Trendy wśród inwestorów Markets.com

Funkcjonalność Trendy wśród inwestorów Markets.com prezentuje trendy w zakresie kupna i sprzedaży zaobserwowane u inwestorów Markets.com, a wartości są aktualizowane co kilka minut. Wyświetlane procenty wartości sentymentalnej instrumentu są prezentowane z dokładnością do 1% i pochodzą z rzeczywistych danych dotyczących aktualnie otwartych i niedawno zamkniętych pozycji. Funkcjonalność Trendy wśród inwestorów dotyczy liczby transakcji.

Ta innowacyjna funkcjonalność obejmuje swoim zakresem ponad 2000 instrumentów i umożliwia inwestorom śledzenie ich notowań. Wszystkie zdarzenia, które mogą mieć natychmiastowy globalny wpływ na dynamikę i zmienność cen instrumentów, są uwzględniane w procentach wartości sentymentalnej, aktualizowanych i odświeżanych co kilka minut.

Jakie potencjalne korzyści oferuje funkcjonalność Trendy wśród inwestorów Markets.com?
Funkcjonalność może pomóc inwestorom:

  • Lepiej zrozumieć trendy w zakresie obrotu instrumentami wśród inwestorów Markets.com.
  • Dokonywać ewaluacji i podejmować decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem najnowszych trendów w zakresie kupna i sprzedaży.
  • Wyznaczać moment zawarcia transakcji i identyfikować okazje na zawarcie zyskownych transakcji.
  • Decydować które okresy wygaśnięcia mogą zapewnić optymalne wyniki.
  • Opracować strategie w zakresie ram czasowych transakcji oraz potencjalnie zyskownych momentów kupna i sprzedaży.


A oto przykład widoku funkcjonalności w naszej aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym. Patrząc na wartość sentymentalną pary walutowej EUR/USD, widzimy że procent kupna jest wyższy niż procent sprzedaży.

Na tym samym ekranie inwestorzy mogą zobaczyć podsumowanie swoich (aktualnych i historycznych) pozycji i zleceń na EUR/USD, szczegóły instrumentu oraz wizualną ilustrację zmienności ceny instrumentu w wybranych ramach czasowych; w tym przypadku zmienność cen pary walutowej jest prezentowana dla ostatnich 15 minut.

Funkcjonalność Trendy wśród inwestorów Markets.com jest dostępna za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych na Androida/iOS.

 

WAŻNA INFORMACJA: „Trendy wśród inwestorów” Markets.com nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zachęty do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych i nie należy traktować ich w ten sposób. Przekazujemy je wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych, bez odniesienia do Twojej sytuacji lub celów inwestycyjnych. Dane historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów.

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.