Κανονισμός και Νομικό πακέτο

Η Markets.com λειτουργεί υπό την Safecap Investments Limited ("Safecap"), μια ρυθμιζόμενη εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αρ. άδειας 092/08 και είναι εξουσιοδοτημένη επίσης από το FSB (Financial Services Board) της Νότιας Αφρικής ως Εξουσιοδοτημένη εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με αρ. άδειας 43906. Υπόκειται σε αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις συμμόρφωσης σε κάθε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών αναφορών, διαχείρισης τίτλων πελατών, διαχωρισμού πόρων πελατών/εταιρειών και άλλα πολλά).

Οι συναλλαγές CFD ενέχουν κινδύνους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απώλεια των κεφαλαίων σας. Να είστε συνετοί με τις συναλλαγές σας. Διαβάστε το Πληροφοριών Κινδύνου.