Trading Central

Markets.com är glada att erbjuda dig branschledande Trading Central-tjänsterna för att förbättra din online-handel.

Vad är Trading Central?

Trading Central-indikatorer erbjuder insikter angående marknads- och handelsinstrumentmoment, prognostiserad volatilitet och rörlighet och mer data som är tillgängliga direkt i Markets.com Trader.

Trading Centrals analys av finansmarknaderna används för att generera dessa indikatorer, tillgängliga på flera språk på vår handelsplattform. Trading Central-indikatorer erbjuder data som kan hjälpa kunder att förstå marknadstrender, instrumentvolatilitet och rörlighet och som kan hjälpa kunder att utveckla strategier.

Trading Central indikatorer & funktioner

Nedan är en lista över de Trading Central-indikatorer vi erbjuder och deras potentiella fördelar:

  • Instrument Intraday: anger om ett instrument förutspås att förbli hausse eller baisse hela dagen. Handlare kan använda denna information som en del av deras strategier och beslut om intradagshandel. (Intradagsaffärer är kortfristiga affärer, som sträcker sig från minuter till timmar i varaktighet). Indikatordata kan möjligen hjälpa handlare att avgöra huruvida instrumentet erbjuder potentiellt lönsamma handelsmöjligheter den dagen, när de kan välja att öppna affärer och utgångstid av affärerna.
  • Pivot: indikerar prispunkten för vilken ett instrument förutspås att förändras från hausse till baisse eller baisse till hausse. Pivotpunktpriser kan potentiellt leda intradagshandlare till möjligheter (köp- eller säljtider) eller möjligen hjälpa handlare att planera sina intradagshandelstrategier innan de öppnar eller genomför en ny affär.
  • Green Analysis: indikerar Trading Centrals föredragna handelsstrategi, inklusive föredragen handelsvaraktighet (lång eller kort sikt) när ett instrument når ett visst pris. Indikatorn kan också innehålla riktprispunkter. Handlare kan välja att använda den föredragna strategin som potentiellt kan leda till lönsamma affärer.
  • Red Analysis: indikerar en alternativ handelsstrategi till Trading Centrals föredragna strategi (enligt definitionen ovan). Data kan innehålla prispunkten där ett instrument kan indikera tecken på fallande och möjligheten att det kommer att falla ytterligare, med riktprispunkter att leta efter. Handlare kan överväga att använda data i det alternativa scenariot för att möjligtvis kunna dra nytta av deras affärer.
  • Comment: erbjuder data som RSI (Relative Strength Index), prognostiseray marknadsmoment (upp eller ner), pivotprispoäng och prisbrytningspunkter. Datan kan eventuellt hjälpa handlare att identifiera handelsmöjligheter som ett instrument presenterar i relation till marknads- och instrumentrörelser.
  • Released: indikerar det exakta GMT datumet och tidindikatordata som släpptes av Trading Central. Kunderna kan välja vilka indikatorer som är mest relevanta för handeln i förhållande till när datum- och tidsindikatordata släpptes.
  • Resistance: indikerar instrumentprisnivåer där ett instrumentpris kan fortsätta öka. Resistancesnivåer anges i våra handelsdiagram med 3 gröna linjer som ligger ovanför instrumentets pivopunkt. Att köpa när instrumentpriset närmar sig resistancesnivåer kan potentiellt erbjuda ett lägre instrumentpris innan den kan fortsätta att öka. Resistancesnivåer kan också indikera potentiella tider för stop loss och take profit.
  • Support: indikerar instrumentprisnivåer där ett instrumentpris kan fortsätta falla. Supportnivåer anges i våra handelsdiagram med 3 röda linjer som ligger under instrumentets pivopunkt. Att sälja när instrumentpriset närmar sig supportnivåer kan potentiellt erbjuda ett högre instrumentpris innan den kan fortsätta att öka. Supportnivåer kan också indikera potentiella tider för stop loss och take profit.

VÄNLIGEN KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA ANSVARSFRISKRIVNING NOGGRANT OCH I SIN HELHET INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS ELLER TJÄNSTER. DU ANSES HA ACCEPTERAT DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.