Economische kalender

Markets.com stelt een economische kalender beschikbaar voor de datums waarop belangrijke fundamentele aankondigingen en evenementen plaatsvinden. Bij juist gebruik kunnen deze indicatoren voor elke CFD-belegger van onschatbare waarde zijn.

Aansprakelijkheidsbeperker en risicowaarschuwing

Deze informatie is aangemaakt voor Safecap Investments Limited („Safecap”) door Econoday Inc („Econoday”). Econoday wordt voor deze service door Safecap betaald op basis van een vastgestelde vergoeding.

Deze informatie is geen beleggingsadvies en mag niet als dusdanig geïnterpreteerd worden. Deze informatie wordt u uitsluitend medegedeeld voor algemene informatiedoeleinden en heeft geen betrekking op uw eigen beleggingsomstandigheden of beleggingsdoeleinden. Beschrijvingen van een of meerdere bedrijven of hun aandelen of de markten/economieën of ontwikkelingen die hierin worden genoemd, zijn niet bedoeld om volledig te zijn. Deze informatie die hierin wordt opgesomd, mag niet door ontvangers worden beschouwd ter vervanging van het uitoefenen van hun eigen beoordelingsvermogen, aangezien de informatie geen rekening houdt met de specifieke beleggingsdoeleinden, de financiële situatie of bijzondere behoeften van een specifieke ontvanger. Bovendien is de toepassing van fiscale wetten afhankelijk van de individuele omstandigheden van een belegger. Daarom moet elke belegger, als hij/zij dat nodig acht, relevant, onafhankelijk professioneel advies zoeken voor zowel de in overweging genomen beleggingen als voor de gevolgen op vlak van belasting, vóór hij/zij een beleggingsbeslissing neemt. De informatie en meningen hierin zijn ontleend aan bronnen, die betrouwbaar en te goeder trouw worden geacht. Zulke informatie is niet onafhankelijk geverifieerd, en wordt gegeven op een 'als het is' basis en er wordt geen vertegenwoordiging of garantie, noch expliciet noch impliciet, gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid of gepastheid voor een bepaald doeleinde van zulke informatie en meningen. Alle oordelen (waaronder indicatieve woorden of verklaringen als 'bullish', 'bearish', 'belangrijke steun', 'vooruitzichten', 'projectie', 'verwachting' en 'geloven') en alle projecties, verwachtingen of verklaringen met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen of de mogelijke toekomstige prestaties van investeringen, vertegenwoordigen de eigen beoordeling en interpretatie van Econoday van de informatie die op dit moment voor Econoday beschikbaar is en hebben geen betrekking op de individuele omstandigheden van een belegger of ontvanger van deze communicatie.

Deze informatie vormt geen fiduciaire relatie noch vormt zij advies van Safecap of Econoday, en kan niet aangenomen worden als een weergave dat een bepaalde transactie noodzakelijk zou zijn geweest of tegen de gestelde prijs kan worden uitgevoerd. Deze informatie is geen advertentie voor effecten. Opinies die hierin worden uitgedrukt, kunnen afwijken of tegengesteld zijn aan opinies die door andere bedrijfsonderdelen van Safecap, Econoday of hun dochterondernemingen worden uitgedrukt, als gevolg van verschillende aannames en criteria. Al deze informatie en opinies kunnen zonder waarschuwing worden veranderd, en noch Safecap noch Econoday noch een van hun dochterondernemingen is verplicht om de informatie hierin bij te werken of actueel te houden. De financiële instrumenten die hierin worden beschreven, zijn mogelijk niet beschikbaar in alle rechtsgebieden of voor bepaalde categorieën beleggers.

Belangenconflicten: Safecap heeft een uitgebreid beleid om belangenconflicten te beheren met haar klanten evenals een beleid om klanten eerlijk te behandelen, inclusief het aanbieden van de beste uitvoering voor uw trading. U dient u ervan bewust te zijn dat Safecap uw tegenpartij kan zijn in uw trading in CFD's en dat bijgevolg daar waar u winsten maakt of verliezen lijdt, Safecap overeenkomstig verliezen kan lijden of winsten kan boeken.

Beleggen in CFD's behelst risico en kan leiden tot verlies van uw storting, beleg verstandig. Lees de Risicowaarschuwing.