Twoja ulubiona platforma transakcyjna właśnie stała się jeszcze lepsza

Wdrażanie najnowszej dużej aktualizacji platformy transakcyjnej Markets.com zostało zakończone. Chcielibyśmy podziękować Ci za wspieranie jej od samego początku i przekazywanie nam bezcennych informacji zwrotnych, które pomagają nam w podnoszeniu jakości doświadczeń użytkowników. Poniżej znajdziesz krótki opis wprowadzonych zmian.

Dedykowane panele instrumentów i rachunku

W nowej wersji zakładki „Kategorie instrumentów” i „Popularne” zostały usunięte z menu głównego. Sekcja instrumentów po lewej stronie ekranu platformy ma obecnie postać dedykowanego panelu, który pozwana na szybszy dostęp do dostępnych aktywów.

To samo dotyczy sekcji rachunku, która przyjęła postać panelu dedykowanego zarządzaniu Twoim rachunkiem. Oferuje on błyskawiczny dostęp do kluczowych statystyk i umożliwia proste zarządzanie Twoimi środkami oraz przełączanie pomiędzy rachunkiem demo a rachunkiem rzeczywistym. Nowym użytkownikom zapewnia także płynniejszy i bardziej przyjazny proces rejestracji i weryfikacji.

Ulepszone menu

Zoptymalizowaliśmy naszą strukturę menu, aby zapewnić platformie większą intuicyjność i prostszą nawigację. Naszym głównym celem było zmniejszenie liczby kliknięć wymaganych do wykonania danej czynności lub dotarcia do informacji.

Dodaliśmy także zmienny widget „Otwarte pozycje” pozwalający na szybki ogląd sytuacji na rachunku podczas obrotu.

Pojawiła się także nowa zakładka „Alerty cenowe”, która pomoże Ci śledzić wszystkie ustawione alerty i zarządzać nimi.

Udoskonalone monitorowanie aktywów

Pod głównym menu zauważysz nowy wykaz cen aktywów, który na starej platformie znajdował się w panelu instrumentów. Kliknięcie na dowolną kategorię instrumentów w panelu instrumentów zaktualizuje wykaz i pobierze odpowiednie dane. Sekcja ta została zmodernizowana, dzięki czemu obecnie zawiera więcej informacji niż tylko dane na temat kupna, sprzedaży i % zmiany, które oferowała stara platforma. Teraz możesz sprawdzić także rozkład procentowy Trendów wśród inwestorów oraz narzędzie do wizualizacji trendów na miniwykresie, które wyświetla miniaturowy wykres dla każdego instrumentu z wykazu.

Potężne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji

Wszystkie powyższe udoskonalenia upraszczają poruszanie się po platformie, oferują błyskawiczny dostęp do większej ilości danych i pozwalają na maksymalne wykorzystanie coraz bogatszego asortymentu narzędzi wspierających podejmowanie decyzji:

  • Wydarzenia i obrót – narzędzie filtruje wydarzenia gospodarcze pod kątem spełnienia oczekiwań analityków i prezentuje ogólny trend na podstawie ostatnich dwunastu publikacji raportu.
  • Aktualne trendy – narzędzie pozwala na szybkie sortowanie naszego rozległego wykazu instrumentów według wielu różnych kryteriów, w tym największych wzrostów/spadków procentowych, najwyższej zmienności cen, szczytów/dołków 52-tygodniowych i wielu innych.
  • Codzienne rekomendacje analityków – narzędzie oferuje rekomendacje dotyczące obrotu akcjami sporządzane przez wiodących analityków, którzy są oceniani na podstawie wskaźnika sukcesu, średniego zwrotu na rekomendację oraz znaczenia statystycznego ich analizy.
Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.