Usługa Wydarzenia i obrót na Markets.com

Wprowadzenie usługi „Wydarzenia i obrót”

Markets.com oferuje nowe i innowacyjne internetowe narzędzia transakcyjne. Nasza usługa „Wydarzenia i obrót”, opracowana z myślą o dobrze poinformowanych inwestorach, umożliwia sortowanie danych rocznego kalendarza wydarzeń gospodarczych i prezentowanie potencjalnych okazji transakcyjnych dla wielu różnych par walutowych i ram czasowych.

Już nie będziesz musiał ręcznie przebierać wśród nadchodzących publikacji wielu różnych wskaźników ekonomicznych, co czasami może być przytłaczające. Usługa „Wydarzenia i obrót” robi to za Ciebie, analizując historyczny wpływ każdego z raportów na powiązane z nim pary walutowe w trzech wariantach: dane okazały się lepsze niż przewidywał rynek; dane okazały się słabsze niż oczekiwano; dane okazały się zgodne z prognozą.

W ten sposób otrzymasz informacje stanowiące podstawę do działania, które mogą posłużyć do generowania punktów wejścia lub za wartościowe narzędzie do weryfikacji swoich metod analitycznych.

Jak korzystać z usługi „Wydarzenia i obrót”?

Usługa „Wydarzenia i obrót” wygląda jak tradycyjny kalendarz wydarzeń gospodarczych. Główna różnica polega na automatycznym filtrowaniu nadchodzących wydarzeń i wyświetlaniu wyłącznie tych, wobec których zaobserwowano istotne trendy statystyczne.

Na głównym ekranie widzisz wykaz nadchodzących wydarzeń z określeniem państwa pochodzenia, terminu oraz liczby dostępnych sygnałów. Możesz także dodawać wydarzenia do swojego kalendarza Google lub Outlook.


 

Jeśli któreś z wydarzeń przyciągnie Twoją uwagę, możesz uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat poszczególnych wskaźników. Informacje te zawierają określenie par walutowych, na które wydarzenie może wpłynąć, ram czasowych, kierunku prognozowanego trendu oraz prawdopodobieństwa utrzymania się prognozowanego trendu na podstawie ostatnich dwunastu publikacji raportu.
 

Po kliknięciu poszczególnych sygnałów zostaniesz przeniesiony do strony z podsumowaniem prezentującej prawdopodobieństwo wzrostu lub spadku kursu danej pary w zależności od tego, jak ostateczne dane miały się do konsensusu sprzed publikacji. Z poziomu tej strony możesz także przejść do każdej z ostatnich dwunastu publikacji raportu i sprawdzić dokładnie jak wówczas zareagował rynek.
 

Aby skorzystać z funkcjonalności, wystarczy wybrać nadchodzące wydarzenie z kalendarza usługi „Wydarzenia i obrót”, np. raport końcowy dotyczący wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii kwartał do kwartału.

Po kliknięciu wydarzenia wyświetli się wykaz par walutowych, ram czasowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Po wybraniu okazji, którą chcesz zbadać, np. pary EUR/USD, kliknij ją, a wyświetli się strona z podsumowaniem zawierająca wykaz 12 poprzednich publikacji dotyczących PKB Wielkiej Brytanii i odpowiednie wykresy cenowe. Strona ta zawiera także informację o konsensusie co do wpływu wydarzenia na rynki finansowe.

Możesz wybrać opcję „Wyróżnij zdarzenia historyczne”, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych wykresów przedstawiających zachowanie pary EUR/USD podczas 12 ostatnich wydarzeń. W ten sposób będziesz mógł dokonać szczegółowej oceny okazji transakcyjnej przed podjęciem decyzji o otwarciu pozycji.

Jak działa usługa „Wydarzenia i obrót”?

Usługa „Wydarzenia i obrót” wykorzystuje autorski algorytm do skanowania danych o konsensusach pochodzących od ponad 30 czołowych ekonomistów z całego świata i porównywania prognoz z rzeczywistymi reakcjami rynku po publikacji każdego raportu gospodarczego. Na podstawie tych informacji usługa „Wydarzenia i obrót” prognozuje prawdopodobną reakcję poszczególnych rynków finansowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej, jeżeli dane okażą się lepsze lub słabsze niż przewidywał rynek.

Usługę „Wydarzenia i obrót” można traktować jako pomoc statystyczną pozwalającą uporządkować mnogość nieustannie zmieniających się danych i skierować Twoją uwagę na statystycznie istotne trendy.

Informacja o usłudze „Wydarzenia i obrót” została opracowana przez podmiot zewnętrzny. Nie stanowi ona porady inwestycyjnej i nie należy interpretować jej w ten sposób. Przekazujemy ją wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych, bez odniesienia do Twojej sytuacji lub celów inwestycyjnych. Kontrakty na różnice kursowe („kontrakty CFD”) nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów, a obrót tymi instrumentami uznawany jest za ryzykowny. Dane historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów.

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.