Aktualne trendy na Markets.com

Filtruj, wyszukuj i znajduj najpopularniejsze instrumenty w warunkach rynkowych w czasie rzeczywistym za pomocą funkcjonalności Aktualne trendy na Markets.com. Funkcjonalność Aktualne trendy, dostępna na platformie Markets.com Web Trader i na aplikacje iOS/Android, może pomóc Ci zidentyfikować instrumenty, które zajmują czołowe miejsca na listach w następujących kategoriach:

  • Największe wzrosty – dowiedz się które instrumenty odnotowały najwyższe wzrosty cen w ciągu ostatnich 24 godzin (trend zwyżkowy).
  • Największe spadki – sprawdź które instrumenty odnotowały najwyższe spadki cen w ciągu ostatnich 24 godzin (trend spadkowy).
  • Największa zmienność – uchwyć kluczowe momenty okazji dzięki liście instrumentów o największej zmienności cen na rynku akcji w ciągu ostatnich 24 godzin.
  • Główne trendy wśród inwestorów – zidentyfikuj instrumenty, które odnotowują najwyższy procent kupna i sprzedaży, zaokrąglony do 1%, na podstawie danych dotyczących aktualnie otwartych i niedawno zamkniętych pozycji klientów Markets.com. (aktualizowane co kilka minut).
  • Szczyt 52-tygodniowy - Sprawdź jakie instrumenty osiągnęły swoją najwyższą cenę w ciągu ostatnich 52 tygodni.
  • Dołek 52-tygodniowy - Sprawdź jakie instrumenty osiągnęły swoją najniższą cenę w ciągu ostatnich 52 tygodni.
  • Trendy zwyżkowy - Instrumenty, dla których odnotowano dzienny wzrost ceny w ciągu ostatnich 7 dni
  • Trendy zniżkowy - Instrumenty, dla których odnotowano dzienny spadek ceny w ciągu ostatnich 7 dni
  • Szczyt 30-dniowy – Instrumenty, które osiągnęły najwyższą cenę od 30 dni.
  • Dołek 30-dniowy – Instrumenty, które osiągnęły najniższą cenę od 30 dni.

Jak korzystać z funkcjonalności Aktualne trendy?

Zaloguj się na swój rachunek za pomocą naszej platformy WebTrader lub aplikacji mobilnych. Przejdź do funkcji wyszukiwania instrumentów w lewym górnym rogu ekranu platformy lub w interfejsie użytkownika. W „Wyszukiwaniu instrumentów” kliknij opcję Aktualne trendy i wybierz filtr, jaki chcesz zastosować.

*Dane historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów.

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.