Hendelser og handel fra Markets.com

Vi presenterer Hendelser og handel

Markets.com ønsker alltid å tilby deg nye og innovative verktøy for trading på Internett. Hendelser og handel er spesialdesignet for tradere som ønsker å holde seg informert, og tjenesten går gjennom den årlige økonomiske kalenderen og presenterer potensielle tradingmuligheter innenfor en rekke valutapar og ulike tidsrammer.

Nå trenger du ikke lenger å sortere gjennom en overflod av kommende økonomiske indikatorer manuelt, noe som til tider kan bli en litt overveldende oppgave. Hendelser og handel gjør dette for deg ved å analysere effekten hver rapport historisk sett har hatt på relaterte valutapar når tallene overgår markedets forventninger, presterer dårligere eller kommer inn som forventet.

Dermed får du praktisk informasjon som kan brukes til å generere inngangspunkter eller brukes som et verdifullt bekreftelsesverktøy for allerede eksisterende analysemetoder.

Hvordan bruker man Hendelser og handel?

Hendelser og handel ligner i stor grad på en tradisjonell økonomisk kalender, der den største forskjellen er at tjenesten automatisk filtrerer kommende hendelser og bare viser de som har resultert i betydelige statistiske trender.

På startskjermen blir du presentert for en liste over kommende hendelser, landet de hører hjemme i, når de vil skje og hvor mange signaler som er tilgjengelige. Du har også muligheten til å legge inn hendelsene i Google- eller Outlook-kalenderen.Dersom noen av hendelsene skulle fange interessen din, kan du få tilgang til mer detaljert informasjon om hver enkelt indikator. Denne informasjonen omfatter parene hendelsen mest sannsynlig vil påvirke, tidsrammene, anslått trendretning og sannsynligheten for denne trenden basert på de forrige tolv gangene rapporten ble sluppet.

Ved å klikke på et enkeltsignal får du opp en oppsummeringsside som presenterer sjansen for økning eller fall for paret det gjelder, avhengig av hvordan de endelige dataene er sammenlignet med konsensus før rapporten kom. Fra denne siden kan du også gå dypere inn i hver av de siste tolv gangene rapporten ble sluppet og se nøyaktig hvordan markedet reagerte den gangen.

For å bruke denne funksjonen velger du bare en kommende nyhet fra Hendelser og handel-kalenderen, for eksempel Storbritannias endelige BNP-vekst fra kvartal til kvartal.

Når du klikker på denne hendelsen, vil du se en liste over valutapar, tidsrammer og potensielle muligheter. Når du har valgt hvilken mulighet du ønsker å utforske videre, for eksempel EUR/USD-paret, velger du den ved å klikke på den. Da vil du se en sammendragsside som viser de siste 12 BNP-hendelsene i Storbritannia og hensiktsmessige kursdiagrammer. Denne siden gir deg også konsensus for effekten det vil ha på finansmarkedene.

Du kan også velge «Marker historiske hendelser» for å få tilgang til avanserte diagrammer som viser hvordan EUR/USD beveget seg etter de siste 12 hendelsene. Dette gjør det mulig å vurdere muligheten i detalj før du beslutter å åpne en tradingposisjon.

Hvordan fungerer Hendelser og handel?

Hendelser og handel bruker en proprietær algoritme til å skanne konsensusdata fra over 30 ledende økonomer fra hele verden og sammenligner prognosene deres med reelle markedsreaksjoner etter at hver økonomiske rapport slippes. Gjennom denne informasjonen kan Hendelser og handel forutsi hvordan de enkelte finansmarkedene sannsynligvis vil reagere på kort og mellomlang sikt hvis tallene kommer inn høyere eller lavere enn det markedet forventer.

Du kan tenke på Hendelser og handel som en statistisk hjelpende hånd som bidrar til å filtrere overfloden av stadig skiftende data og lede oppmerksomheten mot statistisk signifikante mønstre.

Informasjonen fra Hendelser og handel er utarbeidet av en tredjepart. Dette er ikke – og skal ikke tolkes til å være – investeringsrådgivning. Det er kun ment som generell informasjon og tar ikke hensyn til dine spesifikke investeringsmål eller -forhold. Contracts for Difference («CFD-er») er ikke egnet for alle investorer, og trading med disse instrumentene anses som risikabelt. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Trading av CFD-er innebærer risiko og kan resultere i tap av innskuddet, så trade klokt. Lese den fullstendige advarselen om risiko.