Έκθεση NFP (NonFarm Payroll Report)

05/08/2017

Τι είναι το NFP;

Το NFP είναι ένα ακρώνυμο για την Έκθεση "Non Farm Payroll Report", μια έκθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δημοσιεύεται την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Τα δεδομένα NFP συλλέγονται, αναλύονται και δημοσιεύονται από το Τμήμα Εργασίας των Η.Π.Α. και παρέχουν μια χρηματοπιστωτική και οικονομική σύνοψη από διάφορες οπτικές γωνίες κορυφαίων εταιρειών και κατασκευαστών στις ΗΠΑ. Η έκθεση NFP αναμένεται συχνά από οικονομολόγους, αναλυτές της αγοράς και επενδυτές παγκοσμίως λόγω του ιστορικού προηγούμενων επιδόσεων αναφορικά με την προώθηση αλλαγών και την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές πριν, μετά και, το σημαντικότερο, την ημέρα της δημοσίευσης.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης δημιουργούνται με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω ερευνών σε σπίτια, ιδρυμάτων και ερευνών από εταιρείες, με τις τελευταίες να έχουν σχεδιαστεί σε άμεση συσχέτιση με τις πληροφορίες που παρέχονται από επιχειρήσεις και κατασκευαστές των ΗΠΑ στο Τμήμα Εργασίας των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, το κοινό εκτίθεται σε πραγματικά στατιστικά δεδομένα για την οικονομία και την εργασία για μερικά πολύ τρανταχτά εταιρικά ονόματα των ΗΠΑ, ενώ οι ερωτήσεις των ερευνών βασίζονται στα σχόλια των επικεφαλής εταιρειών των ΗΠΑ. Αν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τα κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη προβλέπουν θετικές οικονομικές εξελίξεις για την εταιρεία τους, οι αριθμοί προσλήψεων αυξάνονται και δημιουργούν υψηλότερα νούμερα ερευνών και αποτελέσματα και το αντίθετο για αρνητικές προβλέψεις.

Γιατί χρειάζεται να διαβάζει κανείς τα αποτελέσματα της μηνιαίας έκθεσης NFP;

Οι ημερομηνίες δημοσίευσης παλαιότερων εκθέσεων NFP έχουν αποδειχθεί συχνά χρήσιμες και σημαντικές για τους επενδυτές Forex παγκοσμίως και έχουν αποδεδειγμένα δημιουργήσει υψηλά επίπεδα αστάθειας στις αγορές, μαζί με τον προφανή αντίκτυπο στις μακροπρόθεσμες τάσεις νομισμάτων και τις τιμές δεικτών και βασικών αγαθών των ΗΠΑ την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της έκθεσης NFP, τα ποσοστά ανεργίας των ΗΠΑ, το μέσο ωρομίσθιο και τα στατιστικά δεδομένα του κατασκευαστικού τομέα κυκλοφορούνται είτε για να υποστηρίξουν είτε για να ανατρέψουν τα συμπεράσματα του Τμήματος Εργασίας των ΗΠΑ. Έτσι, οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν την προσέγγιση της εκτέλεσης τους και να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με στρατηγικούς παράγοντες και δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Είτε πρόκειται για τον προσδιορισμό και τον σχεδιασμό της χρονικής στιγμής της αγοράς ή της πώλησης ενός τίτλου, το άνοιγμα ή το κλείσιμο συναλλαγών ή την επιλογή ενός τίτλου βάσει των οικονομικών συνθηκών, τα αποτελέσματα της Έκθεσης NFP χρησιμοποιούνται από πολλούς ως εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των συναλλαγών.

Παρακολουθήστε προηγούμενα βίντεο:

02/06/2017
10/03/2017
06/01/2017
02/12/2016
04/11/2016
08/10/2016

Δήλωση αποποίησης βίντεο:
Αυτές οι πληροφορίες προωθούνται σε εσάς από τη Safecap Investments Limited ("Safecap") και έχουν προετοιμαστεί από την Trading Central S.A ("Trading Central"), στη διεύθυνση 11 bis rue Scribe, F-75009 Paris. Η Trading Central ασχολείται με την προετοιμασία τεχνικών, οικονομικών και εταιρικών νέων και την ανάλυση για forex, καθαρές θέσεις και άλλες παγκόσμιες αγορές. Η Trading Central δεν είναι καταχωρισμένη στη Γαλλία ως Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών. Οι Συνεργάτες στον όμιλο Trading Central Group εγγράφονται με δύο δικαιοδοσίες. Η Trading Central αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία από την Safecap με σταθερή αμοιβή.

Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρούνται επενδυτική συμβουλή. Σας προωθείται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης μόνο και δεν λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη επενδυτική κατάσταση ή τους στόχους σας. Οι περιγραφές οποιωνδήποτε εταιρειών, κεφαλαιαγορών ή αγορών/οικονομιών ή οι εξελίξεις που αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να θεωρούνται ολοκληρωμένες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν θα πρέπει να θεωρηθούν από τους παραλήπτες ως υποκατάστατο για τη χρήση της δικής τους κρίσης αναφορικά με συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση ή συγκεκριμένες ανάγκες οποιουδήποτε συγκεκριμένου παραλήπτη. Επιπλέον, η εφαρμογή φορολογικών νόμων εξαρτάται από τις μεμονωμένες περιστάσεις ενός επενδυτή. Αντίστοιχα, ο κάθε επενδυτής θα μπορεί να αναζητήσει, αν τις θεωρεί κατάλληλες, συγκεκριμένες επαγγελματικές συμβουλές τόσο για τις επενδύσεις που εξετάζει, καθώς και για τις συνέπειες της φορολόγησης πριν από τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο παρόν έχουν συλλεχθεί ή συγκεντρωθεί με βάση πληροφορίες που έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και καλόπιστες. Αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη αρχή, παρέχονται "ως έχουν" και καμία εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό για αυτές τις πληροφορίες και τις απόψεις. Όλες οι δηλώσεις άποψης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λέξεων ή δηλώσεων, όπως "θετικό", "απαισιόδοξο", "βασική υποστήριξη", "προοπτική", "πρόβλεψη", "προσδοκία" και "πιστεύουμε") και όλες οι προβλέψεις, προγνώσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με προσδοκίες σχετικά με μελλοντικά συμβάντα ή τη δυνητική μελλοντική απόδοση επενδύσεων, αποτελούν την αξιολόγηση και την ερμηνεία της Trading Central για τις πληροφορίες που έχει στα χέρια της η Trading Central και δεν σχετίζεται με τις μεμονωμένες περιστάσεις οποιουδήποτε επενδυτή ή παραλήπτη του παρόντος.

Αυτές οι πληροφορίες δεν δημιουργούν σχέση θεματοφύλακα ούτε αποτελούν συμβουλή από τη Safecap ή την Trading Central και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή θα μπορούσε απαραίτητα να επηρεαστεί με την δηλωμένη τιμή. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαφήμιση χρεογράφων. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν ενδέχεται να διαφέρουν ή να έρχονται σε αντίθεση με τις απόψεις που εκφράζονται από άλλους επιχειρηματικούς τομείς της Safecap, της Trading Central ή των συνεργατών τους ως αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικών εικασιών και κριτηρίων. Όλες αυτές οι πληροφορίες και οι γνώμες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και ούτε η Safecap ούτε η Trading Central ή κάποιος από τους συνεργάτες τους έχει την υποχρέωση να ενημερώσει ή να διατηρήσει ενημερωμένες τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Οι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι για πώληση σε όλες τις δικαιοδοσίες ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν προορίζονται για τη διανομή στο κοινό και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή ή η δημοσίευσή τους εν μέρει ή συνολικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Safecap και ούτε η Safecap ούτε η Trading Central ή οι συνεργάτες τους δέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για τις ενέργειες τρίτων μερών αναφορικά με αυτό.

Οι συναλλαγές CFD ενέχουν κινδύνους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απώλεια των κεφαλαίων σας. Να είστε συνετοί με τις συναλλαγές σας. Διαβάστε το Πληροφοριών Κινδύνου.