Đào tạo Toàn cầu

"Markets.com và tôi vừa đề ra
mục tiêu đào tạo cho các nhà
giao dịch là mục tiêu chính của mình"
 
David Aranzabal
 
 
 

Quick Trader

 
 

Kinh doanh Xã hội

Xem và sao chép thương nhân thành công

 

CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO: Kinh doanh Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang tính phỏng đoán cao, có nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất một số hoặc tất cả vốn đầu tư của mình, do đó, bạn không nên đầu cơ số với vốn mà bạn không muốn mất. Bạn nên lưu ý về tất cả rủi ro liên quan đến việc kinh doanh ký quỹ. Vui lòng click vào đây để đọc toàn bộ cảnh báo rủi ro. Markets.com là một tên thương mại của Safecap Investments Ltd, một công ty Dịch vụ Tài chính được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp (CySEC) theo giấy phép số 092/08. Safecap Investments Ltd tọa lạc tải Treppides Tower, Tầng 6 Kafkasou 9, Aglantzia P.O.Box 26522 CY2112, Nicosia, Đảo Síp (Cyprus).