Markets.com cung cấp

Hãy xem nhà kinh tế trưởng của chúng tôi trên kênh Bloomberg

Bill Hubard
Nhà Kinh tế trưởng

Giao dịch an toàn & Bảo mật bằng hệ thống Islandbay


Markets.com Việt Nam được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban các Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC). Sự quản lý này: đảm bảo việc hoạt động hiệu quả, trung thực và công bằng gắn bó chặt chẽ với các mục tiêu của U.N. Diễn đàn quốc tế về chống rửa tiền

 
 

Quick Trader

 
 

Kinh doanh Xã hội

Xem và sao chép thương nhân thành công

 

CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO: Kinh doanh Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang tính phỏng đoán cao, có nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất một số hoặc tất cả vốn đầu tư của mình, do đó, bạn không nên đầu cơ số với vốn mà bạn không muốn mất. Bạn nên lưu ý về tất cả rủi ro liên quan đến việc kinh doanh ký quỹ. Vui lòng click vào đây để đọc toàn bộ cảnh báo rủi ro. Markets.com là một tên thương mại của Safecap Investments Ltd, một công ty Dịch vụ Tài chính được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp (CySEC) theo giấy phép số 092/08. Safecap Investments Ltd tọa lạc tải Treppides Tower, Tầng 6 Kafkasou 9, Aglantzia P.O.Box 26522 CY2112, Nicosia, Đảo Síp (Cyprus).

CẢNH BÁO ĐẦU TƯ RỦI RO CAO: Giao dịch Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) mang tính chất suy đoán rất cao, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp đối với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể sẽ phải chịu việc mất một phần hoặc tất cả vốn đầu tư của mình, do đó, bạn không nên dự đoán bằng số vốn mà bạn không thể có đủ khả năng để mất. Bạn nên hiểu rõ tất cả các nguy cơ liên quan đến giao dịch về lãi biên. Vui lòng bấm vào đây để đọc toàn bộ bài cảnh báo rủi ro. Markets.com Việt Nam được vận hành bởi Islandbay Services Limited, một Công ty Dịch vụ Tài chính được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban các Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC). Islandbay Services Limited đặt trụ sở tại 35 Barrack Road, 3rd Floor, P. O. Box 1074, Thành phố Belize, Belize, Trung Mĩ