Det foretrukne valg for professionelle tradere

Som udvalgt professionel trader med en Markets.com professionel konto kan du få adgang til en række unikke fordele, f.eks. forhøjet gearing, særligt fordelagtige handelsbetingelser og din egen dedikerede personlige kundeansvarlige.

Unikke handelsbetingelser

Da professionelle tradere er bedre kvalificeret og har større erfaring end detailkunder, er de ikke omfattet af de seneste lovmæssige produktinterventionsforanstaltninger.

Gearingsgrænser og marginsatser
AktivProfessionelle kunder
Vigtige valutapar300:1
Hovedindekser200:1
Guld200:1
Råvarer150:1
Aktier10:1
Kryptovalutaer10:1

Er jeg berettiget til at blive professionel trader?

For at blive professionel trader hos Markets.com skal du opfylde mindst to af følgende kriterier nedenfor:

 • Størrelsen af din portefølje af finansielle instrumenter, herunder kontantindskud, overstiger 500.000 EUR.
 • Du arbejder eller har tidligere arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræver viden.
 • Du har gennemført omfattende transaktioner, af betydelig størrelse, på det relevante marked gennemsnitlig ti gange pr. kvartal i de foregående 4 kvartaler.
Kontrollér berettigelse

Forbedret handel

Som udvalgt professionel trader kan du være berettiget til at kræve en profil med lavere spread Derudover kan du drage større fordel af alle Markets.com-værktøjer, inkl. premium analyserapporter og muligheden for at bede om, at der tilføjes instrumenter til platformen. Derudover får hver professionel trader sin egen personlige kundeansvarlige, som sidder klar, når som helst du har brug for denne.

Beskyttelse, som du mister som professionel trader

Læs følgende information omhyggeligt, og gør dig bekendt med den beskyttelse, som du kommer til at miste som professionel kunde.

Især:

 • Begrænsninger på CFD’er:Følgende af ESMA’s produktinterventionsforanstaltninger bortfalder, nationale lovgivere i Europa har udstedt deres egne nationale produktinterventionsforanstaltninger, der pålægger CFD’er visse begrænsninger med hensyn til gearing, forbud mod handelsinitiativer, margin close out ved et kontoniveau på 50 % osv. Ved at vælge at blive professionel kunde vil denne beskyttelse ikke finde anvendelse på dig, og vi vil ikke have pligt til at anvende disse på din konto og handel.
 • Oplysninger: Du vil modtage færre oplysninger med hensyn til Safecap, dens services, produkter og finansielle instrumenter, såsom differencekontrakter (“CFD’er”) (f.eks. om omkostninger, kurtager, gebyrer, oplysninger om risici i forbindelse med CFD’er eller andre specifikke produkter). Vi kan desuden benytte en mere sofistikeret sprogbrug, når vi kommunikerer med vores professionelle kunder i stedet for det enkle og præcise sprog, som vi har pligt til i forhold til vores detailkunder.
 • Viden og erfaring: Hvor vi vurderer, at et produkt eller en service er passende for dig, kan vi antage, at du er i besiddelse af det fornødne videns- og erfaringsniveau til at forstå de involverede risici, herunder CFD’er ,de risici der er forbundet med handel med gearing/margin.
 • Ordreudførelse: Du vil stadig være berettiget til ”best execution” i henhold til vores regler og krav. Forbehold:
  1. Vi har ikke pligt til at prioritere transaktionens samlede pris og omkostninger som den vigtigste faktor til sikring af ”best execution” for dig
  2. Vi behøver ikke at informere dig om væsentlige vanskeligheder af relevans for en korrekt og omgående udførelse af din(e) ordre(r)
  3. Vi behøver ikke at informere dig om væsentlige vanskeligheder af relevans for en korrekt og omgående udførelse af din(e) ordre(r)
 • Sikring af midler: Vi vil sikre dig som professionel kunde, at vi fortsat holder dine midler adskilt som tidligere, men vi er imidlertid ikke forpligtet til at meddele dig, om der skal betales renter heraf.
 • Investorerstatningsfond: Du vil ikke være berettiget til kompensation fra investorerstatningsfonden for kunder i cypriotiske investeringsselskaber, i samme omfang som tilgængelig for detailkunder.

CySEC (EU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 20.000 EUR
 • 1.000.000 EUR forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Aktiehandel
 • Quantranks

Markets.com drives af SafeCap Investments Limited (”Safecap”). Reguleret af CySEC under licensnr. 092/08 og FSCA under licensnr. 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto (BVI) Limited ("Finalto BVI”) Reguleret af BVI Financial Services Commission ("FSC") under licens nr. SIBA/L/14/1067.

FCA (UK)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • FSCS investorgaranti op til 85.000 GBP *afhængigt af kriterier og berettigelse
 • 1.000.000 GBP forsikringsdækning**
 • Beskyttelse mod negativ saldo

Produkt

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategy Builder

Markets.com drives af Finalto Trading Limited Reguleret af Financial Conduct Authority (‘FCA’) under licensnr. 607305.

ASIC (AU)

 • Kundemidler holdes i adskilte bankkonti
 • Elektronisk verifikation
 • Beskyttelse mod negativ saldo
 • 1.000.000 USD forsikringsdækning**

Produkt

 • CFD

Markets.com drives af Finalto (Australia) Pty Limited Er indehaver af Australian Financial Services licens nr. 424008 og reguleres med hensyn til leveringen af finansielle tjenester af Australian Securities and Investments Commission ("ASIC”).

Valg af en af disse tilsynsmyndigheder vil vise de tilsvarende oplysninger for hele webstedet. Hvis du gerne vil vise oplysninger for en anden tilsynsmyndighed, vælges denne. Klik her for yderligere oplysninger.

** Der gælder vilkår og betingelser.Se policen i sin helhed for yderligere oplysninger.

Er du kommet på afveje?

Vi har bemærket, at du befinder dig på webstedet for . Eftersom du tilslutter dig fra en lokalitet i , bør du derfor overveje at gå ind igen på , som er omfattet af produktinterventionsforanstaltninger. Selvom det står dig helt frit for at browse her, vil du på webstedet for dit land få vist de tilsvarende lovgivningsmæssige oplysninger og relevante beskyttelsesforanstaltninger for det selskab, du vælger. Ønsker du at blive omdirigeret til ?