Markets.coms tradertrender

Markets.coms tradertrender viser kjøps- og salgstrendene for Markets.com-tradere og oppdateres med noen minutters mellomrom. De viste prosentene av et instruments sentimentverdi beregnes til nærmeste 1 % og er utledet fra reelle sanntidsdata for åpne og nylig lukkede posisjoner. Tradertrender-funksjonen omhandler antall handler.

Ved å analysere alle de mer enn 2000 instrumentene, sørger den innovative funksjonen for at traderne kan følge pulsen på et instrument. Alle hendelser som kan ha en umiddelbar global innflytelse på dynamikken og volatiliteten til et instrument regnes inn i sentimentprosentene og oppdateres og fornyes med noen minutters mellomrom.

Hvordan kan tradere potensielt ha nytte av Markets.coms tradertrender-funksjon?
Funksjonen kan hjelpe tradere med følgende:

  • Få en dypere forståelse av instrumenttrender blant Markets.coms tradere
  • Evaluere og fatte tradingbeslutninger ut fra de siste kjøps- og salgstrendene.
  • Avgjøre når man skal utføre handler og identifisere potensielt lønnsomme tradingmuligheter.
  • Avgjøre hvilke tradingutløpstider som kan gi optimale tradingresultater.
  • Utvikle strategier for hvor lenge man skal beholde en posisjon og finne potensielt lønnsomme kjøps- og salgstider.


Her er et eksempel på hvordan funksjonen vises på mobilappen vår i sanntid. Sentimentverdien til dette bestemte valutaparet, EUR mot USD, indikerer at kjøpsprosentene overstiger salgsprosentene.

På samme skjerm kan tradere se et sammendrag av EUR/USD-posisjonene og -ordrene sine (tidligere og nåværende), instrumentdetaljer og en visuell representasjon av instrumentets kursvolatilitet per valgt tidsramme; dette valutaparets kursvolatilitet er illustrert med en tidsramme på de siste 15 minuttene.

Markets.coms tradertrender-funksjon er tilgjengelig for brukerne av mobilappen vår til Android/iOS.


VIKTIG VARSEL: Tradertrender fra Markets.com er ikke ment å skulle tolkes som et investeringsråd, en oppfordring eller en anbefaling om å handle finansielle instrumenter. Det tilbys kun som generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige spesifikke investeringsmål eller -omstendigheter. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Trading av CFD-er innebærer risiko og kan resultere i tap av innskuddet, så trade klokt. Lese den fullstendige advarselen om risiko.