Sikkerhed for midlerne

Teknologisk på forkant – Systemsikkerhed og -integritet

Vi tilstræber at overholde og gennemføre de højeste sikkerhedsstandarder. Det er især vigtigt, når du skal indskyde og hæve dine midler.

SafeCap Investments Limited anvender en kombination af avancerede tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte alle datasystemer.

 • Vi bruger effektive firewalls og Secure Sockets Layer (SSL)-software til at beskytte information, der videregives.
 • Alle dataoverførsler mellem servere overføres ved hjælp af SSL-kryptering
 • Alle finansielle transaktioner håndteres af PCI-certificerede internationale betalingsserviceudbydere på niveau 1
 • Alle handelsservere befinder sig i SAS 70-certificerede datacentre
 • Al kommunikation mellem SafeCap Investments Limited's kunder og dataservere er krypteret.
Kompromisløs finansiel standard

Markets.com drives af Safecap Investments Limited – et cypriotisk investeringsselskab (CIF) – der er autoriseret og reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licensnummer 092/08. SafeCap Investments Limited fremsender regelmæssigt regnskaber til CySEC for at verificere sin finansielle stabilitet og validere sin fulde overholdelse af krav, bl.a. kravet om besiddelse af tilstrækkelig kapital til sikring af kundernes midler.

 • Adskilte kundekonti
  Kundernes midler er adskilt fra Safecap’s driftsmidler, og overvåges dagligt.
 • Udbydere af betalingstjenester
  For yderligere oplysninger om de regulerede betalingstjenesteudbydere, bedes du klikke her.
 • Kundeforsikring
  Detailkundernes midler er forsikret af Investor Compensation Fund for Customers of Cypriot Investment Firms (op til 20 000 € pr. kunde). Fuldstændige oplysninger kan rekvireres på forlangende.
 • Moderne sikkerhedsinfrastruktur
  Markets.com's F&U-team har de strengeste sikkerhedsprotokoller, der skal sikre webstedets og platformens integritet.
Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.