Risikostyringsværktøjer

Brug vores professionelle ordreværktøjer til at håndtere de handelsmæssige risici:

Stop Loss
Take Profit
Entry Limit
Entry Stop

Stop Loss

Stop Loss anvendes til at begrænse den handlendes tab, hvis markedet bevæger sig imod deres position. Det er en beskyttende foranstaltning, som lukker en åben (eller fremtidig) position, når en på forhånd fastlagt maksimalgrænse er nået.

Den handlende fastlægger et maksimumbeløb (i form af pips), som denne er villig til at tabe i en konkret handel. Når den fastlagte kurs er nået, gennemføres handlen.

Take Profit

Det modsatte af Stop Loss er Take Profit (sommetider også kaldet en limit-ordre), som anvendes til at låse den handlendes gevinst, hvis markedet er favorabelt.

Den handlende fastlægger på forhånd den kurs, han vil lukke sin position til, og når denne position er nået, gennemføres handlen.

Entry Limit

Entry Limits er ordrer, som handlende afgiver, for at komme ind på markedet til en mere favorabel kurs end den aktuelle kurs. Ved køb af et valutapar eller en CFD fastlægges en Entry Limit, som ligger under den aktuelle kurs. Ved salg afgives en ordre, der ligger over den aktuelle kurs.

Ved afgivelse af en Entry Limit-ordre forventer den handlende, at kursen vender, når den har nået det niveau, som den havde ved afgivelse af Entry Limit-ordren.

For eksempel:

Hvis USD/CAD handles til 1,0547/1,0551, kan forventningen være, at parret vil bevæge sig i retning af en højere kurs. Men måske foretrækker du en lang position til en bedre kurs – og forventer, at kursen falder til 1,0525, før den begynder at stige igen. Så du afgiver en Entry Limit-ordre på én omsætningsenhed (5.000 USD/CAD) til 1,0525. Når kursen når 1,0525, gennemføres limit-ordren, og der købes én omsætningsenhed af USD/CAD til 1,0525.

Entry Stop

Entry Stop-ordrer er ordrer, der afgives af den handlende for at komme ind på markedet til en mindre favorabel kurs end den aktuelle kurs. Der afgives en køb Entry Stop-ordre, som ligger over den aktuelle kurs. Der afgives en sælg Entry Stop-ordre, som ligger under den aktuelle kurs.

Ved afgivelse af Entry Stop-ordrer forventer den handlende, at tendensen, når markedets momentum bryder gennem den fastlagte pris, bekræftes og fortsætter i den retning.

For eksempel:

Hvis USD/CAD handles til 1,0553/1,0557, og du vurderer, at USD/CAD vil fortsætte med at stige, og at parret, hvis det bryder gennem over 1,0600, vil stige med mindst 50 pips, vil du afgive en køb Entry Stop-ordre på 20 omsætningsenheder (100.000) af USD/CAD til 1,0600.

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.