Trading Central

Markets.com er glade for å kunne tilby vår bransjeledende Tradingsentral som gjør trading på Internett til en enda bedre opplevelse for deg.

Hva er Tradingsentral?

Tradingsentral-indikatorene gir deg innsikt i markeds- og tradinginstrumentets momentum, prognostisert volatilitet og bevegelse, samt flere data som er tilgjengelige direkte i Markets.com Trader.

Tradingsentral-analysen av finansmarkedene brukes til å generere disse indikatorene, som er tilgjengelige på flere språk på tradingplattformen vår. Tradingsentral-indikatorene inneholder data som potensielt kan hjelpe kundene med å forstå markedstrender og instrumentvolatilitet og -bevegelse, og de kan hjelpe kundene med å utvikle strategier.

Tradingsentral-indikatorer og -funksjoner

Nedenfor finner du en liste over de tradingsentral-indikatorene vi tilbyr og de potensielle fordelene ved dem:

  • Instrument intradag: Indikerer om et instrument forventes å forbli bullish eller bearish gjennom hele dagen. Tradere kan bruke denne informasjonen som en del av tradingstrategiene og -beslutningene sine intradag. (Intradag-handler er kortsiktige handler – alt fra noen minutter til noen timer i varighet). Indikatordataene kan potensielt hjelpe tradere med å avgjøre om instrumentet byr på lønnsomme tradingmuligheter denne dagen, når de bør velge å åpne en handel og utløpstiden for handler.
  • Endringspunkt: Indikerer kurspunktet der et instrument anslås å skifte fra bullish til bearish eller omvendt. Endringspunktkursene kan potensielt varsle intradagtradere om muligheter (kjøps- eller salgstid) eller hjelpe tradere med å planlegge tradingstrategier intradag før de åpner eller utfører en ny handel.
  • Grønn analyse: Indikerer tradingstrategien Tradingsentral foretrekker, inkludert foretrukket varighet for en handel (lang- eller kortsiktig) når et instrument når en bestemt kurs. Indikatoren kan også inkludere målkurspoeng. Tradere kan velge å bruke den foretrukne strategien, som potensielt kan føre til lønnsom trading.
  • Rød analyse: Indikerer en alternativ tradingstrategi til Tradingsentrals foretrukne strategi (som definert ovenfor). Data kan omfatte kurspunktet der et instrument kan indikere tegn på å falle og muligheten for at det vil falle ytterligere, med målkurspoeng å se opp for. Tradere kan vurdere å bruke data i det alternative scenariet for å kunne tjene på tradingen.
  • Kommentar: Inneholder data som RSI (Relative Strength Index), forventet markedsmoment (opp eller ned), endringspunktpoeng og kursbruddpunkter. Dataene kan potensielt hjelpe tradere til å identifisere tradingmuligheter i et instrument i forhold til markeds- og instrumentbevegelse.
  • Utgitt: Indikerer nøyaktig GMT-dato og -tidspunkt der indikatordataene ble delt av Tradingsentral. Kundene kan velge hvilke indikatorer som er mest relevante for trading i forhold til datoen og klokkeslettet for indikatordataene som ble sluppet.
  • Motstand: Indikerer instrumentkursnivåer der en instrumentkurs kan fortsette å stige. Motstandsnivåer angis med 3 grønne linjer på tradingdiagrammene våre over instrumentets endringspunkt. Å kjøpe når en instrumentkurs nærmer seg et motstandsnivå kan potensielt gi en lavere instrumentkurs før en fortsatt stigning. Motstandsnivåer kan også indikere potensielle tidspunkter for stoppordre og ta profitt.
  • Støtte: Indikerer instrumentkursnivået der en instrumentkurs kan fortsette å falle. Støttenivåer angis med 3 røde linjer på tradingdiagrammene våre under instrumentets endringspunkt. Å selge når en instrumentkurs nærmer seg et støttenivå kan potensielt indikere at instrumentkursen kan stige igjen. Støttenivåer kan også indikere potensielle tidspunkter for stoppordre og ta profitt.

KLIKK HER FOR Å LESE ANSVARSERKLÆRINGEN NØYE OG I SIN HELHET FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE SOM TILBYS PÅ DET. VED Å BRUKE TJENESTENE, ER DU BUNDET TIL ANSVARSERKLÆRINGEN.

Trading av CFD-er innebærer risiko og kan resultere i tap av innskuddet, så trade klokt. Lese den fullstendige advarselen om risiko.