Gjennomgang av aksjemarkedet

For å kunne handle indekser, råvarer og aksjer på en vellykket måte, er det viktig å holde seg oppdatert og forstå de volatile markedene. Utforsk denne delen for å få full dekning og analyse.

Increased Margin on Morgan Stanley
Thursday, April 16, 2015
Leverage change notification
Les mer
Increased Margin on General Electrics
Wednesday, April 15, 2015
Leverage change notification
Les mer
Dividend notification
Wednesday, April 15, 2015
Share CFD Dividend
Les mer
Increased Margin on Goldman Sachs, Amex, Citigroup
Tuesday, April 14, 2015
Leverage change notification
Les mer
Dividend notifications
Tuesday, April 14, 2015
Share CFD Dividends
Les mer
Increased Margin on BOA & Sandisk
Monday, April 13, 2015
Leverage change notification
Les mer
Dividend notification
Monday, April 13, 2015
Share CFD Dividend
Les mer
Increased Margin on JPMORGAN & WELLSFARGO
Friday, April 10, 2015
Leverage change notification
Les mer
Dividend notification
Wednesday, April 8, 2015
Share CFD Dividend
Les mer
Dividend notifications
Wednesday, April 8, 2015
Share CFD Dividends
Les mer

ADVARSEL OM INVESTERING MED HØY RISIKO: Valutahandel (Forex) og differansekontrakter (CFDer) er svært spekulativt, innebærer en betydelig risiko og er kanskje ikke egnet for alle investorer. Du kan tape hele eller deler av din investerte kapital. Derfor bør du ikke spekulere med kapital som du ikke har råd til å tape. Du må være klar over risikofaktorene tilknyttet marginhandel. Kryss av her for å lese den fullstendige advarselen om risiko. Markets.com drives av Safecap Investments Limited, et finansselskap autorisert og regulert av Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under lisens nr. 092/08 og av Financial Services Board (FSB) i Sør-Afrika som autorisert leverandør av finanstjenester under FSP nr. 43906. Safecap Investments Ltd. har forretningsadresse i Treppides Tower, 6th Floor Kafkasou 9, Aglantzia P.O. Box 26522 CY 2112, Nicosia, Kypros.

Jurisdiksjoner med restriksjoner: Vi oppretter ikke kontoer for borgere av enkelte jurisdiksjoner, blant annet Canada og USA. Du finner flere opplysninger i Vilkår og betingelser.