Markets.com handelstrender

Markets.coms handelstrend-funktion presenterar köp- och sälj-trenderna av Markets.com handlare och de uppdateras med några minuters mellanrum. De procentandelar som visas av ett instruments sentimentvärde beräknas till närmaste 1% och härrör från verklig data av Live öppna & nyligen stängt positioner. Handelstrender-funktionen relaterar till antalet affärer.

Den innovativa funktionen som analyserar vilket av fler än 2000 instrument håller handlare synkroniserade med pulsen av ett instrument. Alla händelser som kan ha omedelbar global påverkan på dynamiken och volatiliteten hos ett instrument beaktas in i sentimentvärde-procentsatsen och uppdateras med några minuters mellanrum.

Hur kan handlare möjligtvis dra nytta av Markets.coms handelstrend-funktioner?
Funktionen kan hjälpa handlare:

  • Att få en djupare förståelse av instrumenttrender bland Markets.coms handlare
  • Att utvärdera och göra handelsbeslut med hänsyn till de senaste köp- och sälj-trenderna.
  • Att bestämma tidpunkten för orderutförande och identifiera potentiella lönsamma handelsmöjligheter.
  • Att bestämma vilka handelsutgångstider som kan leverera optimala handelsresultat.
  • Att utveckla handelsvaraktighetets-strategier och de potentiellt lönsamma köp- och sälj-tiderna.


Här är ett exempel på hur funktionen visas i vår mobilapp i realtid. Sentimentvärdet av detta särskilda valutapar, EUR mot USD, indikerar att köp-procentsatsen överstiger sälj-procentsatsen.

Inuti samma skärm kan valutahandlare se en sammanfattning av sina EUR/USD-positioner och order (tidigare och nuvarande), instrumentinformation och den visuella representationen av instrumentets prissvängningar per vald tidsram. Detta valutapars pris-volatilitet illustreras inom tidsramen för de senaste 15 minuterna.

Markets.coms handelstrend-funktion är tillgänglig via våra Android/iOS mobila appar för användartillgänglighet.

 

VIKTIGT MEDDELANDE: Markets.coms ”handelstrender” avser inte och skall inte tolkas som investeringsrådgivning, uppmuntran eller rekommendation att handla något finansiellt instrument. Det ges till dig endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina särskilda investeringsomständigheter eller mål. Historisk utveckling är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat.

All Handel med CFD:er medför vissa risker och kan resultera i att du förlorar din insats, så handla klokt. Läs Riskavslöjande.