Các lệnh giao dịch

Các lệnh giao dịch Ngoại hối và CFD

Có nhiều loại lệnh mà một nhà kinh doanh có thể dùng để giao dịch Ngoại hối
và Hợp đồng Chênh lệch (CFD). Sau đây chúng tôi tóm tắt các loại lệnh khác
nhau: Lệnh Thị trường, Lệnh Cắt Lỗ/Giới hạn, lệnh Trailing Stop-Loss và Lệnh
Tự hủy khi có lệnh khác đã được giao dịch (OCO).

 • Lệnh thị
  trường (Market Order)

  Một lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ở giá bán hoặc
  giá mua hiện tại được niêm yết trên thị trường. Lệnh mua có thể mở đầu
  một vị thế mới hoặc kết thúc một vị thế bán trước đó. Lệnh bán có thể mở
  đầu một vị thế mới hoặc kết thúc một vị thế mua trước đó.

  Đây là
  ví dụ về một lệnh thị trường. Giá thị trường hiện tại - trong trường hợp
  này, dành cho việc mua vào đồng Dollar Mỹ (Giá bán) - là 1.0555 và để
  bán đồng Dollar Mỹ (Giá mua) là 1.0551.


 • Lệnh Cắt/Giới hạn Lỗ

  Lệnh Cắt Lỗ (Stop-Loss) và Giới hạn Lỗ là
  các lệnh mang tính chất bảo vệ và đóng một vị thế mở hoặc một vị thế
  tương lai trong những điều kiện nhất định, cụ thể là giá.

  Lệnh Stop-Loss
  được dùng để giới hạn các khoản lỗ của nhà kinh doanh nếu thị trường vận
  động ngược hướng với vị thế của họ. Nhà kinh doanh đặt ra một lượng tối
  đa (về pip) mà họ sẵn sàng chịu mất trong một giao dịch nhất định. Khi
  chạm đến giá cụ thể đó, giao dịch được thực hiện.

  Ngược lại, Lệnh
  Giới hạn được dùng để chốt phần lời của nhà kinh doanh nếu thị trường
  vận động theo hướng có lợi. Nhà kinh doanh đặt ra trước mức giá mà họ
  muốn đóng vị thế của mình.

  Trong ví dụ bên dưới, một giao dịch đã
  được mở ở mức giá thị trường là 1.0561 (lệnh mua vào). Theo lệnh cắt lỗ,
  vị thế sẽ được đóng nếu và khi giá giảm xuống mức 1.0553. Theo lệnh chốt
  lời (take-profit order), vị thế sẽ được đóng nếu và khi giá chạm mức
  1.0565.


 • Lệnh Chờ mở Giao dịch

  Các loại lệnh này mở một vị thế mới chỉ
  khi thị trường đạt một giá đã được nhà kinh doanh xác định.

  Lệnh chờ mở giao dịch được chia làm hai loại: lệnh Entry Limit và lệnh
  Entry Stop

  1. Lệnh Entry Limit - Các lệnh Entry limit
   là các lệnh được nhà kinh doanh đặt để vào thị trường với một giá
   thuận lợi hơn là giá hiện hành. Khi Mua vào một cặp tiền tệ
   hoặc một CFD, một lệnh Entry Limit sẽ được đặt dưới giá thị trường
   hiện tại. Khi Bán ra, một lệnh limit entry sẽ được đặt trên
   giá thị trường hiện tại.

   Khi đặt lệnh Entry Limit, nhà kinh doanh
   dự kiến giá thị trường sẽ tăng trở lại sau khi chạm đến mức mà lệnh
   entry limit được đặt.

   Ví dụ:

   Cặp tiền tệ USD/CAD được giao dịch ở mức 1.0547 / 1.0551. Ở đây, bạn
   mong cặp này sẽ theo xu hướng tăng cao hơn, nhưng lại muốn mua vào
   với giá tốt hơn - bạn mong giá sẽ giảm xuống mức 1.0525 trước khi nó
   tiếp tục đi lên. Sau đó bạn đặt một lệnh entry limit mua vào 1 lot (5,000 USD/CAD)
   ở mức giá 1.0525. Khi tỉ giá đạt 1.0525, lệnh giới hạn (limit order)
   sẽ được thực hiện và 1 lot USD/CAD sẽ được mua ở mức giá 1.0525.


  2. Lệnh Entry Stop
   - Lệnh Entry stop là các lệnh đang được các nhà
   kinh doanh đặt để vào thị trường với giá ít thuận lợi hơn giá hiện
   tại. Một lệnh Entry Stop MUA VÀO sẽ được đặt cao hơn giá thị trường
   hiện tại. Khi một lệnh Entry Stop BÁN RA sẽ được đặt dưới mức giá
   hiện tại trên thị trường.

   Khi đặt Lệnh Entry Stop, nhà kinh
   doanh mong rằng một khi xung lượng của thị trường phá vỡ giá đã xác
   định, sự vận động của xu hướng sẽ được xác nhận và sẽ tiếp tục đi
   theo hướng đó.

   Ví dụ:

   Cặp USD/CAD được giao dịch ở mức 1.0553 / 1.0557. Bạn ước tính rằng
   cặp USD/CAD sẽ tiếp tục theo xu hướng lên cao hơn nữa. Bạn cũng tin
   rằng nếu cặp tiền tệ này tăng đến mức giá trên 1.0600, nó sẽ tăng ít
   nhất 50 pip. Do đó, bạn đặt một lệnh entry stop MUA VÀO 20 lot (100,000) USD/CAD
   ở mức 1.0600.

 • Lệnh Trailing Stop-Loss

  Một lệnh trailing stop-loss là lệnh cắt lỗ do nhà kinh doanh đặt ra tại
  một số pip cố định từ giá nhập thị trường của họ. Lệnh cắt lỗ được di
  chuyển tự động khi thị trường vận động, nhưng chỉ theo hướng giao dịch
  của nhà đầu tư.

  Ví dụ:

  Nếu bạn đang mua vào cặp USD/CAD ở
  mức giá 1.0552 và bạn đặt một lệnh trailing stop ở 30 pip, lệnh này ban
  đầu sẽ hoạt động ở mức 1.0522 (=1.0552-0.030).

  Nếu cặp USD/CAD
  tăng cao đến mức 1.0565, lệnh cắt lỗ sẽ điều chỉnh cao hơn, theo từng pip,
  cùng với giá thị trường và sau đó sẽ hoạt động ở mức 1.0535 (=1.0565-0.030).

  Nếu cặp USD/CAD giảm 30 pip từ 1.0565 xuống 1.0535, lệnh dừng sẽ được
  khởi động và vị thế của bạn sẽ đóng. Nếu thị trường tăng từ  mức1.0565,
  lệnh trailing stop sẽ tiếp tục lên cao để chốt phần lợi nhuận có thêm.

 • Lệnh
  Tự hủy khi có lệnh khác đã được giao dịch (OCO)

  Các lệnh OCO được
  kết hợp với một giá dừng và một giá giới hạn. Khi một trong các lệnh
  được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động được hủy. Lệnh OCO có thể được
  áp dụng cho các các vị thế mở , hoặc chúng có thể được dùng để mở một vị
  thế mới.

  Ví dụ, một nhà kinh doanh tin rằng cặp USD/CAD, hiện
  đang được giao dịch ở mức 1.0548/1.0552, sẽ có xu hướng tăng cao hơn;
  bạn tin rằng nếu cặp tiền tệ này vượt trên mức 1.0560, nó sẽ tăng ít
  nhất 50 pip. Tuy nhiên, bạn dự kiến trước khi nó tăng mạnh, cặp tiền tệ
  này sẽ quay lại mức 1.0544. Bạn có thể đặt một lệnh entry limit ở mức 1.0544,
  nhưng nếu cặp này không chạm được đến mức 1.0544 trước khi lên cao hơn,
  bạn sẽ bỏ lỡ giao dịch. Vì vậy bạn đặt một lệnh OCO để mua vào cặp USD/CAD
  nếu nó đạt 1.0544 hoặc 1.0560. Trong hai giá, giá mua đầu tiên tồn tại
  trên thị trường sẽ kích hoạt lệnh:

  Các lệnh dừng và giới hạn được nhập vào một vị thế hiện có cũng là các
  loại lệnh OCO. Khi một trong hai lệnh dừng hoặc lệnh giới hạn được thực
  hiện, lệnh còn lại sẽ tự động được hủy.

 

CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO: Kinh doanh Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang tính phỏng đoán cao, có nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất một số hoặc tất cả vốn đầu tư của mình, do đó, bạn không nên đầu cơ số với vốn mà bạn không muốn mất. Bạn nên lưu ý về tất cả rủi ro liên quan đến việc kinh doanh ký quỹ. Vui lòng click vào đây để đọc toàn bộ cảnh báo rủi ro. Markets.com được điều hành bởi Safecap Investments Ltd, Công ty Dịch vụ Tài chính do Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Cyprus (CySEC) cấp phép và quản lý theo giấy phép số 092/08 và là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Chính Được cấp phép tại Nam Phi theo giấy phép FSP no. 43906. Safecap Investments Ltd tọa lạc tải  Tầng 6 Kafkasou 9, Aglantzia P.O.Box 26522 CY2112, Nicosia, Đảo Síp (Cyprus).

Phạm vi quyền hạn giới hạn: chúng tôi không thành lập các tài khoản cho các cư dân thuộc các phạm vi quyền hạn giới hạn bao gồm Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện.
CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO: Kinh doanh Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang tính phỏng đoán cao, có nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất một số hoặc tất cả vốn đầu tư của mình, do đó, bạn không nên đầu cơ số với vốn mà bạn không muốn mất. Bạn nên lưu ý về tất cả rủi ro liên quan đến việc kinh doanh ký quỹ. Vui lòng click vào đây để đọc toàn bộ cảnh báo rủi ro. Markets.com tại Việt Nam được hỗ trợ bởi HighMoon International Inc., một công ty trách nhiệm hữu hạn của Belize được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC) cấp giấy phép số IFSC/60/298/TS/14, công ty này đặt trụ sở tại No.35 New Road, P.O. Box 1708, thành phố Belize, Belize, Trung Mỹ.

Phạm vi quyền hạn giới hạn: chúng tôi không thành lập các tài khoản cho các cư dân thuộc các phạm vi quyền hạn giới hạn bao gồm Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện.