Daty zapadalności CFD

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze. Zapoznanie się z dokumentem Informacja o ryzyku.

Instrumenty CFD będą rolowane w terminach wygaśnięcia zgodnie z poniższą tabelą.

Uwaga:

  • Pozycje, które pozostają otwarte o godz. 21:00 GMT (22:00 GMT) w dniu wygaśnięcia, będą korygowane poprzez obciążenie lub uznanie swap w celu odzwierciedlenia różnicy w cenie pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem.
  • Aby uniknąć rolowania CFD, klienci mogą zamknąć swoje pozycje CFD przed terminem wygaśnięcia.
  • Jeżeli cena nowego kontraktu jest wyższa niż cena wygasającego kontraktu, pozycja długa (kupna) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaży) zostanie uznana dodatnią korektą z tytułu rolowania. Jeżeli cena nowego kontraktu jest niższa niż cena wygasającego kontraktu, pozycja długa (kupna) zostanie uznana dodatnią korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaży) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania.
  • Wszystkie zlecenia oczekujące (tj. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lun Entry Limit) złożone na dowolnym instrumencie zostaną dostosowane, aby symetrycznie (punkt za punkt) odzwierciedlić różnice kursowe pomiędzy wygasającym kontraktem a nowym kontraktem.
Najbliższe daty wygasania kontraktów zamieszczone są poniżej:
InstrumentRollover Date
TNOTE1002/03/2018
TECH10009/03/2018
Spain3509/03/2018
MSCITaiwan23/03/2018
JAPAN22502/03/2018
PLATINUM30/03/2018
USA50009/03/2018
UK10009/03/2018
Poland2009/03/2018
Amsterdam2509/03/2018
Germany3009/03/2018
Norway2509/03/2018
USA3009/03/2018
HeatingOil23/03/2018
BTCFutures29/03/2018
Greece2009/03/2018
VIXX16/03/2018
HongKong4523/03/2018
TBOND3002/03/2018
Italy4009/03/2018
Europe5009/03/2018
USA200009/03/2018
DollarIndex16/03/2018
BrentOil23/03/2018
China5023/03/2018
Moscow5009/03/2018
Palladium02/03/2018
France4009/03/2018
JPN10yBond09/03/2018
Swiss2009/03/2018
NaturalGas23/03/2018
Australia20009/03/2018
Oil16/03/2018
Sweden3009/03/2018
GER10YBond02/03/2018
India5023/03/2018
Gilt10Y23/03/2018
SAfrica4009/03/2018
Jeżeli płynność starego kontraktu CFD jest zbyt niska, Safecap ma prawo do przeprowadzenia, według własnego uznania Safecap, rolowania w terminie wcześniejszym niż przewidywany.

Różnice cenowe pomiędzy ceną wygasające kontraktu Futures będącego instrumentem bazowym dla Twojego pierwotnego Zlecenia CFD na dzień wygaśnięcia a ceną rolowania (nowego) kontraktu Futures będącego instrumentem bazowym dla Twojego Zlecenia CFD (tj. ceną kolejnego bazowego kontraktu Futures, o którym mowa powyżej) będą zapisywane w ciężar / na dobro Twojego Rachunku za pomocą dziennych swapów lub ujemnych/dodatnich korekt w stosunku do wielkości Twojego zlecenia.