Pakiet regulacyjno-prawny

Operatorem Markets.com jest Safecap Investments Limited, regulowana spółka świadcząca usługi inwestycyjne, prowadząca działalność na podstawie zezwolenia Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na mocy licencji nr 092/08 oraz Financial Services Board („FSB”) w Republice Południowej Afryki jako autoryzowany dostawca usług finansowych na mocy licencji nr 43906. Przestrzegamy rygorystycznych wymogów regulacyjnych i weryfikacyjnych w każdym aspekcie działalności spółki (w tym m.in. w zakresie sprawozdawczości finansowej, zarządzania aktywami klientów, segregacji środków klientów/spółki).

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.