Non-farm payroll report (NFP)

05/08/2017

Wat is het NFP-rapport?

NFP is een acroniem voor 'non-farm payroll', een Amerikaans overheidsrapport waar vrijwel iedereen elke eerste vrijdag van elke maand reikhalzend naar uitkijkt. NFP-gegevens worden verzameld, geanalyseerd en uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Arbeid en geven een financiële en economische samenvatting vanuit verschillende standpunten van vooraanstaande bedrijven en fabrikanten in de VS. Economen, marktanalisten en beleggers wereldwijd kijken geregeld uit naar het NFP-rapport. Gedeeltelijk omdat het in het verleden veranderingen en volatiliteit op financiële markten genereerde in de dagen net voor, net na, en vooral op de dag van de bekendmaking van het rapport.

De resultaten van het rapport worden samengesteld op basis van gegevens die via enquêtes onder huishoudens, instellingen en salarisadministraties van bedrijven zijn verzameld, waarbij die laatste direct verband houden met de enquêtes die het Amerikaanse ministerie van Arbeid onder Amerikaanse bedrijven en fabrikanten uitvoert. Vervolgens krijgt het publiek feitelijke, economische en arbeidsstatistieken te zien over een aantal bedrijven die een grote rol spelen in het Amerikaanse zakenleven, waarbij de enquêtevragen zijn opgesteld op basis van inbreng van Amerikaanse leidinggevenden in het bedrijfsleven. Als bedrijfseigenaars en toonaangevende directeuren zeggen dat ze positieve economische ontwikkelingen voor hun bedrijf zien, stijgt het aantal aangenomen nieuwe personeelsleden, waardoor de cijfers en resultaten in de enquête stijgen. Bij negatieve verwachtingen is dit precies andersom.

Waarom moet ik de NFP-cijfers elke maand volgen?

Vaak is het NFP-rapport essentieel en handig voor traders overal ter wereld die in vreemde valuta's beleggen, want eerdere NFP-rapporten bleken niet alleen op de dag van bekendmaking telkens voor zeer veel marktvolatiliteit te zorgen, maar hadden ook duidelijke gevolgen voor de langetermijntrends in valuta's en de Amerikaanse index- en grondstoftarieven.

Tegelijkertijd met de resultaten van het NFP-rapport worden ook de Amerikaanse werkloosheidscijfers, het gemiddelde uurloon en de cijfers over de industriële productie bekendgemaakt. Deze ondersteunen of ontkrachten de conclusies van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Beleggers kunnen met behulp hiervan hun aanpak evalueren en strategische besluiten nemen terwijl ze daarin de verschillende statistische factoren en de hun beschikbare gegevens meenemen. De resultaten van het NFP-rapport worden door beleggers gebruikt om de resultaten van hun beleggingen te verbeteren. Dan gaat het om het bepalen van het tijdstip om een instrument te kopen en te verkopen, het openen en sluiten van trades en het kiezen van instrumenten.

Bekijk eerdere video’s:

02/06/2017
10/03/2017
06/01/2017
02/12/2016
04/11/2016
08/10/2016

Disclaimer bij video:
Deze informatie wordt u aangeboden door Safecap Investments Limited (“Safecap”) en is opgesteld door Trading Central S.A (“Trading Central”), gevestigd te Rue Scribe 11 bis, F-75009 Parijs, Frankrijk. Trading Central houdt zich bezig met de voorbereiding van technische, economische en zakelijke nieuwsberichten en analyses voor de vreemdevaluta-, aandelen- en andere internationale markten. Trading Central is niet geregistreerd als beleggingsdienstverlener in Frankrijk. Dochterondernemingen in de Trading Central-groep zijn in twee rechtsgebieden geregistreerd. Trading Central wordt voor deze dienst op basis van een vaste vergoeding betaald door Safecap.

Deze informatie is geen, en mag niet worden beschouwd als, beleggingsadvies. De informatie wordt u uitsluitend meegedeeld voor algemene informatiedoeleinden en houdt geen rekening met uw eigen beleggingsomstandigheden of -doelstellingen. Beschrijvingen van een of meerdere bedrijven of hun aandelen of de markten/economieën of ontwikkelingen die hierin worden genoemd, zijn niet bedoeld om volledig te zijn. Deze informatie die hierin wordt opgesomd, mag niet door ontvangers worden beschouwd ter vervanging van het uitoefenen van hun eigen beoordelingsvermogen, aangezien de informatie geen rekening houdt met de specifieke beleggingsdoeleinden, de financiële situatie of bijzondere behoeften van een specifieke ontvanger. Bovendien is de toepassing van fiscale wetten afhankelijk van de individuele omstandigheden van een belegger. Dienovereenkomstig dient elke belegger zelf relevant, onafhankelijk en professioneel advies in te winnen, als hij/zij dit nodig acht, over zowel de investeringen die in overweging worden genomen als de fiscale gevolgen, voordat hij/zij een beleggingsbeslissing neemt. De informatie en meningen hierin zijn ontleend aan bronnen, die betrouwbaar en te goeder trouw worden geacht. Zulke informatie is niet onafhankelijk geverifieerd, en wordt gegeven op een 'als het is' basis en er wordt geen vertegenwoordiging of garantie, noch expliciet noch impliciet, gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid of gepastheid voor een bepaald doeleinde van zulke informatie en meningen. Alle oordelen (waaronder indicatieve woorden of verklaringen als 'bullish', 'bearish', 'belangrijke steun', 'vooruitzichten', 'projectie', 'verwachting' en 'geloven') en alle projecties, verwachtingen of verklaringen met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen of de mogelijke toekomstige prestaties van investeringen, vertegenwoordigen de eigen beoordeling en interpretatie van Trading Central van de informatie die op dit moment voor Trading Central beschikbaar is en hebben geen betrekking op de individuele omstandigheden van een belegger of ontvanger van deze communicatie.

Deze informatie vormt geen fiduciaire relatie noch vormt zij advies van Safecap of Trading Central, en kan niet aangenomen worden als een weergave dat een bepaalde transactie noodzakelijk zou zijn geweest of tegen de gestelde prijs kan worden uitgevoerd. Deze informatie is geen advertentie voor effecten. Opinies die hierin worden uitgedrukt, kunnen afwijken of tegengesteld zijn aan opinies die door andere bedrijfsonderdelen van Safecap, Trading Central of hun dochterondernemingen worden uitgedrukt, als gevolg van verschillende aannames en criteria. Al deze informatie en opinies kunnen zonder waarschuwing worden veranderd, en noch Safecap noch Trading Central noch een van hun dochterondernemingen is verplicht om de informatie hierin bij te werken of actueel te houden. Mogelijk zijn de hierin beschreven financiële instrumenten niet in alle rechtsgebieden of niet voor bepaalde categorieën beleggers verkrijgbaar.

De informatie hierin is niet bedoeld voor verspreiding onder het publiek en mag niet geheel noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd voor welk doeleinde dan ook zonder schriftelijke toestemming van Safecap, en Safecap, Trading Central en hun dochterondernemingen aanvaarden in dit opzicht geen aansprakelijkheid voor de handelingen van derden.

Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.