CFD-utløpsdatoer

Trading av CFD-er innebærer risiko og kan resultere i tap av innskuddet, så trade klokt. Lese den fullstendige advarselen om risiko.

CFD-instrumenter vil bli gjenstand for rollover på utløpsdatoene iht. tabellen nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Posijoner som er åpne kl. 21:00 GMT (22:00 GMT) på utløpsdatoen vil bli justert via et swapgebyr eller kreditering for å reflektere differansen i pris mellom den utløpte og nye kontrakter
  • For å unngå CFD-rollovers kan klientene lukke sine CFD-posisjoner før utløpsdatoen.
  • Hvis den nye kontrakten handles til en høyere kurs enn den utløpende kontrakten, vil en long-posisjon (kjøp) bli belastet en negativ rollover-justering, mens en short-posisjon (salg) vil bli belastet en positiv. Hvis den nye kontrakten handles til en lavere kurs enn den utløpende kontrakten, vil en long-posisjon (kjøp) bli belastet en positiv rollover-justering, mens en short-posisjon (salg) vil bli belastet en negativ.
  • Alle eksisterende ventende ordrer (f.eks. Stoppordre, Ta profitt, Inngangsstopp eller Inngangsgrense) som er plassert på et instrument vil bli justert for symmetrisk (punkt-for-punkt) å reflektere kursforskjellen mellom den utløpende kontrakten og den nye kontrakten.
Kommende CFD-utløpsdatoer er som følger:
InstrumentRollover Date
TNOTE1002/03/2018
TECH10009/03/2018
Spain3509/03/2018
MSCITaiwan23/03/2018
JAPAN22502/03/2018
PLATINUM30/03/2018
USA50009/03/2018
UK10009/03/2018
Poland2009/03/2018
Amsterdam2509/03/2018
Germany3009/03/2018
Norway2509/03/2018
USA3009/03/2018
HeatingOil23/03/2018
BTCFutures29/03/2018
Greece2009/03/2018
VIXX16/03/2018
HongKong4523/03/2018
TBOND3002/03/2018
Italy4009/03/2018
Europe5009/03/2018
USA200009/03/2018
DollarIndex16/03/2018
BrentOil23/03/2018
China5023/03/2018
Moscow5009/03/2018
Palladium02/03/2018
France4009/03/2018
JPN10yBond09/03/2018
Swiss2009/03/2018
NaturalGas23/03/2018
Australia20009/03/2018
Oil16/03/2018
Sweden3009/03/2018
GER10YBond02/03/2018
India5023/03/2018
Gilt10Y23/03/2018
SAfrica4009/03/2018
Hvis likviditeten i den gamle CFD-kontrakten blir for liten, har Safecap etter eget skjønn rett til å iverksette rollover på et tidligere tidspunkt enn det som er angitt.

Kursforskjellen mellom kursen på den utløpte futures-kontrakten som ligger til grunn for den opprinnelige CFD-ordren per utløpsdatoen og kursen på den (nye) futures-kontrakten som overføres som ligger til grunn for CFD-ordren din (som tilsvarer den neste underliggende futurekursen som er nevnt ovenfor) vil debiteres/krediteres kontoen din ved hjelp av daglige swaps (bytteavtaler) eller ved å foreta en negativ/positiv justering inn på kontoen din, sett opp mot størrelsen på ordren din.