OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM: Handlowanie na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysokie ryzyko straty i może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całego zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś inwestować środków, na stratę których nie możesz sobie pozwolić. Powinieneś być świadom wszelkich ryzyk związanych z inwestowaniem z zastosowaniem zabezpieczenia pieniężnego. Aby przeczytać pełne ostrzeżenie o ryzyku, prosimy kliknąć tutaj. Markets.com jest zarządzany przez spółkę Safecap Investments Ltd., spółki świadczącej usługi finansowe, posiadającej zezwolenie i podlegającej nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na mocy licencji nr 092/08 oraz Financial Services Board (FSB) w Republice Południowej Afryki na mocy FSP nr 43906. Safecap Investments Ltd. Znajduje się pod adresem: 6th Floor Kafkasou 9, Aglantzia P.O.Box 26522 CY2112, Nicosia, Cyprus.

Ograniczone jurysdykcje: nie otwieramy rachunków na rzecz rezydentów określonych jurysdykcji, w tym Japonia, Kanady i USA. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w warunkach.

OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM: Handlowanie na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysokie ryzyko straty i może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całego zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś inwestować środków, na stratę których nie możesz sobie pozwolić. Powinieneś być świadom wszelkich ryzyk związanych z inwestowaniem z zastosowaniem zabezpieczenia pieniężnego. Tutaj można przeczytać pełen tekst ostrzeżenia na temat zagrożeń. Server Markets.com jest zarządzany przez spółkę Coverdeal Holdings Limited, firmy Świadczącej Usługi Finansowe, autoryzowanej i podlegającej regulacjom Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) o numerze licencji 231/14. Coverdeal Holdings Limited znajduje się pod adresem: Sea Breeze Court, Block 10, Megalou Alexandrou 1-204, Pyrgos 4534, Limassol, Cyprus

Jurysdykcje objęte ograniczeniami: nie otwieramy rachunków na rzecz rezydentów określonych jurysdykcji innych niż Polska, Republika Czeska, Słowacja oraz Węgry. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w warunkach.
OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM: Handlowanie na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysokie ryzyko straty i może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całego zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś inwestować środków, na stratę których nie możesz sobie pozwolić. Powinieneś być świadom wszelkich ryzyk związanych z inwestowaniem z zastosowaniem zabezpieczenia pieniężnego. Tutaj można przeczytać pełen tekst ostrzeżenia na temat zagrożeń. Operatorem Markets.com w Polsce jest Nuntius Brokerage & Investment Services S.A., spółka świadcząca usługi finansowe, podlegająca nadzorowi i posiadająca licencję Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego (HCMC) (nr licencji 7/481/30.7.2008). Siedziba Nuntius Brokerage & Investment Services S.A. znajduje się pod adresem: 6 Dragatsaniou, 10559 Ateny, Grecja.