Finanskalender

Markets.com leverer en finanskalender med datoene for avgjørende fundamentale kunngjøringer og hendelser. Når de brukes riktig, kan disse indikatorene være en uvurderlig ressurs for enhver CFD-trader.

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel

Denne informasjonen er utarbeidet for Safecap Investments Limited («Safecap») av Econoday Inc («Econoday»). Econoday får betalt en fast sum av Safecap for å levere denne tjenesten.

Denne informasjonen er ikke – og skal ikke tolkes til å være – investeringsrådgivning. Dette er kun ment som generell informasjon og tar ikke hensyn til dine spesifikke investeringsmål eller -forhold. Beskrivelser av ett eller flere selskaper eller verdipapirene de utsteder, markeder/økonomier og utvikling som nevnes her, er ikke ment å være uttømmende. Informasjonen i dette dokumentet skal ikke betraktes som en erstatning for å utøve egen dømmekraft, og informasjonen tar ikke hensyn til de spesifikke investeringsmålene, den økonomiske situasjonen eller de konkrete behovene til en spesifikk mottaker. Dessuten er anvendelsen av skattelovene avhengig av en investors individuelle omstendigheter. Følgelig bør enhver investor søke, som hensiktsmessig, relevante uavhengige profesjonelle råd både rundt investeringer som vurderes og skattekonsekvenser før det fattes en investeringsbeslutning. Informasjonen og meningene i dette dokumentet er utarbeidet eller publisert i god tro basert på informasjon som er innhentet fra kilder som anses som pålitelige. Denne informasjonen har ikke blitt uavhengig verifisert, den publiseres «som den er», og det gis ingen form for garanti, hverken direkte eller underforstått, om at informasjonen og meningene er nøyaktige, fullstendige, pålitelige, salgbare eller egnet til et bestemt formål. Alle uttalelser (inkludert antydninger eller utsagn som f.eks. «bullish», «bearish», «viktig støttenivå», «utsikter», «prognose», «forventning» og «antagelse») og framstillinger, prognoser og uttalelser vedrørende en forventning om framtidige hendelser eller mulige framtidige resultater av investeringer representerer Econodays egen vurdering og tolkning av informasjon som for øyeblikket er tilgjengelig for Econoday og forholder seg ikke til de individuelle omstendighetene til investorer eller mottakere av denne informasjonen.

Denne informasjonen innebærer ikke en finansmessig relasjon eller rådgivning fra Safecap eller Econoday og er ikke en påstand om at en bestemt transaksjon kunne ha vært utført eller kan utføres til en angitt kurs. Denne informasjonen er ikke en reklame for verdipapirer. Meningene som er uttrykt her kan avvike eller være i strid med meninger som uttrykkes av andre forretningsområder i Safecap, Econoday eller partnerselskaper som følge av at ulike forutsetninger og kriterier ligger til grunn. All slik informasjon og alle slike meninger kan endres uten forvarsel, og hverken Safecap eller Econoday eller noen av partnerselskapene deres er forpliktet til å holde informasjonen i dokumentet oppdatert. De finansielle instrumentene som er beskrevet her, er ikke nødvendigvis tillatt å selge i alle rettsområder eller til alle grupper av investorer.

Interessekonflikter: Safecap har omfattende retningslinjer for å håndtere interessekonflikter med kundene sine, samt retningslinjer for å behandle kunder rettferdig, noe som omfatter å tilby en best mulig utførelse ved trading. Vær oppmerksom på at Safecap kan være motparten din i trading med CFD-er, og når du kan oppnå profitt eller pådra deg tap, kan Safecap derfor tilsvarende pådra seg tap eller oppnå profitt.

Trading av CFD-er innebærer risiko og kan resultere i tap av innskuddet, så trade klokt. Lese den fullstendige advarselen om risiko.