Børsnotering (IPO)

8. januar 2017

Hva er dette?

En børsnotering, eller IPO, refererer til første gang aksjene til et privat selskap tilbys til offentligheten. De blir ofte utstedt av framvoksende selskaper med planer om å utvide virksomheten, og børsnoteringer er en god måte å innhente kapital på. De gjør også at store privateide selskaper blir børsnotert.

Når et selskap går inn i denne prosessen, er det ikke lenger et privat selskap, men blir i stedet et børsnotert selskap på den aktuelle børsen. Dette betyr at selskapet må gjøre regnskapet sitt offentlig og publisere uttalelser om vekst og resultater.

Trading med IPO-er

Trading innebærer alltid en risiko, men ved børsnoteringer er risikoen høyere, ettersom det foreligger få eller ingen historiske tall som kan analyseres.

Vi anbefaler at du sjekker «Økonomisk kalender» for å finne datoene for kommende noteringer og følger med på økonomiske nyheter for å skaffe deg så mye informasjon om selskapet som du kan.

Når en IPO er utført, kan du handle med selskapets aksjer som du ville ha gjort med en hvilken som helst annen bedrift. Gjennom Markets.com kan du handle CFD-er i over 2000 instrumenter, inkludert hundrevis av børsnoterte selskaper.

Trading av CFD-er innebærer risiko og kan resultere i tap av innskuddet, så trade klokt. Lese den fullstendige advarselen om risiko.