Weekly CFD Expiration Rollover

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.
12 Marzec, 2018
Informujemy
  1. VIXX will be rolled over from the Maerz 2018 to the April 2018 contract on the 16/03/2018
  2. DollarIndex will be rolled over from the Maerz 2018 to the Juni 2018 contract on the 16/03/2018
  3. Oil will be rolled over from the April 2018 to the Mai 2018 contract on the 16/03/2018

Wszystkie zlecenia oczekujące (tj. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lun Entry Limit) złożone na dowolnym instrumencie zostaną dostosowane, aby symetrycznie (punkt za punkt) odzwierciedlić różnice kursowe pomiędzy wygasającym kontraktem a nowym kontraktem.

autor: Markets.com Dealing Desk