Τάσεις επενδυτών της Markets.com

Η Λειτουργία Τάσεων επενδυτών της Markets.com παρουσιάζει τις τάσεις αγοράς και πώλησης των επενδυτών της Markets.com με ενημέρωση κάθε λίγα λεπτά. Τα ποσοστά που εμφανίζονται για την τιμή ψυχολογίας του τίτλου υπολογίζονται με ακρίβεια 1% και προκύπτουν από πραγματικά δεδομένα ενεργών, ανοιχτών και πρόσφατα κλεισμένων θέσεων. Η λειτουργία επενδυτικών τάσεων σχετίζεται με τον αριθμό των συναλλαγών.

Η ανάλυση περισσότερων από 2000 τίτλους, η καινοτόμα Λειτουργία κρατά τους επενδυτές συγχρονισμένους με τον παλμό ενός τίτλου. Όλα τα συμβάντα που μπορεί να έχουν άμεσο παγκόσμιο αντίκτυπο στη δυναμική και την αστάθεια ενός τίτλου λαμβάνονται υπόψη για τα ποσοστά τιμής ψυχολογίας τα οποία ενημερώνονται και ανανεώνονται κάθε λίγα λεπτά.

Πώς μπορούν οι επενδυτές να επωφεληθούν δυνητικά από τη Λειτουργία Τάσεων επενδυτών της Markets.com;
Η Λειτουργία μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να:

  • Αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των τάσεων τίτλων μεταξύ των επενδυτών της Markets.com
  • Αξιολογήσουν και να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τάσεις αγοράς και πώλησης.
  • Προσδιορίσουν τη χρονική στιγμή της εκτέλεσης της συναλλαγής και εντοπίζουν δυνητικές ευκαιρίες επενδύσεων.
  • Αποφασίσουν ποιες χρονικές στιγμές λήξης συναλλαγών μπορούν να φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
  • Αναπτύξουν στρατηγικές διάρκειας επενδύσεων και δυνητικά κερδοφόρες χρονικές στιγμές αγοράς και πώλησης.


Ακολουθεί ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς εμφανίζεται η Λειτουργία στην εφαρμογή μας για φορητές συσκευές σε πραγματικό χρόνο. Η τιμή ψυχολογίας του συγκεκριμένου ζεύγους νομισμάτων, EUR σε σχέση με USD, υποδεικνύει ότι τα ποσοστά αγοράς υπερβαίνουν τα ποσοστά πώλησης.

Εντός της ίδιας οθόνης, οι επενδυτές μπορούν να δουν μια σύνοψη των εντολών και των θέσεών τους EUR/USD (παλιών και νέων), λεπτομέρειες τίτλων και οπτική απεικόνιση της αστάθειας στις τιμές τίτλων κατά επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο. Η αστάθεια στην τιμή του συγκεκριμένου ζεύγους υποδεικνύεται εντός του χρονικού πλαισίου των τελευταίων 15 λεπτών.

Η Λειτουργία Τάσεων επενδυτών της Markets.com είναι διαθέσιμη μέσω των εφαρμογών μας για φορητές συσκευές Android/iOS για προσβασιμότητα του χρήστη.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι "Επενδυτικές τάσεις" της Markets.com δεν πρέπει να θεωρούνται ούτε προορίζονται επενδυτικές συμβουλές, προτροπές ή συμβουλές για τη συναλλαγή οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού τίτλου. Παρέχεται σε σας για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης και δεν σχετίζεται με τις συγκεκριμένες επενδυτικές σας συγκυρίες ή τους στόχους σας. Οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν είναι αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Οι συναλλαγές CFD ενέχουν κινδύνους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απώλεια των κεφαλαίων σας. Να είστε συνετοί με τις συναλλαγές σας. Διαβάστε το Πληροφοριών Κινδύνου.