoku, Inertia, Intraday Momentum Index, Kairi Relative Index, Keltner Channels, Linear Regression Channel, Linear Regression Curve, Linear Regression Slope, MACD, Market Facilitation Index, Mass Index, Median Price, Momentum, Money Flow Index, Negative Volume Index, On Balance Volume, Oscillator, Parabolic SAR, Percent Change, Percent of Resistance, Percentage Price Oscillator, Price Channel, Price Oscillator, Price and Volume Trend, ROC, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Relative Vigor Index SMA, Relative Volatility Index, SMA, SMA Envelope, STARC Bands, Schaff Trend Cycle, Slow Stochastic, Smoothed Rate of Change, Spearman, Standard Deviation, Standard Deviation Channel, Standard Error Bands, StdDev Volatility, Swing Index, TEMA, TMA, TRIX, Time Series Forecast, True Strength Index, Typical Price, Ultimate Oscillator, Vertical Horizontal Filter, Volume Weighted Average Price, WMA, WMA Envelope, Weighted Close, Wilders Smoothing, Williams AD, Williams Alligator, Williams Percent Range og ZigZag.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er margin call?

Der skal bruges et vist marginbeløb for at bevare dine positioner åbne, og det udtrykkes som en samlet procentsats af dine løbende handler (marginniveau). Margin call opstår, når dit marginniveau falder til 50 % eller derunder.

For at beskytte dig mod endnu større tab, kan systemet begynde at lukke dine handler, med start fra den handel, der har genereret det største tab.

Din margin kan forøges ved, at du foretager yderligere investeringer eller ved, at du reducerer dit engagement af åbne positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilke typer instrumenter tilbyder I?

Markets.com giver dig mulighed for at handle med verdens mest handlede CFD’er ved hjælp af instrumenter som aktier, valutaer, indekser og råvarer, i alt mere end 2.000 instrumenter.

Når du befinder dig i platformen, kan du bruge fanen Søg, som du finder øverst til venstre, til at lokalisere et specifikt aktiv.

For yderligere oplysninger bedes du klikke her.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad betyder dag til dag-rollover (swap eller finansiering), og hvordan beregnes den?

Dag til dag-rollover over natten (swap eller finansiering) er den proces, hvorved afregningen af en handel fremrykkes til en anden valørdato, og der beregnes en afgift på renteforskellen mellen de to valutaer. Hver dag kl. 21.00 GMT rulles åbne positioner videre til næste dag, og positionerne tjener eller taber rente baseret på rentespændet mellem de købte og solgte valutaer.

Swappen beregnes tredobbelt om onsdagen for valutapar og tredobbelt om fredagen for alle andre aktiver for at kompensere for den kommende weekend.

For at beregne anvendte swaps kan du bruge følgende formel:
(Overnight Interest %) x (Last mid-price at 21:00 GMT) x (Quantity) x (number of days held open)
Last mid-price = (Closing Bid + Closing Ask)/2

Dag til dag-rente % kan findes i hvert instruments informationsboks.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilken spread tilbyder I?

Spread på vores platform er variabel. Det betyder, at den spread, vi har, kan variere hen over dagen afhængigt af forskellige faktorer som aktuel volatilitet på markederne eller af den disponible likviditet.

En fordel ved variabel spread er, at forholdet kan blive snævrere end normalt, når der ikke er nogen volatilitet, men tilgængelig likviditet.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er gearingen på jeres platform?

Den maksimale gearing for detailkunder er 1:30. Der er imidlertid nogle instrumenter, der har deres egen maksimale gearing, som du finder her: https://markets.com/da/trading/cfds/.

Hvis du ønsker at forøge din gearing, kan du ansøge om at blive professionel kunde. Du finder flere oplysninger om dette emne her: https://markets.com/da/about/professional-trading/.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Tilbyder I GSL (garanteret stop loss)?

Denne funktion er p.t. kun tilgængelig for personer med ophold i Frankrig eller franske statsborgere.
For yderligere oplysninger henvises til https://www.markets.com/gsl/

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Er omkostninger og gebyrer inkluderet i gevinst/tab for åbne positioner?

Nej, gevinst/tab for åbne positioner er angivet brutto. Du kan tjekke din nettogevinst/-tab for åbne positioner i øverste højre hjørne af Markets.com-platformen eller i din kontoopgørelse.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor kan jeg se mine åbne og afventende ordrer?

Fanen ‘Åbne positioner’ og ‘Ordrer’ befinder sig øverst til venstre på Markets.com-platformen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan indstiller jeg en stop loss-ordre og take profit?

Når du har valgt Køb eller Sælg, og du tilgår vinduet Ny ordre, kan du vælge, om du vil afgive en stop loss- eller en take profit-ordre under fanen Antal.

Hvis din position allerede er åben, kan du stadig indstille stop loss/take profit ved at klikke på Rediger-knappen i fanen Åbne positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Tilbyder I markedsmeddelelsesservices?

Ja, vi tilbyder en række forskellige muligheder for handelsmeddelelser om vigtige begivenheder, der sker på markedet. Det kan ske gennem app push-notifikationer, SMS-beskeder, pop-ups i handelsplatformen samt e-mails. Du kan aktivere disse fra menuen øverst til højre på Markets.com-platformen, ‘Indstillinger’ og dernæst ‘Meddelelser’.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg åbne entry limit-/entry stopordrer?

For at åbne en af ovennævnte ordrer, vælger du retning (Køb eller Sælg) og fra vinduet Ny ordre, og ved dernæst at klikke på funktionen ‘Avanceret’.

Hvis du har valgt Køb, vil du kunne afgive en køb limit- eller køb stopordre. Hvis du har valgt Sælg, vil du kunne afgive en sælg limit- eller sælg stopordre.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg tilføje en indikator til mit diagram?

For at tilføje en indikator til dit diagram navigerer du til knappen ‘Indikatorer’ øverst på diagrammet (hvis i Avanceret-tilstand), eller klikker på ikonet fra menuen på vores diagram (hvis i Basis-tilstand).

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er konverteringsgebyr?

Konverteringsgebyr er en lille afgift (0,6 %), som fratrækkes for omvekslingen af valuta, hvis der er forskel mellem handelskontoens valuta, og den noterede valuta af det underliggende aktiv.

Der findes flere oplysninger i vores “Investeringsserviceaftale”, afsnit “Udførelse og afregning” 10.48, samt “Politik for ordreudførelse”, afsnit 10.7.2. Konverteringsgebyrer

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er jeres åbningstider for handel?

Åbningstiderne for handel afhænger af typen af instrument. Du finder en fuldstændig liste over dem her: https://markets.com/da/trading/trading-hours/.

Åbne- og lukketiden kan ligeledes blive ændret af Markets.com ud fra likviditets- og risikostyringsovervejelser.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er en stop loss/take profit?

Stop loss og take profit er ordrer, som du kan placere for at beskytte dig mod yderligere tab eller fastlåse dine gevinster, når du ikke er i stand til at overvåge dine positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er et gråt marked?

Ved at handle på et gråt marked tager du en position i en virksomheds potentielle markedsværdi forud for dens børsintroduktion (IPO). Når en virksomhed indleder en børsintroduktion, bliver den noteret på en fondsbørs.
Hvis du mener, at selskabets skønnede værdi er over- eller undervurderet, eller hvis nyheder omkring selskabet skaber yderligere volatilitet, giver et gråt marked dig mulighed for at udnytte dette, før aktierne udbydes offentligt på børsen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvorfor kan jeg ikke gå kort på et specifikt aktiv?

På grund af visse markedsforhold, restriktioner eller tilgængelighed, kan kunder kun gå lang i visse aktier.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er en CFD?

Med CFD (Contracts for Difference (differencekontrakter)) kan kunderne udføre gearede handler på lang eller kort sigt, med et bredt udvalg af instrumenter. CFD’er er en fleksibel og tilgængelig måde at handle i kursforskellen på i flere forskellige råvare- og aktiemarkeder, med gearing og direkte udførelse. Ved at handle CFD’er kan du spekulere i kursbevægelser for aktier uden rent faktisk at eje dem.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er saldo og egenkapital?

Saldo er den samlede værdi af din kontos indestående, minus gevinst/tab på åbne positioner.

Egenkapital er værdien af din konto, inkl. gevinst/tab for åbne positioner. Din egenkapital er det, der bliver din saldo, såfremt du lukker alle handler.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er markeds- og afventende ordrer?

Markedsordre refererer til en ordre om at købe eller sælge til aktuelt kvoterede markeds-“ask”- eller “bid”-priser.

Afventende ordrer iværksættes og åbnes automatisk kun, hvis dine angivne markedskurser er nået. Entry-ordrer findes i to former: Entry-limit-ordrer og entry-stop-ordrer.

En entry-limitordre er en ordre om at købe (eller sælge) til en nærmere specificeret kurs, som er bedre end den aktuelle markedskurs på det tidspunkt, ordren placeres. En entry-stopordre er en ordre om at købe (eller sælge) til en nærmere specificeret kurs, som er dårligere end den aktuelle markedskurs på det tidspunkt, ordren placeres.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er spread?

Spread er forskellen mellem bid-kursen og ask-kursen og beregnes ved åbning af din handel.

Hvis den kurs, der f.eks. stilles for valutakrydset EUR/USD, er 1,2910 mod 1,2911, er spreadet 1 pip.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er krævet margin og brugt margin?

Krævet margin refererer til det beløb, der er nødvendigt for, at du kan åbne og bevare en position og fremgår ved brug af følgende formel:
(mængde x aktuel kurs) / gearing + (mængde x spread) = samlet krævet margin

F.eks.: Hvis du køber 10 tønder olie til 51,30, er beregningen for den krævede margin:
(10*51.30)/100 + (10*0.03) = 5.43 USD

Brugt margin er summen af den margin, der aktuelt anvendes til dine åbne positioner og beregnes ved at addere alle intialmarginerne for alle dine åbne positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Er Markets.com et scam?

Markets.com er et globalt selskab med mere end 5 mio. registrerede konti, som er reguleret i Europa, Australien og Sydafrika. Desværre findes der websteder og svindlere, der ønsker at udnytte vores brand navn og forsøger at udgive sig for os.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Er mine personoplysninger sikre hos jer?

Beskyttelse og sikring af vores kunders personlige og finansielle oplysninger er af yderste vigtighed for os, derfor træffer vi de de mest omfattende foranstaltninger, når det drejer sig om sikkerheden af vores system. Du kan læse vores Erklæring om fortrolighedspolitik for flere oplysninger om de data, som vi har om dig.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Opkræver I nogen skjulte gebyrer?

Markets.com opererer ikke med skjulte gebyrer, og selskabet kompenseres primært for sine tjenester gennem spreads og afgifter for daglige swaps. For oplysninger om yderligere omkostninger og gebyrer kan du rette henvendelse til vores supportteam.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Do you charge any hidden fees?

There are no hidden fees at Markets.com, and the company is mainly compensated for its services through spread and daily swap charges. For additional cost & charges information please contact our support team.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Kan jeg miste mine midler i tilfælde af insolvens/konkurs?

Alle kundekonti holdes på adskilte bankkonti for at sikre maksimal beskyttelse af midlerne. For yderligere oplysninger bedes du læse vores pakke for love og bestemmelser, som du finder i sidefoden på siden.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor befinder dine lokaler sig?

Vores koncern har regulerede enheder i flere jurisdiktioner, særligt Cypern, Storbritannien, Australien, Sydafrika og De Britiske Jomfruøer. Hver af vores enheder er reguleret af den relevante myndighed i den pågældende jurisdiktion.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er fordelene ved at handle med et reguleret selskab?

En af fordelene ved at handle med et reguleret selskab, er, at du ved, at du entrerer med en pålidelig og velrenommeret udbyder i et sikkert miljø, som har indført strenge regler og retningslinjer, og som varetager sine ikke-professionelle kunders interesser.Andre juridiske forpligtelser for et reguleret selskab omfatter, men er ikke begrænset til, at sikre at finansielle tjenester leveres effektivt, ærligt og fair, at der handles med detailkunders penge, og at der er indført tvistbilæggelsesordninger, såfremt du er utilfreds med vores tjenester.

Bemærk dog, at regulering ikke er nogen absolut garanti for si

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvem er vi, og er vi reguleret?

Markets.com drives af Safecap Investments Limited (“Safecap”), som er en reguleret virksomhed for investeringstjenesteydelser, hvis aktiviteter er godkendt af Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’) i henhold til licens nr. 092/08. Safecap er ligeledes godkendt af Financial Sector Conduct Authority (“FSCA”) i Sydafrika som autoriseret leverandør af finansielle tjenesteydelser under licens nr. 43906.

Markets.com er et globalt brand og varemærke, der anvendes af Safecap og ejes af Finalto (IOM) Limited (‘Markets’). Safecap og Markets er datterselskaber af Playtech PLC, et selskab, der handles på London Stock Exchange’s Main Market og indgår i FTSE 250 index.

Safecap har eneret i hele verden til brug af domænet ‘www.markets.com’.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Kan jeg handle med jer på min mobiltelefon?

Ja, du kan handle ”på farten” ved at downloade vores Markets.com-app fra din enheds store eller tilgå vores websted via din mobils browser.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor finder jeg mit kontonummer?

Dit Markets.com-kontonummer findes i den øverste højre menu på vores webtrader. Dit kontonummer starter med ‘mk’.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Min konto er blevet deaktiveret: Hvad skal jeg gøre?

I de fleste tilfælde kan din konto hos os blive deaktiveret på grund af udløbet dokumentation eller manglende oplysninger. Du bedes kontakte vores supportteam på support@markets.com eller via LiveChat for at få flere oplysninger.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

I hvilken valuta kan jeg åbne en konto hos jer?

De valutaer, for hvilke vi tilbyder kontooprettelse, er EUR, AUD, DKK GBP, NOK, PLN, SEK, USD, ZAR, CHF.

De valutaer, der kan vælges til vores MT4/5-platform, er EUR, GBP, USD, AUD, CAD, JPY, PLN.

Bemærk: Hvis dit indskud gennemføres i en anden valuta end de oven for nævnte, kan der blive påført et konverteringsgebyr.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Kan jeg overføre mit indskud til MT4/5-platformen?

Ja, for at gøre det skal du gå til menuen på Markets.com-platformen øverst til højre og navigere til fanen ‘Mine konti’. Fra pop up-vinduet vælger du knappen ‘Overførsel af midler’ og angiver din henvendelse som ønsket.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Kan jeg åbne/lukke/ændre en position, hvis jeg ikke har adgang til min konto?

Ja, vores Trading Desk kan ændre, lukke og åbne handler for dig over telefonen. Du kan kontakte dem på+357-2-203-0583.De kan kontaktes 24/5.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Håndterer I skatteindberetning?

Vi kan udstyre dig med støttedokumenter, hvis det er nødvendigt, men beskæftiger os ikke direkte med at indberette dine skatter. Du kan kontakte dine lokale skattemyndigheder for at få flere oplysninger om deres procedurer.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan åbner jeg en fælleskonto?

Du kan kun have en fælleskonto med din ægtefælle eller et familiemedlem i første grad (mor, far, bror, søster). Du og din slægtning skal begge selv eje en verificeret registrering, hvorefter du vil skulle kontakte os og udfylde din ansøgningsformular til fælleskonto.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan opretter jeg en virksomhedskonto?

Den vigtigste autoriserede person i dit selskab kan oprette en registrering gennem den normale proces, og udfylde personoplysninger og spørgeskemaer baseret på hans data. Efter at registreringen er afsluttet, bedes du kontakte os via support@markets.com, så vi kan sende dig dokumentkrav.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Er der gebyr for inaktive/hvilende konti?

 

Ja, alle konti, der føres i vores selskab, og som kunden ikke har placeret en handel på i en periode af 90 dage eller derover, klassificeres som en inaktiv konto.

Disse konti er omfattet af et månedligt vedligeholdelses- og administrationsgebyr på 10 USD. Hvis der ikke er nogen saldo i din registrering, vil der ikke blive fratrukket et gebyr.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvorfor skal jeg uploade mit foto-id og andre dokumenter?

I henhold til gældende love og bestemmelser er Safecap Investments forpligtet til at verificere din identitet og bopælsadresse. Til dette formål kan der forlanges foto-id og bopælsbevis.

Ved at åbne en konto hos os accepterer tradere at overholde alle love og bestemmelser om finansiering af pengehvidvask og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, herunder men ikke begrænset til, kravet om at tilvejebringe tilfredsstillende dokumentation for identitet, bopælsadresse, oprindelse af midler osv. Vores selskab vil ikke etablere et forretningsforhold med en enkeltperson, med mindre og indtil kundens identitet og bopælsadresse er blevet verificeret, og/eller alle nødvendige dokumenter er blevet modtaget og verificeret. Dette skyldes hensynet til at beskytte både kunden og os mod svig, og er et værn om kundernes privatliv og derfor en del af vores standardproces for due diligence. Vi forbeholder os ret til på forlangende at pålægge yderligere due diligence-krav.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilke dokumenter er nødvendige for at verificere min Markets.com-konto?

Legitimationsbevis – tydelig kopi af gyldigt pas. Hvis dette ikke findes, skal du fremsende en kopi af dit nationale ID-kort eller kørekort. Pas skal fremsendes så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Alle oplysninger skal kunne ses tydeligt (fuldstændigt navn, fødselsdato, udløbsdato, foto, dokumentets nummer og den fuldstændige sikkerhedsstrimmel, såfremt gældende). Dokumentation for identifikation, der viser initialer, accepteres ikke som identitetsbevis.

Bopælsbevis – tydelig kopi af bank- eller kreditkortudtog, gas-, el- eller vandregning, fastnettelefon, internet, tv-service, kommunale meddelelser.

Bemærk, at alle oplysninger skal kunne ses tydeligt (fuldstændigt navn, bopælsadresse, dokumentets udstedelsesdato, logo eller stempel for udstedende selskab).

Dokumenter for bopælsbevis skal være udstedt inden for de seneste seks måneder. Alle fremsendte dokumenter skal være udstedt i kundens navn. Dokumenter fra tredjeparter accepteres ikke.

National kundeidentifikator (“NCI”) – Vi skal som led i vores lovmæssige indberetningspligt verificere din NCI. For at validere din NCI skal du fremsende neden for anførte dokumenter til os. Baseret på din nationalitet kan der kræves yderligere dokumentation, som f.eks.en tydelig kopi af dit borgerkort (Citizen Card), bevis for indbetaling af skat (Tax Payer Card), pas, nationalt forsikringsnummer, nationalt identifikationsnummer, dit skatteregistreringsnummer, osv. I tilfælde, at dokumenter med den højeste prioritet ikke er tilgængelige, kan vi fortsætte med oprette en CONCAT. CONCAT oprettes ved at bruge de oplysninger, som du allerede har givet under din registrering, som f.eks. din fødselsdato og dit navn.

Forbedret verifikation – Som led i verifikationen af din konto kan det være nødvendigt med yderligere oplysninger for at overholde vores regler og krav. Oplysninger, du kan blive anmodet om til disse formål, kan omfatte:

Dokumentation af telefonnummer – Det kan være et dokument, der verificerer dit telefonnummer (mobil eller fastnet). Det kan være: en telefonregning, en skatteopgørelse, et bankudtog, en lønseddel eller andet officielt dokument, der indeholder dit navn og telefonnummer, og som er udstedt af en tredjepart. Dokumentet skal angive dit fulde navn ifølge dine identifikationsdokumenter. For at godkende det fremsendte dokument vil vi kontakte dig på det telefonnummer, der er angivet på dokumentet.

– Bekræftelsesbrev fra bank – Brev fra din bank i EØS eller et tilsvarende land, som indeholder og verificerer dit fulde navn, adresse, fødselsdato og pas-/ID-nummer. Hvis pas- eller ID-nummeret ikke stemmer overens med nummeret på det tidligere fremsendte identifikationsdokument, vil vi bede om en tydelig kopi heraf.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er forbedret verifikation?

Som led i vores forbedrede verifikationsproces har vi pligt til at anvende Enhanced Due Diligence (“EDD”) for vores kunder. Dermed bliver vi i stand til at overholde vores regler og krav og skabe rammer for handel, der er i overensstemmelse med de seneste standarder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller tilsvarende lande. Ved at anvende EDD er vi i stand til at gennemføre en avanceret integritets- og baggrundsscreening med henblik på forbedret gennemsigtighed. Drivkraften for gennemførelsen af vores EDD er de regler, der udspringer af 4. EU-direktiv om pengehvidvask, der vægter yderligere aspekter såsom egentligt ejerskab (”Ultimate Beneficial Ownership” (UBO)) og EDDr.

Disse oplysninger er nødvendige og indsamles af os for at opbygge din profil og sikre os, at vi har tilstrækkelige oplysninger vedrørende midlernes oprindelse. Disse oplysninger vil ikke blive delt med nogen tredjepart.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg fremsende mine krævede dokumenter?

For at fremsende dine dokumenter klikker du på menuen i øverste højre hjørne af Markets.com-platformen og vælger fanen Verifikationscenter.

Du kan også uploade dokumenter med Markets.com’s mobil-app.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er forskellen mellem en demokonto og en virkelig konto?

Både demokontoen og den virkelige konto fungerer under markedsforhold i realtid. En demokonto opererer med virtuelle penge med henblik på øvelse, i modsætning til en virkelig konto, hvor du kan handle med virkelige midler.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Kan jeg opdatere mine kontooplysninger, hvis det er nødvendigt?

Når din konto er fuldstændigt verificeret, vil du ikke selv kunne ændre dine personlige kontooplysninger. Hvis du har behov for at opdatere dine kontooplysninger, skal du kontakte vores supportteam via Livechat eller support@markets.com og give os de relevante oplysninger.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Jeg har glemt min adgangskode. Hvad gør jeg?

Du kan nulstille din adgangskode ved at gå til ‘Login’-menuen øverst til højre på vores websted, og dernæst klikke på ‘Glemt adgangskode’

Indtast den registrerede e-mailadresse, som du gerne vil modtage et link på for at oprette en ny adgangskode.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg indgive en klage?

For at indgive en klage, klik her.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan skifter jeg mellem realtids- og demotilstand på min konto?

For at skifte konti klikker du på menuen i øverste højre hjørne af Markets.com-platformen og vælger den sidste funktion fra rullemenuen ‘Skift til demo/eller realtid’.

Hvis i mobil-appen:
Klik på menuen med de tre linjer i øverste højre hjørne af skærmen, og klik dernæst på fanen Skift til demo/Skift til realtid.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan henter jeg min kontooversigt?

Du kan udtrække din opgørelse, når du går til menuen, der befinder sig i øverste højre hjørne af Markets.com-platformen.

Fra rullemenuen vælger du funktionen ‘Rapporter’ og fortsætter til ‘Kontoudtog’. Du vil have muligheden for at vælge, inden for hvilken periode du gerne vil have vist dine transaktioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er mindstebeløbet for indskud?

Minimumsbeløbet, der kan indskydes, er ækvivalenten af 100 i følgende valutaer:
USD/EUR/GBP/DKK/NOK/SEK/PLN/CZK/AED/CHF

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilke betalingsmetoder accepterer Markets.com for indskud af ekstra midler?

Følgende betalingsmetoder accepteres:
Kreditkort
Bankoverførsel
Neteller
Skrill
PayPal

Additional payment menthods include: Fast Bank Transfers, Sofort, iDeal

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Jeg har stadig ikke modtaget mit hævede beløb. Hvad skal jeg gøre?

Såfremt du ikke har modtaget dit hævede beløb, efter at den seneste frist er udløbet, bedes du kontakte vores Supportteam via chat eller e-mail (support@markets.com), så vi kan give dig relevante oplysninger, som din bank kan bruge til at spore transaktionen/transaktionerne og kreditere beløbene til din konto.

Den seneste frist, inden for hvilken din betaling kan modtages, varierer alt efter metoden.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvorfor mislykkedes mit forsøg på at indskyde ekstra midler?

Indskud af ekstra midler på din konto kan være blevet gennemført, men er måske i afventer-status. Det kan ske, hvis kontoen eller betalingsgodkendelsesprocessen ikke er afsluttet.

For at afslutte den fuldstændige verifikationsproces bedes du tilvejebringe de påkrævede dokumenter, der er forklaret og anført nærmere under Kontoverifikation i FAQ.

– Log på din konto.
– VælgVerifikationscenter.
– Upload de nødvendige dokumenter ved hjælp af funktionen Upload dokumenter.
Bemærk: Det kan tage op til 24 timer inden for kontortid at verificere dokumenter efter fremsendelsen. Du kan modtage yderligere instruktioner via e-mail efter upload af dine dokumenter.

I modsat fald kan du blive nødt til at kontakte support, hvis problemet fortsætter og overveje at forhøre dig om sagen med din betalingsudbyder.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad gør jeg, hvis mit registrerede kort er udløbet, men jeg gerne vil foretage en hævning?

Markets.com er forpligtet til at refundere alle kilder, er anvendes til indskud. Såfremt den bankkonto, der er knyttet til dit inaktive kort, stadig er åben, kan du fortsat foretage en hævning på dette kort, eftersom midlerne vil blive sikkert modtaget på din konto efter interne procedurer udført af din bank.

Såfremt hverken dit kort eller bankkonto længere er aktive, bedes du advisere dit supportteam via chat eller e-mail (support@markets.com) og tilsende os et officielt lukkebrev udstedt af din bank.
Alle nye betalingsmetoder kræver verifikation gennem dokumentation for ejerskab, der skal fremsendes samtidig med indgivelsen af metode.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Er det sikkert at bruge mit bankkort på Markets.com?

Hos Markets.com forstår vi, at sikkerhed for dine midler har høj prioritet. Vær forvisset om, at vi gennemfører og overholder strenge finansielle retningslinjer og bestemmelser, både internt og over for eksterne partnere, da sikkerhed har øverste prioritet.

Sikkerhedsforanstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til:
– I overensstemmelse med finansielle love og bestemmelser er kundernes midler adskilt fra driftsmidler, og overvåges dagligt.
– Vi overholder kravene i de finansielle love og bestemmelser fuldt ud, bl.a. kravet om at besidde tilstrækkelig kapital til at sikre kundernes midler.
– Vi anvender en kombination af avancerede tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte alle datasystemer.
– Vi bruger effektive firewalls og Secure Sockets Layer (SSL)-software til at beskytte information, der videregives.
Al kommunikation mellem vores kunder og dataservere er krypteret.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Opkræver I nogen hævegebyrer?

Markets.com opkræver ikke hævegebyrer. Nogle banker eller betalingsudbydere kan dog opkræve et transaktionsgebyr ifølge deres gebyroversigt. Sådanne gebyrer, der skyldes betalingsmetoder, herunder eventuelle vekselgebyrer (på grund af valutaomregning), dækkes ikke af Markets.com, og vi er ikke ansvarlige for tilbagebetaling heraf. Vi foreslår, at du kontakter din bank, hvis du har spørgsmål til disse gebyrer.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvornår kan jeg se midlerne på min konto?

Den tid, det tager, før dine midler vises på din konto, kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmetode:

Det tager ca. 24 timer fra modtagelsen at behandle kreditkort/debetkort.
Bemærk: ved afslutning af din onboarding-proces vil dine midler blive krediteret med det samme i din handelskonto.
Indskud ved bankoverførsel tager omkring 1 – 2 hverdage at behandle fra modtagelsen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er mindstebeløbet for en hævning?

Mindstebeløbet for en hævning for de understøttede betalingsmetoder er anført nedenfor:

Kreditkort/hævekort: minimum 10 USD/EUR/GBP
Bankoverførsel: minimum 100 USD/EUR/GBP og 20 EUR inden for EU
Skrill/Neteller: minimum 5 USD/EUR/GBP
PayPal: minimum 10 USD/EUR/GBP

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Er der gebyr for indskud af ekstra midler?

Markets.com opkræver ikke noget gebyr af kunder, når de indskyder ekstra midler på deres konti. Vi anbefaler dog, at du forhører dig hos din betalingstjenesteudbyder, om der er nogen transaktionsomkostninger eller yderligere gebyrer.

Bemærk: kunder, der indskyder ekstra midler over 2.500 USD, vil af Markets.com få tilbagebetalt alle eksterne transaktionsgebyrer, der opkræves.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor lang tid varer hæveprocessen?

Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at de midler, du hæver, overføres hurtigt og effektivt.

Når vi har afsluttet din hævning fra vores side, bør midler blive krediteret ved brug af den betalingsmetode, du har valgt, inden for den frist, der er relevant for din metode, jf. nedenfor:
Kredit-/hævekort: op til 7 hverdage
Bankoverførsel: op til 5 hverdage
E-wallets – Op til 24 timer

*Bemærk: For at overholde bestemmelserne om bekæmpelse af pengehvidvaskning har Markets.com kun tilladelse til at overføre midler til en konto i dit navn. Markets.com kan kræve yderligere oplysninger eller dokumentation, inden midlerne frigives til din konto.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg indskyde ekstra midler på min konto?

Sådan indskyder du ekstra midler på din handelskonto:
Klik på menuen i øverste højre hjørne af Markets.com- platformen.
– Vælg funktionen ”Indskyd ekstra midler”.
– Vælg din ønskede metode

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er en pip?

Pip er et akronym for Price Interest Point, som er den mindste bevægelse for en given vekselkurs.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad er de officielle e-mail-domæner for Markets.com?

De officielle e-maildomæner, der anvendes til vores kommunikation, er:

@Markets.com
@MARKETSMAIL.COM
@SAFECAPLTD.COM

Vi anbefaler, at du undlader at reagere eller svare på meddelelser, som ikke kommer fra ovennævnte officielle e-mail-domæner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor kan jeg se saldoen på min konto og andre statusoplysninger?

Din kontosaldo og andre finansielle oplysninger befinder sig i øverste højre hjørne af Markets.com-platformen (skiftes normalt til/fra via ‘$’-ikonet). For finansielle oplysninger om din MT4/5-konto går du til menuen i øverste højre hjørne og klikker på “Mine konti”.

Vær opmærksom på, at den viste kontosaldo ikke afspejler gevinst/tab på åbne positioner.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvilken valuta kan jeg bruge til at indskyde ekstra midler?

Vi accepterer midler i følgende valutaer:
USD/EUR/GBP/DKK/NOK/SEK/PLN/CZK/AED/CHF

Der findes yderligere muligheder for valutaer i afsnittet om indskud på Markets.com-platformen.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvad gør jeg, hvis mit registrerede kort er udløbet, men jeg gerne vil foretage en hævning?

Markets.com er forpligtet til at refundere alle kilder, er anvendes til indskud. Såfremt den bankkonto, der er knyttet til dit inaktive kort, stadig er åben, kan du fortsat foretage en hævning på dette kort, eftersom midlerne vil blive sikkert modtaget på din konto efter interne procedurer udført af din bank.

Såfremt hverken dit kort eller bankkonto længere er aktive, bedes du advisere dit supportteam via chat eller e-mail (support@markets.com) og tilsende os et officielt lukkebrev udstedt af din bank.
Alle nye betalingsmetoder kræver verifikation gennem dokumentation for ejerskab, der skal fremsendes samtidig med indgivelsen af metode.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Deler I mine personoplysninger med tredjeparter?

Dine oplysninger, som behandles af os, deles kun med personer i gruppen og/eller ikke-tilknyttede tredjeparter, hvor det er nødvendigt, af hensyn til tilgængeligheden af visse tjenester, som vi leverer til dig, og teknologier, der anvendes til at levere dem.

Vi offentliggør ikke dine oplysninger over for nogen parter eller enheder bortset fra ovennævnte. Alle vores kontorer er udstyret med avancerede tekniske enheder og programmer, hvori alle data lagres på stærkt sikrede servere, således at der ikke opstår lækage af nogen oplysninger.

For mere detaljerede oplysninger henvises til vores Fortrolighedspolitik. Du kan henvende dig på privacy@markets.com, hvis du har forhold, du ønsker at drøfte omkring din databeskyttelse.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvordan kan jeg slette mine data?

Du kan indsende din anmodning via e-mail til support@markets.com. Efter modtagelsen gennemgås hver anmodning grundigt. Dette kan tage op til 10 dage. Inden for denne periode vil du blive kontaktet igen med flere oplysninger om din sag.

Har du en finansiel historik hos os, skal dine oplysninger lagres i vores system i mindst 5 år fra datoen for din seneste transaktion. Du finder flere oplysninger om dette emne her: ‘Hvor længe gemmer I mine oplysninger?’

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

Hvor længe beholder I mine oplysninger?

I givet fald lagres dine oplysninger hos os i mindst 5 år fra datoen for din seneste transaktion.

Som en reguleret broker skal vi overholde nationale og europæiske love og bestemmelser, også vedrørende behandling og lagring af dine personoplysninger. Når vi agerer som din broker, er det nødvendigt at behandle og lagre dine oplysninger af hensyn til alle de tjenesteydelser, vi leverer til dig, samt af hensyn til alle de transaktioner, vi gennemfører på vores websted/platform. Vi gør opmærksom på, at vi er forpligtet til at opbevare visse oplysninger i op til fem (5) år efter afslutningen af forretningsforholdet i henhold til lovgivningen om og kravene til pengehvidvask.
Du bedes læse vores Fortrolighedspolitik for fuldstændige oplysninger om vores procedurer i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), samt yderligere oplysninger om lagrede oplysninger, osv.

Var dette svar nyttigt? Ja Nej

CySEC (EU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 20.000 EUR
 • 1.000.000 EUR forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Aktiehandel
 • Quantranks

Markets.com drives af SafeCap Investments Limited (”Safecap”). Reguleret af CySEC under licensnr. 092/08 og FSCA under licensnr. 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto (BVI) Limited ("Finalto BVI”) Reguleret af BVI Financial Services Commission ("FSC") under licens nr. SIBA/L/14/1067.

FCA (UK)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 85.000 GBP *afhængigt af kriterier og berettigelse
 • 1.000.000 GBP forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto Trading Limited Reguleret af Financial Conduct Authority (‘FCA’) under licensnr. 607305.

ASIC (AU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD

Markets.com drives af Finalto (Australia) Pty Limited Er indehaver af Australian Financial Services licens nr. 424008 og reguleres med hensyn til leveringen af finansielle tjenester af Australian Securities and Investments Commission ("ASIC”).

Valg af en af disse tilsynsmyndigheder vil vise de tilsvarende oplysninger for hele webstedet. Hvis du gerne vil vise oplysninger for en anden tilsynsmyndighed, vælges denne. Klik her for yderligere oplysninger.

** Der gælder vilkår og betingelser.Se policen i sin helhed for yderligere oplysninger.

Er du kommet på afveje?

Vi har bemærket, at du befinder dig på webstedet for . Eftersom du tilslutter dig fra en lokalitet i , bør du derfor overveje at gå ind igen på , som er omfattet af produktinterventionsforanstaltninger. Selvom det står dig helt frit for at browse her, vil du på webstedet for dit land få vist de tilsvarende lovgivningsmæssige oplysninger og relevante beskyttelsesforanstaltninger for det selskab, du vælger. Ønsker du at blive omdirigeret til ?